Asukkaat haluavat vaikuttaa – kaupungin tarjottava mahdollisuus ja välineet

10.4.2021 (Tiina Elo)
Asukkaat haluavat tutkitusti yhä enemmän osallistua ja vaikuttaa lähiympäristöönsä ja itselleen tärkeisiin asioihin. Kaupungin kannattaa hyödyntää tämä resurssi ja tarjota osallistumiseen matalan kynnyksen välineet. Kestävää kaupunkia tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Se vaatii rohkeutta antaa asukkaille aktiivisempi rooli oman elämänsä ja asuinalueensa asiantuntijoina. Kokemukset osoittavat, että rohkeus palkitaan parempina päätöksinä ja tyytyväisinä Lue lisää

Ilmastonmuutoksen torjunta rakentamisen lähtökohdaksi

8.4.2021 (henna.partanen)
Kaavoituksella ratkaistaan kaupungin maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Kartalle sijoitetaan uudet puistot, kaupalliset keskittymät, koulut ja kävelykeskustat. Siihen vedetään reitit tulevaisuuden pikaraitioteille ja rajataan suojeltavat luontoalueet. Asemakaavojen pohjalta rakennetaan kaupunkia tulevillekin sukupolville. Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Aikaa tavoitteen Lue lisää

Jätelain uudistus vauhdittaa kiertotaloutta ja helpottaa kierrätystä

8.4.2021 (Tiina Elo)
Tuottamamme jätemäärät ovat konkreettinen osoitus siitä, että tapamme kuluttaa luonnonvaroja on kestämätön. Suomen ylikulutuspäivää vietetään tänä vuonna jo ensi lauantaina 10.4. Jätteen määrän vähentämisellä ja kierrätysasteen nostolla suitsimme luonnonvarojen ylikulutusta, joka on ilmastonmuutoksen ja luontokadon juurisyy. Eduskunnan käsittelyssä nyt oleva jätelain uudistus vauhdittaa merkittävästi kiertotaloutta ja helpottaa kotitalouksien mahdollisuuksia kierrättää. Tavoitteena Lue lisää

Metso- ohjelman menestys­tarinalle lisää tekijöitä

6.4.2021 (Tiina Elo)
Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 29.3.2021 Suomalainen avohakkuitasuosiva metsänhoito on perinteisesti nähty metsän kasvua ja uudistumista ylläpitävänä sodan jälkeisenä menestys­tarinana. Puuston kasvu onkin kaksinkertaistunut, mutta samalla on kertynyt valtava vesiensuojelu- ja luonnon monimuotoisuusvelka tulevien sukupolvien maksettavaksi. Puun käytön merkittävä lisääminen on johtamassa myös hiilinielujen heikkenemiseen. Suomalaisen metsän­suojelun johtotähti on vapaa­ehtoiseen suojeluun perustuva Metso-­ohjelma. Valtion tavoite Lue lisää

Valtuustopuheeni tilinpäätöksestä sekä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksesta sekä laajennuksesta

30.3.2021 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.Kuten tilinpäätöksen ennakkotiedoista saamme lukea, sivistystoimen talousarviosta jäi viime vuodelta käyttämättä 27 miljoonaa euroa. Samaan aikaan lasten ja nuorten hyvinvoinnissa sekä oppimistuloksissa on nähty laskua koronapandemian erinäisten seurausten takia.Tässä tilanteessa päätimme taannoin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa viime vuoden ylijäämään vedoten esittää lisäbudjettia seuraaville summille: perusopetus 2,9 miljoonaa euroa, Lue lisää

Liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikainen rajoittaminen koronan rajoituskeinona – Puhe eduskunnan lähetekeskustelussa 26.3.2021

28.3.2021 (Tiina Elo)
Arvoisa puhemies, Olemme eläneet keskellä koronaviruspandemiaa jo yli vuoden, ja tautitilanne on vaikeampi kuin koskaan. Huoli terveydenhuollon kapasiteetin riittävyydestä on vakava ja siksi olemme keskustelemassa nyt uusista rajoitustoimista. Kun puhumme liikkumisen rajoittamisesta, kyse on todella raskaasta perusoikeuksien rajoittamisesta. Tällaisten päätösten tulee aina olla välttämättömiä, viimesijaisia, vaikuttavia ja oikeasuhtaisia. Ja kynnyksen on oltava Lue lisää

