Espoon Vihreät lähtee täydellä ja monipuolisella 100 ehdokkaan listalla kunnallisvaaleihin. Ehdokkaita on nyt valittu yhteensä 94 ja viimeiset kuusi ehdokasta julkistetaan 16.9. Listan 94 ehdokkaasta naisia on 48 ja miehiä 46. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 17 ja yli… Read More

(Vihreiden valtuutettujen Hertell ja Kuronen tiedote 19.8.2008) Suurpellon kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja laatutasosta tinkimättä. Yksikään asunto- tai toimitilahanke sen sijaan ei ole lähtenyt liikkeelle. Tällä hetkellä Espoo on rakennuttanut kadut ja kunnallistekniikan keskelle peltoa ilman, että… Read More

(Tapiolan seudun Vihreät tiedote 12.8.2008) Tapiolan bussiterminaalin parantamisella on kiire Tapiolan bussiterminaalin perusparannus on aloitettava valtuuston yksimielisen päätöksen mukaisesti heti. Vuoden 2008 budjettineuvotteluissa terminaalin kunnostaminen aikaistettiin Vihreiden esityksestä alkavaksi tälle vuodelle. Tapiolan terminaalia päivittäin käyttävät 17 000 espoolaista… Read More

(Espoon Vihreiden tiedote 17.7.2008) Kunnallisvaaliehdokkuus vihreissä kiinnostaa ja kyselyjä tulee tasaiseen tahtiin. Vihreät ovat julkistaneet jo 55 ehdokasta ja loput päätetään syyskuussa. Suuri osa lopuista ehdokkaista on jo tiedossa. – Hyviä ehdokkaita on jo lähes sata kasassa, mutta… Read More

(Espooon Vihreiden valtuutettujen tiedote 9.6.2008) Suomenojan arvokasta lintukosteikkoa uhkaa jätevedenpuhdistamon siirtäminen ja raskas asuinrakentaminen. Vihreiden mielestä luontoarvot huomioiva jätevedenpuhdistamon laajentaminen Suomenojalla turvaa parhaiten lintukosteikon tulevaisuuden. ”Suomenojan monipuolinen ja arvokas lintukosteikko on suojeltava heti”, vetoavat Espoon vihreät valtuutetut. Kosteikolta… Read More

Ruuhkamaksut ovat erinomainen keino ohjata pääkaupunkiseudun liikennettä. Nykyaikaiset järjestelmät mahdollistavat maksun kohdistamisen ruuhkautuviin aikoihin ruuhkautuville alueille. Rajoittamalla ruuhkien syntyä vähennetään liikenteen pakokaasupäästöjä. Samalla on syytä tiedostaa, että ruuhkamaksujärjestelmää voidaan käyttää myös ihmisten liikkumisen seuraamiseen. Yksityisyyden suojaa uhkaava valvonta… Read More

(Espoon Vihreiden tiedote 25.5.2008) Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on tapana korottaa kerran neljässä vuodessa. Kysymys on ajankohtainen kunnallisvaalien lähestyessä. – Periaatteet seuraavan valtuustokauden kokous- ja vuosipalkkioista sekä ansiomenetyksistä ja lastenhoidon korvauksista tulee päättää ennen vaaleja Näin päätöksen tekisivät nykyiset valtuutetut… Read More

(Espooon Vihreiden valtuutettujen tiedote 18.5.2008) Vihreät toteavat, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Espooseen tarvitaan sekä metro että poikittaisliikenteeseen pikaratikka. – Vihreiden aloitteesta metropäätökseen 2006 kirjattiin bussijokerin siirtäminen raiteille eli pikaratikka. Tämä tarkoittaa, että espoolaiset saavat metron Matinkylään ja Kehä I:n… Read More

(Espoon Vihreiden tiedote 22.4.2008) Sosiaaliseen luottoon tulee tälle vuodelle osoittaa lisää varoja 400 000 euroa, toteavat Espoon vihreät. Sosiaalinen luototus on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta toimintaan varattujen rahojen loppuminen uhkaa keskeyttää toiminnan alkusyksystä – Vihreät esittivät budjettineuvotteluissa 200… Read More

(Espoon Vihreiden tiedote 16.4.2008) Vihreät haluavat Espoon edelläkävijäksi maahanmuuttajien työllistämisessä ja kotouttamisessa. Jos tässä onnistutaan, Espoo menestyy tulevien vuosien työvoimapulan ehkäisyssä ja sopuisassa monikulttuurisessa yhteiselossa. – Espooseen tarvitaan Helsingin mallin mukainen kulttuurikeskus Caisa, jossa monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyön on… Read More