Valtuustoaloite Espoon ilmastohätätilajulistuksesta 19.10.2020

26.10.2020 (Tiina Elo)
Ilmastonmuutos on aikamme vakavin uhka ja tiedeyhteisön viesti on hälyttävä: jollei lämpenemistä saada hillittyä 1,5 asteeseen, ovat seuraukset ihmisille, elinkeinoille ja ekosysteemeille vakavat. Ilmastokriisin vaikutukset osuvat eniten jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa. Meillä on mahdollisuus ja vastuu toimia.Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää nopeita ja laajoja Lue lisää

Uusia päästövähennystoimia tarvitaan kaikilla sektoreilla – Ilmastovuosikertomus 2020 eduskunnan käsittelyssä

19.10.2020 (Tiina Elo)
Suomen ilmastopäästöt ovat hienoisessa laskussa, mutta on selvää, että nykyiset ja suunnitellut toimet eivät riitä vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Vuoden 2020 ilmastovuosikertomuksen mukaan lisätoimien tarve hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä on arviolta 15 megatonnia. Ensi vuoden talousarviossa ilmastotyötä edistetään miljardeilla euroilla: turpeen alasajo aloitetaan, päästökauppakompensaatio lakkautetaan vuodenvaihteessa ja teollisuuden energiaverojen Lue lisää

Vastuunkantoa taloudesta, ympäristöstä ja ihmisistä – vuoden 2021 talousarvio lähetekeskustelussa 7.10.2020

7.10.2020 (Tiina Elo)
Vuoden 2021 talousarvion käsittely eduskunnan täysistunnoissa alkoi tänään. Puhuin lähetekeskustelussa näin: Arvoisa puhemies, Ensi vuoden talousarvio on jouduttu tekemään koronakriisin ehdoilla. Joudumme edelleen varautumaan koronakriisin hoitoon ja se johtaa ennakoitua suurempaan velkaantumiseen. Hallitus ei ota lisävelkaa kevyin perustein. Tässä tilanteessa se on välttämätöntä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tässä taloustilanteessa tuemme työllisyyttä Lue lisää

Kaivoslaki NYT – kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa 6.10.2020

7.10.2020 (Tiina Elo)
Kaivoslaki NYT -kansalaisaloite tuli eduskunnan käsittelyyn viime syksynä. Aloitteen takana on useita kaivoksia vastustavia kansanliikkeitä ja kansalaisia, ja se on varsin perusteellisesti valmisteltu. Allekirjoituksia oli liki 60 000. Talousvaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta varsin perusteellisesti. Vaikka itse kansalaisaloitetta ei hyväksytty, eduskunta hyväksyi valiokunnan yksimielisen mietinnön pohjalta seuraavat lausumat kaivoslain uudistuksen jatkovalmistelua ohjaamaan: 1. Lue lisää

Kestävää talous- ja työllisyyspolitiikkaa – puhe välikysymyskeskustelussa 30.9.2020

30.9.2020 (Tiina Elo)
Arvoisa puhemies, Koronapandemia on valtava maailmanlaajuinen kriisi, joka on koetellut ihmisten hyvinvointia ja jaksamista sekä maailman jokaisen valtion taloutta ja päätöksentekoa ennennäkemättömällä tavalla. Tähän kriisiin ja ihmisten hätään olemme joutuneet vastaamaan – ja olemme onnistuneet epidemian torjunnassa Suomessa olosuhteisiin nähden hyvin. Nyt epidemian toisen aallon nostaessa päätään, joudumme edelleen jatkuvasti hakemaan ratkaisuja, joilla Lue lisää

Valtuustopuheeni vuoden toisesta osavuosikatsauksesta sekä Taiteen talosta Espoonlahteen

14.9.2020 (Pinja)
Kaksi edellistä valtuustopuhettani:(Molemmat puheet olivat spontaaneja eli alla olevat tekstit eivät ole aivan yksi yhteen puheiden kanssa)Vuoden toinen osavuosikatsaus:”Haluan tässä kohtaa sanoa lyhyesti tarkastuslautakunnan huomioihin nojaten, että on erinomainen asia, että keväällä kertynyttä hoitovelkaa on purettu nyt palvelusetelillä terveysasematoiminnassa. On tärkeää, että kuntalaisten keväällä kehittyneet terveysongelmat eivät pääse tästä enää Lue lisää

