De Gröna vill rädda vår natur och vårt klimat, bekämpa fattigdom och ojämlikhet, bygga världens bästa skola, göra ekonomin grönare och skapa nytt arbete.

Kommunalvalet 2017

Kandidater

De finns fyra svenskspråkiga kandidater

Ruotsinkieliset kuntvaaliehdokkaat 2017

 

Valprogram: Tillsammans bygger vi en bättre morgondag

De gröna i Esbo arbetar för dessa ändamål:

1. Kvalitativ småbarnspedagogik och utbildning för alla

2. Vi främjar välfärd och jämlikhet

3. Vi bekämpar klimatkrisen och skyddar vår natur.

4. Vi gör Esbo till en stad som är bra att bo i och där det är lätt att ta sig fram

5. Vi förstärker sysselsättningen och tar hand om ekonomin

6. Bättre demokrati: Staden skall aktivt engagera invånarna i planering och beslutsfattandet. Vi behöver borgmästarmodellen i Esbo. Stadens beslutsfattandet i olika enheter samt stadens bolag skall vägledas av offentlighetsprincipen, transparens och åhörande av invånarna.

Hela program finns här på finska

***

Kom med och gör Esbo grönare

Vi värnar om naturen

Vi har bevarat centralparken från stympning och skyddat vattenområden och 550 hektar skog. Vi har verkat för att staden skall ta i beaktande naturens mångfald i skötseln av rekreationsskogarna.

Vi bekämpar klimatförändringen

Tack vare De Gröna har man skärpt stadens utsläppsmål, klimatpåverkan tas i beaktande i all beslutsfattande och man kommer att utarbeta en ambitiös klimatplan. Matsvinnet i skolor och daghem kommer att minska.

Fler bostäder till rimliga priser

Med vår ledning utfärdade man i Esbo ett eget boendeprogram och beslöt att staden årligen bygger 400 hyresbostäder för att underlätta bostadsbristen. Man kommer även att planlägga fler studentbostäder. Idrottsanläggningar och stadens övriga egendom ses efter.

Sysselsättning och ekonomi

Staden förebygger ungdomsarbetslöshet och befrämjar aktivt sysselsättningen. En balanserad ekonomi garanterar välfärdstjänsterna.

Trafik på räls och hjul

Vi kräver smidiga anslutningslinjer och förbättrandet av kollektivtrafiken, när metrotrafiken till Mattby startar. Vi påskyndar Spår-Jokern. Vi kräver bättre cykelbanor, kvalitetsleder för cyklister samt cykelparkeringar till bl.a. metrostationer.

Kvalitet till undervisningen och till barndagvården

Vi har försvarat specialundervisningen, skolgångsbiträden, skolhälsovården och de ungas mentalvårdtjänster. Vi har lyckats hålla ner undervisningsgruppernas storlek och bevarat invandrarnas språkundervisning. Vi lyckades få tilläggsfinansiering för att stödja familjer. Vi påskyndade renoveringar av skolor och daghem med inomhusluftproblem och förbättrade informeringen till familjer och lärare.

Öppenhet, jämlikhet och jämnställdhet

Esbo är en stad med rättvis handel och som har förbundit sig till att befrämja jämnställdhet i all sin verksamhet. Esbos leverantörsfakturor publicerades som öppen data på vårt initiativ.

Blomstrande kultur

Idrotts- och ungdomsföreningar stöds, för att varje barn och ung i Esbo skall kunna ha ett hobby. Gamla byggnader, som Villa Elfvik, Alberga gård och Lilla Aurora, skall skyddas. Vi försvarar närbiblioteken.

Tryggad ålderdom

Vi har förhandlat mer pengar till de äldres hemvård och till närståendevårdarna. Vårdhemmen planeras till att vara tillgängliga och estetiska.

I Esbo fungerar följande gröna föreningar, i vilka du kan komma med i grön verksamhet:

De Gröna i Esbo har som mål att göra Esbo till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. Vi vill överlämna förutsättningar för ett gott liv och ren levnadsmiljö också till följande generationer. Som medlem kan du påverka åsikterna hos De Gröna i Esbo och medverka i ett trevligt gäng. De Gröna i Esbo är stadens näst största parti och har verksamhet överallt i Esbo. Vi verkar såväl i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämnder som i otaliga andra förtroendeuppdrag. Vi tar ställning till utvecklandet av Esbo och arrangerar tillställningar om samhälleliga ärenden.

Som medlem kan du söka till olika förtroendeuppdrag hos staden, samkommunerna och De Gröna.

Medlemsavgiften är 30 euro/år, 12,50 euro/år för mindre bemedlade.

Som medlemsförmån får du tidningen Vihreä Lanka. Bli medlem på www.vihreat.fi/liity.