Ehdokaskansikuva (1)

Kuntavaaliehdokkaat

Espoon Vihreillä on 111 erilaista ehdokasta kuntavaaleissa. Valitse omasi! Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4. Yhdessä puolustamme koulutusta, ympäristöä ja joukkoliikennettä Espoossa! Tutustu vaaliohjelmaamme

Millainen on suosikkiehdokkaasi?

Valitse itsellesi merkitykselliset tiedot

Sukupuoli
Äidinkieli
Asuinalue
Ikä: -
Teemat:
Parhaiten sinulle sopivat ehdokkaat:
Pia_Aarrekivi_PR-3Web184
Aarrekivi Pia
Opettaja; Kilo
Pia_Aarrekivi_PR-3Web

Aarrekivi Pia

184

Opettaja

liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen, Espoon Vihreiden hallituksen jäsen, varavaltuutettu

Inhimillisen huomisen puolesta


Lähdin mukaan politiikkaan jo toistakymmentä vuotta sitten edistääkseni oikeudenmukaista kohtelua kaikille sekä yhteisöllisyyttä. Nämä luovat turvallisuuden tunnetta, välittämistä toisista ja suvaitsevaisuutta.

Olen hum.kandin koulutuksesta valmistunut opettaja. Olen toiminut yksityisyrittäjänä viennin sektorilla USA:ssa, toiminnanjohtajana perustamassani yhdistyksessä Suomessa, toteuttanut työvoimapoliittista koulutusta, opettajana ja nyt olen eläkeläinen. Lisäksi olen kuuden lapsen äiti ja kahdeksan lapsenlapsen grandma.

1. Työllisyyteen voidaan vaikuttaa asenteen muutoksella. Avustavien työtehtävien ja matalan kynnyksen työpaikkoja voidaan lisätä. Kunnalla on edellytykset tähän. Myös maahanmuuttajien kotouttamisessa työllistäminen on avainasemassa. Uusia malleja tulee luoda passiivituen käyttämiseen ilman syyllistämistä. Tarvitsemme työelämän joustoja ja yritystukipalveluita. Sosiaalityöntekijöille on annettava lisää resursseja paneutua asiakastyöhön yhdessä terveydenhuollon kanssa.

2. Arki- ja lähiliikunnalla edistetään hyvinvointia niin fyysisesti kuin henkisesti ja sosiaalisesti. Kuulemalla kuntalaisia on mahdollisuus parantaa liikuntapalveluita sekä saada resursseja liikunnan lisäämiseen. Palveluketjua voidaan kehittää eri toimialoja ylittävällä yhteistyöllä. Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori voivat järjestää harrastusmahdollisuuksia päiväkoteihin, kouluihin, palvelutaloihin sekä toimia kotouttamisessa. Kuntoutuksessa mittareiksi tehokkuuden sijaan toimintaedellytysten säilyminen ja haittojen lieventäminen.

3. Kuntalaisten osallistuminen omaa arkea jo ympäristöä koskevaan suunnitteluun on tärkeää. Tämä vähentää myös valitusprosesseja. Tukea tulee saada jo varhaisessa vaiheessa ennen kriisiytymistä. Tämä koskee kaiken ikäisiä lapsesta vanhuksiin. Kotihoitoon on lisättävä resursseja myös kuntoutusvaiheessa. Raha ei saa olla kaiken mittarina. Säästöt tehdään väärästä päästä, kun ihmisten hyvinvoinnista säästetään. Eriarvoistumisen kierre on pysäytettävä. Inhimillistä kohtelua kaikille.

AlueKilo
Teemat Talous ja työllisyys
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä66
Kielisuomi
Eini_Aho_KP-1Web185
Aho Eini
Historian ja yhteiskuntaopin opettaja; Matinkylä
Eini_Aho_KP-1Web

Aho Eini

185

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Tasa-arvoinen Espoo


Tasa-arvo merkitsee minulle, että jokaiselle taataan hyvät palvelut ja mahdollisuudet, eikä ketään syrjitä riippumatta etnisestä taustasta, vakaumuksesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus valita julkisen liikenteen ja autoilun välillä.

Espoo ei ole vain autoilijoiden kaupunki. Olen elävä esimerkki espoolaisesta, joka kulkee ilman autoa, julkisilla. Espoolaisten on päästävä liikkumaan julkisilla sujuvasti niin Helsinkiin kuin kaupunginosasta toiseen. Kehitetään nopeita linjoja asutuskeskittymien välillä, jotta joukkoliikenne on aito vaihtoehto esimerkiksi työmatkaliikenteessä. Joukkoliikennehankkeita ei saa rahoittaa lippuhintoja nostamalla. Kunnostetaan pyöräteitä ja otetaan kaupunkipyörät laajaan käyttöön. Näin espoolaiset voivat myös pyöräillä kaupunginosien välillä ja vaikka rantaraittia myöten Kivenlahdesta Helsinkiin.

Tasa-arvoinen koulutus ja terveydenhuolto. Laitetaan homekoulut kuntoon ja taataan erilaisten oppilaiden riittävä tuki. Pidetään ryhmäkoot maltillisina. Erityisoppilaiden ja kieli- ja kulttuuriryhmien tuki ei saa olla pois muilta oppilailta. Varmistetaan, että monikulttuuristuvan Suomen koko potentiaali saadaan käyttöön. Terveydenhuoltoon panostetaan niin, että kuntalaiset pääsevät hoitoon nopeasti varallisuudesta ja työpaikasta riippumatta. Varmistetaan, että tiedot siirtyvät eri palvelunantajien välillä, jotta lääkärien ja hoitajien aikaa jää enemmän potilaan kohtaamiseen ja hoitotyöhön. Terveyskeskusten on oltava auki joustavasti myös illalla.
Viihtyisä asuinympäristö ja hyvä talous takaavat hyvinvoinnin. Kehitetään asutuskeskittymiä metroasemien ympärillä esimerkiksi Matinkylässä. Korkeaa, kustannustehokasta asumista voidaan suosia. Huolehditaan silti, että kaupunginosassa säilyy luontoa, kuten puistot ja rantaraitti. Panostetaan vihdoin kunnolliseen kaupunginteatteriin Espoossa. Jos palvelujen tason turvaaminen sitä vaatii, veroja voidaan nostaa maltillisesti. Verojen nosto on pieni investointi kun mietitään, minkälainen merkitys hyvällä koulutuksella ja tasa-arvoisella terveydenhuollolla on Suomen tulevaisuudelle

AlueMatinkylä
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä34
Kielisuomi
Jaana_Ailus_KP-5Web186
Ailus Jaana
Kosmetiikkakemisti; Olari
Jaana_Ailus_KP-5Web

Ailus Jaana

186

Kosmetiikkakemisti

Espoon Vihreiden hallituksen jäsen

Kansainvälisten metropolien kasvatti eettisemmän Espoon puolesta

Olen 32-vuotias luonnonkosmetiikan tuotekehityskemisti Olarista. Perheeseeni kuuluu puoliso, 3-vuotias lapsi ja kolme rescue-kissaa. Harrastuksiini kuuluu eläinsuojelu, ja olen Vihreiden eläinpoliittisen työryhmän jäsen ja Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry:n entinen puheenjohtaja.

Olen Espoon Vihreät ry:n hallituksen jäsen. Olen myös Matinkylä-Olarin Vihreät ry:n puheenjohtaja ja toimin ensimmäisenä varavaltuutettuna Olarin seurakuntavaltuustossa sekä kirkkoneuvostossa.

Olen asunut puolet elämästäni sekä käynyt kouluni Suomen ulkopuolella. Olen asunut miljoonakaupungeissa kuten Peking, Milano ja Lontoo, eli tuon kansainvälistä perspektiiviä Espoolaiseen kuntapolitiikkaan.

Espoon kaltaisissa kasvavissa kaupungeissa on erityisen tärkeää että joukkoliikenne on toimivaa. Siksi Länsimetro-hanke on vietävä kunnialla loppuun asti ja joukkoliikenneyhteyksiä parannettava. Pyrin edistämään allianssimallin käyttöönottoa kaupunkimme tulevissa rakennushankkeissa.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ei saa jäädä rakennuksen jalkoihin. Uskon että kumpikin on mahdollista, jos rakennamme enemmän kaupunkimaista Espoota missä asuminen on tiiviimpää ja luonnolle jätetään omat alueensa. Haluan olla mukana rakentamassa uudenlaista Espoota missä ihmisillä ja eläimillä on hyvä olla.

AlueOlari
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä33
Kielisuomi
Leena_Alanen_KP-1Web187
Alanen Leena
Hortonomi AMK, lastenhoitaja; Kaitaa
Leena_Alanen_KP-1Web

Alanen Leena

187

Hortonomi AMK, lastenhoitaja

Espoon Diakoniasäätiön valtuuskunnan jäsen

Vahva vihreä nainen valtuustoon. Laadukas varhaiskasvatus ei ole itsestäänselvyys.


Olen 61 vuotias vihersisustaja ja lastenhoitaja Kaitaalta. Pidän tärkeinä elämänarvoina tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, toisten kunnioittamista ja heikoimpien auttamista sekä ympäristön- ja luontoarvojen kunnioittamista.

Laadukas varhaiskasvatus ja sen kehittäminen on tärkeä tehtävä luottamushenkilöille. Koulutus lisää tasa-arvoa, siksi se kuuluu kaikille.

Vanhusten hoivaan tarvitaan lisäresursseja ja omaishoitoon tukea. Vammaispalveluja tulee kehittää tasa-arvoisessa kaupungissa ja terveydenhoito tulee olla kaikille laadukasta ja kohtuuhintaista.

Päävastuu ilmaston suojelusta kuuluu kunnalle ja viheralueita on hoidettava luontoa kunnioittaen. Kunnan taloutta ja omaisuutta tulee hoitaa järkevästi.

AlueKaitaa
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Talous ja työllisyys
Ikä61
Kielisuomi
Mari_Anthoni_PR-1Web188
Anthoni Mari
Yrittäjä, valtiotieteiden maisteri, valtuutettu; Tapiola
Mari_Anthoni_PR-1Web

Anthoni Mari

188

Yrittäjä, valtiotieteiden maisteri, valtuutettu

valtuutettu, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, osallistuva Espoo -ohjelmatyöryhmän varapuheenjohtaja

Pehmeiden arvojen tiukka puolustaja. Koulutus. Terveys. Työ. Avoimuus.


Olen monipuolisesti ammattitaitoinen, aktiivinen ja aikaansaava vaikuttaja ja kahden lapsen äiti sekä kultaisennoutajan ja kahden kissan emäntä Tapiolasta.
Vaikutan Espoon Vihreiden valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtajana, Osallistuva Espoo-kehitysohjelman ohjausryhmän vpj:na, sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenenä. Aiempiin luottamustoimiini kuuluvat mm. 8 vuotta Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj:na sekä kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston jäsenyys.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, tiedottaja (MTi) ja auktorisoitu opas. Nykyisin työllistän itseni yrittäjänä. Vapaa-aikani kuluu liikunnan parissa ohjaten aikuisten ja lasten jumppatunteja sekä aktiivisessa järjestö- ja vapaaehtoistyössä.
Minulle keskeisiä ja tiukasti puolustamiani sydämenasioita ovat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy, terveyden ja sairaanhoidon tasa-arvo, arvokas ikääntyminen ja turvallinen vanhuus, terveet ja laadukkaat päiväkodit ja koulut, avoin ja oikeudenmukainen päätöksenteko sekä työ ja yrittäjyys.

Äitinä ja paljon lasten parissa työskentelevänä koen lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä arjen sujuvuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat erityisen läheisiksi. Kuluneella kaudella olen tehnyt paljon töitä mm. päiväkotien ja koulujen home- ja sisäilmaongelmien pikaiseksi ratkaisemiseksi, peruskorjausten kiirehtimiseksi sekä väistötilojen löytämiseksi. Olen puolustanut ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista, tasokasta neuvolatoimintaa ja kouluterveydenhuoltoa, hyvää kouluruokailu, sekä viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä kaikille espoolaisille. Osallistuva Espoo-ryhmän vpj:na olen aktiivisesti edistänyt asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä päätöksenteon avoimuutta.
Uskon, että nykyisessä tilanteessa vihreiden ja pehmeiden arvojen tiukalle puolustajalle on suurempi tarve kuin koskaan. Hyvinvoivista kuntalaisista, työstä, turvallisuudesta ja tasa-arvosta muodostuu viihtyisä ja elinvoimainen Espoo.

AlueTapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Talous ja työllisyys
Ikä47
Kielisuomi
Antti_Brunni_KP-1Web189
Brunni Antti
Myynti- ja markkinointijohtaja; Vanttila
Antti_Brunni_KP-1Web

Brunni Antti

189

Myynti- ja markkinointijohtaja

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsen, Espoon Vihreiden hallituksen varapuheenjohtaja

Määrätietoinen optimisti #Digitalous #ToimivaKaupunki #KoulutusEnsin


Minä olen Antti Brunni. Työskentelen digistrategina IT-alalla. Koulutukseltani olen Taiteen maisteri. Toimin Espoon vihreiden varapuheenjohtajana. Vaimoni on opettaja ja lapseni 4 ja 8 vuotiaat. Asumme Vanttilassa. Olen vihreä, koska arvostan analyyttista ja ihmisläheistä tapaa tehdä politiikkaa.

Tänä päivänä talouden ja digitaalisuuden ymmärtäminen on välttämätöntä, kun rakennetaan toimivaa kaupunkia. Kun talous on tasapainossa ja digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään oikein, pystymme nostamaan palvelujen tasoa.

Espoo kasvaa myös jatkossa. Kaupungin laajetessa haluan huolehtia, että kaupunki on toimiva. Palvelut löytyvät läheltä, liikenneyhteydet ovat kunnossa ja julkinen liikenne toimii. Kun Pohjois-Espoo ensi vaalikaudella kaavoitetaan ei saa syntyä saavuttamattomia saarekkeita ilman palveluja.

Espoossa on Suomen parhaat koulut ja näin tulee olla myös jatkossa. Koulutuksesta ei leikata. Koulutuksen laatulupaus on, että lapset ja nuoret saavat hyvät eväät elämään.

Elinkeinopolitiikan merkitys päätöksenteossa kasvaa jatkossa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntatasolle. Iso osa henkilöstöstä ja budjetista siirtyy myös sinne.

Espoossa asuu paljon osaajia ja asiantuntijoita, joiden työllisyys on koko kaupungin kivijalka. Espoon täytyy pystyä kehittämään yrityksille ja yrittäjyydelle houkuttelevat edellytykset toimia. Strategiana tässä tulee olla: Keilaniemi, Otaniemi, koko Espoo.

