Espoon Vihreiden keskeisimmät tavoitteet budjettineuvotteluissa ovat terveelliset ja turvalliset koulut ja päiväkodit, ennaltaehkäisevät palvelut sekä ympäristöystävällisen liikkumisen edistäminen.

Kouluihin ja päiväkoteihin tarvitaan lisää avustajia, jotta lapsilla ja henkilökunnalla on turvallinen arki ja hyvä työympäristö. Lisäksi Vihreät haluavat merkittävää lisärahoitusta terveelliseen kouluruokaan. Tällä hetkellä yhden kouluaterian raaka-aineisiin käytetään alakouluissa 91 senttiä.

Myös koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta ja terveellisestä sisäilmasta on pidettävä huolta. Sisäilmaongelmat ovat hälyttävän yleisiä ja kaupungin kiinteistöt rapistuvat käsiin. Tämä vaatii lisäpanostuksia rakennusten korjaukseen.

– Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Meillä on vastuu niin opettajien ja päivähoidon henkilökunnan jaksamisesta kuin lasten hyvinvoinnistakin, toteaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa Vihreät haluavat panostaa ennaltaehkäisyyn lisäämällä lapsiperheiden tukea ja kouluterveydenhoitajia. Lisäksi terveyskeskusten toimintaedellytyksiä on parannettava, jotta espoolaiset saavat tarvitsemaansa hoitoa ja lääkärit vapautetaan tekemään lääkärin työtä paperitöiden sijasta.

– Lapsiperheiden tuentarve kasvaa kokoajan, joten omaa palvelutuotantoa kannattaa lisätä. Perheisiin panostaminen on satsaus tulevaisuuteen, jatkaa Tiina Elo.

Kolmanneksi Vihreät haluavat edistää ympäristöystävällistä liikkumista vaatimalla lisää rahaa joukkoliikenteen sujuvuuden parantamiseen ja pyöräilyn edistämiseen. Myös viheralueiden ja puistojen hoitoon tarvitaan kasvavassa kaupungissa lisää rahaa.

– Hyvin hoidettu kaupunki lisää kaikkien asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta, korostaa valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Marjo Matikka.