Valtuusto 16.10.2017: Kiertotaloutta ja kestäviä innovatiivisia hankintoja

16.10.2017 (Tiina Elo)
Valtuusto hyväksyi tänään poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteet. Ohjelmat ovat keskeinen keino kehittää kaupungin toimintaa. Niitä on tälle valtuustokaudelle neljä ja teemat ovat seuraavat: – Kestävä Espoo – Osallistuva Espoo – Innostava ja elinvoimainen Espoo – Hyvinvoiva Espoo Todella tärkeitä aiheita kaikki. Käytin puheenvuoron kestävän Espoon tavoitteista ja kiertotaloudesta. Espoo tavoittelee edelläkävijyyttä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin kiertotaloudessakin. Lue lisää

Valtuustokysymys vammaispalveluiden määrärahoista

16.10.2017 (Pinja)
Teimme valtuustoryhmätoverini Noora Koposen kanssa valtuustokysymyksen vammaispalveluiden määrärahoista kesäkuussa. Kuluvan kuukauden kaupunginvaltuuston kokoukseen siihen oli saatu vastaus sosiaali- ja terveystoimelta. Alla valtuuston kokouksessa pitämäni puheenvuoro. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti vammaisten lasten perheisiin liittyvän toivomukseni. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitän sote-toimialaa tästä vastauksesta kysymykseemme. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että tämän vuoden määrärahavaje Lue lisää

Tila- ja asuntojaosto 9.10.2017 Raportti

9.10.2017 (Tiina Elo)
Tässä raportti tämän aamuisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Käsiteltiin ensin varsinaiset päätösasiat: – Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen, tarkistetun hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) Tässä on siis kyse siitä, että peruskorjaushankkeen edetessä vuonna 1955 rakennettu ja säilytettäväksi tarkoitettu rakennus 2 on osoittautunut purkukuntoiseksi. Se päätettiin purkaa, mikä tuo myös Lue lisää

Tila- ja asuntojaosto 9.10.2017 Viherlaakson koulu ja lukio, energiatehokkuussopimus ja opiskelija-asuntoja Maarinsolmuun

8.10.2017 (Tiina Elo)
Huomenna tila- ja asuntojaoston kokouksessa isona päätösasiana Viherlaakson koulun hankesuunnitelman muuttaminen. Puretaan enemmän kuin oli alkujaan tarkoitus. Tämä riski oli esillä, kun asia palautettiin jaostossa kertaalleen uudelleen valmisteltavaksi vuonna 2015. Tästäkin on otettava opiksi. Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lue lisää

Kaupunginhallitus 2.10.2017 Raportti

2.10.2017 (Tiina Elo)
Tässä raporttia kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Hankalimmat asiat jäivät pöydälle. – Valtuustoaloite turvallisuusohjelman valmistelusta (Kv-asia) Hyväksyttiin esityksen mukaan. – Hallintosäännön VII osan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 §:n tarkistaminen (Kv-asia) Kyse on siitä, että kaupunginhallituksen jaostoineen sekä lautakuntien jäsenet saavat jatkossa kokouspalkkiota myös iltakouluista ja seminaareista (puolet kokouspalkkiosta). Lautakuntien osalta palkkiollisten iltakoulujen Lue lisää

Kaupunginhallitus 2.10.2017 Ohjelmien hyötytavoitteet, Kehä I:n tiesuunnitelma ja esiopetuksen siirto

30.9.2017 (Tiina Elo)
Tässä maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Suurimpina asioina poikkihallinnollisten ohjelmien hyötytavoitteet sekä lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (VT 1) ja siihen liittyvä Kehä I:n parantamista Laajalahden kohdalla koskevan aiesopimuksen hyväksyminen. Pitkään valmistelussa on ollut esiopetuksen siirto varhaiskasvatuksen alle, mikä tarkoittaisi 36 nyt opetustoimen alla työskentelevän esiluokanopettajan Lue lisää

Espoo kestävien ja innovatiivisten hankintojen edelläkävijäksi

25.9.2017 (Tiina Elo)
Julkaistu Länsiväylässä23.9.2017 Espoon kaupunki hankkii vuosittain tavaroita, palveluita ja urakointia vajaalla miljardilla eurolla. Siinä piilee valtava mahdollisuus kestävän kehityksen ja uusien innovaatioiden edistämiseen. Espoossa tuleekin nyt panostaa hankintojen strategiseen johtamiseen ja monipuoliseen hankintaosaamiseen. Hankinnat ovat keskeinen ja merkitykseltään kasvava keino toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita. Tästä hyvä esimerkki on ilmastopäästöjen vähentäminen hankkimalla latausasemia Lue lisää