Yksin yrittäjille tulee olla työtiloja ja paikkoja verkostoitua. Pienyrityksille edullisia toimitiloja asuinalueiden kivijaloissa. Suuremmille yrityksille on oltava tarjolla korkeaa osaamista ja edellytykset kansainvälistyä. Kaupungin pitää ruokkia kokeilukulttuuria.

Antin lista:

Huolehditaan meidän ihmisistä, kaikkien osaamisesta ja työllisyydestä.
Tehdään kasvavasta Espoosta toimiva kaupunki.
Varmistetaan, että lapset ja nuoret saavat hyvät eväät elämään.
Tehdään Espoosta paras paikka pienille ja suuremmille yrityksille.
Tehdään Espoosta digitalouden ykkönen Euroopassa.

AlueVanttila
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä35
Kielisuomi
Verna_Castren_PR-1Web190
Castren Verna
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton pääsihteeri; Olari
Verna_Castren_PR-1Web

Castren Verna

190

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton pääsihteeri

Yhdessä teemme avoimen, yhdenvertaisen ja osallistavamman kaupungin!


Espoon kaupunginvaltuusto tarvitsee uusia, sanavalmiita, aikaansaavia ja fiksuja päättäjiä. Olen 27- vuotias pitkään politiikassa toiminut nuori feministi. Asun Olarissa yhdessä puolisoni Essin ja alle vuoden ikäisen tyttäremme kanssa. Toimin Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton pääsihteerinä, sekä Matinkylä-Olari Vihreiden hallituksen jäsenenä. Haluan rakentaa Espoosta yhdenvertaisen suurkaupungin, jossa kaikkien on hyvä asua, elää ja käydä töissä. Espoon valttikortti on sen sijainti, vehreys, loistavat palvelut ja avoin ilmapiiri. Näiden asioiden puolesta haluan vaikuttaa.

Pienen tytön työssäkäyvänä äitinä tiedän lapsiperhearjen haasteet. Haluan, että Espoo panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Nuorena äitinä aion pitää lasten ja nuorten puolia. Tulevaisuuden Espoota tulee kehittää moderniksi ja avoimeksi: kuntalaisilla tulee olla enemmän vaikutusmahdollisuuksia myös vaalien välillä. Rasismi, eivätkä muutkaan ennakkoluulot kuulu minun Espooseeni. Uskon ratkaisuihin ja rakkauteen. Rakennetaan yhdessä järkevä kaupunki, joka palvelee kaikkia asukkaita nyt ja tulevaisuudessa.

Politiikkaan lähdin mukaan 18 –vuotiaana helsinkiläisenä kuntavaaliehdokkaana. Helsingissä olen toiminut mm. kaupunginvaltuuston varajäsenenä, sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja nuorisolautakunnan varajäsenenä. Myös opiskelijapolitiikka on minulle tuttua: olen toiminut niin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa, hallituksessa kuin muissakin luottamustoimielimissä. Vihreissä järjestöissä olen päässyt näyttämään taitojani mm. Helsingin Vihreiden Nuorten puheenjohtajana, Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Vihreiden puheenjohtajana ja Helsingin Vihreiden hallituksessa. Muissa järjestöissä olen toiminut mm. Planissa, Allianssissa, sekä Sateenkaariperheissä.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden kandidaatti, opiskelen Helsingin yliopistossa pääaineenani sosiologiaa. Teen päivittäin töitä nuorten noin 13-21 –vuotiaiden kanssa ja olen nuorten osallisuuden asiantuntija.

AlueOlari
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä28
Kielisuomi
Aleksi_Eeben_KP-1Web191
Eeben Aleksi
Äänisuunnittelija; Suvisaaristo
Aleksi_Eeben_KP-1Web

Eeben Aleksi

191

Äänisuunnittelija

50 Shades of Green, What a Wonderful World: Sateenkaaria ja äänimaisemia


Olen 40-vuotias äänisuunnittelija, elektronisen musiikin säveltäjä ja monimuotoinen nautiskelija. Asun Suvisaaristossa avopuolisoni ja kahden kissan kanssa. Edellisessä päivätyössäni loin 13 vuoden aikana ääniä yli 2 miljardiin matkapuhelimeen. Menneiden Lumioiden soittoäänissä naukuvat juuri nuo meidän kissat.

Monista vihreistä poiketen käytän yksityisautoa. Bensiiniauton omistaminen on jo hieman noloa — toivottavasti tästä ovenhelmoista kukkivasta Mercedes-Benzin rusinasta saa vielä joskus Teslan, B Electric Driven tai ZOE:n käsirahan verran vaihdossa. Kotipihastani on kymmenen metriä merelle, mutta puolitoista kilometriä lähimmälle bussipysäkille ja 6 kilometriä joskus valmistuvalle metrolle. Mitenkäs se liityntäpysäköinti?

Olen vegaani. Eläinten käyttäminen ravintona tai vaatteina on täysin tarpeetonta ja indubitably vähän julmaa.

Olen reservinkieltäytyjä. Asevelvollisuus on ihmisoikeusrikkomus. En tunnusta mitään uskontoa ja olisi mukavaa päästä äänestämään Suvivirrestä. Vakaumuksellinen opetus ei kuulu kouluun eikä päiväkotiin, eikä kunnan tai valtion pitäisi tukea mitään uskontoa. Puollan monisuhteita ja vapaita suhteita. Useat perinteet ovat minulle lähinnä kiusallisia. Hölmöyttä ja ahdasmielisyyttä en siedä. "Näin on aina ollut" ei ole kelpo argumentti mihinkään.

Espoossa on huippuhienoa, että täällä on mahdollista asua myös vähän väljemmin. Huomioidaanhan kaikessa suunnittelussa myös äänimaisemat? Hiljaisuus on uhattu luonnonvara.

Vihreiden jäsen olen ollut jo pitkään, mutta nyt viimeinkin päätin ryhtyä ehdokkaaksi. Lopullisena inspiraationa oli erään toisen puolueen karmiva radiomainos.

Pidän jazzista, burleskista ja mocktaileista. Olen melko vasta löytänyt joogan ja pilateksen. Puhun assembleria paremmin kuin ruotsia. En osaa uida.

Olen Mensan jäsen ja hyvä Tetriksessä. Asettelen paikoilleen noin 2 Tetriminoa sekunnissa. Otetaanko matsi?

AlueSuvisaaristo
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä40
Kielisuomi
Maria_Ekstrom_VH-2Web192
Ekström Maria
yliopettaja, kauppatieteiden tohtori, överlärare, ekonomie doktor; Saunalahti
Maria_Ekstrom_VH-2Web

Ekström Maria

192

yliopettaja, kauppatieteiden tohtori, överlärare, ekonomie doktor

Haluan tukea hyvää, energistä ja yhteisöllistä kasvua Espoossa. Uskon tämän syntyvän oppimisen kautta jokaisessa elämänvaiheessa ja tilanteessa.


Suomessa puhutaan usein kasvusta. Haluan tuoda esille tärkeän näkökulman tähän:

1. Miten kasvupuheet näkyvät käytännössä? Miten jokainen meistä voi luoda kestävää kasvua ja osallistua kasvutalkoisiin? Yksi vastaus tähän on yrittäjyys ja itse haluaisin tähdentää yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä ja hybridiyrittäjyyttä.

2. Sivistys ja oppiminen ovat keskeisiä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Olen siinä onnellisessa asemassa että saan joka päivä kohdata nuoria aikuisia jotka haluavat syventää osaamistaan ja kehittää yhteiskuntaamme vielä paremmaksi. On ilo nähdä miten tieto ei todellakan luo tuskaa vaan avartaa ja vie uusille elämänpoluille.

3. Julkinen liikenne on oltava toimivin ja turvallisin ratkaisu liikkumiseen eri elämänvaiheissa.

Kunnallisvaltuutettuna minua ohjaa avoimuus, vastuunottaminen, teot ja määrätietoisuus. Näistä syntyy luottamus.

AlueSaunalahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä55
Kieliruotsi
Johannes_Elmnainen_PR-1Web193
Elmnäinen Johannes
Opiskelija; Leppävaara
Johannes_Elmnainen_PR-1Web

Elmnäinen Johannes

193

Opiskelija

Hyvinvointi, vihreys, IT


Olen Johannes, hieman vajaa 30v IT-alan yrittäjä ja opiskelija Leppävaarasta. Kunnallisvaaleissa tärkein asia on kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen, ja mielestäni valtuusto voi tukea tätä panostamalla sosiaali- ja hyvinvointipalveluihin. Taloustilanteesta kuin taloustilanteessa ennaltaehkäisevistä toimista ei kannata leikata, sillä tällöin otetaan vain velkaa tulevaisuuden Espoolle. Panostetaan siis erityisesti koulutukseen, harrastusmahdollisuuksiin ja pidetään huolta subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.

Toisaalta Espoon tulee pyrkiä ekologiseksi kaupungiksi. Kehitetään siis joukkoliikennettä ja pyöräilyreittejä, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman mukavaa. Liikkumisen muutoksessa porkkana on keppiä parempi.

Otetaan lisäksi uusi ote julkisiin hankintoihin. Kaupungin tulee käytännön mahdollisuuksien rajoissa hallinnoida tilaamiensa ohjelmien lähdekoodia. Tampereella menestyneen allianssi-mallin kokeilua tulee arvioida.

AlueLeppävaara
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä28
Kielisuomi
Tiina Elo uusinta KP-1Web194
Elo Tiina
Kunta-asioiden päällikkö, kaupunginhallituksen vpj; Laajalahti
Tiina Elo uusinta KP-1Web

Elo Tiina

194

Kunta-asioiden päällikkö, kaupunginhallituksen vpj

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, valtuutettu

Rohkea avoimuuden puolustaja. Kestävä Espoo on hyvä kaikille.


Olen 46-vuotias lukiolaisen äiti Laajalahdesta. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri, pääaineena ympäristönsuojelu. Työkseni toimin kunta-asioiden päällikkönä Vihreissä.

Minut toi politiikkaan halu säilyttää maapallo elinkelpoisena ja luonto monimuotoisena myös tuleville sukupolville. Hyvän ympäristön lisäksi haluan turvata lapsille hyvät koulut ja päiväkodit, varmistaa vanhuksille inhimillisen hoivan ja pitää huolen siitä, että asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa.

Olen vaikuttanut Espoon valtuustossa kahdeksan vuotta. Viime kaudella toimin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana ja valtuustoryhmän puheenjohtajana. Tällä kaudella olen toiminut kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana sekä tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana.

Kuluneella valtuustoakaudella olen mm.

- tehnyt hartiavoimin töitä sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaamiseksi
- vaatinut parempaa joukkoliikennettä ja kohtuullisia lipunhintoja
- puolustanut lasten päivähoito-oikeutta ja opetuksen laatua
- suojellut Finnoon lintukosteikkoa ja asukkaille tärkeitä lähimetsiä
- edistänyt vastuullisia hankintoja, aloitteestani Espoo on Reilun kaupan kaupunki
- vaatinut päätöksentekoon avoimuutta ja asukkaille parempia vaikutusmahdollisuuksia

Haluan jatkaa työtä luonnonläheisen ja viihtyisän asuinympäristön sekä laadukkaiden palveluiden puolesta:
- pidetään päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot pieninä ja varmistetaan riittävä tuki lapsille ja nuorille
- riittävät resurssit vanhusten kotihoitoon ja tarpeeksi hoivakotipaikkoja
- Espoosta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä
- lopetetaan Keskuspuiston nakertaminen
- lisää kaupunkikulttuuria ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia
- työpaikkoja ja elinvoimaa kaupungin hankinnoilla, yrittäjien palvelut kuntoon

Olen kokenut tekijä ja rakentava yhteistyökumppani – kuuntelen, otan selvää ja toimin. Blogissani raportoin aktiivisesti työstäni kaupunginhallituksessa ja muissa luottamustoimissa. Tehdään yhdessä vihreämpi Espoo!

AlueLaajalahti
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä46
Kielisuomi
Henrik_Forsberg_KP-1Web195
Forsberg Henrik
historiantutkija, tohtorikoulutettava, historiker, doktorand; Espoon keskus
Henrik_Forsberg_KP-1Web

Forsberg Henrik

195

historiantutkija, tohtorikoulutettava, historiker, doktorand

medlem av nämnden svenska rum

Näköalattomuudesta eroon - yhdessä eteenpäin


Olen 33-vuotias kahden lapsen isä, talous- ja sosiaalihistorian tutkija, Svenska rum-lautakunnan varajäsen, toisen polven espoolainen ja musiikki- ja teatteriharrastaja. Minä haluan olla mukana vaikuttamassa yhteisten asioiden hoitamiseen. Espoon kasvutarinan resepti pohjautuu hyviin lapsiperheiden palveluihin ja kouluihin, ja näihin on panostettava jatkossakin.

Minä itse olen kouluoppini saanut samasta koulusta kuin äitini, eli Mattbergsskolan koulusta Matinkylässä ja näin ollen tiedän, että koulut ovat paljon muutakin kuin pelkästään seinät, hyvää opetusta ja digitalisaatiota. Koulut luovat yhteisöjä ja verkostoja ja kaupunkiin jatkuvuutta. Koska opiskelijamäärät Espoossa kasvavat nyt ja tulevaisuudessa, tarvitaan siis isojen koulukeskittymien lisäksi myös lisää kouluja. Tälläkin hetkellä meillä on noin 2500 oppilasta väistötiloissa, eli meillä on liian vähän kelvollisia kouluja, ja mikäli koulujen korjausvelkaa ei ryhdytä voimakkaasti vähentämään, niin tuo määrä tulee nopeasti kasvamaan.

Espoo voi hyvin niin kauan kuin se onnistuu houkuttelemaan tänne uusia ihmisiä ja lapsiperheitä asumaan, työskentelemään, yrittämään, virkistäytymään ja nauttimaan kaupunginläheisestä luonnosta. Meidän ei tule pelätä kaupungin nopeaa rakentamista ja kasvua, vaan pikemminkin nähdä se voimavarana ja mahdollisuutena kehittää kaupunkia entistä paremmaksi, miellyttävämmäksi ja innoittavammaksi ympäristöksi.

Minä haluan Espoossa edistettävän varhaiskasvatusta, koulutusta, tiedettä ja kulttuuria. Minä haluan myös varmistaa, että julkista liikennettä ei kehitetä pelkästään vain raideliikennettä lisäämällä, vaan ennen kaikkea lippujen hintoja laskemalla. Julkinen liikenne pääkaupunkiseudulla on sen käyttäjälle liian kallista. Minä haluan, että kaupunki joko luopuu investointikatosta tai kohdistaa investointiohjelmansa voimakkaammin kouluihin ja vähemmän pysäköintilaitoksiin, tai tarkistaa verotasoaan. Länsimetron viivästystä ei saa laittaa lasten maksettavaksi.