Lintujen pesimäaikaiset metsähakkuut kiellettävä

26.3.2021 (Tiina Elo)
Suurin osa Suomen linnuista pesii huhtikuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Pesimäaikaiset metsien hakkuut häiritsevät lintujen ja muiden eläinten lisääntymistä. Ne tuhoavat eri arvioiden mukaan useita kymmeniä tuhansia linnunpesiä vuosittain. Puissa olevia pesiä tuhoutuu puita kaadettaessa ja maapesiä metsäkoneiden liikkuessa hakkuualueella sekä maanmuokkauksen yhteydessä. Vuonna 2019 Suomen luonnonsuojeluliiton Pesärauhaa Lue lisää

Enemmän tasa-arvoa kuntien työllisyys- ja elinvoimapolitiikkaan

25.3.2021 (Tiina Elo)
Julkaistu Vihreiden Naisten blogissa 24.3.2021 Kuntien työllisyys- ja elinvoimapolitiikassa tehdään jatkuvasti tasa-arvovalintoja: Miten yrityksille jaettavat julkiset tuet jakautuvat sukupuolten välillä? Miten kuntasi elinkeinopoliittiset kärkialavalinnat jakautuvat sukupuolten välillä? Miten vähemmistöt on huomioitu työllisyys- ja elinvoimapolitiikassa? Feministisellä työllisyys- ja elinvoimapolitiikalla parannamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnissa. Tasa-arvotyössä olennaista on tunnistaa syrjivät rakenteet ja piilossa olevat Lue lisää

Luonto- ja ympäristötyön vaikuttavuudesta huolehdittava Espoossa – puhe valtuustossa 22.3.2021

23.3.2021 (Tiina Elo)
Eilisessä valtuuston kokouksessa päätettiin millaisella organisaatiolla Espoota johdetaan seuraavat neljä vuotta. Olin käynnistämässä tätä uudistusprosessia toimiessani kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Ja valtuustoryhmän varapuheenjohtajana tein taustalla valmistelutyötä loppun asti, vaikken enää neuvottelupöydissä istunutkaan. Esitys hyväksyttiin neuvotteluissa sovitun kompromissin mukaisesti yksimielisesti. Vihreiden vaikuttamistyö näkyy lopputuloksessa, mutta toki lopputulos olisi toisen näköinen, jos olisimme saaneet yksin Lue lisää

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus etenee!

23.3.2021 (henna.partanen)
Valtuusto päätti eilen 22.3.2021 hyväksyä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Kokouksessa äänestettiin kolmen vaihtoehdon kesken: Pohjaesitys: Ve1b + kaupunginhallituksen tekemä lisäys siitä, että samalla toteutetaan myös ulkoallas ja ulkotilat, mutta alkuperäisellä VE1B:n kustannuksella, mikä tarkoittaisi hankkeen laadun karsimista muuten. Lue lisää

Itämerilupaukseni Espoossa – vauhtia päästöjen vähentämiseen ja meriluonnon suojeluun

21.3.2021 (Tiina Elo)
Itämeri on luonnoltaan ainutlaatuinen ja meille suomalaisille rakas. Sadat tuhannet suomalaiset viettävät lomiaan veneillen, mökkeillen ja retkeillen sen rannoilla ja saaristossa. Joka kesä odotamme sydän syrjällään, kuinka pitkään vedet pysyvät kirkkaina ennen sinileväkukintojen ryöpsähtämistä. Espoo on merellinen kaupunki ja siitä ylpeä. Meillä on peräti 58 kilometriä merenrantaa ja 158 saarta käsittävä Lue lisää

Asumisoikeuslain (ASO) uudistus yksinkertaistaa asukasvalintaa ja parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia

17.3.2021 (Tiina Elo)
Eduskunta hyväksyi eilen pitkään käsittelyssä olleen asumisoikeuslain uudistuksen. Olin tiiviisti mukana asian käsittelyssä ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana. Uudistus yksinkertaistaa asukasvalintaa ja hakujärjestelmää sekä lisää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja järjestelmän läpinäkyvyyttä. Tällä uudistuksella ei lähdetty uudistamaan koko asumisoikeusjärjestelmää, vaan sen keskeiset periaatteet säilyvät ennallaan. Valtion tukemien asumisoikeusyhteisöjen toiminnan tavoitteena on kohtuuhintaisen asumisen tarjoaminen asumisoikeuden haltijoille. Kun Lue lisää