Kaupunginhallitus 18.9.2017 Raportti

19.9.2017 (Tiina Elo)
Kaupunginhallitus linjasi eilisessä kokouksessaan joukkoliikenteestä, kun päätettiin lausunnosta HSL:n alustavasta talous- ja toimintasuunnitelmasta. Saimme sisään tärkeimmät asiat: Lipunhintoja ei koroteta ensi vuonna ja neuvotteluja jatketaan, jotta kalliin infran (länsimetro) rakentaminen ei nostaisi kohtuuttomasti lipunhintoja. Vahva selkänoja tälle on strategiaan saamamme toimenpiteet: Varmistetaan riittävä joukkoliikenteen palvelutaso, sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja pidetään lippujen Lue lisää

Tila- ja asuntojaosto 18.9.2017 Raportti

19.9.2017 (Tiina Elo)
Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston tämän aamuisesta kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Tärkein päätös koski tulevien vuosien investointiohjelmaa. Saatiin hyvän keskustelun jälkeen aikaan yksimielinen päätös evästäämän talousarvion valmistelua. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Selvitys väistötiloista Tätä selvitystä jaosto on erikseen pyytänyt. Liittyy olennaisesti myös siihen, että saadaan sisäilmaongelmat haltuun ja Lue lisää

Tila- ja asuntojaosto 18.9.2017 Talousarvio, investointiohjelma ja Laaksolahden jäähalli

17.9.2017 (Tiina Elo)
Tässä huomisen tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tärkeimpinä asioina ensi vuoden talousarvion ja investointiohjelman hyväksyminen. Strategiaan kirjattiin tavoitteeksi nolla sisäilmakohdetta ja nolla hätäväistöä. Se tulee vahvasti ohjaamaan Tilapaveluiden toimintaa tällä valtuustokaudella. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Asukkaiden sosiaalisen asuminen osuuskuntamalli, Anne Savolainen (lausunto oheismateriaalina) Tämä lausunto Lue lisää

Kaupunginhallitus 18.9.2017 Joukkoliikenteen lipunhinnat ja Kalajärvenkalliot

17.9.2017 (Tiina Elo)
Tässä maanantaisen kaupunginhallituksen asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tärkein asia on lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta, jossa otetaan kantaa lipunhintoihin nyt ja tulevaisuudessa. Konsernijaosto teki tästä jo varsin joukkoliikennemyönteisen päätöksen, mutta teknisen toimen johtaja Isotalo käytti otto-oikeutta ja asia tuodaan nyt kaupuginhallituksen päätettäväksi. Listalla on myös lausunnon antaminen koskien Kalajärvenkallioiden Lue lisää

Muutamia nostoja Espoo-tarinasta eli Espoon strategiasta

9.9.2017 (Pinja)
Luen esitystä Espoo-tarinaksi eli Espoon strategiaksi läpi maanantain valtuuston kokousta varten. Tekstiosa löytyy täältä ja taulukko-osa (päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet) täältä.Nostan tässä muutamia itselleni erityisen tärkeitä kohtia taulukko-osasta:"Varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen nykytaso säilytetään."Aivan äärimmäisen tärkeä juttu. Mitä isommiksi lapsimäärät per hoitaja/lastentarhanopettaja kasvavat, sitä vähemmän työntekijöillä on aikaa per lapsi ja melutasot Lue lisää

Valtuustopuheeni segregaation torjumisesta

12.6.2017 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutOlen erittäin tyytyväinen siihen, että kaupunginhallitus päätti tätä aloitevastausta käsitellessään, että osana Espoo-tarinan päivitystä valmistellaan toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi Espoossa. Tämä aloitevastaus nimittäin tällä hetkellä keskittyy hyvin voimakkaasti sinänsä erittäin tärkeään tulevaisuuden asuntopolitiikkaan.Segregaatiota kuitenkin torjutaan myös muilla keinoin. Suuri osa Espoosta on jo rakennettu. Meidän on Lue lisää