AlueEspoon keskus
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä33
Kieliruotsi
Ahmed_Goshnaw_PR-1Web196
Goshnaw Ahmed
Ohjaaja, kemisti; Leppävaara
Ahmed_Goshnaw_PR-1Web

Goshnaw Ahmed

196

Ohjaaja, kemisti

monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsen

Moniarvoisuus, suvaitsevaisuus


Olen Kurdi-Irakista. Olen asunut Suomessa noin 20 vuotta. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme lasta. Suurta vastuuta ja huolta tunnen etenkin lapsista ja nuorista.

Meidän on jätettävä tuleville sukupolville parempi tulevaisuus, vastuu kuuluu meille kaikille.
Olen osa tätä yhteiskuntaa ja tahdon olla mukana yhteisten asioiden hoitamisessa.

Opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi. Työskentelen ohjaajana vastaanottokeskuksessa.
Kaiken avain on luonnonsuojelu.

Kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhdessä kohti valoisampaa Suomea.
Toimin nyt Espoon monikulttuurisuusasian neuvottelukunnan jäsenenä.
Erilaiset ihmiset erilaisista kulttuureista rikastuttavat toisiaan.

AlueLeppävaara
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä45
Kielimuu
Tony Hagerlund KP-1Web197
Hagerlund Tony
Lähihoitaja, VTM; Jupperi
Tony Hagerlund KP-1Web

Hagerlund Tony

197

Lähihoitaja, VTM

varhaiskasvatusjaoston jäsen

Kotiseutuaktiivi, piensijoittaja. Perehdyn siihen mistä päätän.


Olen 41-vuotias paljasjalkainen espoolainen, kolmen lapsen isä. Olen toiminut kaupunginhallituksen kaltaisissa keskeisissä
luottamustehtävissä, parhaillaan olen varhaiskasvatusjaoston jäsen.

Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta: opetus ja varhaiskasvatus ovat kunnan keskeisimmät tehtävät, kulttuuria unohtamatta. Haluan Espoon, joka huomioi kaikki asukkaansa, vauvasta vaariin. Hyvä julkinen
liikenne on pohja kasvavalle kaupungille.

Sote-uudistus on myös kunnille merkittävä asia, ja tulevan vaalikauden yksi tärkeimmistä asioita on toteuttaa sote-uudistus siten, että palvelut toimivat vähintään yhtä hyvin kuin nyt.

Olen julkaissut Espoosta viitisensataa kuvasarjaa ja ehkä 5 000 kuvaa. Olen kiertänyt kaikki uimarannat, kävin viime vaalikauden aikana kylässä noin sadassa päiväkodissa, ja olenpa kuvannut myös kartanoita sekä ulkoilusaaria. Tunnen Espoon hyvin.

AlueJupperi
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä41
Kielisuomi
Heli_Halava_KP-1Web198
Halava Heli
Lähihoitaja, nuorisopäällikkö, valtuutettu; Kauklahti
Heli_Halava_KP-1Web

Halava Heli

198

Lähihoitaja, nuorisopäällikkö, valtuutettu

valtuutettu, nuorten elinvoimaisuus -ohjelmaryhmän jäsen, HSL:n hallituksen varajäsen

Liikuta äänelläsi!


Liikunta ja siihen liittyvät asiat ovat erityisen lähellä sydäntäni: liikuntapaikkojen määrä ja laatu, liikkuminen liikuntapaikolle, tasapuolisuus liikunta-asioissa.

Liikunta toimii parhaimmillaan lääkkeenä, kuntouttajana, kotouttajana, tasa-arvottajana sekä mahdollistajana. Liikuntapaikkarakentaminen ja korjausrakentaminen pitää saada suunnitelmallisemmaksi sekä ekologisemmaksi. Liikuntaan ja liikuntapaikkarakentamiseen on tärkeä käyttää rahaa ihmisten hyvinvoinnin ja kuntatalouden takia, sillä ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan mm säästää merkittäviä summia sote-puolelta. Uusi sote malli tuo kuntiin hyvinvoinnin tehtävät, jonka osa liikunta on. Tehdään yhdessä Espoosta liikunnallisen elämäntavan suunnannäyttäjä. Liikunnallinen elämäntapa on merkityksellinen sekä elämänlaadun että kansantalouden näkökulmasta. Omaehtoisen liikunnan tukeminen vaatii panostusta mm. lähiliikuntapaikkojen ja asukaspuistojen rakentamiseen, niistä huolehtimiseen ja niiden toiminnan turvaamiseen. Sekä esim koulusta ja nuorisotiloista löytyvien liikuntatilojen käytön tehostamiseen. Tilaa pitää löytyä omaehtoiseen liikkumiseen myös seuratoiminnan ulkopuolelta. Mutta Järjestöjen, liikuntaseurojen ja liikuntatoimen sekä terveystoimi joiden yhteistyömalleja pitää lujittaa ja luoda lisää, jotta saadaan luotua liikuntamahdollisuuksia kaikille.

Joukkoliikenne tulee olla edullinen ja joustava. Tulevaisuudessa maksuton. Espoossa pitää pystyä liikkumaan kaupunkikeskuksesta toiseen joukkoliikennettä käyttäen. Joukkoliikenne investoinnit eivät saa siirtyä lippujen hintoihin.

Lasten ja nuorten pitää saada oppia, kasvaa ja harrastaa turvallisessa ympäristössä. Sisäilmaongelmat kouluissa ja päiväkodeissa tulee ratkoa.

Itämeren ja vesistöjen lähellä rakentamisessa pitää huomioida rantarakentamisen erityispiirteet. Vesistöjen rantoja tulee säästää espoolaisten yhteisiksi virkistysalueiksi. Espoo monet joet pitää säilyttää ja kunnostaa kala- ja eliökantojen säilyttämiseksi.

Kuntalaisten pitää pystyä vaikuttamaan yhä enemmän kuntansa asioihin ja heitä pitää kuulla.

Olen ollut edellisen valtuustokauden Espoon kaupungin valtuustossa valtuutettuna. Olen toiminut tämän ajan myös Espoon poikkihallinnollisen kehitysryhmän: Elinvoimainen nuoriso- jäsenenä. Kaupungin hallituksen varajäsenenä ja vammaisneuvoston kh tarkkailija olin kaksi vuotta. Ja HSL:n hallituksen varajäsenenä koko valtuustokauden ajan.

Olen yhden esikoululaisen äiti ja uusioperheeseemme kuuluu myös kaksi vanhempaa tytärtä ja mieheni. Työskentelen nuorisopäällikkönä urheilunlajiliitossa sekä liikuntaohjaajana ja –kouluttajana vauvauimareista senioriliikkujiin. Opiskelen työn ohessa ympäristökasvattajaksi. Ennen siirtymistäni urheilutyön pariin olin kuntouttavassa hoitotyössä sekä lääkäriasemaketjun eri tehtävissä. Työkokemukseeni kuuluu myös erityisryhmien ohjaaja toimiminen liikunnassa ja kuvataiteissa. Työpaikoissani olen ollut ja olen edelleen työsuojelun vastuutehtävissä kehittämässä työturvallisuutta sekä työhyvinvoinnin käytäntöjä.

Minulla on kokemusta järjestöjen hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä sekä nuorten aikuisten järjestöhankkeista eri järjestöissä. Tällä hetkellä olen mm. ET ry:n hallituksen jäsen.

Vapaa-aikana toimin aktiivisesti kyläyhteisötyössä Kauklahti-seuran hallituksen jäsenenä sekä teen vapaaehtoistyötä vähävaraisien hyväksi.

AlueKauklahti
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä39
Kielisuomi
Allan_Halme_KP-2Web199
Halme Allan
Ohjelmistoyrittäjä, tietojenkäsittelytieteen FM; Kivenlahti
Allan_Halme_KP-2Web

Halme Allan

199

Ohjelmistoyrittäjä, tietojenkäsittelytieteen FM

Arvojen ja faktojen pohjalta


Olen 41-vuotias paljasjalkainen espoolainen Kivenlahdesta. Perheeseeni kuuluvat vaimoni sekä 14- ja 11-vuotiaat poikamme. Puhun äidinkielinäni suomea ja australialaisen äitini kautta englantia. Harrastan luonto- ja kaupunkivalokuvausta sekä soitan selloa, kitaraa ja pianoa. Perheeni kanssa retkeilen luonnossa mm. Espoonlahden alueella ja Nuuksiossa. Lukeminen ja kirjojen keräily on minulle myös pitkäaikainen ja rakas harrastus. Olen tietojenkäsittelytieteen filosofian maisteri ja tehnyt ohjelmistoalan työtä insinöörinä, konsulttina ja johtajana yli 20 vuotta. Minulla on pitkä kokemus suurien kansainvälisten it-yritysten palveluksessa ja olen ollut yrittäjä vuodesta 2013.

Kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin perustana on kaupungin hyvä taloudellinen tilanne, jolla rahoittaa palveluiden toimintaa sekä kaupunkirakenteen ja luontoalueiden kehittämistä. Talouden ja työllisyyden kulmakivi on pk-yritykset. Uusia yrityksiä ja uusia yrittäjiä on tuettava kaikissa ammattiryhmissä ja ikäluokissa; kaupungin, oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä on kehitettävä; ja kaupungin on oltava voimakkaammin mukana auttamassa aloittavia ja jo toimivia pk-yrityksiä mm. neuvonta- ja asiantuntijapalveluin. Espoo ei myöskään saa jäädä Helsingin varjoon, vaan Espoon palveluita ja mainetta on kehitettävä kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaksi erinomaisena yritysten kotikaupunkina.

Espoon tärkeimpiä piirteitä on sen vehreä ilme ja ainutlaatuinen yhdistelmä kaupunkialueita ja luontoa. Tätä on vaalittava ja kehitettävä tulevaisuudessa, erityisesti rakentamalla uutta ja tiiviimpää kaupunkia Länsimetron sekä Raide-Jokerin varsille, sekä suojelemalla Espoon nykyisiä luontoalueita, kuten Sammalvuori, Hanikka, Hannusjärvi ja keskuspuisto. Kaunis luonto ja hyvät palvelut hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä ovat keskeisen tärkeitä nykyiselle sekä tulevalle koti-Espoolle.

AlueKivenlahti
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä41
Kielisuomi
Reeta_Heino_KP-4Web200
Heino Reeta
Opettaja, FM; Gumböle
Reeta_Heino_KP-4Web

Heino Reeta

200

Opettaja, FM

perhe- ja sosiaalipalvelujen jaoston jäsen

Opettaja, sote-osaaja ja pätevä tahtonainen. Joukkoliikenne toimimaan ja homekoulut kuntoon! Terveyspalvelut kaikille oikeaan aikaan!


Opettaja ja sote-osaaja valtuustoon!

Olen 36-vuotias viestinnän opettaja ja kohta valmis luokanopettaja Gumbölestä. Olen työssäni opettajana nähnyt, miten tärkeää on, että lasten oppimista tuetaan riittävillä tukipalveluilla, kuten koulunkäyntiavustajien ja erityisopettajien riittävällä määrällä. Myös homekoulut pitää viivytyksettä hoitaa kuntoon - sairastumisia ei saa enää tulla homeen vuoksi!

Olen toista kertaa ehdolla Espoon valtuustoon, ja teemojani ovat koulutuksen lisäksi joukkoliikenne ja asuminen. Lisäksi sosiaali- ja terveysasiat ovat ydinosaamistani. Vaikutan Espoon sosiaali- ja terveyspalveluiden jaostossa sekä Kanta-Espoon Vihreiden hallituksessa. Jaostossa olen ajanut mm. kaikille tavoitettavissa olevia terveyspalveluja sekä lisäresursseja lasten mielenterveyspalveluihin.

Sote-palvelut läheltä ja oikeaan aikaan
Haluan, että espoolaiset saavat jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä ja oikeaan aikaan. Hoitoon pitää päästä ilman turhia jonoja. Asiakkaan tarpeen mukaista hoitoa pitää olla tarjolla mielenterveysongelmiin sekä eri ikäisten ihmisten fyysisiin sairauksiin.

Lisää edullisia asuntoja ja raideliikennettä
Haluan myös, että Espoossa panostetaan joukkoliikenteen toimintaan ja tiiviiseen rakentamiseen olemassa olevien raideyhteyksien ääreen. Espoon on sitouduttava rakentamaan riittävä määrä uusia edullisia vuokra-asuntoja, koska tällä hetkellä asunnoista on huutava pula koko pääkaupunkiseudulla. Espoon joukkoliikenne tulee järjestää raideliikenteen varaan ja huolehtia bussiverkon riittävyydestä – Pohjois-Espoota unohtamatta.

AlueGumböle
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä36
Kielisuomi
Hannele_Helander_KP-1Web201
Helander Hannele
Psykiatrinen sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti; Mäkkylä
Hannele_Helander_KP-1Web

Helander Hannele

201

Psykiatrinen sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti

Tietoa, taitoa, tahtoa.


Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekoon tarvitaan tietoa kuntalaisten kohtaamista hyvistä ja huonoista kohtaamisista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tarvitaan taitoa ajaa päätöksenteossa näitä asioita. Tarvitaan tahtoa puuttua epäkohtiin ja puolustaa toimivia systeemejä.

AlueMäkkylä
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä51
Kielisuomi
Jani_Helenius_KP-1Web202
Helenius Jani
myyntiassistentti, försäljnings assistent; Perusmäki
Jani_Helenius_KP-1Web

Helenius Jani

202

myyntiassistentti, försäljnings assistent

medlem av nämnden svenska rum

Koulu- ja palveluverkosto kuntoon, järkevä kehittäminen ja tasa-arvo


Olen Jani Helenius, Pohjois-Espoon Perusmäestä. Ikätietohakuisille tiedoksi, että synnyin vuonna 1973.
Rakensimme oman talon maaseudun rauhaan. Perheeni koostuu vaimosta ja kolmesta pojasta. Oma äidinkieleni on ruotsi kuten myös poikien ja minulle oli erityisen tärkeätä muuttaa seudulle, jossa poikani voivat aloittaa koulu-uransa pienessä idyllisessä koulussa.

Olen neljän vuoden aikana toiminut Svenska Rum lautakunnan jäsenenä ja nauttinut suuresti vaikuttamisesta juuri kyseisessä lautakunnassa.

Olen myös vaikuttamassa alueellisesti Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmässä sekä paikallisen omakotiyhdistyksen hallituksessa. Aloitan Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmän puheenjohtajana 24.3.2017 ja ensi töikseni haluan luoda vankempaa yhteistyötä omakotiyhdistysten välille. Olen toiminut myös vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana.

Olen kiinnostunut Espoon hyvinvoinnista sekä tulevaisuudesta. Olen itse ollut mukana POKE (keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaava) tilaisuuksissa sekä aktiivisesti esittänyt palvelukokonaisuuksia joilla takaamme tulevaisuudessa palveluita myös pohjois- ja keski espoolaisille.

