Kirjallinen kysymys yleisötapahtumien turvavälivaatimuksista

24.6.2021 (Saara Hyrkkö)
Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä sisätiloissa järjestettävissä yli 10 henkilön yleisötilaisuuksissa noudatetaan edelleen 2 metrin turvavälivaatimusta. Päätöksestä ei käy ilmi, mihin epidemiologiseen arvioon turvavälivaatimus perustuu. Aluehallintovirasto kumosi 14.6.2021 aiemmat, tartuntatautilain 58 d §:ään perustuvat turvavälivaatimukset, mutta päätti samalla asettaa tartuntatautilain 58 §:n nojalla samat turvavälivaatimukset yleisötilaisuuksiin. Perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen on julkisuudessa Lue lisää

Kevätistuntokausi 2021: kokoukset, valtiopäivätoimet, tapahtumat, maakuntamatkat ja lobbaritapaamiset

24.6.2021 (Tiina Elo)
Haluan tehdä eduskuntatyötä mahdollisimman avoimesti. Kokoan puolivuosittain yhteen osallistumiseni täysistuntotyöskentelyyn, tekemäni valtiopäivätoimet, kuten kirjalliset kysymykset, kaikki sovitut tapaamiset sekä maakuntamatkat. Koronarajoitukset jatkuivat eduskunnassa läpi kevään. Vieraita ei ole edelleenkään voinut kutsua eikä tavata livenä. Valiokunnat kokoontuivat keskimäärin kerran viikossa livenä, muuten epävirallisin etäkokouksin. Täysistuntotyöskentely hoitui valtaosin rajoitetulla kokoonpanolla ja päivystysvuoroin, Lue lisää

Sote-malli oli riittävän kelvollinen päätettäväksi: Nyt katse eteenpäin ja huolehditaan, että tavoitteet saavutetaan

23.6.2021 (Tiina Elo)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen hyvinvointialueiden harteille on askel eteenpäin. Paikattavaa ja kehitettävää jää silti, erityisesti suurten kaupunkien näkökulmasta. Eduskunta hyväksyi tänään pitkään ja hartaasti valmistellun esityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Vastuu sote-palveluista siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Hyväksyttyä esitystä valmisteltiin ja hiottiin hallituksessa ja eduskunnassa kaksi vuotta, mutta tosiasiassa kyseessä Lue lisää

Parannamme turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa

23.6.2021 (Saara Hyrkkö)
Eduskunta hyväksyi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa parantavat muutokset oikeusapulakiin ja ulkomaalaislakiin. Lakivaliokunnan jäsenenä tämän uudistuksen saaminen maaliin on ollut yksi tärkeimmistä tehtävistäni tänä keväänä. Yksi edellisen hallituskauden suurimmista virheistä ja törkeimmistä päätöksistä oli turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentäminen. Nyt noita päätöksiä vihdoin kumotaan. Vihreät vastusti tehtyjä muutoksia silloin ja olemme tehneet kaikkemme tilanteen korjaamiseksi. Turvapaikkaprosessi Lue lisää

Eduskunnassa tehtiin historiaa – sote vihdoin maaliin

23.6.2021 (Saara Hyrkkö)
Ukkonen jyrisi ja eduskunnassa tehtiin historiaa. Sote-uudistus hyväksyttiin äänin 105-77. Sote-uudistusta tarvitaan kipeästi ja on tärkeää, että se vihdoin etenee. Nyt luodaan puitteet sille, että ihmiset saavat kaikkialla Suomessa tarvitsemaansa hoitoa ja että sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä pystytään siirtämään ennaltaehkäisyyn. Nyt päätetty uudistus ei ole täydellinen, mutta se on riittävän hyvä. Vihreiden Lue lisää