Espoo torjumaan konkreettisilla toimenpiteillä asuinalueiden välistä eriytymistä

12.6.2017 (henna.partanen)
Aloitteestani Espooseen valmistellaan konkreettiset toimenpiteet asuinalueiden välisen eriytymisen eli segregaation torjumiseksi. Tänään valtuusto keskusteli asiasta pitkään ja hyväksyi myös tekemäni toivomuksen yksimielisesti: Valtuusto toivoo, että kaupunki perustaa lähiöprojekteja, joissa yhteistyössä kaavoittajien, asukkaiden ja kyseisen alueen toimijoiden kanssa suunnitellaan, miten alueen vetovoimaa Lue lisää

Valtuustopuheeni osavuosikatsauksesta

12.6.2017 (Pinja)
Valtuustopuheeni kaupungin osavuosikatsauksesta. Valtuusto hyväksyi lisäysesitykseni. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,olin juuri päättyneellä valtuustokaudella sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Kiinnitin taannoin huomiota siihen, että lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta ei löytynyt jonotusaikoja lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Pyydettyäni asiasta toimialalta selvitystä ilmeni, että lastenpsykiatriseen avohoitoyksikköön on kiireellisissäkin tapauksissa kolmen ja puolen kuukauden jono. Myös Lue lisää

Traumaosaamista on lisättävä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa

6.6.2017 (Pinja)
HS:ssa 4.6.2017 käsiteltiin toiselle puolelle Suomea sijoitetun espoolaisen nuoren tilannetta.Kirjoituksesta oli pääteltävissä, että lähiseudulta ei ole löydettävissä sijaishuoltopaikkaa, jossa olisi saatavissa varhaislapsuudessaan vakavasti traumatisoituneelle nuorelle sopivaa ammattiosaamista.Traumataustaisten lasten ja nuorten auttamisjärjestelmää tulisi kehittää. Apua tulisi saada jo peruspalveluissa ja ilman diagnoosia mielenterveyden häiriöstä. Tulevissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa olisi hyvä Lue lisää

Sote-palveluita, koulukuljetuksia ja Espoo-tarinan päivittämiseen valmistautumista

29.5.2017 (Pinja)
Toukokuu ja samalla kuluva valtuustokausi lähenee loppuaan. Tässä kuussa työn alla ovat olleet muun muassa seuraavat asiat:Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden odotusajatPyysin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä odotusajoista selvityksen toimialan johdolta huomattuani, että lukuja ei löydy tuoreesta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportista. Selvityksestä ilmeni, että odotusajat varsinkin Espoon lastenpsykiatriseen avohoitoon ovat aivan Lue lisää

Vappupuheeni Kivenlahden vappujuhlassa 1.5.2017

1.5.2017 (Pinja)
Hyvät vappujuhlan viettäjät,en keksi mukavampaa paikkaa pitää vappupuhetta kuin tämä tilaisuus. Olen itse kivenlahtelainen ja suuresti kiintynyt tähän kaupunginosaan. Kun pian yhdeksän vuotta sitten päätimme hankkia täältä asunnon, niin ensiksi ihastelin merta ja luontoa. Hyvin pian aloin pitää tästä alueesta samasta syystä kuin ollessani Espoonlahdessa lukiossa 90-luvulla: Täällä on aivan Lue lisää

Vain jyrkät mielipiteet ovat mielipiteitä?

25.3.2017 (Pinja)
Tulin tänään hyväntuulisena Lippulaivalle kampanjoimaan. Hymy hyytyi hetkeksi nähtyäni uusimman Länsiväylän jutun ehdokkaista, joilla on eniten "ei osaa sanoa" -vastauksia vaalikoneessa. Suureksi ällistyksekseni olin päätynyt listalle.Luulin, että vastauksiini oli vaikuttanut jokin tekninen vika ja painelin kauhuissani vaalikoneeseen katsomaan niitä. Mutta ei, minulla oli tasan yksi janan keskimmäinen vastaus.Luin uudelleen lehtijuttua Lue lisää

Vihreiden vaatimus Hanikan luontoalueen pelastamisesta toteutumassa vaalien vuoksi

23.3.2017 (henna.partanen)
Hanikan luontoalue on tärkeä Soukan ja Espoonlahden alueen asukkaille. Sen luontopolku, pitkospuut, kalliot ja näkymät merelle ovat keidas tiivistyvän kaupungin keskellä. Vihreille sen säilyttäminen on ollut itsestäänselvää koko ajan. Ei vain kuntavaalien alla. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa päätettiin Suinonsalmi -asemakaavan lähtökohdista ja tavoitteista Lue lisää

Opiskelija, äänestä kuntavaaleissa opiskelija-asuntorakentamisen puolustajia!