Lähellä sydäntä on tietenkin lapset, liikenneturvallisuus sekä juuri mainittu palveluiden saatavuus, lähipalvelut. Tulen näihin asioihin kiinnittämään huomiota myös tulevaisuudessa. Koska haluan vaikuttaa ja tehdä jokaisen espoolaisen päivästä vielä paremman, asetuin kuntavaaliehdokkaaksi. Ainut tavoite on valtuustopaikka.

Päätöksiä on mahdotonta tehdä ilman espoolaisten mielipiteitä. Haluan kuunnella, analysoida sekä tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä jotka palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia. Yhdessä rakennamme Espoosta kaupungin, jossa kaikki viihtyvät.

Meidän on rakennettava peruspilarit vankemmiksi, jotta kaupunkimme ei horju. Voimakas velkaantuminen tulee saada pysähtymään. Seuraavat vuodet ovat todella voimakkaan kasvun vuosia joten talouteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

AluePerusmäki
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä44
Kieliruotsi
Sirpa_Hertell_KP-1Web203
Hertell Sirpa
Pääsihteeri, valtuutettu; Laaksolahti
Sirpa_Hertell_KP-1Web

Hertell Sirpa

203

Pääsihteeri, valtuutettu

valtuutettu, kestävä kehitys -ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja, HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja, valtuuston varapuheenjohtaja

Espoo kestävän kehityksen kärkikaupunki nyt ja tulevaisuudessa.


1. Espoo valittiin 140 eurooppalaisen kaupungin vertailussa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiokulttuurisesti Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Espoon viime vuonna hyväksytyn ilmasto-ohjelman tavoitteena on hiilineutraali Espoo vuoteen 2050 mennessä. Vaikka kaupunki kasvaa ja tiivistyy lähimetsät ja puistot on säilytettävä ja joukkoliikenteen lipunhinnat pidettävä kohtuullisina ja palvelutaso hyvänä. Älykäs ja puhdas teknologia pitää Espoon kestävän kehityksen kärkikaupunkina jatkossakin.

AlueLaaksolahti
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Ikä61
Kielisuomi
Johanna_Hiltunen_KP-1Web204
Hiltunen Johanna
Projektipäällikkö; Matinkylä
Johanna_Hiltunen_KP-1Web

Hiltunen Johanna

204

Projektipäällikkö

Espoo – kotikaupunkimme, jossa on hyvä elää, yrittää ja asua


Asettauduin ehdolle kunnallisvaaleihin tavoitteenani rakentaa parempi arki meille kaikille. Hyvinvointi ja arvokas elämä koostuvat pienistä ratkaisevista palasista, joiden merkittävyyden havaitsee konkreettisemmin näiden osien puuttuessa.

Työllisyys ja turvattu toimeentulo. Oma paikka jossa voi rauhoittua, koti jossa sydän asuu. Perhe ja mielekäs arki. Koulutus ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Luonto ja ympäristö, jotka säilyvät puhtaina myös tuleville sukupolville.

Meidän lapsillemme.

Tehdään yhdessä kotikunnastamme kaupunki, josta voimme ylpeydellä sanoa: Ensin Espoo.

AlueMatinkylä
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä39
Kielisuomi
Olli_Hoikkala_KP-1Web205
Hoikkala Olli
Baarimestari, aikuisopiskelija; Lintuvaara
Olli_Hoikkala_KP-1Web

Hoikkala Olli

205

Baarimestari, aikuisopiskelija

Palvelualojen aukioloaikojen pidentäminen asettaa haasteita myös joukkoliikenteelle. Kaupan alalla tullaan todennäköisesti näkemään osan myymälöistä olevan auki kellon ympäri. Yhä useampi kulkee töihin tai töistä myöhään yöllä tai aikaisin aamulla. Palvelualoilla on lisääntynyt räjähdysmäisesti työvoiman vuokraaminen. Vuokratyönantajat eivät pääsääntöisesti maksa taksia ja lyhyistä työvuoroista ei itse maksamalla jäisi mitään käteen. Lyhin työvuoro on lain mukaan kuitenkin vain neljä tuntia. Joukkoliikenteen yhteydet ovat varsin rajalliset hiljaisina aikoina, varsinkin jos matkustetaan Espoon sisällä tai Vantaan suuntaan. Helsingistäkin viikolla on yöllä kovin pitkä väli, ettei julkisia kulkuneuvoja kulje. Viikonloppuisin on öiseen aikaan ihan hyvinkin liikennettä, joka tosin palvelee etupäässä viihteellä olleita. Työmatkalaisia, ”epätyypillisissä” työvuoroissa olevia, tarvittaisiin palvelemaan myös liikennettä.

Joukkoliikenne kehittyy Espoossa. Yhteydet Helsinkiin ovat nopeutuneet ja suurin osa tullaan hoitamaan raiteita pitkin. Myös päätös raidejokerista on tehty. Nyt siihen tulee löytää kustannustehokas malli toteuttamiseen. Kustannukset ja aikataulu tulee pitää kurissa. Seuraavana kehittämisen kohteena tulee olemaan liityntäliikenne metrolle Etelä-Espoon osalta sekä kaupungin sisällä kulkeminen. Voidaanko siihen tuoda jotakin uutta: sujuvuutta, ympäristöystävällisyyttä, hiljaisuutta, houkuttelevuutta tai jotakin jota muilla ei vielä ole. Lähtökohdat bussiterminaaleille Tapiolassa ja Matinkylässä ovat loistavat, mutta voidaanko tuoda niihin vielä jotain lisää.

Espoo tunnetaan koulutuskaupunkina. Aalto yliopiston pääkampuksen lisäksi kaupungissa on ammattikorkeakouluista Laurean suurin kampus Leppävaarassa sekä Metropolian iso yksikkö sen vieressä. Lisäksi Omnia on tunnettu suuri kouluttaja. Opiskelijoita saapuu ympäri Suomen. Espoo on myös kiinnostava kohde maailman laajuisesti tulla kouluttautumaan. Muutoksia ympärillämme tapahtuu koko ajan enemmän. Siksi monet opiskelevat tavalla tai toisella läpi elämänsä: täydentävää koulutusta, opintovapaata, uranvaihtoa tai tietojen päivittämistä. Opiskelijoita on yhä enemmän eri ikäisiä ja erilaisissa elämänvaiheissa. Opiskelijajärjestöt toimivat suurimmaksi osaksi nuorempien vetäminä ja toimivat heidän tarpeidensa mukaan. Vanhemmilla opiskelijoilla on toisenlaisia tarpeita. Moni aikuinenkin lähtee kotikonnuiltaan laadukkaan koulutuksen perässä itseni lailla tänne Espooseen.

Opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jota kohdellaan eriarvoisesti lain edessä. Tullakseen toimeen on otettava velkaa. Itse koulutus on maksutonta, jotta opiskelu olisi mahdollista on asumisen oltava myös kohtuullisen hintaista. On muistettava, että opiskelija-asuntoja on rakennettava sekä niistä on pidettävä myös huolta. Espoossa on vuokrataso korkea muuhun maahan nähden. Opiskelu ei saa kaatua kohtuuhintaisen asunnon saamisen vaikeuteen. Useat Espoossa olevista opiskelija-asunnoista ovat melko vanhoja ja osa on jo tullut käyttöikänsä päähän. Viimeisimmätkin remontit ovat suurimpaan osaan tehtyjä 90-luvun puolessa välissä. Tämän jälkeen ovat tarpeet muuttuneet. Oma kokemukseni on opiskelija-asunnosta Lintuvaarassa: 40 vuotta vanha parakeista rakennettu neljän hengen poikasolu. Talvella ei pärjää ilman kahta peittoa, villasukkia ja lapasia. Pahimmilla pakkasilla on hyvä laittaa uunissa ruoka, että saadaan vähän lämpöä tupaan.

AlueLintuvaara
Teemat Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä39
Kielisuomi
Teemu_Hokkanen_KP-1Web206
Hokkanen Teemu
Poliisi, insinööri (AMK); Leppävaara
Teemu_Hokkanen_KP-1Web

Hokkanen Teemu

206

Poliisi, insinööri (AMK)

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, päihdeasiain neuvottelukunnan varajäsen

Vahva vihreä mies valtuustoon.
Valitse turva, terveys ja tasa-arvo.


Merkittävin osa työuraani on kulunut poliisina digitaalisen todistusaineiston äärellä kaikenlaisissa rikosjutuissa. Vapaa-aika taas kuluu perheen, politiikan ja tasa-arvotyön äärellä. Näistä kokemuksista kumpuavat myös vaaliteemani.

Turva ja turvallisuus on perustarve, joka koostuu ennen kaikkea siitä, että ihmiseen ei kohdistu uhkaa ja toisaalta yllättävässä tilanteessa, esimerkiksi terveyden tai työpaikan mennessä, kaikki muu ei mene. Kunnalla on merkittävin rooli arjen perusturvallisuuden säilyttämisessä ja joillakin sektoreilla, myös sote-uudistuksen jälkeen. Pitämällä ihmisistä huolta pidämme Espoon edelleen yhtenä Suomen turvallisimmista kaupungeista.

Terveys on se perusta, jolle ihminen rakentaa elämänsä. Matkan varrella tämä perusta kaipaa yleensä pienempää tai suurempaa huoltoa tai tukea. Tämän tuen on oltava edelleen kaikille mahdollisimman tasavertaisesti saatavilla. Jos sote-uudistus etenee kuten on kaavailtu, niin jatkossa kunnan rooli on ennen kaikkea sairauksien ennaltaehkäisyssä. Espoossa lähtökohdat ovat hyvät, onhan meillä Suomen terveimmät ihmiset, mutta parhaintakin voi edelleen parantaa.

Tasa-arvo, tai oikeammin sen puute, ilmenee yhteiskunnassa monissa eri suhteissa, olit sitten mies, nainen, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluva, työtön, vanhempi, maahanmuuttaja, vammainen, jotakin muuta tai kuten usein: useampaa kerralla. Tasa-arvotyön tarkoitus on taata yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikille. Kunnalla on erinomainen mahdollisuus puuttua moniin epätasa-arvoisiin tilanteisiin ihmisten arjessa, jos me vain haluamme niin. Ja miksipä emme haluaisi?

Nämä kolme teemaa, turva, terveys ja tasa-arvo, ovat kaikki saman kolmion eri kärkiä. Ne vaikuttavat toisiinsa ja kun kärki vajoaa se vetää helposti kahta muutakin alaspäin. Tämä vaikuttaa sekä ihmisen itsensä että hänen läheistensä hyvinvointiin. Ja kaiken lisäksi maksaa. Pidetään tämä kolmio kunnossa.

Äänestä valtuustoon vahva vihreä mies. Valitse turvaa, terveyttä ja tasa-arvoa.

AlueLeppävaara
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä37
Kielisuomi
Inka_Hopsu_PR-3Web207
Hopsu Inka
Opettaja, valtuustoryhmän pj; Kaupunginkallio
Inka_Hopsu_PR-3Web

Hopsu Inka

207

Opettaja, valtuustoryhmän pj

valtuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kestäviä, ihmisläheisiä valintoja. Lasten, nuorten ja opetuksen puolesta.


Olen 40-vuotias, koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, lisäksi opiskelin kehitysmaatutkimusta ja johtamista. Työskentelen nykyään noin 10 opettajavuoden jälkeen Kirkon Ulkomaanavussa, Opettajat ilman rajoja -verkoston yhteyspäällikkönä. Teemme töitä mahdollistaaksemme laadukkaan koulutuksen yhä useammalle lapselle ja nuorelle maailmassa kouluttamalla opettajia ja tukemalla ministeriöitä koulutuksen suunnittelussa.

Espoon poliittisten tehtävien lisäksi toimin myös Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana ja olen varakansanedustaja Uudeltamaalta.

Itselläni on kaksi omaa ja kaksi uusperhelasta, kaikki 6-12 ikävuoden välillä. Menoa ja meininkiä riittää tällä joukolla.

-Lasten ja nuorten asiat ovatkin sydäntäni lähellä. Aikuisten aikaa tarvitaan oli sitten kyse opettajien tuntiresurssista, koulun tai päiväkodin ryhmäkoosta, riittävästä määrästä koulunkäyntiavustajia, perhe- tai nuorisotyöntekijöitä.

-Haluan pitää huolta arvokkaasta luonnostamme ja torjua ilmastonmuutosta.

-Vanhusten hoidossa tulee turvata riittävät resurssit kotihoitoon ja ajoissa pääsy palveluasumiseen.

-Espoolaisten työttömien joukko on kirjava ja heidän tuekseen tarvitaan monia eri keinoja. Kaupungin kannattaa panostaa työllistämistoimiin.

-Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrä Espoossa kasvaa, hyvä kotoutuminen on kaikkien etu. Huolehditaan kunnolla tasa-arvoisista peruspalveluista, hyvistä kielenopetusresursseista ja tuetaan työllistymistä.

-Sisäilmaongelmaiset tilat on saatava kuntoon.

-Kestävä taloudenpito on myös tulevien sukupolvien etu.

-Päätöksenteon avoimuus ja asukkaiden kuuleminen kannattaa.

Näiden asioiden edestä olen tehnyt töitä ja neuvotellut kuluneella kaudella.
Vihreät on tulevaisuuspuolue, jolla on tavoitteenaan kestävän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentaminen. Tähän työhön olen sitoutunut.

Vapaa-ajalla teen järjestöhommia mm. partiossa ja Kepan hallituksessa. Kun aikaa liikenee maalaan, tanssin, purjehdin, vaellan, luen, valokuvaan ja mökkeilen.

AlueKaupunginkallio
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Talous ja työllisyys
Ikä40
Kielisuomi
Helka_Hosia_Korjattu_KP-1Web208
Hosia Helka
erikoislääkäri, lääketieteentohtori; Pohjois-Tapiola
Helka_Hosia_Korjattu_KP-1Web

Hosia Helka

208

erikoislääkäri, lääketieteentohtori

Espoon Vihreiden hallituksen jäsen

Terveys, koulutus ja tolkullinen taloudenpito


Olen Helka Hosia, 40-vuotias lääkäri ja perheenäiti Tapiolasta. Olen alun perin erikoistunut terveydenhuoltoon ja teen nyt toista erikoislääkäritutkintoa geriatriasta eli vanhusten hoidosta. Väitöskirjani käsitteli vanhusten lääkehoitoa. Työskentelen Espoon kaupungin vanhuspalveluissa ja odotan innolla Espoon Uuden Sairaalan tuomia mahdollisuuksia.