Maailma paranee uutta luomalla – Suomen on harpottava TKI-vaje kuntoon

22.6.2021 (Saara Hyrkkö)
Työ Suomen tutkimus-, kehitys ja innovaatiopanosten nostamiseksi käynnistyy tänään kun parlamentaarinen tki-työryhmä starttaa työnsä. Vihreä eduskuntaryhmä on nimittänyt meidät työryhmän jäseniksi ja lähdemme tähän työhön suurella innolla. Uskomme vahvasti siihen, että maailma paranee luomalla uutta. Teknologinen kehitys ja tiede tuovat elämäämme hyvinvointia ja vaurautta, ne parantavat talouden tuottavuutta ja auttavat Lue lisää

Valtuusto 21.6.2021 Espoo ei julistanut ilmastohätätilaa – ilmastotyö jatkuu

21.6.2021 (Tiina Elo)
Vanhan valtuuston viimeisessä kokouksessa käsiteltiin edellisessä kokouksessa pöydälle jääneet valtuustoaloitteet ja päätettiiin uuden valtuuston palkkioista (tehtiin indeksikorotukset). Käsittelyssä oli minun ja Sirpa Hertellin valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamiseksi. Valtuuston enemmistö ei valitettavasti hätätilan julistamista kannattanut, mutta hyväksyi kuitenkin toivomukseni, että kaupunki viestii aktiivisesti asukkaille ja yhteistyökumppaneille riittävien ilmastotoimien kiireellisyydestä ja välttämättömyydestä ilmastokriisin torjumiseksi. Ohessa Lue lisää

Jokaisen on voitava tehdä työtään ja hoitaa luottamustehtäviään ilman pelkoa

16.6.2021 (Saara Hyrkkö)
Eduskunta hyväksyi tänään lain, jossa laiton uhkaus tuodaan yleisen syytteen alaiseksi, kun teko kohdistuu henkilöön työtehtävän tai julkisen luottamustehtävän takia. Jokaisen on voitava tehdä työtään ja hoitaa luottamustehtäviään ilman pelkoa. Aika lailla jokainen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva tietää, että keskustelukulttuuri Suomessa on koventunut. Sen tietää myös moni tuomari, syyttäjä, poliisi, toimittaja ja Lue lisää

Saavutet­tava lähiluonto on hyvinvoin­timme kulmakiviä

10.6.2021 (Tiina Elo)
Julkaistu Vihreässä blogissa 10.6.2021 Luontoympäristöt ovat aikuisten keskuudessa suosituimpia liikkumisympäristöjä, eikä ihme: Luonnossa liikkumisella on lukuisia terveysvaikutuksia. Sydämen syke tasoittuu ja stressitasot laskevat. Luonto auttaa palautumaan ja parantaa tutkitusti mielialaa. Samalla on mahdollisuus kokea upeita elämyksiä. Esimerkiksi Espoon nimikkoeläin liito-orava on täysin mahdollista kohdata vaikka iltakävelyllä, jos on onnekas. Korona-aikana kansallispuistot, lähimetsät Lue lisää

Ihmisoikeudet luovat vakautta ja vapautta

9.6.2021 (Saara Hyrkkö)
Suomi voi parhaimmillaan olla kokoaan suurempi maailmalla. Meidät tunnetaan tasa-arvon tekijänä, rauhanneuvottelijana ja tinkimättömänä ihmisoikeuksien puolustajana. Maineemme ilmastonmuutoksen torjunnan, teknologisen kehityksen, koulutuksen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien edelläkävijänä antaa uskottavuutta toimia näiden asioiden puolesta myös maailmalla. Meihin luotetaan ja meitä pyydetään tueksi vaikeilla hetkillä. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko luo perustan tämän Lue lisää

Valtuustopuheeni vuoden 2021 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta

7.6.2021 (Pinja)
Espoon kaupunginvaltuusto kokoustaa toiseksi viimeistä kertaa tällä valtuustokaudella. Ensimmäistä osavuosikatsausta käsittelevän puheeni runko:”Tähän osavuosikatsaukseen sisältyy monia huolta herättäviä aiheita, mutta paljon myös onnistumisia ja muita ilonpilkkuja. Yksi tällainen on ehdottomasti se, että toisen vuosiluokan oppilaat pääsevät sittenkin entiseen tapaan iltapäivätoimintaan myös seuraavana lukuvuonna.Iltapäivätoiminnan kaltaiset asiat ovat niitä, mitä kuntalaiset arvostavat. Lue lisää