21.3.2017 (henna.partanen)
Tänään 20.3.2017 Espoon valtuuston kokouksessa nähtiin erikoinen näytelmä, kun erityisesti kokoomuksen ja perussuomalaisten valtuutetut alkoivat kilvan kaataa opiskelija-asuntojen rakentamiseen tähtääviä valtuustotoiveita. Käsittelyn voi katsoa videolta täältä. (asiakohta 9) Vuonna 2015 julkaistiin opiskelijan kaupunki -tutkimus. Sen mukaan opiskelijat kaipaavat pääkaupunkiseudulle ennen Lue lisää

Tärkeimmät tavoitteeni politiikassa

20.3.2017 (Pinja)
Vanhustenhoidon kehittäminen ja ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen vanhuksille. Meidän pitää kehittää hyvän kotihoidon edellytyksiä, mutta myös kyetä tunnistamaan nykyistä paremmin se hetki, jolloin vanhusten kotona asuminen ei ole enää inhimillisesti eikä taloudellisesti järkevää. Osa vanhuksista pärjäisi paremmin kotona, jos sinne kotiin saisi nykyistä enemmän tukea. Osalle koti ei enää kerta kaikkiaan Lue lisää

Valtuustopuheeni Espoon lausunnosta luonnokseksi sote-uudistuksen valinnanvapauslainsäädännöksi

20.3.2017 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutTämä on aihe, josta sanottava on hyvin vaikeaa tiivistää kolmeen minuuttiin. Kommentoin siksi erityisesti vain muutamaa asiaa.Perustason palvelujen vahvistaminen on hyvä ja äärimmäisen tärkeä tavoite. Toivon, että jos tämä uudistus etenee maaliin asti, niin tämä tulee toteutumaan. Ihmiset pääsevät nykyistä nopeammin perusterveydenhuollon piiriin. Tällä hetkellä työterveydenhuollon piirissä Lue lisää

Espoon keskuspuiston nakertaminen on lopetettava

5.3.2017 (henna.partanen)
Tämä päivä kului Espoon ympäristöyhdistyksen järjestämällä Espoon Keskuspuisto -retkellä. On tärkeää, että Espoon keskuspuistosta puhutaan ja sen arvoa korostetaan. Espoon keskuspuistoa uhkaavat useat kaavahankkeet, jotka pala palalta ovat nakertamassa kokonaisuutta pienemmäksi. Pahimpana uhkana Espoon keskuspuistolle on Espoonväylä -hanke, joka nykysuunnitelmien Lue lisää

Valtuusto hyväksyi toivomukseni itsemurhien ehkäisytyöstä

28.2.2017 (Pinja)
Alla valtuustopuheeni Espoon turvallisuusohjelmasta. Valtuusto hyväksyi toivomukseni itsemurhien ehkäistyön sisällyttämisestä ohjelmaan yksimielisesti.Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Espoo on kokoluokkaansa nähden huomattavan turvallinen eurooppalainen kaupunki. Meillä on vähän rikollisuutta ja vakavia onnettomuuksia.Ohjelmaa lukiessani mietin erityisesti kahta toisiinsa nivoutuvaa asiaa: syrjäytymisen ehkäisyä sekä itsemurhien ehkäisyä. Tätä mielestäni erinomaista ohjelmaa lukiessani pohdin myös yhteiskunnan Lue lisää

Tiedote: Valtuutetut haluavat vähentää asuinalueiden välistä eriytymistä Espoossa – HSL:n konsultin kokema häirintä Espoon keskuksessa oli liikaa

28.2.2017 (henna.partanen)
Eilen 27.2.2017 valtuuston kokouksessa 26 valtuutettua allekirjoitti Vihreiden Henna Partasen tekemän aloitteen, jossa vaaditaan suunnitelmallisempaa otetta ja konkreettisempia toimia asuinalueiden välisen segregaation ehkäisyyn. Viime viikkoina muun muassa Länsiväylä, MTV3 ja Ilta Sanomat ovat uutisoineet HSL:n julkisen liikenteen vaihtopaikkoja tutkineen konsultin Lue lisää

Rantaraitista, lähiöistä ja eriarvoisuuden torjumisesta

25.2.2017 (Pinja)
Ajoimme tänään kotoa Kivenlahdesta Haukilahteen reippailemaan rannalle (ja syömään laskiaispullia paikalliseen kahvilaan). Ajattelin matkalla rantaraittia ja sitä, miten ihanaa on, että Espoossa rannat ovat kaikkien käytössä. Voin pyöräillä Espoonlahdesta Westendiin ja nauttia merimaisemasta koko matkan ajan. Idea siitä, että oikeus nauttia luonnosta kuuluu kaikille tulotasosta riippumatta, on jotenkin hyvin suomalainen, Lue lisää