Koronakriisistä kohti hiilineutraalia Suomea ja Eurooppaa EU:n elpymisrahaston avulla

9.9.2020 (Tiina Elo)
Koronapandemian myötä Suomi, Eurooppa ja koko maailma on kriisissä. Koska pandemia ylittää valtioiden rajat, on tärkeää, että myös ratkaisuja siitä selviämiseen etsitään yhdessä. Eläimestä ihmiseen siirtyneen viruksen taustalla on ihmislajin kestämätön suhde muuhun luontoon. Myös ilmastonmuutos ja luonnonvarojen liikakulutus johtavat globaaleihin kriiseihin, jos emme käännä kehityksen suuntaa. Samaan aikaan kasvaa huoli Lue lisää

Asuntopolitiikka koronan jälkeen

24.8.2020 (Tiina Elo)
Julkaistu Vuokranantaja-lehdessä 20.8.2020 Meillä on takana todella poikkeuksellinen kevät. Koronavirus levisi nopeasti ympäri maailman ja vaikutti pysäyttävällä tavalla arkeemme. Se pakotti meidät eristäytymään koteihimme ja välttämään fyysisiä kontakteja. Koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan. Joudumme Suomessakin sopeutumaan siihen, että globaalien uhkien määrä ja vakavuus kasvavat, eikä niitä voi sulkea rajojemme ulkopuolelle. Koronakriisi Lue lisää

Nyt ei ole oikea aika korottaa joukkoliikenteen lipunhintoja

24.8.2020 (Tiina Elo)
(Julkaistu Länsiväylässä 22.8.2020) Joukkoliikenne kärsii koronan aiheuttamasta kurjistumiskierteestä. Kun monet tekevät etätöitä kotona, on vähemmän matkustajia ja lipputuloja. Kun tulot laskevat, koitetaan karsia menoja vähentämällä vuoroja ja lakkauttamalla linjoja. Koronariskin pelossa moni valitsee mieluummin oman auton kuin täyden bussin tai junan. Joukkoliikenne on arjen sujuvuuden ja myös päästövähennysten mahdollistaja. Monelle kaupunkilaiselle joukkoliikenne Lue lisää

Niittylajien elinympäristöjä lisättävä ja monipuolistettava Espoossa – Valtuustoaloite 17.8.2020

18.8.2020 (Tiina Elo)
Valtuuston syyskausi alkoi eilen etäkokouksen merkeissä. Listalla oli muutamia kaavoja sekä runsaasti keväällä pöydälle jätettyjä valtuustoaloitteita ja kysymyksiä. Harmikseni jouduin kokouksessa huomauttamaan, että kaksi valtuustoaloitetta, joissa olen ollut toisena allekirjoittajana, on juuttunut valmistelukoneistoon reilusti yli määräaikojen: Saara Hyrkön kanssa teimme melkein kaksi vuotta sitten, lokakuussa 2018, aloitteen kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten Lue lisää

Kevätistuntokausi 2020: kokoukset, valtiopäivätoimet, maakuntamatkat ja lobbaritapaamiset

26.6.2020 (Tiina Elo)
Haluan tehdä eduskuntatyötä mahdollisimman avoimesti. Kokoan puolivuosittain yhteen osallistumiseni täysistuntotyöskentelyyn, tekemäni valtiopäivätoimet, kuten kirjalliset kysymykset, kaikki sovitut tapaamiset sekä maakuntamatkat omassa vaalipiirissä kotikaupunkini Espoon ulkopuolella. Koronakriisin takia eduskunnan kevät oli aivan poikkeuksellinen. Valiokunnissa ja täysistunnoissa on käsitelty korona-asioiden lisäksi vain kiireisiä tai muuten välttämättömiä asioita. Monia muita kokouksia on peruttu tai Lue lisää

Valtuustopuheeni vuoden 2020 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta

8.6.2020 (Pinja)
Hyvät puheenjohtaja ja valtuusto.koronakriisi on tosiaan lisännyt tuntuvasti Espoon taloudellisia haasteita ja pian neuvottelemme uudesta tuottavuusohjelmasta.Kuten osavuosikatsauksesta ilmenee, niin samaan aikaan tämä tilanne on aiheuttanut suuria haasteita monen ihmisryhmän elämään. Jos ja kun erilaisia sopeutustoimia tullaan tekemään, niin niiden aiheuttamat ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tulisi arvioida mahdollisimman tarkasti etukäteen. Säästöjä tulisi Lue lisää

Matinkylän uimahallin peruskivi on muurattu!