Poistetaan menkkahäpeä, kuukautisköyhyys ja tamponivero

28.5.2021 (Saara Hyrkkö)
Tänään vietetään kansainvälistä kuukautispäivää. Noin puolella maailman väestöstä on menkat. Silti kuukautisiin liittyy runsaasti tabuja, syrjintää, eriarvoisuutta ja häpeää ympäri maailmaa. Menkoista pitää puhua, jotta näitä ongelmallisia rakenteita voidaan murskata. Hyvä kuukautisterveys on ihmisoikeus. Ensimmäinen valtiopäivätoimeni kansanedustajana koski kuukautissuojien verotusta. Silloinen valtiovarainministeri ei näyttänyt vihreää valoa ns. tamponiveron poistamiselle, mutta monet Lue lisää

Suomen aborttilainsäädäntö on uudistettava

27.5.2021 (Saara Hyrkkö)
Oikeus vapaaseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen on tärkeä osa kehollista itsemääräämisoikeutta.Eduskunta keskusteli Oma Tahto 2020 -kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on tuoda Suomen vanhentunut aborttilainsäädäntö nykypäivään. Nykyinen laki on sekä sisällöltään että kieleltään vanhentunut. Se on myös Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen tiukka. Puoli vuosisataa vanhassa laissa on kaksi keskeistä ongelmaa: Raskaana oleva joutuu esittämään perusteluita Lue lisää

Tehdään Espoosta aidosti pyöräilykaupunki!

25.5.2021 (Tiina Elo)
Sinnikäs työ pyöräilyn edistämiseksi tuottaa tulosta ja tällä valtuustokaudella on päästy monta harppausta eteenpäin: Espooseen saatiin vihdoin päätoiminen pyöräilyn projektipäällikkö edistämään pyöräilyä. Raide-Jokerin, kehä I:n remontin ja kaupunkiradan yhteydessä rakennetaan baanaa ja parannetaan pyöräily-yhteyksiä monta kilometriä. Kaupunkipyöräverkostoa on laajennettu ja se on ollut huippusuosittu. Talvikunnossapitoa on parannettu harjasuolauksella. Tavoitteeni pyöräilyn edistämiseksi seuraavalle valtuustokaudelle ovat: pyöräilyinvestointien kasvattaminen talvikunnossapidon Lue lisää

Asukkaat mukaan ilmastonmuutoksen sopeutustoimiin

24.5.2021 (Tiina Elo)
(Julkaistu Länsiväylässä 12.5.2021) Kaupungit ovat ratkaisijan roolissa, kun torjumme ilmastonmuutosta ja pysäytämme luontokatoa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo Espoossakin, ja siksi kaupungin on löydettävä pikaisesti uusia ratkaisuja, joilla edistetään myös muutoksiin sopeutumista. Erilaiset luontoon tukeutuvat ratkaisut ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen haittojen, kuten rankkasateiden ja tulvien, aiheuttamien ongelmien torjunnassa. Samalla ne lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Espoon kaupunki Lue lisää

Ilmastotavoitteet todeksi yhdessä asukkaiden kanssa

24.5.2021 (Tiina Elo)
Vihreässä Espoossa ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen ovat osa kaikkea kaupungin toimintaa. Ilmastotoimet ja niihin budjetoidut rahat näkyvät selkeästi talousarviossa niin, että jokaisen asukkaan on helppo seurata ilmastotoimien etenemistä. Näin ei vielä ole, mutta tähän tulee pyrkiä. Yhteinen tavoite kannustaa yhteisiin ponnisteluihin sen saavuttamiseksi. Saamme asukkaat mukaan ilmastotoimiin, kun arjen ilmastovalinnat Lue lisää