Espoon pidettävä huolta vesistöistään

18.2.2017 (henna.partanen)
Kirjoittamani mielipidekirjoitus julkaistiin 18.2.2017 Länsiväylässä: Espoon on pidettävä huolta vesistöistään. Espoo kasvaa huimaa vauhtia, mikä lisää jatkuvasti vesistöjen kuormitusta. Asfaltoitu pinta lisää hulevesien mukana kulkevien kiintoaineiden määrää. Puroja putkitetaan ja uomia siirretään rakentamisen tieltä, kuten Länsiväyläkin kirjoitti Vermon kadunrakennustöistä kertovassa Lue lisää

Kaupunki nostamaan Ämmässuon maine kaatopaikasta ekoteollisuuspuistoksi

9.2.2017 (henna.partanen)
HSY ja Espoon kaupunki haaveilevat Ämmässuon muuttamisesta resurssitehokkaaksi ekoteollisuuspuistoksi. Sekajätteen vastaanottaminen on siirtynyt pääasiassa Vantaalle jätevoimalan yhteyteen, joten alueen merkitys on muuttumassa ja mahdollisuudet ovat valtavat. Siitä huolimatta lähialueen asukkaat kärsivät edelleen kompostiaumojen kääntelyn aikaan pahoistakin hajuhaitoista. Viereisen Takapellon alueella Lue lisää

Lumiongelma ratkaistava ilmastoystävällisemmin

17.1.2017 (henna.partanen)
Espooseen on ostettu lumensulatuskone, joka käyttää 400 litraa polttoöljyä tunnissa. Ympäristölautakunnan puheenjohtajana olen kuullut monen asukkaan pettyneen tähän ratkaisuun. Viime syksynä Espoo hyväksyi ilmasto-ohjelman, jossa tavoitteeksi asetettiin 60% asukaskohtainen päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Kaupunki valittiin Lue lisää

Kuntapolitiikan vuosi 2016

17.12.2016 (Pinja)
Vuosi 2016 lähenee loppuaan myös Espoon kuntapolitiikan osalta. Mistä asioista olen hyvin iloinen ja mitä pitää ensi vuonna erityisesti saada aikaan?Olemme Vihreässä ryhmässä tehneet määrätietoisesti työtä muun muassa seuraavien asioiden eteen:Päiväkotiryhmien ryhmäkokoja ei kasvatetaKouluavustajien määrää ei vähennetäPäivähoito-oikeutta ei rajataRaskaana olevat paperittomat maahanmuuttajat pääsevät neuvolapalveluiden piiriinSosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja ei nostettu Lue lisää

Kuka saa puhua kotihoidontuesta?

21.11.2016 (Pinja)
Keskustelimme tänään kotihoidontuesta ja Espoo-lisästä Espoon kaupunginvaltuustossa kahden valtuutetun tekemän valtuustokysymyksen pohjalta. Ennen ja jälkeen yhteensä kolmen eri puolueen yksittäiset edustajat ovat kommentoineet sitä, että kysymyksen tehneet valtuutetut ovat lapsettomia. Ja tehneet sen jälkeen selväksi, että heidän mukaansa lapsettomilla ei ole oikeutta ottaa kantaa asiaan.Kukaan ei sano, että vanhusten palveluista Lue lisää

Kaupungin rakennuttamisosaamista parannettava (valtuuston kokous 14.11.2016)

14.11.2016 (henna.partanen)
Kaupungin rakennuttamat koulu- ja päiväkotihankkeet tuntuvat kerta toisensa jälkeen paisuvan kustannuksiltaan ja rakennusaikataulut venyvät. Ongelma on suuri, kun rahaa ei ole ja toisaalta oppilasmäärät kasvavat jatkuvasti. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tulisi rakentaa jopa 13 uutta koulua. Lisäksi liian monissa kouluissa Lue lisää