5.3.2020 (henna.partanen)
Espoon tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana minut oli kutsuttu tänään pitämään puhe Matinkylän uimahallin peruskiven muuraustilaisuudessa. Osallistin puheen tekemiseen paikallisia asukkaita, joiden näkökannan ja pitkän odotuksen halusin tuoda puheessani esille. Kiitos kaikille asukkaille hankkeeseen liittyvistä muistoistanne. Niitä oli ilo lukea, joskin Lue lisää

Politiikan vuosikertomus 2019

28.2.2020 (Pinja)
Vuoden aikana vaikutin kaupunginvaltuustossa, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajana, HYKS-sairaanhoitoaluetta johtavassa lautakunnassa sekä HOK-Elannon vihreän edustajistoryhmän puheenjohtajana. Valtuustossa puhuin muun muassa köyhyyden torjumisesta, Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta, vanhustenhuollon valvonnasta ja vanhusten palveluiden turvaamisesta, talouskehyksestä, terveydenhuollon asiakasmaksuista, vammaistietoisuuden lisäämisestä, päiväkotien työolosuhteista, perusterveydenhuollon vahvistamisesta, mielenterveyspalveluista sekä lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamisesta. Valtuustossa ja opetus- Lue lisää

Kaupungin kiinteistöjen korjausvelan kasvu on pysäytettävä

24.2.2020 (henna.partanen)
Puhuin valtuuston kokouksessa tänään vasemmiston valtuustoaloitteesta koskien puhdastilojen järjestämistä sisäilmasta sairastuneille. Vastaus on käynyt puheenjohtamani Tila- ja asuntojaoston kautta ja siinä kuvataan varsin perusteellisesti sitä, mitä kaupunki tekee varmistaakseen aivan kaikkien kaupungin kiinteistöjen terveellisyyden ja turvallisuuden. Senhän pitäisi olla kaupungin Lue lisää

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin

24.2.2020 (Pinja)
Hyvät puheenjohtaja ja valtuutetut,tämän aloitteen vastauksesta näkee, että Espoossa tehdään jo huomattavan paljon lasten lukutaidon edistämisen eteen. Näen, että meidän luottamushenkilöiden tehtäväksi jää tämän hyvän työn mahdollistaminen ja kehittäminen myös jatkossakin. Kuten vastauksesta ilmenee, niin Espoon kaupunginkirjaston henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan, vaikka lasten ja nuorten määrä ja ylipäätänsä kaupungin väkiluvu Lue lisää

Kaupungin kannettava vastuu sisäilmaongelmien ratkaisussa

10.12.2019 (henna.partanen)
Olen viime viikkoina selvitellyt paljon Pohjois-Tapiolan koulun sisäilmatilannetta. Tila- ja asuntojaostossa, jonka puheenjohtajana toimin, olemme hyvin pitkälle viranhaltijoiden valmistelun varassa. Ideaalitilanteessa kohteesta tehtäisiin kuntotutkimus, jonka perusteella sisäilmaongelman aiheuttanut vika korjattaisiin. Tai sitten tehtäisiin sisäilmatutkimus, joka osoittaisi kiistatta tilojen olevan terveydelle Lue lisää

Valtuustopuheeni psykiatristen sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä

9.12.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos tästä valtuustoaloitteesta ja perusteellisesta vastauksesta siihen.Näen, että vastauksessa kuvatulla tavalla meidän täytyy aivan ensisijaisesti kyetä vahvistamaan opiskeluhuollon resursseja. Uusimmassa suomenkielisessa opetuksen arviointiraportissa myös kuvataan hyvin kuraattori- ja psykologiresurssien lisäämisen tarvetta ja näiden ammattiryhmien nykyistä työkuormaa. On hyvä, että ensi vuoden talousarvioon on saatu lisävakansseja ja Lue lisää