Kaikkiin kouluihin johdonmukaista kestävyyskasvatusta – kirjallinen kysymys Kestävä koulu -ohjelman etenemisestä

21.5.2021 (Tiina Elo)
Jätimme Outi Alanko-Kahiluodon ja Inka Hopsun kanssa kirjallisen kysymyksen Kestävä koulu -ohjelman etenemisestä, jotta kestävyyskasvatus saataisiin mahdollisimman pian osaksi koulujen ja päiväkotien arkea. Kirjallinen kysymys Kestävä koulu -ohjelman valmistelun etenemisestä Eduskunnan puhemiehelle Ilmastonmuutos ja luontokato ovat suurimmat ihmiskuntaa kohtaavat kriisit, ja ne uhkaavat paitsi miljoonan eliölajin tulevaisuutta, myös ihmiskunnan edellytyksiä selviytyä maapallolla. Siitä Lue lisää

Kulttuuri- ja tapahtuma-alaa ei tule rajoittaa “varmuuden vuoksi”

20.5.2021 (Saara Hyrkkö)
Olen yrittänyt kirjoittaa tapahtumien avaamisesta jo pitkään, mutta syvän turhautumisen keskellä oikeita sanoja ei ole meinannut löytyä. Sanotaan se suoraan: Nykytilanne on sietämätön. On käsittämätöntä, että tapahtumia ei saa toteuttaa edes ulkona, vaikka terveysturvalliset tavat järjestää toimintaa ovat olemassa. On käsittämätöntä, että vanhemmat eivät saa katsoa junnufutista kentän laidalta turvavälienkään päässä toisistaan. Lue lisää

Pölyttäjien sukupuuttoaalto on pysäytettävä

20.5.2021 (Tiina Elo)
Julkaistu Vihreässä blogissa 20.5.2021 Maailman pölyttäjähyönteisten määrä on romahtamassa. Sukupuutto uhkaa yli 40 prosenttia pölyttäjistä. Suomessakin tärkeimmistä pölyttäjistä, siis mehiläisistä, kimalaisista ja perhosista, lähes joka viides on uhanalainen. Tänään vietetään maailman pölyttäjien päivää. Pölyttäjäkatoon ei ole yhtä ainoaa aiheuttajaa, vaan syitä on useita: hyönteisten elinympäristöjen katoaminen, hyönteismyrkkyjen käyttö, vieraslajit ja ilmastonmuutos. Uhka on Lue lisää

Vahva EU on Suomen ja suomalaisten etu

18.5.2021 (Saara Hyrkkö)
Eduskunta äänestää pian EU:n elpymispaketista. Toivon koko sydämestäni, että paketti saa eduskunnalta riittävän tuen. Paketin tarkoitus on auttaa Eurooppaa toipumaan koronakriisistä ja samalla vauhdittaa yhteiskunnan uudistamista hiilineutraaliksi ja digitaaliseksi. Se tarkoittaa Suomessakin miljardiluokan ilmastotoimia, panostuksia tutkimukseen ja osaamiseen ja ihmisten kannattelua muuttuvassa maailmassa. Suomessa EU-keskustelu pyörii aivan liikaa nettomaksujen ja mahdollisten mainehaittojen Lue lisää

Hyvinvoinnin edellytykset luodaan kunnissa

15.5.2021 (Tiina Elo)
Oletko kuullut sanottavan, että hyvä uutinen ei ole uutinen ollenkaan? Monet asiat maailmassa menevät parempaan suuntaan, mutta kriisit ja katastrofit myyvät ja saavat klikkauksia. Kuntapolitiikassakin on usein niin, että ongelmat nousevat otsikoihin, vaikka samaan aikaan tehdään päätöksiä, joilla parannetaan asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvoinnin edellytykset luodaan kunnissa. Käytännössä tämä tarkoittaa perustavanlaatuisia Lue lisää

