Eilen valtuusto hyväksyi strategian tulevalle kaudelle. Visioon saatiin toteamus, että ”Espoo on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijä”. Nyt tämän toteamuksen todeksisaattamiseen tarvitaan hartiavoimin töitä.Tällä hetkellä ilmastostrategiassa sitoudutaan 39 % päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Toimenpideohjelmassa on tunnistettu hyviä toimia energian käytössä, rakentamisessa,