Tiiviitkin alueet viihtyisiksi

Uuden Vermon asuinalueen suunnittelussa olemme vaatineet ns. Eko-Vermon suunnitelmien huomioimista, jotta saisimme Espooseen aidon ympäristöarvoja toteuttavan urbaanin, mutta luonnonläheisen kaupunginosan hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. (Tiina Elo)

Espoo ilman autoja

Pia Aarrekivi avasi neuvottelut koulutoimen kanssa koulutilojen iltapäivän käytön edistämisestä. Liikuntapoliittiseen ohjelmaan otettiin lähi- ja arkiliikunnan tärkeä merkitys mukaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa olemme korostaneet kaavoituksen suuntaamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. (Tiina Elo) Espoon keskuksessa olemme vaatineet, että Lommilan kauppakeskushanketta ei saa… Read More