Valtuustopuheeni tilinpäätöksestä sekä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksesta sekä laajennuksesta

30.3.2021 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.Kuten tilinpäätöksen ennakkotiedoista saamme lukea, sivistystoimen talousarviosta jäi viime vuodelta käyttämättä 27 miljoonaa euroa. Samaan aikaan lasten ja nuorten hyvinvoinnissa sekä oppimistuloksissa on nähty laskua koronapandemian erinäisten seurausten takia.Tässä tilanteessa päätimme taannoin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa viime vuoden ylijäämään vedoten esittää lisäbudjettia seuraaville summille: perusopetus 2,9 miljoonaa euroa, Lue lisää

Valtuustopuheeni kaksivuotista esiopetusta koskevasta valtuustoaloitteesta

15.2.2021 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Espoo ei tosiaan tullut valituksi tähän OKM:n kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mutta meillä on onneksi talousarviossa kuitenkin varattu määrärahat 5-vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen eli tätä nyt käynnissä olevaa mallia kyetään ainakin toistaiseksi jatkamaan.Tämä on aivan erinomainen asia. Kaikilla 5-vuotiailla tulisi olla vanhempien tulotasosta ja työ- ja Lue lisää

Valtuustopuheeni uudesta päiväkodista Espoonlahteen

25.1.2021 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, haluan ihan lyhyesti kommentoida tätä hanketta. Tämä on minusta kolmesta syystä erityisen hyvä hanke. Ensin tietenkin jo siksi, että meillä on kova tarve uusille varhaiskasvatuspaikoille Espoonlahdessa ja tämä päiväkoti rakentuu todella keskeiselle paikalle. Varhaiskasvatuspaikan sijainnilla on huomattava vaikutus perheen arjen sujuvuudelle, koska sinne matkataan yleensä vuosikausia Lue lisää

Valtuustopuheeni Espoon 2021 talousarvioesityksestä

3.12.2020 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen tyytyväinen siitä, että talousarvioneuvotteluissa onnistuttiin loiventamaan opetukseen ja sivistykseen kohdistuvia leikkauksia, mutta huolissani siitä, että perusopetukseen jäi kuitenkin yli kolmen miljoonan euron määrärahaleikkaus.Perusopetus on se paikka, mitä pitäisi pikemminkin resursoida nykyistä enemmän. Myös ja erityisesti kriisiaikoina. Panostamalla perusopetukseen eli esimerkiksi turvaamalla riittävän pienet opetusryhmät ja Lue lisää

Lähikoulupilotista, varhaiskasvatuksen palvelusetelistä sekä talousarviosta

16.11.2020 (Pinja)
Avaan hieman pidemmällä tekstillä Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa muutamia viime aikoina kuntapolitiikassa puhuttaneita asioita. Näitä ovat erityisen tuen oppilaiden integroiminen yleisopetukseen, varhaiskasvatuksen palveluseteli sekä sivistystoimen budjetti kaupungin talousarviossa.Ns. Lähikoulupilotista ensiksi. Kaupungilla on ollut 2019 syksystä alkaen kokeilu, jossa oppimisen erityisvaikeuksia omaavia ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle meneviä oppilaita sijoitetaan Lue lisää

Valtuustopuheeni vuoden toisesta osavuosikatsauksesta sekä Taiteen talosta Espoonlahteen

14.9.2020 (Pinja)
Kaksi edellistä valtuustopuhettani:(Molemmat puheet olivat spontaaneja eli alla olevat tekstit eivät ole aivan yksi yhteen puheiden kanssa)Vuoden toinen osavuosikatsaus:”Haluan tässä kohtaa sanoa lyhyesti tarkastuslautakunnan huomioihin nojaten, että on erinomainen asia, että keväällä kertynyttä hoitovelkaa on purettu nyt palvelusetelillä terveysasematoiminnassa. On tärkeää, että kuntalaisten keväällä kehittyneet terveysongelmat eivät pääse tästä enää Lue lisää