Ympäristönsuojelu ja luonto ovat olleet minulle tärkeitä jo nuoresta alkaen. Vihreisiin De Gröna liityin vuonna 2008 ja alkuun olin muutaman vuoden mukana Tapiolan seudun vihreiden hallituksessa. Tällä hetkellä olen toista vuotta Espoon vihreiden hallituksessa.
Kuntavaaliehdokkaana olen nyt ensimmäistä kertaa. Teemoinani ovat terveys, koulutus ja tolkullinen taloudenpito. Tehokkaat ja helposti saatavissa olevat terveyspalvelut ovat tärkeitä kaupunkilaisten terveyden turvaamiseksi, mutta eivät yksinään riitä. Kaupungin pitää tukea ja mahdollistaa kuntalaisten hyviä elämäntapavalintoja, ja kaupunkisuunnittelun huomioida ympäristön vaikutus kuntalaisten terveyteen.

Hyvä koulutus ja sivistys ovat olleet pohjoisen maamme selviytymisvaltteja ja yhteiskunnallisen vakauden takaajia. On tärkeää huolehtia varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen korkeatasoisuudesta. Myös kulttuuripalveluita tarvitaan. Erityisen tärkeänä pidän kirjastoja ja seuraan ilolla kirjastojemme kehittymistä vastaamaan nykypäivää, kuten digitalisoitumista.

Tolkullinen taloudenpito tarkoittaa tarkkaan harkittuja kustannuksia ja talousvaikutusten tarkastelua niin keskipitkällä kuin pitkällä aikavälillä. Lyhytnäköinen säästäminen esimerkiksi julkisten rakennusten kunnossapidossa tulee kalliiksi pitkällä tähtäimellä.
Asetuin Vihreiden kuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan kantaa korttani kekoon paremman Espoon puolesta. Hyvät peruspalvelut, huolenpito asukkaista ja kaupunkirakenteen viihtyisyys tekevät kaupungista houkuttelevan ja luovat edellytykset myös taloudelliseen hyvinvointiin ja yrittämiseen.

AluePohjois-Tapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä40
Kielisuomi
Hanna_Hukari_PR-1Web209
Hukari Hanna
Työllisyysasiantuntija, sosiaaliohjaaja; Leppävaara
Hanna_Hukari_PR-1Web

Hukari Hanna

209

Työllisyysasiantuntija, sosiaaliohjaaja

Hyvinvoivat ihmiset tekevät meille Espoosta Suomen parhaan kaupungin


Olen 34-vuotias perheenäiti, kolmannen polven espoolainen, digitaalisten palveluiden opiskelija, vapaaehtoistyöntekijä, sekä nautin työstäni, jossa voin ajaa heikompiosaisten asioita ja kehittää entistä parempia ja laadukkaampia palveluita. Nautin kesäisin mökkeilystä ja asuntovaunuilusta sekä retkistä lasten kanssa kauniiseen Nuuksioomme.

Työllisyysasiat ovat minulle tuttuja työkokemukseni kautta. Kannatan toimia syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäisevä ja etsivä työote on mielestäni tehokkaampaa pitkällä tähtäimellä kuin pakottaminen tai sanktiot. Työllisyyden hoitamiseksi on tärkeää luoda laadukkaita palveluita ja ketteriä tukimuotoja ja väyliä töihin. Moni työtön jää nyt kokonaan ilman oikeanlaista apua ja tukea ja hukkuu massan joukkoon. Espoossa on tälläkin hetkellä hienoja palveluita ja hankkeita, jotka auttavat ihmisiä eteenpäin, näitä pitäisi saada lisää.

Kannatan subjektiivista päivähoito-oikeutta sekä ryhmäkokojen pienentämistä. Mielestäni varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulisi ehdottomasti saada paremmin oma osaamisensa käyttöön lastemme, tulevaisuutemme hyväksi. Laadukas varhaiskasvatus jää vain haaveeksi ja sananhelinäksi papereissa. Minulla on omakohtaista kokemusta päivähoidossa työskentelemisestä, sekä lähipiirissä monia alan ammattilaisia.

Koulumaailma on tärkeä paikka huomata syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret ja siksi kannatan lisäämään tärkeitä resursseja kouluihin. Enemmän koulupsykologeja, kuraattoreita sekä myös mahdollisesti vielä paljon enemmän matalamman kynnyksen palveluita jokaiseen kouluun.

Sukulaisteni kautta minulle on hyvin tuttua myös Espoon vanhustenpalvelut. Olen saanut läheltä seurata sitä, miten asiat eivät aina mene kuten kuuluisi. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden järjestämisessä tulisi ottaa paremmin huomioon sekä palveluista tulisi tehdä enemmän asiakaslähtöisiä eikä viranomaislähtöisiä. Tavoitteena on, että menisimme asiakas edellä, ei palvelu edellä.

AlueLeppävaara
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Talous ja työllisyys
Ikä35
Kielisuomi
Gamal_Hussein_KP-2Web210
Hussein Gamal
Lähihoitaja; Lakisto
Gamal_Hussein_KP-2Web

Hussein Gamal

210

Lähihoitaja

Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja asiantuntijuus

AlueLakisto
Ikä39
Kielimuu
Saara_Hyrkko_VH-1Web211
Hyrkkö Saara
Diplomi-insinööri, valtuutettu; Pohjois-Tapiola
Saara_Hyrkko_VH-1Web

Hyrkkö Saara

211

Diplomi-insinööri, valtuutettu

kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu

Koulutus. Tasa-arvo. Avoimuus. Espoo kuuluu kaikille.


Tartun toimeen, ajattelen nopeasti, innostun uudesta. Olen:
- 29-vuotias diplomi-insinööri Pohjois-Tapiolasta.
- Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.
- Suomen Lukiolaisten Liiton pääsihteeri.
- Vihreiden puoluehallituksen jäsen ja koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja.

Haen jatkokaudelle kaupunginvaltuustoon, koska haluan jatkaa työtäni ihmisläheisen, kekseliään ja avoimen Espoon puolesta.

Kaupunginvaltuutettuna olen puolustanut kaikkien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, tehnyt töitä sujuvan, edullisen ja esteettömän joukkoliikenteen puolesta, jouduttanut opiskelija-asuntojen rakentamista, vastustanut rasismia ja syrjintää sekä vaatinut avoimuutta kaupungin päätöksentekoon. Aloitteestani Espoossa tarjotaan nuorille maksutonta ehkäisyä, kokeillaan kaupunkipyöriä ja julkaistaan kaupungin laskut avoimena datana.

Hyvässä kaupungissa on kiva asua, helppo liikkua sekä mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä. Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Rakennetaan viihtyisää kaupunkia, jossa on sujuvat yhteydet palveluiden pariin ja luonnon helmaan. Toivotetaan uudet asukkaat tervetulleeksi tulotasosta tai kansallisuudesta riippumatta.

Tehdään yhdessä Espoosta kaupunki, joka kuuluu kaikille.

AluePohjois-Tapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä29
Kielisuomi
Pekka_Hatonen_KP-1Web212
Hätönen Pekka
Poliisi, ihmisoikeuslakimies; Kauklahti
Pekka_Hatonen_KP-1Web

Hätönen Pekka

212

Poliisi, ihmisoikeuslakimies

Yhdenvertainen ja turvallinen Espoo, myös tulevaisuudessa


Olen 35-vuotias Espoolainen isä, poliisi ja lakimies. Asun Espoon Kaupunginpuutarhan vieressä Vanttilassa, ja vaikutan muutenkin Kauklahden alueella. Aloitin työni poliisina vuoden 2005 keväällä, ja urallani olen toiminut niin lähipoliisina kuin rikostutkijana, työskennellen etenkin nuoriin kohdistuneiden rikosten parissa. Opiskelin töiden ohessa oikeustiedettä, ja valmistuttuani lakimieheksi olen työskennellyt sisäministeriön poliisiosastolla sekä tällä hetkellä oikeusministeriön alaisessa Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa. Kesällä 2017 siirryn auskultoimaan Helsingin käräjäoikeuteen. Kuntavaaleissa minulle ovat tärkeitä samat teemat joiden parissa olen työskennellyt viimeiset 12 vuotta: Turvallisuus, yhdenvertaisuus ja perheet. Kaupungin tärkein tehtävä on tarjota turvallinen ja hyvä asuinympäristö kaikille, mutta etenkin lasten ja nuorten hyvinvointi on taattava. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, turvallisessa ja terveessä ympäristössä on taattava kaikille lapsille ja nuorille. Kaupungin vastuu ei myöskään lopu koulupäivän päättyessä, oppimisen lisäksi toimiva nuorisotoimi sekä hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat jokaisen lapsen ja nuoren oikeus.

AlueKauklahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä36
Kielisuomi
Mikko_Hommo_PR-1Web213
Hömmö Mikko
luokanopettaja, apulaisrehtori; Niittykumpu
Mikko_Hommo_PR-1Web

Hömmö Mikko

213

luokanopettaja, apulaisrehtori

Yhdessä takaamme laadukkaan kasvatuksen


Olen 32-vuotias luokanopettaja ja apulaisrehtori Niittykummusta. Perheeseeni kuuluu opettaja-puoliso sekä 4-vuotias Lumi-tytär. Intohimoni politiikkaan lähtee halusta kehittää Espoota ihmisläheisemmäksi ja välittävämmäksi kaupungiksi.

Puolustetaan yhdessä päivähoitoa ja laitetaan homekoulut vihdoin kuntoon. Yksikin koulun takia sairastunut lapsi on liikaa! Tätä varten Espoon on avattava investointikatto, joka estää kohteiden kunnollisen korjauksen. Espoon on myös pidettävä kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta, inhimillisistä ryhmäkooista ja mahdollisuudesta käydä koulua omalla alueella.

Johdetaan Espoota ihmisten ehdoilla. Puolustetaan siis tasa-arvoista ja yhdenvertaista Espoota, jossa kuntalaisilla on joka päivä parempi mahdollisuus vaikuttaa. Vanhusten laadukkaasta kotihoidosta huolehtiminen, maahanmuuttajien kotouttaminen, esteettömyyden lisääminen ja vammaisten tarvitsemien palvelujen varmistaminen.

Huolehditaan yhdessä ainutlaatuisesta luonnostamme! Varmistetaan että Espoon helmet - rantaraitti, saaristo, lähimetsät ja vesistöt - säilyvät tärkeänä osana kaupunkilaisten hyvinvointia ja kulttuurimaisemaa. Suurella kaupungilla on myös suuren kaupungin vastuu toimia vastuullisesti ympäristö- ja ilmastopolitiikassa.

Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan!

AlueNiittykumpu
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä32
Kielisuomi
MINNA_IHAMUOTILA_KP-1Web214
Ihamuotila Minna
Yrittäjä, kiinteistövälittäjä; Niittykumpu
MINNA_IHAMUOTILA_KP-1Web

Ihamuotila Minna

214

Yrittäjä, kiinteistövälittäjä

Työtä ja kohtuuhintaista asumista Espoon nuorelle sukupolvelle. Vanhustyö arvokkaalle tasolle. Rakennukset terveiksi ja tervettä rakentamista. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, nuorissa on tulevaisuus.


Takaisin kuntapolitiikkaan viisaampana ja kokeneempana. Ihminen ja työnteko nousevat ylimmälle ajatuksissani, kun pohdin Espoon kehittämistä. Ihminen nuorena, ihminen työssä ja ihmisen kunnioitettava vanhuus. Haluan terveen, työllistetyn Espoon. Espoon, joka vetää puoleensa nuorta, uutta väkeä töihin ja asumaan ja nauttimaan luontorikkaasta ja terveellisestä Espoosta aina elämän loppumetreille asti. Siksi päätökset pitää tehdä ensin ihmistä ajatellen, elinympäristö, rakennukset joissa työskennellään ja asutaan sekä auttaa kaikin tavoin kasvattamaan työllisyyttä Espoossa, joka parantaa Espoon hyvinvointia tulevaisuudessa.

AlueNiittykumpu
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä53
Kielisuomi
Jari_Ihonen_KP-1Web215
Ihonen Jari
tekniikan tohtori, johtava tutkija; Leppävaara
Jari_Ihonen_KP-1Web

Ihonen Jari

215

tekniikan tohtori, johtava tutkija

teknisen lautakunnan jäsen

AlueLeppävaara
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä44
Kielisuomi
Patrick_Jensen_KP-1Web216
Jensen Patrick
Tekn. yo, suunnittelija; Leppävaara
Patrick_Jensen_KP-1Web

Jensen Patrick

216

Tekn. yo, suunnittelija

rakennuslautakunnan jäsen

Avoimesti kaupunkilaisen asialla


Olen 28-vuotias tekniikan kandidaatti ja nuorempi ratasuunnittelija. Haluan olla tekemässä Espoosta toimivan kuntademokratian sekä kestävän liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen mallikaupungin.

AlueLeppävaara
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä28
Kielisuomi
Birgitta_Johansson_PR-1Web217
Johansson Birgitta (sit)
musiikin maisteri, yrittäjä; Kauklahti
Birgitta_Johansson_PR-1Web

Johansson Birgitta (sit)

217

musiikin maisteri, yrittäjä

Harmoniaa ja hyvää mieltä!


Olen Espoossa syntynyt ja kasvanut musiikki- ja opetusalan ammattilainen ja yrittäjä. Olen toiminut myös kunnanvaltuutettuna ja muissa luottamustehtävissä.

Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Niiden puolesta olen pyrkinyt aina toimimaan, ja ehkä siksi minua on kouluajoista lähtien pyydetty erilaisiin luottamustehtäviin.

Lukioaikoina olin Viherlaakson lukion kouluneuvostossa ja perustamassa Espoon ELMUa (Elävän musiikin yhdistys) sekä paikallista ympäristökerhoa. Jatkossa toimin Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan puheenjohtajana, Eteläsuomalaisen osakunnan virkailijana, kunnanvaltuutettuna, lautakuntatyössä ja Suomen luonnonsuojeluliiton alaisissa luottamustehtävissä. Saksanpaimenkoiraliitossa tavoitteeni oli perinnöllisten sairauksien vastustaminen.

Liikkeessä pysyminen on minulle tärkeää. Oma kilpaurheilulajini on sulkapallo, ja olen myös innokas golffari. Koirat ovat tärkeä osa elämääni, ja kasvatan saksanpaimenkoiria työ- ja urheilukäyttöön.

Moni hyvinkin erityyppinen alue Espoossa on tullut itselleni läheiseksi asuttuani, työskenneltyäni ja harrastettuani vuosien varrella eri puolilla kaupunkia.

Espoo on aina ollut luonnonläheinen, kaunis ja turvallinen paikka asua. Vetovoimatekijät tulee säilyttää, ja kehittää niitä käsi kädessä uudistuvan kaupunkikuvan kanssa. Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin tulee olla aina etusijalla myös keskellä suuria suunnitelmia.