Lähikirjastojen kohtalon vaalit

7.3.2021 (henna.partanen)
Kirjastot ovat asukkaiden kohtaamispaikkoja, olohuoneita ja työtiloja. Suuret aluekirjastot ovat mahdollistaneet laajat kirjastopalvelut hyvien kulkuyhteyksien päässä. Samalla reissulla on voinut hoitaa asioinnit niin neuvolassa, kuin ruokakaupassakin. Lähikirjastojen merkitystä ei voida kuitenkaan vähätellä: ne ovat asuinalueidensa sydämiä. Ne ovat paikkoja, joihin Lue lisää

Kuntavaa­lioh­jel­masta eväät kuntien vihreäm­pään huomiseen

26.2.2021 (Tiina Elo)
Julkaistu Vihreässä blogissa 26.2.2021 Vihreiden kuntavaaliohjelma on kattava paketti, joka esittää ratkaisuja niin ilmastopäästöjen vähentämiseen, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kuin kuntien palvelujen järjestämiseen. Vaaliohjelman keinoilla toteutamme reilun ja kestävän muutoksen kunnissa. Keinot ovat erilaiset eri kokoisissa kunnissa eri puolilla maata. Tavoitteemme ovat kuitenkin yhteiset: Pidämme heikoimpien, pienten ja luonnon puolta silloinkin, kun ajat Lue lisää

Valtuustopuheeni kaksivuotista esiopetusta koskevasta valtuustoaloitteesta

15.2.2021 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Espoo ei tosiaan tullut valituksi tähän OKM:n kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mutta meillä on onneksi talousarviossa kuitenkin varattu määrärahat 5-vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen eli tätä nyt käynnissä olevaa mallia kyetään ainakin toistaiseksi jatkamaan.Tämä on aivan erinomainen asia. Kaikilla 5-vuotiailla tulisi olla vanhempien tulotasosta ja työ- ja Lue lisää

Miilukorpi II -asemakaava ei huomioi riittävästi luontoarvoja

26.1.2021 (henna.partanen)
Eilen 25.1.2021 Espoon valtuusto käsitteli Miilukorpi II -asemakaavan hyväksymistä. Kaava-alue sijoittuu Lommilan pohjoispuolelle nykyisin pääasiassa metsäiselle alueelle. Sekä kaava-alueella että etenkin sen eteläpuolella on pientaloja ja on ymmärrettävää, että myös tuota alueetta kehitetään. Alueen maanomistajat ovat odottaneet asemakaavan valmistumista pitkään. Lue lisää

Valtuustopuheeni uudesta päiväkodista Espoonlahteen

25.1.2021 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, haluan ihan lyhyesti kommentoida tätä hanketta. Tämä on minusta kolmesta syystä erityisen hyvä hanke. Ensin tietenkin jo siksi, että meillä on kova tarve uusille varhaiskasvatuspaikoille Espoonlahdessa ja tämä päiväkoti rakentuu todella keskeiselle paikalle. Varhaiskasvatuspaikan sijainnilla on huomattava vaikutus perheen arjen sujuvuudelle, koska sinne matkataan yleensä vuosikausia Lue lisää

Talousarviopuhe Kalajärven liikuntasalista, Karhusaaresta ja Träskändasta

3.12.2020 (henna.partanen)
Tänään Espoon valtuusto kävi keskustelua vuoden 2021 talousarviosta. Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana kiinnitin omassa puheenvuorossani huomiota nimenomaan tilakysymyksiin. Tuolta voi käydä katsomassa Espoon Vihreiden aiemman tiedotteen neuvottelutuloksesta. Siinä nostetaan Vihreiden kannalta tärkeitä neuvotteluvoittoja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen tyytyväinen siitä, Lue lisää

Valtuustopuheeni Espoon 2021 talousarvioesityksestä

3.12.2020 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen tyytyväinen siitä, että talousarvioneuvotteluissa onnistuttiin loiventamaan opetukseen ja sivistykseen kohdistuvia leikkauksia, mutta huolissani siitä, että perusopetukseen jäi kuitenkin yli kolmen miljoonan euron määrärahaleikkaus.Perusopetus on se paikka, mitä pitäisi pikemminkin resursoida nykyistä enemmän. Myös ja erityisesti kriisiaikoina. Panostamalla perusopetukseen eli esimerkiksi turvaamalla riittävän pienet opetusryhmät ja Lue lisää