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä

18.11.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto, kiitos tästä valtuustokysymyksestä sen tekijälle ja vastauksesta kyselyyn vastanneelle henkilöstölle ja virkamiehille. Kävin perjantaina opettajien ammattijärjestö OAJn tilaisuudessa, jossa minun oli mahdollista kuulla myös varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä tilanteesta Espoossa. Näkemykset olivat hyvin samanlaisia, mitä tässä kyselyssä tuli ilmi. Henkilöstö kokee ongelmaksi muun muassa pätevien työntekijöiden vajeen Lue lisää

Valtuustopuheeni vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisissa peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa

18.11.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos tästä valtuustoaloitteesta ja vastauksesta siihen. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että jatkossa Espoossa käsitellään erikseen jonain päivänä vammaisten yhdenvertaisuutta ja vammaisten yhdenvertaisuus kirjataan myös kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin. Olennaista on myös tietenkin se, miten arjessa vammaisiin ja vammaisuuteen suhtaudutaan. Tässä erityisesti perusopetuksella ja varhaiskasvatuksella on suuri Lue lisää

Ikäihmisten köyhyyden torjumisesta

21.10.2019 (Pinja)
Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi EspooseenHaluan lyhyesti tulla kiittämään sekä tästä aloitteesta että siihen annetusta vastauksesta, ikäihmisten köyhyyden torjuminen ja jo olemassa olevan köyhyyden huomioiminen palveluiden tarjonnassa ja niiden suunnittelussa ja koska täällä on läsnä useita kansanedustajia, niin haluan sanoa, että myös lainsäädännössä on erittäin tärkeä asia. Kun kyseessä Lue lisää

Valtuustopuheeni talouskehyksestä

21.10.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetuthaluan kommentoida investointeja, yleisen kulukehityksen hillitsemistä sekä opetukseen ja varhaiskasvatukseen suunnattuja säästöjä.Esityslistatekstin mukaan ”Valmisteltu esitys sisältää merkittävän panostuksen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen”. Investointiohjelmaan todellakin sisältyy paljon tärkeitä hankkeita, mutta varsin tarpeellisia kohteita on myös toistaiseksi ulkopuolella. Esimerkiksi Espoonlahteen tulisi nykyisen esityksen mukaan kaudella 2020-2030 vain yksi uusi Lue lisää

Kaupungin kasvua ei tule maksattaa lapsilla

21.10.2019 (henna.partanen)
Esitin tänään Espoon valtuustossa, että nostaisimme maltillisesti tuloveroprosenttia, jotta saisimme turvattua kaupungin peruspalvelut sekä voisimme toteuttaa riittävän määrän koulujen ja päiväkotien korjauksia ja uudiskohteita. Alla puheeni: ”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kaupungin taloudenpito ei saa perustua ideologiaan. On pystyttävä realistisesti katsomaan, Lue lisää

Valtuustopuheeni osavuosikatsauksesta

9.9.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuusto,kuten todettu, osavuosikatsaus herättää huolta menojen ja tulojen epätasapainosta. Olen tyytyväinen siitä, että mihinkään paniikkiratkaisuihin ei ole kuitenkaan sopeutustoimissa lähdetty. Jos isompiin säästötoimiin joudutaan, ne on toteutettava eettisesti ja inhimillisesti mahdollisimman järkevällä tavalla. Itse toivon, että pyrimme mahdollisimman tiukasti pitämään Espoossa kiinni opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- Lue lisää

Valtuustopuheeni rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuihin

19.8.2019 (Pinja)
Kiitos valtuutettu Aaltoselle, tämä on minusta hyvä ja yllättävän mielenkiintoinen aloite. Mielenkiintoinen mielestäni sillä tavalla, että kaikki sellaiset ideat, jotka voivat edistää seniori-ikäisen valtuuston hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitämistä, pitäisi mielestäni tässä vanhenevan väestön maassa ottaa vähintään kokeiluun.Minulla on yleensä tapana vedota tutkimuksiin eikä omiin kokemuksiin, mutta nyt en malta olla Lue lisää

Valtuustopuheeni toimenpideohjelmasta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

19.8.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,olen puhunut aika moneen otteeseen asuinalueiden välisistä eroista ja eriarvoistumisesta. Tämä teema väistämättä tuli mieleen myös tätä ohjelmaa lukiessa. Näen hirveän tärkeänä, että kykenemme resursoimaan enemmän niitä kouluja, joiden alueella asuu keskimääräistä enemmän huono-osaista väestöä. Tämä tutkitusti lisää osallistumista toisen asteen koulutukseen ja siten vähentää syrjäytymistä ja Lue lisää