Itse olen perehtynyt vuosien ajan kivilouhimoiden aiheuttamien haittojen torjumiseen, ja uskon asiantuntemuksestani olevan hyötyä myös Espoon louhimohankkeiden hallinnassa.

Espoon tulee olla terveen ja kestävän rakentamisen edelläkävijä. Asukkaisiin ei saa kohdistua melu- tai muuta terveyshaittaa teiden ja teollisuuden sijoittelun tai rakennusten kosteusvaurioiden takia. Kallioita ja metsiä on säilytettävä luonnollisina meluesteinä, ja rakennukset on sijoitettava luontevasti maisemaan.

Metsän tulisi olla kävelymatkan päässä jokaisen lapsen kotipihasta. Vieraantuminen luonnosta johtaa helposti sen merkityksen aliarvioimiseen.

Meri on mökkeilyn ja veneilyn kautta ollut minulle aina tärkeä elementti, ja Espoon vesialueiden tilan kohentamiseen tulee panostaa.

Kaupunkia kehitettäessä asukkaiden näkemykset tulee ottaa vakavasti, sillä he ovat oman alueensa asiantuntijoita.

Suhtaudun elämään uteliaasti ja haluan ymmärtää sitä eri näkökulmista. Ongelmatilanteita käsittelen harkiten ja asiapohjalta, joten kanssani on yleensä helppo tulla toimeen. Tärkeissä asioissa olen silti varsin määrätietoinen ja voimakastahtoinen.

Pyrin aina oikeudenmukaisuuteen ja maalaisjärjen käyttöön. En hyväksy sitä, että päätöksiä tehtäessä loukataan yleistä oikeustajua tai tuhotaan ympäristöä ja asuinolosuhteita sietämättömällä tavalla.

Pidän kaikesta kauniista, olipa kyseessä sitten hyvät teot, kaunis maisema, rakennus, auto tai vaikka kumisaapas. Jokainen meistä tarvitsee ympärilleen hyvyyttä ja kauneutta luomaan harmoniaa ja hyvää mieltä.

Lue lisää www.birgittajohansson.fi

AlueKauklahti
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Avoimuus ja päätöksenteko
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Kielisuomi
Antti_Kainulainen_PR-1Web218
Kainulainen Antti
Historianopettaja; Kaupunginkallio
Antti_Kainulainen_PR-1Web

Kainulainen Antti

218

Historianopettaja

opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, Omnian hallituksen varajäsen ja hallituksen nuorisojaoksen varapuheenjohtaja

Olen 50-vuotias Espoolainen pitkän linjan vihreä, ollut mukana vuodesta 1992.
Olen naimisissa ja perheeseeni kuulu vaimon lisäksi 13-ja 15-vuotias lapset ja kaksi kissaa. Olen ammatiltani historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingissä Alppilan lukiossa ja toiminut opettajana vuodesta 1996.
Pääteemoina on koulutus ja sen tason pitäminen hyvänä Espoossa. Espoossa on hyvin hoidettu peruskoulun ja lukion koulutus ja sen järjestäminen. Murheenkryyninä on koulujen fyysinen kunto, peruskorjattavia kouluja on liikaa. Korjausvelka pitää hoitaa vaikka ylimääräisellä budjettirahalla tai jopa velkarahalla. Toisen asteen ammattillisessa koulutuksessa Espoossa Omnia on hoitanut osuuden mallikkaasti, vaikka valtio on vähentänyt rahoitusta hävyttömän paljon. Omnia on ammatillisella puolella jopa koko maan tasolla edelläkävijä ja tätä pitää tukea voimakkaasti.

AlueKaupunginkallio
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä50
Kielisuomi
Paula_Karhunen_Korjattu_PR-1Web219
Karhunen Paula
Opiskelija; Matinkylä
Paula_Karhunen_Korjattu_PR-1Web

Karhunen Paula

219

Opiskelija

Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen

Vihreät arvot ja kestävä kaupunki


Paula Karhunen, 20-vuotias nuori nainen Espoosta. Muutin äidin siipien alta omilleni Espoonlahdesta Matinkylään vähän yli vuosi ja asun nyt siellä avopuolisoni kanssa. Valmistuin keväällä 2015 ylioppilaaksi Kallion ilmaisutaidon lukiosta ja tällä hetkellä vietän toista välivuotta työskennellen Kaisan Cafessa Tapiolassa. Töiden ohella puheenjohdan Espoon vihreitä nuoria ja opiskelijoita, sekä olen myös Espoon liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen. Pyrin opiskelemaan Helsingin Yliopistoon valtiotieteitä tänä keväänä. Elämässä minua kiinnostaa yhteiskunta, musiikki ja erityisesti vaikuttaminen. Pitkä hyvä yhteiskunnallinen keskustelu piristää päivääni, samoin kuin hyvä kahvi ja uuden oppiminen.

Kuntavaaleihin päädyin ehdolle enemmän tai vähemmän sattumalta. Moni ystävistäni on lähtenyt mukaan ehdolle ja nuorisovaltuustoajoiltani jäi palo vaikuttaa asioihin enemmän ja isommin. Vaaliteemakseni nousee ehdottomasti homekoulut. Kävin peruskorjausta odottaneen koulun kuten myös pikkusiskoni, ja tiedän miltä tuntuu opiskella päänsäryn ja uskomattoman tunkkaisen ilman keskellä. Toinen vaaliteemani on kestävän kaupungin rakentaminen. Muun muassa joukkoliikenteen kehittäminen eritysesti nyt kun pian Etelä-Espoon joukkoliikennereitit menevät täysin uusiksi. Espoo on tullut valituksi Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi mutta se ei tarkoita että nyt on kaikki valmista. Nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat myös entisenä nuorisovaltuuston puheenjohtajana hyvin lähellä sydäntäni, samoin nuorten matalankynnyksen mielenterveyspalvelut. Niiden pitäisi olla auki myöhempään, kaikki eivät pääse koulusta tai töistä psykologin juttusille arkena klo 8-16.

Kaupungin tulee olla kestävä ja kaupungin tulee ottaa kummatkin huomioon, sekä ympäristö että asukkaat. Jokainen espoolainen on taustastaan tai elämästään riippumatta yhtä tärkeä ja arvokas. Vihreille arvoille rakentuu paras mahdollinen Espoo.

AlueMatinkylä
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä21
Kielisuomi
Johanna_Karimaki_KP-4Web220
Karimäki Johanna
Kansanedustaja, DI; Pohjois-Tapiola
Johanna_Karimaki_KP-4Web

Karimäki Johanna

220

Kansanedustaja, DI

kansanedustaja, valtuutettu, maakuntahallituksen jäsen, innovatiivinen yrittäjyys -ohjelmaryhmän jäsen

Meidän Espoo –hoivaa lapsille ja vanhuksille ja turvattu tulevaisuus!


Olen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja maakuntahallituksen jäsen, kahden nuoren äiti ja biokemian diplomi-insinööri. Minusta Espoon on huolehdittava heikoimmistaan ja tarjottava mahdollisuuksia asukkaille. Se tarkoittaa hyvää päivähoitoa ja koulua, pieniä ryhmäkokoja ja mahdollisuuksia harrastaa. Vanhusten hoivaan lisää hoitavia käsiä ja kotiapua, omaishoitoon tukea ja vapaapäiviä. Tasa-arvoisessa kaupungissa on kattavat vammaispalvelut. Terveydenhoito on kaikille luotettavaa ja lääkärille on päästävä ajoissa. Hyvät peruspalvelut tarvitaan lähelle asukasta, myös kirjastot ja liikuntapaikat.

Merenrannat, metsät ja kaupunkipuistot, purot, vedet ja kalakannat laitetaan kunnan suojelukseen, ei nakerreta viheralueita! Ilmaston suojelua vahvistetaan joukkoliikenteen, kierrätyksen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden satsauksilla. Kunnan taloutta ja omaisuutta on hoidettava järkevästi turhaa tuhlaamista välttäen. Kunnossapitoon ja korjaamiseen panostetaan ja homekoulut korjataan.

Espoon kaupungilla olen mukana työryhmässä, jossa edistetään kilpailukykyä, innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Työn tuloksena syntyi pienhankintaneuvontaa yrityksille ja Yrityskylä -oppimisympäristö lapsille. Minulle on tärkeää turvallinen ympäristö. Aloitteeni torjunta-aine glyfosaatin käytön lopettamiseksi puistoissa on esimerkki tästä, kuin myös aloitteeni lähiruoan edistämiseksi lastemme ja vanhustemme parhaaksi. Olen esittänyt kenkien nastoitusta kaupungin toimesta kaatumistapaturmien vähentämiseksi. Olen aloitteissani esittänyt määrärahoja perheiden ennaltaehkäiseviin kotipalveluihin sekä siirtokelpoisten väistötilojen hankintaan, jotta homekorjauksiin saadaan vauhtia. Esitin Gumbölen joen patoon kalatien rakentamista, jotta uhanalainen meritaimen nousee kutemaan. Ja tämä hanke toteutuu! Olen myös ajanut lisäpanoksia nuorten työpajatoimintaan sekä omaishoitajien palveluihin. Meidän Espoon on oltava hyvä kaupunki elää ihan jokaiselle.

AluePohjois-Tapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Talous ja työllisyys
Ikä44
Kielisuomi
Lari_Karreinen_KP-1Web (1)221
Karreinen Lari
Ratkaisukeskeinen valmentaja, fasilitaattori, yrittäjä; Viherlaakso
Lari_Karreinen_KP-1Web (1)

Karreinen Lari

221

Ratkaisukeskeinen valmentaja, fasilitaattori, yrittäjä

teknisen lautakunnan varajäsen

Pyöräilyä eteenpäin. Johtaminen alhaalta ylöspäin.


Entä jos pyöräily ja kävely tuplaantuisi? Liikkuisimme enemmän. Sydänsairaudet, melu ja ruuhkat vähenisivät. Sote-menotkin pienenisivät ja turvallisuus paranisi.

Tämän vuoksi olen viimeiset neljä vuotta teknisen lautakunnan varajäsenenä tehnyt muutosehdotuksia sekä taustatyötä lukuisia tunteja. Useasti olen sijaistanut kokouksessakin. Ja syöttänyt useita maaleja vihreiden valtuutetuille. Tiimipelaajana.

Ruuhkavuosia elävänä kahden lapsen isänä tämä rooli on ollut juuri sopiva. Työkseni toimin ratkaisukeskeisenä valmentajana omassa yrityksessäni. Vapaalla minut löytää retkeilemästä Nuuksiossa tai pyörän päältä.

Espoosta Kööpenhaminan vertainen pyöräilykaupunki

Pyöräilystä tulee tehdä nopeaa ja sujuvaa. Neljä vuotta olen viilannut katusuunnitelmia: turvallisempia risteyksiä ja parempaa pyöräilijöiden sekä kävelijöiden erottelua.

Länsiväylän baana on ruuhkaisuuden vuoksi seuraava iso pyöräilyinvestointi. Talvikunnossapitoon on saatava sama taso kuin Helsingissä. Helsinki omi Kööpenhaminan käytännöt ohjeisiinsa. Uskaltaisiko Espoo? :o
Olen neljä vuotta keskustellut uusimmista käytännöistä kaupungin kanssa. On melkein päästy reunakivistä. Liian hidasta yrittää muutosta ulkopuolelta. Tarvitaan pyöräilykoordinaattori, joka ottaa kokonaisvastuun ja vauhdittaa asiantuntemuksellaan pyöräilyä Espoon sisällä.

Uusi tapa johtaa alhaalta ylöspäin

Luottamus päätöksentekoon heikkenee. Asioiden monimutkaistuessa luottamushenkilöiden asiantuntijuuden merkitys kasvaa. Terveyden edistäminen tai ilmastonmuutos ylittävät virastorajat. Ratkaisu on osallistava johtaminen alhaalta ylöspäin.

Tarvitaan uusia tapoja johtaa osallistavasti ja päättää monimutkaisista, tunnepitoisista asioista yhdessä. Meillä on paljon palasia tähän: ketterä kehittäminen, avoin tieto, matalat hierarkiat ja itseorganisoituminen. Kaupunkilaiset pitää ottaa mukaan kansalaisraadein osallistavassa budjetoinnilla ja yhteissuunnittelulla.

Yhdessä rakennamme paremman huomisen.

AlueViherlaakso
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä36
Kielisuomi
Jyrki_Kasvi_KP-2Web222
Kasvi Jyrki
Tekniikan tohtori, kansanedustaja; Laajalahti
Jyrki_Kasvi_KP-2Web

Kasvi Jyrki

222

Tekniikan tohtori, kansanedustaja

kansanedustaja, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen, maakuntavaltuuston varajäsen

Lisää kaupunkia Espooseen


Maailma, Suomi ja Espoo muuttuvat nopeasti, kun globalisaatio, digitalisaatio ja ilmastonmuutos etenevät. Nyt valittavan Espoon kaupunginvaltuuston päätökset ratkaisevat sen, onko Espoo myös tulevaisuudessa Suomen menestyneimpiä kuntia vai ei.

Ensi valtuustokaudella rakennettavilla kaduilla kulkee jo ensi vuosikymmenellä auto-operaattoreiden autonomisia ajoneuvoja. Kevyen liikenteen väylillä kulkevia lähettidroneja kokeilleen jo eri maissa. Länsimetron ja Raide-Jokerin syöttöliikenne hoidetaan robottibusseilla. Kaupunkisuunnittelijoiden on keksittävä ostoskeskuksille parkkihalleineen uutta käyttöä, kun myös päivittäistavarakauppa siirtyy verkkoon.

Nyt rakennattavissa päiväkodeissa hoidettavien lasten vanhemmat tekevät pätkätöitä, toimivat osa-aikayrittäjinä ja kouluttavat jatkuvasti itseään pysyäkseen tekniikan ja markkinoiden kehityksen mukana. Päivähoidon on vastattava perheiden nopeasti muuttuviin elämäntilanteisiin.

Uusissa ja remontoiduissa kouluissa luovutaan 1900-luvun pedagogiikasta ja kasvatetaan aivan erilaiseen tulevaisuuteen, kuin mitä heidän vanhempiensa opettajat osasivat kuvitella. Ensi keväänä koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä 2070-luvulla!

Uudet yritykset työpaikkoineen tulevat Espooseen vain, jos Espoossa uskotaan olevan muita kuntia paremmat edellytykset yritystoiminnalle myös tulevaisuudessa. Onko meillä osaavia espoolaisia, vanhempia houkuttelevia kouluja, kohtuuhintaisia asuntoja, toimiva liikenne, joustava kaavoitus ja saavutettavia viheralueita?

Tulevaisuuden Espoossa on enemmän kaupunkia, mikä jättää enemmän tilaa myös ympäristölle.