Älä sulje silmiä lähisuhdeväkivallalta

25.11.2020 (henna.partanen)
“Sain turvakodista käteeni Body Shopin näytepaketin. Tuntui nololta ottaa vastaan vähävaraisille uhreille tarkoitettu hiustuotelahjoitus. Minähän kävin vain juttelemassa hankalasta parisuhteestani. Sujautin sanattomana paketin laukkuuni ja lähdin töihin.” Lähisuhdeväkivalta on ilmiö, jonka olemassaolon tietää kaikki. Mikäli on itse välttynyt siltä, on Lue lisää

Lähikoulupilotista, varhaiskasvatuksen palvelusetelistä sekä talousarviosta

16.11.2020 (Pinja)
Avaan hieman pidemmällä tekstillä Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa muutamia viime aikoina kuntapolitiikassa puhuttaneita asioita. Näitä ovat erityisen tuen oppilaiden integroiminen yleisopetukseen, varhaiskasvatuksen palveluseteli sekä sivistystoimen budjetti kaupungin talousarviossa.Ns. Lähikoulupilotista ensiksi. Kaupungilla on ollut 2019 syksystä alkaen kokeilu, jossa oppimisen erityisvaikeuksia omaavia ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle meneviä oppilaita sijoitetaan Lue lisää

Valtuustopuheeni vuoden toisesta osavuosikatsauksesta sekä Taiteen talosta Espoonlahteen

14.9.2020 (Pinja)
Kaksi edellistä valtuustopuhettani:(Molemmat puheet olivat spontaaneja eli alla olevat tekstit eivät ole aivan yksi yhteen puheiden kanssa)Vuoden toinen osavuosikatsaus:”Haluan tässä kohtaa sanoa lyhyesti tarkastuslautakunnan huomioihin nojaten, että on erinomainen asia, että keväällä kertynyttä hoitovelkaa on purettu nyt palvelusetelillä terveysasematoiminnassa. On tärkeää, että kuntalaisten keväällä kehittyneet terveysongelmat eivät pääse tästä enää Lue lisää

Valtuustopuheeni vuoden 2020 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta

8.6.2020 (Pinja)
Hyvät puheenjohtaja ja valtuusto.koronakriisi on tosiaan lisännyt tuntuvasti Espoon taloudellisia haasteita ja pian neuvottelemme uudesta tuottavuusohjelmasta.Kuten osavuosikatsauksesta ilmenee, niin samaan aikaan tämä tilanne on aiheuttanut suuria haasteita monen ihmisryhmän elämään. Jos ja kun erilaisia sopeutustoimia tullaan tekemään, niin niiden aiheuttamat ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tulisi arvioida mahdollisimman tarkasti etukäteen. Säästöjä tulisi Lue lisää

Matinkylän uimahallin peruskivi on muurattu!

5.3.2020 (henna.partanen)
Espoon tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana minut oli kutsuttu tänään pitämään puhe Matinkylän uimahallin peruskiven muuraustilaisuudessa. Osallistin puheen tekemiseen paikallisia asukkaita, joiden näkökannan ja pitkän odotuksen halusin tuoda puheessani esille. Kiitos kaikille asukkaille hankkeeseen liittyvistä muistoistanne. Niitä oli ilo lukea, joskin Lue lisää

Politiikan vuosikertomus 2019

28.2.2020 (Pinja)
Vuoden aikana vaikutin kaupunginvaltuustossa, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajana, HYKS-sairaanhoitoaluetta johtavassa lautakunnassa sekä HOK-Elannon vihreän edustajistoryhmän puheenjohtajana. Valtuustossa puhuin muun muassa köyhyyden torjumisesta, Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta, vanhustenhuollon valvonnasta ja vanhusten palveluiden turvaamisesta, talouskehyksestä, terveydenhuollon asiakasmaksuista, vammaistietoisuuden lisäämisestä, päiväkotien työolosuhteista, perusterveydenhuollon vahvistamisesta, mielenterveyspalveluista sekä lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamisesta. Valtuustossa ja opetus- Lue lisää