Valtuustopuheeni vuoden 2020 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta

8.6.2020 (Pinja)
Hyvät puheenjohtaja ja valtuusto.koronakriisi on tosiaan lisännyt tuntuvasti Espoon taloudellisia haasteita ja pian neuvottelemme uudesta tuottavuusohjelmasta.Kuten osavuosikatsauksesta ilmenee, niin samaan aikaan tämä tilanne on aiheuttanut suuria haasteita monen ihmisryhmän elämään. Jos ja kun erilaisia sopeutustoimia tullaan tekemään, niin niiden aiheuttamat ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tulisi arvioida mahdollisimman tarkasti etukäteen. Säästöjä tulisi Lue lisää

Politiikan vuosikertomus 2019

28.2.2020 (Pinja)
Vuoden aikana vaikutin kaupunginvaltuustossa, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajana, HYKS-sairaanhoitoaluetta johtavassa lautakunnassa sekä HOK-Elannon vihreän edustajistoryhmän puheenjohtajana. Valtuustossa puhuin muun muassa köyhyyden torjumisesta, Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta, vanhustenhuollon valvonnasta ja vanhusten palveluiden turvaamisesta, talouskehyksestä, terveydenhuollon asiakasmaksuista, vammaistietoisuuden lisäämisestä, päiväkotien työolosuhteista, perusterveydenhuollon vahvistamisesta, mielenterveyspalveluista sekä lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamisesta. Valtuustossa ja opetus- Lue lisää

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin

24.2.2020 (Pinja)
Hyvät puheenjohtaja ja valtuutetut,tämän aloitteen vastauksesta näkee, että Espoossa tehdään jo huomattavan paljon lasten lukutaidon edistämisen eteen. Näen, että meidän luottamushenkilöiden tehtäväksi jää tämän hyvän työn mahdollistaminen ja kehittäminen myös jatkossakin. Kuten vastauksesta ilmenee, niin Espoon kaupunginkirjaston henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan, vaikka lasten ja nuorten määrä ja ylipäätänsä kaupungin väkiluvu Lue lisää

Valtuustopuheeni psykiatristen sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä

9.12.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos tästä valtuustoaloitteesta ja perusteellisesta vastauksesta siihen.Näen, että vastauksessa kuvatulla tavalla meidän täytyy aivan ensisijaisesti kyetä vahvistamaan opiskeluhuollon resursseja. Uusimmassa suomenkielisessa opetuksen arviointiraportissa myös kuvataan hyvin kuraattori- ja psykologiresurssien lisäämisen tarvetta ja näiden ammattiryhmien nykyistä työkuormaa. On hyvä, että ensi vuoden talousarvioon on saatu lisävakansseja ja Lue lisää

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä

18.11.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto, kiitos tästä valtuustokysymyksestä sen tekijälle ja vastauksesta kyselyyn vastanneelle henkilöstölle ja virkamiehille. Kävin perjantaina opettajien ammattijärjestö OAJn tilaisuudessa, jossa minun oli mahdollista kuulla myös varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä tilanteesta Espoossa. Näkemykset olivat hyvin samanlaisia, mitä tässä kyselyssä tuli ilmi. Henkilöstö kokee ongelmaksi muun muassa pätevien työntekijöiden vajeen Lue lisää

Valtuustopuheeni vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisissa peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa

18.11.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos tästä valtuustoaloitteesta ja vastauksesta siihen. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että jatkossa Espoossa käsitellään erikseen jonain päivänä vammaisten yhdenvertaisuutta ja vammaisten yhdenvertaisuus kirjataan myös kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin. Olennaista on myös tietenkin se, miten arjessa vammaisiin ja vammaisuuteen suhtaudutaan. Tässä erityisesti perusopetuksella ja varhaiskasvatuksella on suuri Lue lisää