Valtuustopuheeni esteettömyysohjelmasta

14.11.2016 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, olen iloinen siitä, että esteettömyysohjelmaa ollaan viimeinkin pääsemässä pian toivottavasti toteuttamaan. Mielestäni meidän pitää nyt saada tämä ohjelma hyväksyttyä ja sitten ohjelmatyön ollessa käynnissä mahdollistaa sen jatkuva kehittäminen.Puhun nyt niistä asioista tai toimenpiteistä, mitkä näen keskeisimpinä ohjelman toteuttamisessa ja esitän myös kaksi toivomusta, jotka ovat jaettu Lue lisää

Paperittomien terveydenhuollosta

19.9.2016 (Pinja)
Inka Hopsun (vihr) aloitetta paperittomien* maahanmuuttajien terveydenhuollosta käsitellään jälleen huomisessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Aloite oli lautakunnassa edellisen kerran maaliskuussa, jolloin se palautui valmisteluun. Virkamiesvastaus aloitteeseen on aiemman kaltainen eli että Espoon kaupungin sijasta valtion tulisi ryhtyä toimiin asiassa.On aivan totta, että kyseessä on asia, joka tulisi hoitaa valtion tasolla Lue lisää

Randilainen maailmankäsitys ei toteudu kansalaisjärjestötoiminnassa

4.9.2016 (Pinja)
Ayn Rand oli yhdysvaltalainen filosofi, jonka äärimmäinen usko liberalismiin sai hänet vihaamaan muun muassa verotusta ja hyvinvointivaltiota sekä vastustamaan ajatusta epäitsekkyydestä hyveenä. Randin individualistinen filosofia uskoi ns. yövartijavaltion ihanteeseen. Tällainen valtio ei tee juuri mitään muuta kuin valvoo lakia ja järjestystä.Minä sen sijaan olen tavallinen espoolainen, joka on työskennellyt viimeiset Lue lisää

Hyvästä vanhuudesta

28.8.2016 (Pinja)
Sosiaalipsykologian emeritusprofessori Antti Eskolan ajatukset vanhuudesta ja vanhenemisesta ovat kiinnostavia. Jäin miettimään erityisesti seuraavia kohtia haastattelussa."Kyllä minäkin haluan asua kotona niin pitkään kuin mahdollista, mutta varmasti tulee raja, jolloin en enää nimenomaan halua."Vanhusten palvelut tuntuvat kehittyvän jotenkin dialektisesti. Ensin vanhukset hoidettiin Suomessa sänkyyn seurauksena toimintakyvyn romahdus. Vanhainkoti oli keskellä ei-mitään Lue lisää

Miten estää asukkaiden ja kivenmurskaamohankkeiden yhteentörmäykset? -Tapaus Tillinmäen asukkaat vs. Ruduksen kivenmurskaamo

26.8.2016 (henna.partanen)
Olin tänään Tillinmäen asukkaiden kutsumana tutustumassa paikkaan, johon Rudus hakee ympäristölupaa kivenmurskaamotoiminnalle. Hanke on saanut runsaasti vastustusta ja siitä on kirjoitettu kesän aikana muun muassa Helsingin Sanomissa. Tapaamisen yhteydessä sainkin vastaanottaa ympäristöluvasta päättävän lautakunnan puheenjohtajana lähes 2000 nimen hanketta vastustavan Lue lisää

376 ääntä HOK-Elannon edustajistovaaleissa - Kiitos!!

5.5.2016 (Pinja)
Valtavat kiitokset kaikille minua HOK-Elannon edustajistovaaleissa äänestäneille ja tukeneille!! 376 ääntä tarkoittavat nyt Vihreiden listan varasijaa nro 1, mutta käytännössä samantien paikkaa edustajistosta, koska listaltamme edustajistoon äänestetty Sini Alén on entuudestaan HOK-Elannon hallintoneuvoston jäsen ja ensimmäisenä varana nousen heti hänen tilalleen edustajistoon. Vihreiden paikkaluku (6) edustajistossa ei noussut näissä Lue lisää

HOK-Elannon edustajistovaaleissa ehdolla numerolla 876

13.4.2016 (Pinja)
Olen ehdolla HOK-Elannon edustajistovaaleissa numerolla 876. Olen ehdolla, koska kaupan alan toiminnalla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia ja jäsenyys HOK-Elannon edustajistossa on hyvä tilaisuus päästä vaikuttamaan asioihin yhden kauppaketjun osalta.Keskeiset tavoitteeni ovat seuraavat: - Eettisen ruuantuotannon, tuotantoketjujen jäljittämisen, tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja reilun kaupan edistäminen - Jalkaisin tai julkisilla kauppaan jatkossakin - Lue lisää