Kaupungin kiinteistöjen korjausvelan kasvu on pysäytettävä

24.2.2020 (henna.partanen)
Puhuin valtuuston kokouksessa tänään vasemmiston valtuustoaloitteesta koskien puhdastilojen järjestämistä sisäilmasta sairastuneille. Vastaus on käynyt puheenjohtamani Tila- ja asuntojaoston kautta ja siinä kuvataan varsin perusteellisesti sitä, mitä kaupunki tekee varmistaakseen aivan kaikkien kaupungin kiinteistöjen terveellisyyden ja turvallisuuden. Senhän pitäisi olla kaupungin Lue lisää

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin

24.2.2020 (Pinja)
Hyvät puheenjohtaja ja valtuutetut,tämän aloitteen vastauksesta näkee, että Espoossa tehdään jo huomattavan paljon lasten lukutaidon edistämisen eteen. Näen, että meidän luottamushenkilöiden tehtäväksi jää tämän hyvän työn mahdollistaminen ja kehittäminen myös jatkossakin. Kuten vastauksesta ilmenee, niin Espoon kaupunginkirjaston henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan, vaikka lasten ja nuorten määrä ja ylipäätänsä kaupungin väkiluvu Lue lisää

Kaupungin kannettava vastuu sisäilmaongelmien ratkaisussa

10.12.2019 (henna.partanen)
Olen viime viikkoina selvitellyt paljon Pohjois-Tapiolan koulun sisäilmatilannetta. Tila- ja asuntojaostossa, jonka puheenjohtajana toimin, olemme hyvin pitkälle viranhaltijoiden valmistelun varassa. Ideaalitilanteessa kohteesta tehtäisiin kuntotutkimus, jonka perusteella sisäilmaongelman aiheuttanut vika korjattaisiin. Tai sitten tehtäisiin sisäilmatutkimus, joka osoittaisi kiistatta tilojen olevan terveydelle Lue lisää

Valtuustopuheeni psykiatristen sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä

9.12.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos tästä valtuustoaloitteesta ja perusteellisesta vastauksesta siihen.Näen, että vastauksessa kuvatulla tavalla meidän täytyy aivan ensisijaisesti kyetä vahvistamaan opiskeluhuollon resursseja. Uusimmassa suomenkielisessa opetuksen arviointiraportissa myös kuvataan hyvin kuraattori- ja psykologiresurssien lisäämisen tarvetta ja näiden ammattiryhmien nykyistä työkuormaa. On hyvä, että ensi vuoden talousarvioon on saatu lisävakansseja ja Lue lisää

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä

18.11.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto, kiitos tästä valtuustokysymyksestä sen tekijälle ja vastauksesta kyselyyn vastanneelle henkilöstölle ja virkamiehille. Kävin perjantaina opettajien ammattijärjestö OAJn tilaisuudessa, jossa minun oli mahdollista kuulla myös varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä tilanteesta Espoossa. Näkemykset olivat hyvin samanlaisia, mitä tässä kyselyssä tuli ilmi. Henkilöstö kokee ongelmaksi muun muassa pätevien työntekijöiden vajeen Lue lisää

Valtuustopuheeni vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisissa peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa

18.11.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos tästä valtuustoaloitteesta ja vastauksesta siihen. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että jatkossa Espoossa käsitellään erikseen jonain päivänä vammaisten yhdenvertaisuutta ja vammaisten yhdenvertaisuus kirjataan myös kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin. Olennaista on myös tietenkin se, miten arjessa vammaisiin ja vammaisuuteen suhtaudutaan. Tässä erityisesti perusopetuksella ja varhaiskasvatuksella on suuri Lue lisää

Ikäihmisten köyhyyden torjumisesta

21.10.2019 (Pinja)
Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi EspooseenHaluan lyhyesti tulla kiittämään sekä tästä aloitteesta että siihen annetusta vastauksesta, ikäihmisten köyhyyden torjuminen ja jo olemassa olevan köyhyyden huomioiminen palveluiden tarjonnassa ja niiden suunnittelussa ja koska täällä on läsnä useita kansanedustajia, niin haluan sanoa, että myös lainsäädännössä on erittäin tärkeä asia. Kun kyseessä Lue lisää