Ikäihmisten köyhyyden torjumisesta

21.10.2019 (Pinja)
Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi EspooseenHaluan lyhyesti tulla kiittämään sekä tästä aloitteesta että siihen annetusta vastauksesta, ikäihmisten köyhyyden torjuminen ja jo olemassa olevan köyhyyden huomioiminen palveluiden tarjonnassa ja niiden suunnittelussa ja koska täällä on läsnä useita kansanedustajia, niin haluan sanoa, että myös lainsäädännössä on erittäin tärkeä asia. Kun kyseessä Lue lisää

Valtuustopuheeni talouskehyksestä

21.10.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetuthaluan kommentoida investointeja, yleisen kulukehityksen hillitsemistä sekä opetukseen ja varhaiskasvatukseen suunnattuja säästöjä.Esityslistatekstin mukaan ”Valmisteltu esitys sisältää merkittävän panostuksen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen”. Investointiohjelmaan todellakin sisältyy paljon tärkeitä hankkeita, mutta varsin tarpeellisia kohteita on myös toistaiseksi ulkopuolella. Esimerkiksi Espoonlahteen tulisi nykyisen esityksen mukaan kaudella 2020-2030 vain yksi uusi Lue lisää

Valtuustopuheeni osavuosikatsauksesta

9.9.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuusto,kuten todettu, osavuosikatsaus herättää huolta menojen ja tulojen epätasapainosta. Olen tyytyväinen siitä, että mihinkään paniikkiratkaisuihin ei ole kuitenkaan sopeutustoimissa lähdetty. Jos isompiin säästötoimiin joudutaan, ne on toteutettava eettisesti ja inhimillisesti mahdollisimman järkevällä tavalla. Itse toivon, että pyrimme mahdollisimman tiukasti pitämään Espoossa kiinni opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- Lue lisää

Valtuustopuheeni rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuihin

19.8.2019 (Pinja)
Kiitos valtuutettu Aaltoselle, tämä on minusta hyvä ja yllättävän mielenkiintoinen aloite. Mielenkiintoinen mielestäni sillä tavalla, että kaikki sellaiset ideat, jotka voivat edistää seniori-ikäisen valtuuston hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitämistä, pitäisi mielestäni tässä vanhenevan väestön maassa ottaa vähintään kokeiluun.Minulla on yleensä tapana vedota tutkimuksiin eikä omiin kokemuksiin, mutta nyt en malta olla Lue lisää

Valtuustopuheeni toimenpideohjelmasta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

19.8.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,olen puhunut aika moneen otteeseen asuinalueiden välisistä eroista ja eriarvoistumisesta. Tämä teema väistämättä tuli mieleen myös tätä ohjelmaa lukiessa. Näen hirveän tärkeänä, että kykenemme resursoimaan enemmän niitä kouluja, joiden alueella asuu keskimääräistä enemmän huono-osaista väestöä. Tämä tutkitusti lisää osallistumista toisen asteen koulutukseen ja siten vähentää syrjäytymistä ja Lue lisää

Valtuustopuheeni vanhustenhuollon valvonnasta

10.6.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutVanhusten palveluasumisen laadun ja hyvän hoivan turvaaminen vaatii montaa asiaa. Se vaatii onnistuneita sopimuksia, joissa laatu on määritetty valmiiksi riittävän korkealle ja joissa hyvään hoivaan ollaan valmiita rahallisesti satsaamaan. Se vaatii palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet tuottamaan sitä laatua, mitä on sopimuksissa luvattu. Sellaisia yksiköitä, joissa on riittävät Lue lisää

Valtuustopuheeni seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa

20.5.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,kiitos kysymyksen tekijälle ja siihen vastaukset laatineille.On erinomaista, että vastauksen mukaan kouluille ja toiselle asteelle on laadittu sosiaalisen median vaaroja ja seksuaalista häirintää käsittelevä materiaali ja seksuaalista koskemattomuutta käsitellään jo viidennellä luokka-asteella. Lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kokema häirintä ja epäasialliset lähestymispyynnöt ovat tilastollisesti hämmentävän iso ilmiö Lue lisää