AlueLaajalahti
Teemat Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä53
Kielisuomi
Mikki_Kauste_PR-1Web223
Kauste Mikki
muusikko,musiikintekijä, restonomi; Mankkaa
Mikki_Kauste_PR-1Web

Kauste Mikki

223

muusikko,musiikintekijä, restonomi

Lempeän jämäkkä, kulttuuria, lapsia, nuoria, liikuntaa, yhdenvertaisuutta ja reaalitaloutta arvostava moderni suvakkimies.


Mielestäni vihapuheilla ja vastakkainasettelulla ei saada hyvää kunnallispolitiikkaa aikaan. Kolmen ala-asteikäisen lapsen yhteishuoltajana, nuorten jalkapallovalmentajana ja kulttuurin sekä sivistyksen ystävänä olen huolissani homekouluista ja -päiväkodeista, opettajien ja varhaiskasvattajien jaksamisesta, lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja yhtäläisistä mahdollisuuksista harrastaa, vanhuspalveluiden laadusta, pakolaisten ja maahanmuuttajien kohtelusta, metron lisäkuluista, velkaantumisesta, pyörä- ja kävelytieverkostosta, kovista arvoista sekä ennen kaikkea tulevasta sote-ratkaisusta. Muun muassa. Kaikissa näissä asioissa Espoolla on parantamisen varaa.

AlueMankkaa
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä46
Kielisuomi
Timo_Kilpiainen_Korjattu_VH-1Web224
Kilpiäinen Timo
Luokanopettaja; Matinkylä
Timo_Kilpiainen_Korjattu_VH-1Web

Kilpiäinen Timo

224

Luokanopettaja

Espoon Vihreiden hallituksen jäsen

Mun Espoo on Meidän kaikkien Espoo.Olen 36-vuotias opettaja, urheilufani, aviomies ja hoitovapaalla oleva kahden lapsen isä Matinkylästä. Kehittyvän ja kasvavan Espoon tärkeimpänä tehtävänä tulevaisuudessa ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tarjoaminen jokaiselle kuntalaiselle. Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelut tulevat olemaan kunnan suurimpia tehtäviä.


Laadukas varhaiskasvatus tarkoittaa päiväkotien ja kotihoidon lisäksi myös monipuolisia ja joustavia osa-aikaisia hoitomahdollisuuksia ja avoimia perheiden tiloja. Päiväkerhot, asukaspuistot ja iltapäiväkerhot ovat jatkuvasti säästö- ja leikkausuhkien alla. Nämä ovat monelle perheelle erittäin tärkeitä palveluita ja niiden säilyminen ja kehittäminen tulee turvata.

Matinkylän neuvolan ilta- ja viikonloppuajat ovat osoitus siitä, että Espoossa uskalletaan rohkeasti kehittää myös peruspalveluita. Tällaista rohkeutta kaivataan muihinkin asioihin. Neuvolan yhteydessä oleva Ison Omenan kirjasto on omilla monipuolisilla palveluillaan jo varmasti Suomen paras. Aluekirjastojen kehittäminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa vapaata sivistystyötä.

Turvallinen, laadukas ja toimiva koulupolku esi- ja alkuopetuksesta toisen asteen loppuun asti on taattava jokaikiselle lapselle asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Homekoulut on korjattava ilman selityksiä investointikatoista tai nollasummapeleistä. Lasten ja heidän kanssaan työskentelevien terveys ei saa olla poliittinen pelinappula. Espoon koulut ovat Suomen parhaita ja opettajiemme ja koulujemme osaaminen on huippuluokkaa. Turvataan tämä myös tulevaisuudessa. Se vaatii resursseja. Se vaatii rahaa.

Annetaan nuorille ääni ja mahdollisuus osallistua. Kehitetään koulujen oppilaskuntatoimintaa kuntatasolla ja annetaan nuorisovaltuustolle lisää toimintamahdollisuuksia. Hyödynnetään koulujen ja muita kuntien tiloja nuorille ja aikuisille vapaamuotoiseen toimintaan. Kehitetään jokaisen alueen lähiliikuntapaikkoja ja kuntalaisille tarkoitettuja tiloja.

Mun Espoo on Meidän kaikkien Espoo.

AlueMatinkylä
Teemat Koulutus ja kasvatus
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä36
Kielisuomi
Marko_Kivela_KP-1Web225
Kivelä Marko
Tietotekniikka-asiantuntija; Tuomarila
Marko_Kivela_KP-1Web

Kivelä Marko

225

Tietotekniikka-asiantuntija

rakennuslautakunnan varajäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen

Tulevaisuuden Espoota rakennetaan nyt

Marita_Kiviranta_KP-1Web226
Kiviranta Marita
lääketieteen kandidaatti, valtiotieteiden ylioppilas; Tapiola
Marita_Kiviranta_KP-1Web

Kiviranta Marita

226

lääketieteen kandidaatti, valtiotieteiden ylioppilas

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ihan kaikille. Poikkeuksetta.


Pyrin Espoon valtuustoon, koska haluan aktiivisesti tukea ihmisten yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävää politiikkaa. Haluan myös aktiivisesti osallistua päätöksentekoon, joka edistää ei vain ihmisten, vaan myös eläinten ja muun luonnon hyvinvointia. Siksi Vihreät.

Aiemmalta koulutukseltani olen lääketieteen kandidaatti. Tällä hetkellä opiskelen Turun yliopistossa valtiotieteiden maisteriksi. Perheeseeni kuuluu fyysikkopuolisoni lisäksi kaksi aikuista poikaa. Jo kahdentoista vuoden ajan mielenterveyttämme on hoitanut uskollinen ystävämme, sekarotuinen koiramme Sohvi.

Yhteiskunnallisesti aktivoiduin vuonna 2006, kun lähdin puolustamaan jokaisen lapsen oikeutta osallistua vanhempien tilanteesta riippumatta peruskoulun järjestämille retkille.

Vuosien 2010 – 2014 aikana toimin luottamushenkilönä Espoon srk-yhtymän kirkkovaltuustossa ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa sekä Tapiolan seurakunnan srk-neuvostossa ja diakoniatyöryhmässä. Olin myös mukana perustamassa Tapiolan seurakunnan kansainvälisen vastuun ryhmää. Sen lisäksi olen toiminut aikoinaan aktiivisesti Tapiolan koulun ja Etelä-Tapiolan lukion vanhempainyhdistyksissä.

Elämäni on kierrellyt monimutkaisia polkuja hyvinkin erilaisten maisemien läpi sekä Suomessa että Hollannissa. Mukaan on tarttunut paljon hiljaista tietoa sekä sosiaali- ja terveysalaan että maahanmuuttoon liittyen. Nyt haluaisin tuoda tämän hiljaisen tiedon näkyville siihen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon, jossa yhdessä päätämme tulevaisuuden suunnasta.

”Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ihan kaikille. Poikkeuksetta.” on arvo, josta haluan pitää kiinni. Rohkeasti.

AlueTapiola
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Talous ja työllisyys
Ympäristö ja ilmasto
Ikä59
Kielisuomi
Mette_Kontio_VH-1Web227
Kontio Mette
Psykologi, DI; Mankkaa
Mette_Kontio_VH-1Web

Kontio Mette

227

Psykologi, DI

Ympäristöasioihin vaikuttamisen aika on nyt


Ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa myös paikallisesti, ihan joka ikisen elämässä. Vielä voimme taata tuleville sukupolville turvallisen ja elinkelpoisen ympäristön. Espoossa on tärkeää ylläpitää ja edistää oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ideaaleja kaikessa päätöksenteossa. Minun tulevaisuuden Espooni on dynaaminen ja värikäs, malliesimerkki ekologisesta ja eettisestä kaupunkisuunnittelusta.

AlueMankkaa
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä45
Kielisuomi
Noora_Koponen_KP-1Web228
Koponen Noora
Fysioterapeutti AMK; Tapiola
Noora_Koponen_KP-1Web

Koponen Noora

228

Fysioterapeutti AMK

Teemani: lapset, ennaltaehkäisevä kuntoutus, erityisryhmien tasa-arvo


Olen Noora Koponen, 33-vuotias kahden pojan äiti Espoosta. Koulutukseltani olen fysioterapeutti (AMK 2009). Työnkuvaani kuuluu tuki- ja liikuntaelinsairaiden, neurologisia sairauksia sairastavien, sekä ikääntyneiden ihmisten kuntouttaminen.
Olen pitänyt aistipainotteisia liikuntaleikkiryhmiä autistisille päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja päiväkotihenkilökunnalle.
Olen Tapiolan Vihreiden varapuheenjohtaja, ja parhaillaan kouluttautumassa myös Kokemusasiantuntijaksi Autismi- ja Aspergerliitossa.
Lisäksi olen toiminut tuottajana Kaunis sielu -dokumenttisarjassa, joka esitettiin MTV AVAlla keväällä 2016. Sarjaan voit tutustua tarkemmin facebook.com/kaunissielu
Ajauduin mukaan politiikkaan puolustaessani oman autistisen poikani opiskeluoikeuksia keväällä 2014. Laadin avoimen vetoomuksen ja mielipidekirjoituksen, minkä julkaisin perustamassani FB-ryhmässä Tehdään Nuutin haaveesta totta!. Seuraavana päivänä laadin kansalaisadressin Erityistukea tarvitsevien lasten oikeus oppimiseen turvattava!, mikä keräsi neljässä viikossa yli 23 000 allekirjoitusta ja kaatoi sen hetkisen hallituksen linjauksen.
Haluan olla jatkossakin henkilö, joka vie ihmisille tärkeitä asioita eteenpäin. Näen ehdokkuuteni hyvänä mahdollisuutena päästä puhumaan niin erityislasten, kuin muidenkin ihmisten tarpeista ja oikeuksista.
Ympäristömme pelastamisessa ja saattamisessa paremmalle tolalle tulee muistaa ihmisten hyvinvoinnin tärkeys. Uupuneena kukaan ei jaksa rakentaa parempaa maailmaa.
Haluan tuoda päätöksentekoihin mukaan rehellisyyttä ja avoimuutta. Päätöksiä tehdessä on tärkeää muistaa dialogisuus toisen osapuolen kanssa, mielipide-eroista huolimatta. Ilman molemminpuolista kunnioitusta luottamusta ei synny.
Ennaltaehkäisevä kuntoutustyö taaperoikäisistä ikäihmisiin on tehokkain keino torjua syrjäytymistä, laitostumista, työttömyyttä ja ennenaikaista eläköitymistä. Ja mikä tärkeintä – tukea hyvinvointia, ja antaa mahdollisuudet inhimilliseen elämään.

AlueTapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä33
Kielisuomi
Jenni_Koski_Uusinta_VH-1Web229
Koski Jenni
Ammatillinen opettaja, erityistason perheterapeutti; Tapiola
Jenni_Koski_Uusinta_VH-1Web

Koski Jenni

229

Ammatillinen opettaja, erityistason perheterapeutti

Haluan rakentaa kaupunkia jossa on hyvä hengittää niin sisällä kuin ulkona, puolustaa inhimillistä elämää päätöksenteossa ja edistää ketterää kaupunkiliikennettä.


Koen erityisen tärkeäksi sosiaalisen vastuun kantamisen, koulutuksen turvaamisen, terveyden edistämisen, kulttuuri-, harrastus- ja liikuntapalveluiden saatavuuden matalalla kynnyksellä, terveen sisäilman ja puhtaan luonnon, ketterän ja virkistyksellisen kaupunkirakenteen koko pääkaupunkiseudulla sekä laajemmassa mittakaavassa ihmisarvon, tasa-arvon, ja kestävän kehityksen edistämisen.

AlueTapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä41
Kielisuomi
Katja_Koskinen_PR-1Web230
Koskinen Katja
Kätilö, terveystieteiden maisteri; Leppävaara
Katja_Koskinen_PR-1Web

Koskinen Katja

230

Kätilö, terveystieteiden maisteri

Kätilo Espoon hyvinvoinnin asialla


Olen Katja Koskinen, 47-vuotias kätilö ja terveystieteiden maisteri. Työskentelen tällä hetkellä ylihoitajana. Olen kuntavaaliehdokkaana Espoossa.

Kestävän kehityksen puolesta työskentely ei ole pelkästään ympäristö- ja energiapolitiikkaa, vaan myös ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista. Yhteiskuntamme tulee rakentua toisistamme huolehtimiselle. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat arvoja, joiden tulee ohjata päätöksentekoa. Kaikilla tulee olla oikeus perustoimeentuloon, koulutukseen ja työhön.

Minulle tärkeitä asioita ovat mm.
- ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen tulee panostaa
- apua tarvitsevan on saatava sitä nopeasti, eikä avun tarvitsijaa saa pallotella paikasta toiseen
- kaikille tulee olla oikeus laadukkaaseen päivähoitoon, peruskoulutukseen sekä peruskoulun jälkeiseen koulutuspaikkaan
- asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kunnan palveluiden kehittämisessä tulee lisätä
- vapaaehtoistyön mahdollisuuksia on kehitettävä ja sitä on hyödynnettävä paremmin
- säästöjä voidaan saada byrokratiaa purkamalla ja toimintatapoja uudistamalla

AlueLeppävaara
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä47
Kielisuomi
Kimmo_Kyrola_Korjattu_VH-2Web231
Kyrölä Kimmo
Toiminnanjohtaja; Olari
Kimmo_Kyrola_Korjattu_VH-2Web

Kyrölä Kimmo

231

Toiminnanjohtaja

Espoon vihreiden toiminnanjohtaja, HSL:n tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Lapset, luonto ja liikunta


Olen Espoon Vihreiden toiminnanjohtaja, kuntavaaliehdokas, isä, koiranomistaja, metsänkävijä ja intohimoinen urheilumies. Tavoitteinani on säilyttää Espoon metsät, tuoda hyvät liikuntamahdollisuudet lähelle kaikkia espoolaisia sekä huolehtia laadukkaan varhaiskasvatuksen säilymisestä.

Kuntapolitiikan ammattilaisena tunnen kaupungin organisaation, tiedän päätösten taustat ja osaan saada oman näkemykseni esille. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri pääaineena valtio-oppi ja suuntautumisena kansainvälinen politiikka. Olen toiminut Espoon Vihreiden toiminnanjohtajana viisi vuotta ja suurimman osan tästä ajasta olen ollut myös valtuustoryhmän sihteeri. Tehtävänäni on siis ollut taustoittaa kantojamme ja huolehtia niiden viestimisestä espoolaisille. Luottamustoimia minulla on ollut nuorisolautakunnassa, liikuntalautakunnassa sekä HSL:n tarkastuslautakunnassa.

Perheeseeni kuuluu vaimo, kaksivuotias poika sekä koira. Olin yhdeksän kuukautta hoitovapaalla lapsemme kanssa ja siinä mielessä olenkin harvinaisuus, sillä ainoastaan kolme prosenttia kotihoidontuesta on miesten käyttämää. Tuo aika oli antoisaa ja ihanaa, mutta myös varsin raskasta. Kokemus opetti minut ymmärtämään kuinka paljon kodeissa tehdään tilastoissa näkymätöntä työtä.

