Tapiolan onneton alakoulutilanne ottaa vihdoin askeleen eteenpäin! Kaupunginvaltuusto päätti, että Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut puretaan ja niiden tilalle toteutetaan uudet koulut. Tavoitteena on, että Jousenkaaren uusi koulu valmistuu vuonna 2021 ja molempien osalta edellytetään tietoa realistisesta aikataulusta elokuuhun… Read More

Niittymaan vaikeavammaisten ja heidän omaisensa olivat pitkään tyytymättömiä yksityisen pitäjän toimintaan. Kuvaavaa on, että monien ongelmien lisäksi asukkaat olivat toivoneet, että voisivat saada kahvin toiseen aikaan päivästä kuin mitä sopimuksessa oli sovittu. Tätä pientä joustoa ei voitu tarjota,… Read More

Merva Mikkola teki valtuustokysymyksen eettisestä sijoittamisesta. Espoo tarkistaa sijoitusohjeensa.

Sirpa Hertell ja Tony Hagerlund saivat kaupunginhallituksessa läpi lisäyksen Espoo-strategiaan “3.12. kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa”

Nämä asiat huomioitiin Espoo-strategian tarkistuksessa syksyllä 2010 (Tony Hagerlund)

Espoonkruunu on saanut tarpeeksi kaupungin tontteja toteuttaakseen sille asetetut tavoitteet. (elinkeino- ja kilpailukykyjaos, Tony H.)

Liikuntalautakunnassa Pia Aarrekivi on esittänyt neuvottelujen aloittamista liikuntalautakunnassa tilasubventioiden kartoittamisesta.Kulttuurilautakunnan Vihreät korostavat päätöksenteossa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja toiminnan asiakaslähtöisyyttä.

Marjut Joensuu teki Tilakeskuksessa aloitteen kaupungin tilojen vuokraamiskäytäntöjen yhtenäistämisestä, jotta tilat olisivat kaikkien helposti löydettävissä ja vuokrattavissa.h

Kulttuuriavustuksia myönnettäessä tuettu monipuolisesti sekä taiteilijoita että alan harrastajia. Pääpaino lastenkulttuurissa ja monikulttuurisuudessa.

Kulttuurilautakunnan jäsenet Teresia Volotinen ja Said Yusuf tukevat määrärahapäätöksiä tehtäessä monikulttuurisia kulttuuriprojekteja. Liikuntalautakunnan vpj Pia Aarrekiven kannanoton jälkeen liikuntatoimi päätti osallistua seksuaalisen tasa-arvosta kertovaan “Uskalla olla itsesi – myös urheilussa” -kampanjaan.