Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Espoon valtuuston hyväksymän Bergön osayleiskaavan. Vihreät esittivät kaavan muuttamista kaikissa käsittelyvaiheissa samoilla perusteilla kuin hallinto-oikeus. Yksi keskeinen peruste päätöksen kumoamiselle oli se, että kaavassa on liian vähän rantaan ulottuvia virkistysalueita, joihin kaikilla asukkailla on… Read More

Tänä vuonna Helsinki Priden teemana ovat esikuvat. Prideissä juhlitaan tänä vuonna ”heitä, jotka ovat kulkeneet vaikean polun ensimmäisenä, heitä jotka käyttävät asemaansa nostaakseen muita, ja heitä, jotka auttavat meitä vaikeissakin tilanteissa jatkamaan”. Espoossa ei tänäkään, kuten ei aiempina… Read More

Hyvää kansainvälistä lukutaidon päivää! Lukutaidon avulla pystymme kouluttautumaan, seuraamaan maailman tapahtumia, kehittämään itseämme ja selviytymään jokapäiväisessä elämässämme. Kieli on tärkeä vuorovaikutuksen väline. Ongelmat kielen kehityksessä ennustavat ongelmia myös sosiaalisella alueella. Riittävien luku- ja kirjoitustaitojen turvaaminen ehkäisee syrjäytymistä ja… Read More

Espoon Vihreät on nimennyt lauantaina 5. syyskuuta lisää ehdokkaita huhtikuussa 2021 pidettäviin kuntavaaleihin. Tällä kertaa nimettyjä listalla oli 26, joiden joukossa ovat Espoon Vihreiden listan tämän hetken nuorin ehdokas Naz Goshnaw, 17, ja listan vanhin ehdokas Juhani Kytö,… Read More

Espoon Vihreiden hallitus on valinnut Pekka Raution Espoon Vihreiden uudeksi työntekijäksi. Hän aloitti tehtävässään syyskuun alussa ja on mukana tekemässä vihreämpää Espoota aina tulevan vuoden toukokuun loppuun saakka.Rautiolla on vankkaa kokemusta vaalien kanssa työskentelystä, sillä hän on aiemmin… Read More

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi tänään 31.8. lausunnon HSL:lle talous- ja toimintasuunnitelmasta. Vihreiden edustajat Tiina Pursula (vpj) ja Hanna Hukari vastustivat ehdotettua 5% korotusta lipun hintoihin sekä esitettyjä palvelutason heikennyksiä. Saimme tukea muille esityksillemme, mutta äänestyksen jälkeen konsernijaoston kanta… Read More

Valtuusto kokoontui 17.8.2020 etäkokoukseen koronatilanteen vuoksi. Vihreät valtuutetut olivat aktiivisia kokouksessa, jossa käsiteltiin kaavoja, hankesuunnitelmia ja valtuustoaloitteita. Niittykumpu I asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi tiivis asuinrakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. Henna Partanen teki palautusesityksen, sillä 7 vuotta sitten lautakunnassa ollut… Read More

Peppi Seppälä

Espoon Vihreiden aktiivi ja hallituksen jäsen Peppi Seppälä, 27, on ilmoittanut tavoittelevansa Vihreiden Nuorten puheenjohtajuutta, joka valitaan järjestön liittokokouksessa marraskuussa. Vihreät nuoret on puolueen nuoriso- ja opiskelijajärjestö. Liitto koostuu paikallisista jäsenjärjestöistä sekä suorista henkilöjäsenistä. Vihreillä nuorilla on 1500… Read More

Espoon kaupunginvaltuutettu, erikoislääkäri Helka Hosia (vihr.) jättää paikkansa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallituksessa työtehtäviensä vuoksi. “Sairaanhoitopiirin hallitus on ainutlaatuinen paikka vaikuttaa erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja kehittämiseen Uudellamaalla. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet viime aikoina koko valtakunnan huomion… Read More

ehdokkaat

Espoon Vihreät on nimennyt 10. kesäkuuta ensimmäiset 22 ehdokastaan huhtikuussa 2021 pidettäviin kuntavaaleihin. Nimettyjen ehdokkaiden joukossa ovat istuvien kansanedustajien ja valtuutettujen lisäksi muun muassa opiskelija Leila Arstila  ja opetusneuvos Minna Taivassalo.  “Lähden kuntavaaleihin tavoitteena rakentaa Espoosta entistä enemmän… Read More