Valtuustopuheeni talouskehyksestä

21.10.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetuthaluan kommentoida investointeja, yleisen kulukehityksen hillitsemistä sekä opetukseen ja varhaiskasvatukseen suunnattuja säästöjä.Esityslistatekstin mukaan ”Valmisteltu esitys sisältää merkittävän panostuksen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen”. Investointiohjelmaan todellakin sisältyy paljon tärkeitä hankkeita, mutta varsin tarpeellisia kohteita on myös toistaiseksi ulkopuolella. Esimerkiksi Espoonlahteen tulisi nykyisen esityksen mukaan kaudella 2020-2030 vain yksi uusi Lue lisää

Kaupungin kasvua ei tule maksattaa lapsilla

21.10.2019 (henna.partanen)
Esitin tänään Espoon valtuustossa, että nostaisimme maltillisesti tuloveroprosenttia, jotta saisimme turvattua kaupungin peruspalvelut sekä voisimme toteuttaa riittävän määrän koulujen ja päiväkotien korjauksia ja uudiskohteita. Alla puheeni: ”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kaupungin taloudenpito ei saa perustua ideologiaan. On pystyttävä realistisesti katsomaan, Lue lisää

Valtuustopuheeni osavuosikatsauksesta

9.9.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuusto,kuten todettu, osavuosikatsaus herättää huolta menojen ja tulojen epätasapainosta. Olen tyytyväinen siitä, että mihinkään paniikkiratkaisuihin ei ole kuitenkaan sopeutustoimissa lähdetty. Jos isompiin säästötoimiin joudutaan, ne on toteutettava eettisesti ja inhimillisesti mahdollisimman järkevällä tavalla. Itse toivon, että pyrimme mahdollisimman tiukasti pitämään Espoossa kiinni opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- Lue lisää

Valtuustopuheeni rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuihin

19.8.2019 (Pinja)
Kiitos valtuutettu Aaltoselle, tämä on minusta hyvä ja yllättävän mielenkiintoinen aloite. Mielenkiintoinen mielestäni sillä tavalla, että kaikki sellaiset ideat, jotka voivat edistää seniori-ikäisen valtuuston hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitämistä, pitäisi mielestäni tässä vanhenevan väestön maassa ottaa vähintään kokeiluun.Minulla on yleensä tapana vedota tutkimuksiin eikä omiin kokemuksiin, mutta nyt en malta olla Lue lisää

Valtuustopuheeni toimenpideohjelmasta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

19.8.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,olen puhunut aika moneen otteeseen asuinalueiden välisistä eroista ja eriarvoistumisesta. Tämä teema väistämättä tuli mieleen myös tätä ohjelmaa lukiessa. Näen hirveän tärkeänä, että kykenemme resursoimaan enemmän niitä kouluja, joiden alueella asuu keskimääräistä enemmän huono-osaista väestöä. Tämä tutkitusti lisää osallistumista toisen asteen koulutukseen ja siten vähentää syrjäytymistä ja Lue lisää

Valtuustopuheeni vanhustenhuollon valvonnasta

10.6.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutVanhusten palveluasumisen laadun ja hyvän hoivan turvaaminen vaatii montaa asiaa. Se vaatii onnistuneita sopimuksia, joissa laatu on määritetty valmiiksi riittävän korkealle ja joissa hyvään hoivaan ollaan valmiita rahallisesti satsaamaan. Se vaatii palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet tuottamaan sitä laatua, mitä on sopimuksissa luvattu. Sellaisia yksiköitä, joissa on riittävät Lue lisää

Valtuustopuheeni seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa

20.5.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,kiitos kysymyksen tekijälle ja siihen vastaukset laatineille.On erinomaista, että vastauksen mukaan kouluille ja toiselle asteelle on laadittu sosiaalisen median vaaroja ja seksuaalista häirintää käsittelevä materiaali ja seksuaalista koskemattomuutta käsitellään jo viidennellä luokka-asteella. Lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kokema häirintä ja epäasialliset lähestymispyynnöt ovat tilastollisesti hämmentävän iso ilmiö Lue lisää

Valtuustopuheeni Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta

29.4.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut,pyysin tähän puheeseen viisi minuuttia aikaa, koska olen tällä hetkellä ainoa kivenlahtelainen kaupunginvaltuutettu ja tämä on todella iso ja tärkeä kaava.Tätä kaavaa on työstetty vuosia ja siihen on saatu sinä aikana hyviä parannuksia, mistä kiitos nykyiselle ja edelliselle kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä aluetta suunnitelleille virkamiehille.Kivenlahtelaisena minun täytyy sanoa, että Lue lisää