Luonnon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta
Nuoriin kuntavaaliehdokkaisiimme voit tutustua ehdokasvalitsimen avulla. Alta löydät myös Espoon vihreiden nuorten yhteisen vaaliohjelman.

Tervetuloa mukaan Esvinon toimintaan!

Järjestämme monenlaisia tapahtumia, kuten keskustelutilaisuuksia, leffailtoja ja bileitä. Voit päästä kanssamme mielenosoitukseen, piknikille tai pelaamaan palloa.

Jäsenenämme pääset vaikuttamaan Vihreän liikkeen suuntaan. Halutessasi voit käydä erilaisissa ViNON tai Vihreän liiton tapaamisissa, työryhmissä ja kokouksissa. Tutustu muihin toimijoihin, vietä hauskoja iltoja ja vaikuta samalla siihen, miten maailma makaa.

Liity jäseneksi

Maksa jäsenmaksu

Tue yhdistystä lahjoituksella

Esvinon hallituksessa vuonna 2018

pj Susanna Pesonen
Noor Assad (vpj)
Venni Takala (taloudenhoitaja)
Jutta Koponen (sihteeri)
Paula Karhunen (2. vpj)
Min Min Soe Shwe
Noora Rytilä
Sekeriya Duale (vaali- & yhteistyö)

Espoon vihreiden nuorten ja opiskelijoiden kuntavaaliohjelma 2017

Tämän ohjelman pohjalla on käytetty Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden
valtakunnallista kuntavaaliohjelmaa

Ennaltaehkäistään eriarvoisuus
Laadukkaat julkiset palvelut on Espoossa taattava kaikille taustasta riippumatta, millä kavennetaan
eriarvoisuutta sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Espossa on taattava sekä ruotsinkielisten
palveluiden säilyminen ja saavutettavuus, sekä kehitettävä palveluita muilla vähemmistökielillä

 • Taataan kaikille alle 25-vuotiaille espoolaisille nuorille maksuton ehkäisy
 • Kootaan nuorten mielenterveyspalveluista selkeä ja helposti lähestyttävä yhteistyöverkko, jossa on monialaista yhteistyötä ja informaatio kulkee vaivattomasti eri tahojen välillä. Tehdään onnistuneista hankkeista pysyvä osa mielenterveyspalveluita
 • Pidennetään Nupolin aukioloaikoja pidemmälle iltaan, jotta koululaiset ja työssäkäyvät pääsisivät palveluiden piiriin helpommin
 • Varmistetaan oppilas- ja opiskelijahuollolle riittävät resurssit lisäämällä terveydenhoitajien, koulukuraattoreiden ja koulupsykologien määrää
 • Kaavoitetaan metron myötä tuleville uusille asuinaluilla sekä vuokra- että omistusasumista rinnakkain
 • Rakennetaan lisää opiskelijasuntoja mm. Tapiolaan ja Otaniemeen ja pienennetään opiskelija-asunnoista parkkipaikka normia hintatason pitämiseksi matalana
 • Rakennetaan esteetöntä kaupunkia
 • Varmistetaan avun saaminen kaikille ajoissa erilaisissa tapauksissa.

Kohti päästövapaata Espoota
Espoon tulee jatkaa edelläkävijyyttään kestävän kaupungin rakentamisessa.

 • Jatketaan työtä sen eteen, että Fortumin Suomenojan hiilivoimala muutetaan tuottamaan uusiutuvaa energiaa
 • Rakennetaan uusista rakennuksista energiatehokkaita ja kestäviä, joissa on myös hyvät kierrätysmahdollisuudet
 • Torjutaan HSL:n lippujen hintojen korotukset
 • Lisätään kasvis-ja vegaaniruuan saatavuuttaa Espoon kouluissa. Viikottainen kasvisruokapäivä kouluihin
 • Jatketaan Espoon kehittämistä pyörälykaupunkina, otetaan kaupunkipyörät pysyväksi osaksi Espoon katukuvaa

Tasa-arvoista koulutusta päiväkodista korkeakouluun
Korjataan koulujen sisäilmaongelmat, sekä rakennetaan uusista kouluista kestäviä ja ekologisia.
Hyödynnetään kaikissa Espoolaisissa kouluissa mahdollisuudet kasvattaa oppilaista ja
opiskelijoista tiedostavia ja aktiivisia kansalaisia. Espoon kouluissa opetuksen digitalisaatio otetaan
vastaan mahdollisuutena, muttei kuitenkaan kaikkea koulutoimintaa ohjaavana itseisarvona.

 • Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan kouluissa, ehkäistään kiusaamista ja autetaan
  niitä, joilla on oppisvaikeuksia
 • Pidetään edelleen kiinni siitä, ettei yksikään 9. luokkalainen jää ilman koulutuspaikkaa seuraavana syksynä
 • Pidetään kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta, ei kasvateta ryhmäkokoja varhaiskasvatuksen, eikä opetuksen puolella
 • Tuetaan ammatillista koulutusta erityisesti sen kohtaamien leikkausten jälkeen
 • Kehitetään toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä tekemällä aktiivisesti yhteistyötä mm. Aalto-yliopiston kanssa
 • Rakennetaan lisää opiskelija-asuntoja, jottei kukaan koulujen alkaessa olisi asunnoton
 • Luovutaan pääsääntöisesti liikuntatuntien jakamisesta tyttöjen ja poiken ryhmiin
 • Koulutuskielen valinnanvapautta tulisi lisätä siten, että vanhemmat voivat valita helpommin suomen tai ruotsin koulukieleksi päiväkodista lähtien virallisesta äidinkielestä huolimatta

Radikaalia avoimuutta päätöksentekoon
Jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kuntansa päätöksentekoon ja seurata asioiden
valmistelua kunnassa. Päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää, ja julkisten asiakirjojen
helpostiluettavia. Jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin Espoossa.

 • Varmistetaan nuorisovaltuustoille ja vastaaville nuorten vaikuttajaryhmille edustus ja
  esityksenteko-oikeus lautakunnissa sekä valtuustossa
 • Kaikkien valtuustoryhmien on sitouduttava rasismin vastustamiseen, sekä kannettava
  vastuuta valtuutettujen asiattomista puheista
 • Ratkaistaa poliittisten virkanimitysten tuomia ongelmia siirtymällä pormestarimalliin
 • Varmistetaan kuntaomisteisten osakeyhtiöiden toiminnan avoimuus kunnanvaltuutettujen tiedonsaantioikeudella. Kiinnitetään erityistä huomiota Länsimetron tiedottamisen avoimuuteen
 • Avataan mahdollisuuksien mukaan lautakuntien ja kaupunginvaltuuston kokoukset.
 • Kehitetään ja otetaan käyttöön kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisääviä sähköisiä palveluja, esimerkiksi osallistavalla budjetoinnilla ja kuntalaisaloitteilla