Valtuustopuheeni vanhustenhuollon valvonnasta

10.6.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutVanhusten palveluasumisen laadun ja hyvän hoivan turvaaminen vaatii montaa asiaa. Se vaatii onnistuneita sopimuksia, joissa laatu on määritetty valmiiksi riittävän korkealle ja joissa hyvään hoivaan ollaan valmiita rahallisesti satsaamaan. Se vaatii palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet tuottamaan sitä laatua, mitä on sopimuksissa luvattu. Sellaisia yksiköitä, joissa on riittävät Lue lisää

Valtuustopuheeni seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa

20.5.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,kiitos kysymyksen tekijälle ja siihen vastaukset laatineille.On erinomaista, että vastauksen mukaan kouluille ja toiselle asteelle on laadittu sosiaalisen median vaaroja ja seksuaalista häirintää käsittelevä materiaali ja seksuaalista koskemattomuutta käsitellään jo viidennellä luokka-asteella. Lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kokema häirintä ja epäasialliset lähestymispyynnöt ovat tilastollisesti hämmentävän iso ilmiö Lue lisää

Valtuustopuheeni Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta

29.4.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut,pyysin tähän puheeseen viisi minuuttia aikaa, koska olen tällä hetkellä ainoa kivenlahtelainen kaupunginvaltuutettu ja tämä on todella iso ja tärkeä kaava.Tätä kaavaa on työstetty vuosia ja siihen on saatu sinä aikana hyviä parannuksia, mistä kiitos nykyiselle ja edelliselle kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä aluetta suunnitelleille virkamiehille.Kivenlahtelaisena minun täytyy sanoa, että Lue lisää

Lankasuon louhinta- ja kivenmurskaushanke on yleiskaavan vastainen

11.4.2019 (henna.partanen)
Tänään kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsittelimme lausuntoamme koskien kiviaineksen louhintaa ja murskausta Lankasuon alueella, Ämmässuon kaatopaikan lähellä. Helsingin Sanomat kirjoitti ennen kokoustamme aiheesta. Viime valtuustokauden toimin ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja olin sen vuoksi paljon tekemisissä Ämmässuon alueen lähellä asuvien asukkaiden kanssa. Pääkaupunkiseudun kasvun Lue lisää

Inhimillisempää turvapaikkapolitiikkaa

8.4.2019 (henna.partanen)
Tämän vaalikauden alussa Eurooppaa kohtasi pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Sen jäljiltä Suomessa on yhä tuhansia turvapaikkaa hakevia ihmisiä, jotka odottavat vastaanottokeskuksissa päätöksiä tulevaisuudestaan. Sipilän hallitusta on syystäkin arvosteltu turvapaikkaa hakevien oikeuksien heikentämisestä. Tällä vaalikaudella on rajoitettu Suomen myöntämiä oleskelulupatyyppejä, Lue lisää

Korkeakouluille taattava työrauha

3.4.2019 (henna.partanen)
Kuluneella hallituskaudella on tehty merkittäviä leikkauksia korkeakoulutukseen. Tieteen ja koulutuksen arvo on kyseenalaistettu, vaikka korkea koulutustaso ja korkeatasoinen tutkimustieto ja sen hyödyntäminen ovat suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä menestystekijöitä. Ilmastonmuutosta tai nuorten syrjäytymistä vastaan ei voi taistella mutu-tuntumalla. Tarvitaan tutkittua tietoa ja Lue lisää

Rakennukset naisten rekrytoinnin esteenä

28.3.2019 (henna.partanen)
Naisten asemaa työelämässä esitetään usein parannettavaksi naisvaltaisten alojen palkkojen korottamisella, perhevapaauudistuksella, sukupuolikiintiöillä pörssiyhtiöiden hallituksissa sekä anonyymillä rekrytoinnilla. Nämä ovat kaikki rakenteellisia korjauksia, joilla työelämää saataisiin tasa-arvoisemmaksi ja reilummaksi. On kuitenkin eräs kirjaimellisesti rakenteellinen ongelma, joka saa harvemmin huomiota: syrjivät työpaikkarakennukset. Lue lisää

Puheeni tyttöjen sukupuolielinten silpomisen ehkäisyyn liittyvästä valtuustoaloitteesta

19.3.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutVastauksessa tähän aloitteeseen minua ilahdutti erityisesti pyrkimys selkeisiin toimintaohjeisiin sekä moniammatillinen ote. Silpomisen vastaista työtä tulee tehdä nimenomaan sekä terveydenhuollossa että varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ja ylipäätänsä niitä henkilöitä kohdatessa, jotka tai heidän lapsensa kuuluvat riskiryhmään.Olennaista on jakaa tietoa ja kyetä ottamaan asia puheeksi sekä tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus Lue lisää

Kasvisruoka on arvovalinta -Espoon valtuusto antoi nolon signaalin ilmastotyöstään

26.2.2019 (henna.partanen)
Espoon valtuuston kokouksessa käytiin tänään surullisen absurdiksi muuttunut keskustelu valtuustoaloitteesta, jonka mukaan luottamushenkilöiden kokoustarjoiluissa oltaisiin siirrytty kokonaan ilmastoystävälliseen kasvisruokaan. Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimimaan ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä. Muutama vuosi sitten päivitetyssä ilmasto-ohjelmassa oli linjattu, että: Lue lisää

Tiivistelmä köyhyyden torjumista käsittelevästä valtuustopuheestani

25.2.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nostan puheessani muutamia niitä asioita, jotka mielestäni ovat poliittisesti tärkeitä torjuttaessa köyhyyttä nyt ja tulevaisuudessa. Kun kyseessä ovat lapset, meidän tulisi kyetä resursoimaan nykyistä paremmin niitä kouluja, joiden alueella asuu keskimääräistä enemmän huono-osaista väestöä. Siten torjumme sekä asuinalueiden välistä eriarvoistumista sekä nostamme toisen asteen koulutuksen osallistumisastetta. Lue lisää

Vanhusten hoiva- ja asumispalveluiden laadusta

31.1.2019 (Pinja)
Keskustelu vanhusten hoivapalveluiden laadusta käy nyt kiivaana - ja onneksi niin. Tiedot hoidon epäkohdista ovat hirveitä, mutta juuri siksi nyt on toimittava.Omat kantani ovat tiivistetysti seuraavat:Ennalta ilmoittamia valvontakäyntejä on lisättäväSuurin osa valvontakäynneistä tehdään sovitusti palveluntuottajien kanssa. Yllättäviä käyntejä tulisi olla enemmän, jotta varmistuu, että esimerkiksi henkilöstömitoitus on pysyvästi kunnossa. Luottamuksen Lue lisää

Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista

22.1.2019 (henna.partanen)
Jätin tänään valtuustoaloitteen Espoon kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista. Aloite sai 26 allekirjoitusta ja etenee käsittelyyn. Kiitos kaikille allekirjoittaneille valtuutetuille. Espoo tarinan mukaan kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmaston kannalta lentomatkustamista tulisi välttää. Kaupunki tekee kuitenkin Lue lisää

Valtuustopuheeni opetuksen resursoinnista

5.12.2018 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Olen erittäin tyytyväinen, että budjettineuvotteluissa onnistuttiin torjumaan opetuksen järjestämiseen kohdistuneita säästöjä. Espoon maine kuntana on sellainen, että pitäisi olla selvää, että juuri täällä opetuksen resursointiin ja siten myös laatuun panostetaan. Tähän lähtökohtaan sopii huonosti tämä vuodesta toiseen toistuva kuvio, jossa ensin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja sitten Lue lisää

Valtuustopuheeni mielenterveyspalveluista

19.11.2018 (Pinja)
Näissä valtuustokysymyksissä on nostettu hyvin tärkeitä asioita keskusteluun. Kiitos valmistelijoille vastauksista, joissa minua ilahduttivat esimerkiksi pyrkimys lisätä ilman ajanvarausta toimivia mielenterveys- ja päihdehoitajien vastaanottoja sekä tuen vieminen entistä enemmän nuorten arkiympäristöön. Nuorten kohdalla uudenlaiset lähestymistavat ovat tärkeitä ja esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämä Sekasin -chat on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi. Verkkopohjaiset palvelut Lue lisää