Vapaa-aikanani kuljen koiramme kanssa Espoon metsissä tai hyvän ystäväni kanssa Lapin tuntureilla. Olen nähnyt kuinka Espoon keskuspuisto kutistuu, miten purot muutetaan ojiksi ja kuinka ikimetsiä hakataan. Näitä en haluaisi enää nähdä ja onkin käsittämätöntä, että edes kaupungissa ei vieläkään ymmärretä luonnon virkistysarvon olevan usein taloudellista arvoa suurempi.

Intohimonani on penkkiurheilu etenkin jalkapallokatsomoissa olenkin vakiokasvo Fc Hongan ja Suomen maajoukkueen fanikatsomoissa. Olenpa toiminut myös Maajoukkueen kannattajien puheenjohtana.

AlueOlari
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Koulutus ja kasvatus
Ikä35
Kielisuomi
Juhani_Kyto_PR-1Web (1)232
Kytö Juhani
Diplomi-insinööri; Espoonlahti
Juhani_Kyto_PR-1Web (1)

Kytö Juhani

232

Diplomi-insinööri

Espoon vanhusneuvoston jäsen, Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäsen

Joukkoliikennevyöhykkeet reiluiksi.
Ikivihreä hyvän elämän puolesta.


Olen dipl.ins., eläkkeellä. Espoon vanhusneuvoston jäsen ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksessa. Vuoden 2016 vihreä Espoossa.

Ikääntyvän väestön tulee voida elää arvokkaasti ja liikkua esteettömästi, vanhustenhuollon toimittava. Ketään ei saa jättää.
Korostan hyvän ympäristön ja lähiluonnon merkitystä. Etelä-Espoon merkittäviä viheralueita ei saa enää supistaa.
Espoon talous ja yhdyskuntarakenne on pidettävä kestävänä. Joukkoliikenteen on toimittava. Uudet joukkoliikennevyöhykkeet A, B ja C sekä näiden väliset maksupäätökset on korjattava reiluiksi.

Osallistun edelleen vastuullisesti Espoon kehittämiseen. Saavutuksiin on tarvittu yhteistyökykyä ja luotettavuutta.
Muutin v.1954 Espooseen. Muutos alkoi Tapiolasta, jonka kyljessä asuin. Soukan ja Nöykkiön kautta päädyin Espoonlahden keskukseen vaimoni kanssa. Töitä tein ympäristöhallinnossa, myös yhdyskuntasuunnittelijan koulutuksen saaneena.
Kaupungin luottamustehtävissä olin ensin liikuntalautakunnassa, ympäristölautakunnassa ja sen puheenjohtaja. Välillä olin teknisessä lautakunnassa ja vpj.. Siirryin varajäsenen paikalta kaupunginhallituksen jäseneksi. Olin rakennuslautakunnassa ja Uudenmaan liiton hallituksen varajäsen. Liberaalina toimin 1980-luvulla Jorvin sairaalan rakennustoimikunnan puheenjohtajana ja olin toinen varavaltuutettu.

Voitin nuorena hiihtomitaleita. Pelasin jalkapalloa Hongassa nappulaliigasta A-junioreihin. Koripalloa pelasin junnuna Tapiolan NMKY:ssä, hetken maakuntasarjassakin. Myöhemmin EPS:ssä olin lasteni joukkueissa futisvalkkuna.
Partiolippukunta Tapiolan Eräpojat oli nuorisojärjestöni. Arvostus partioon on jäänyt. Olin Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajistossa ja hallituksessa. Toimin ison asunto-oy:n ja Lounais-Espoon Omakotiyhdistyksen pj:na. Muutakin kansalaisaktiviteettia on ollut ja on.
Veneilyharrastus on ollut lähellä sydäntäni kimppaveneporukan myötä. Lapsistani tuli osaavia purjehtijoita. ”Onko tämä kaikki muu toimintani ollut turhaa paitsi purjehdus ?”

AlueEspoonlahti
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä68
Kielisuomi
Mikko_Laakso_PR-1Web233
Laakso Mikko
Tietokirjailija,historiantutkija; Tuomarila
Mikko_Laakso_PR-1Web

Laakso Mikko

233

Tietokirjailija,historiantutkija

Ihmiskasvoinen Espoo Hyvinvointia kulttuurilla Huolehditaan kulttuurimaisemista

Ihmiskasvoinen ja suvaitsevainen Espoo
Elä ja anna toistenkin elää. Tämä elämänohje on levottomassa maailmassamme päässyt usein unohtumaan. On ymmärrettävää, että moni on huolestunut maailmalta tulevien surullisten uutisten vuoksi. Sisäänpäin käpertyminen ei kuitenkaan ole ratkaisu. Monikulttuurisuus on voimavara: maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt ovat vuosisatojen ajan rikastuttaneet suomalaista elämänmenoa. Kieli-, kulttuuri- ja seksuaalivähemmistöjen tasavertaisen kohtelun tulee olla Espoossa itsestäänselvyys.
Hyvinvointia kulttuurilla
Kulttuuri on sielulle välttämätöntä ravintoa. Espoon julkisia kulttuuripalveluja on syytä kehittää etsimällä ennakkoluulottomasti yhteistyökumppaneita. Uutta sisältöä palveluille antavat toisista kulttuureista tulevat, uudet espoolaiset, joiden kotouttamista tällainen osallisuus helpottaisi. Hyödyllisiä kumppanuuksia voisi tarjota myös elinkeinoelämä. Talous ja kulttuuri ovat toistensa täydentäjiä, eivät vihollisia.
Espoon kirjastolaitoksen resursseista on pidettävä huolta. Julkiset kirjastot ovat peruspalveluja, jotka luovat hyvinvointia pienellä panostuksella. Yhtä lailla on huolehdittava Espoon Kaupunginteatterin tulevaisuudesta: sille on turvattava sen kipeästi kaipaamat, uudet tila- ja muutkin resurssit. Ruumiinkulttuuriakaan ei pidä unohtaa: liikuntapaikkojen kunnossapito maksaa itsensä takaisin. Kasvava Espoo ansaitsee myös korkeatasoisia huippu-urheilun suorituspaikkoja, kuten laadukkaan jalkapallostadionin.
Huolehditaan kulttuurimaisemista
Espoo kuuluu vanhoihin rintamaihin, ja vuosisatainen asutus näkyy alueen kulttuurimaisemassa. Keskiaikainen Kuninkaantie kulkee kaupungin halki, ja monet perinnerikkaat kartanot rikastuttavat näkymää. Uutta rakennettaessa on kulttuuriarvojen vaaliminen muistettava. Espoonjoen sekä Glimsin ja Glomsin jokien lähiympäristöt tulee säilyttää arvokkaina luonto- ja kulttuuriympäristöinä. Yhtä lailla on huolehdittava keskuspuistosta, joka tarjoaa ulkoilumahdollisuuden jokaiselle espoolaiselle.

AlueTuomarila
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä53
Kielisuomi
Rainer_Lahti_KP-1Web235
Lahti Rainer
Diplomi-insinööri, eläkeläinen; Suvela
Rainer_Lahti_KP-1Web

Lahti Rainer

235

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen, Espoon kaupunginteatterisäätiön valtuuskunnan varajäsen

Ajan laajasti ympäristökysymyksiä tärkein asuinympäristön viihtyisyys


Olen asunut jo 50 vuotta Espoossa aluksi Otaniemessä ja opiskelujen jälkeen Kirkkojärvellä ja nyt Suvelan alueella. Olen leski ja lapsia on kaksi sekä lapsenlapsia kolme. Olen ollut lähes koko ikäni töissä valtiolla ja ympäristöministeriössä noin 40 vuotta. Jäin viime vappuna eläkkeelle, koska täytin 68 vuotta. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja pääammattiaineeni oli ympäristönsuojelun teknologia. Vaaliteemoja on saada erityisesti Suvela ja Espoon keskus viihtyisäksi, Kirkkojärvi palautettua takaisin pysyväksi järveksi, Espoonjokilaaksosta kansallinen Kaupunkipuisto ja Espoon kaupunginteatteri toteutettua Tapiolassa maan päälle. Näistä pyrin saamaan ainakin periaateratkaisut seuraavan neljän vuoden aikana.

Toimin myös sen eteen, että meritaimen nousisi muutaman vuoden kuluttua Nuuksion Pitkäjärveen. Arvostan kulttuurimaisemia ja toivoisin, että kauniita maisemia olisi kaikkien lähiympäristössä. Erityisesti rakentamisen yhteydessä tulisi säästää paksurunkoisia puita. Espoonjoki Tuomiokirkkoineen ja jokilaakson kaunis kulttuurimaisema on saatava alueen asukkaiden ja kaikkien espoolaisten vapaa-ajan käyttöön. Varsinkin kesällä kuivunut jokiuoman vedenpinta tulee palauttaa luonnonmukaisen pohjapadon avulla pysyvästi nykyistä korkeammalle ja samalla palauttaa Kirkkojärvi noin 2 metriä syväksi pysyväksi järveksi. Sen rannalla tulee olla kesäisin uimaranta ja melojille rantalaituri sekä talvisin luistelualue. Tämä kaikki on mahdollista toteuttaa noin 5 miljoonalla eurolla ja lopputulos on pysyvä.

Pidän tärkeänä, että Espoon oma kaupunginteatteri saa arvoisensa tilat. Sitä ei saa sijoittaa maan alle, niinkuin viime aikoina on esitetty. Teatteri on kaikille tärkeä taidemuoto ja sille kuuluu Tapiolan paraatipaikalle oma kaunis rakennus, jossa voidaan harrastaa myös muuta kulttuuria kuten musiikkia, sirkusta, ja tanssia. Ei voida edes kuvitella, että Kansallisteatteri olisi rakennettu maan alle ja sinne olisi sisäänkäynti Päärautatieaseman tunnelin kautta.

AlueSuvela
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä69
Kielisuomi
Timo_Lahti_PR-1Web234
Lahti Timo
FM, Kehityspäällikkö; Leppävaara
Timo_Lahti_PR-1Web

Lahti Timo

234

FM, Kehityspäällikkö

HSY:n hallituksen jäsen, Palveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsen

Espoosta on tehtävä autottoman elämäntavan mahdollistava!


Espoon on muututtava nykyistä kaupunkimaisemmaksi. Tiiviit viihtyisät kaupunginosat, joissa on helppoa ja mukavaa kulkea jalan ja pyörällä, toimivat palvelut ja hyvät koulut ja päiväkodit, tukevat parhaalla tavalla eri ihmisryhmien hyvää elämää. Tiiviit kaupunginosat myös säästävät luontoalueita rakentamiselta. Ilmastoystävällistä raideliikennettä on edelleen parannettava rakentamalla Jokeriratikka sekä kaupunkiradan jatko Kauklahteen. Espoon kasvu autoväyliä tukkimatta onnistuu vain raideliikennettä laajentamalla. Asumisen hintaa taas voidaan kohtuullistaa vain jos asuntorakentaminen pysyy väestön lisääntymisen tahdissa. On ryhdyttävä valmistautumaan liikenteen suureen murrokseen jo nyt, muuten teemme kalliiksi käyviä virheitä.

Kaupungin pitää edelleen panostaa reilusti lasten ja nuorten koulutukseen ja kasvatukseen. Kestävä talouskehitys, niin ympäristöllisesti kuin sosiaalisesti, ei onnistu ilman satsauksia osaamiseen ja uusiin tuotteisiin. Nopeasti muuttuvassa maailmassa pahin virhe on takertua menneisiin rakenteisiin ja tuotteisiin. Tarvitsemme laadukasta opetusta eri koulutusasteilla, jolla varaudutaan tuntemattomaan tulevaisuuteen. Maan hallituksen lyhytnäköiset päätökset lasten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta leikkaamisesta on voitava peruuttaa kuntatason toimilla. Espoolla on tässä osaamiskeskittymänä erityistä vastuuta.

Uusia mahdollisuuksia tarjoavat yritykset keskittyvät kasvukeskuksiin. Kestävän kehityksen mallit, tuotteet ja edellytykset luodaan niissä sijaitsevissa yrityksissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Espoon pitää tukea uusien ratkaisujen kehittämistä ja niistä hyötymistä olemalla ennakkoluulottomasti mukana ideoimassa, kokeilemassa, tilaamassa ja levittämässä täällä kehitettäviä innovaatioita. Ratkaisuja ajan suuriin ongelmiin tarjoavat mm. kiertotalous, uusiutuva energia ja digitalisaatio, joiden menestykseen Espoolla on hyvät mahdollisuudet ottaa rakentavasti osaa.

Tulevaisuus ei vain tule – se tehdään. Äänesi on niitä tekoja.

AlueLeppävaara
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä50
Kielisuomi
Karri_Lahtinen_PR-1Web236
Lahtinen Karri
purchase to pay manager, hankintapäällikkö; Latokaski
Karri_Lahtinen_PR-1Web

Lahtinen Karri

236

purchase to pay manager, hankintapäällikkö

Espoon talous kuntoon, lähidemokratia, Cleantech


Olen 38-vuotias perheenisä ja Hankintapäällikkö Espoosta. Työelämässä olen erikoistunut talous - ja IT-projektien veto-ja konsultointitehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kansainvälistä työkokemukseta olen kartuttanut Australian Sydneyssä, jossa elin perheeni kanssa vuosina 2010-2012. Asetuin Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaaksi, koska haluan kehittää Espoota vihreiden arvojen mukaan.

Espoon talous on saatava kuntoon ja liikenne toimimaan tehokkaasti. Lisäksi haluan olla luomassa toiminta- ja kasvumahdollisuuksia Cleantech-yrityksille.

Säästöjä on kohdennettava IT-hankkeisiin, rakentamiseen ja hallinnollisiin prosesseihin. Näiden alueiden oikeanlaisella kehittämisellä voidaan saada merkittäviä säästöjä Espoossa.

Minulle on tärkeää, että asukkaat otetaan aidosti mukaan kaupungin kehittämiseen ja sen tarjoamien palveluiden suunnitteluun, jotta aluetta voidaan kehittää ensijaisesti asukkaiden tarpeiden mukaisesti. On tärkeää, että koulutuksesta, päivähoidosta ja terveyspalveluista ei säästetä.

Pidän tärkeänä, että kaupungissamme otetaan paremmin huomioon uusiutuvat energiamuodot, kuten aurinko -, maalämpö - ja bioenergia. Ekologiset vaihtoehdot on tuotava asukkaille helposti saataville. Espoossa asukkaiden tulee voida elää hyvää elämää, joka perustuu ympäristöarvoille ja kestävälle kehitykselle.

AlueLatokaski
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä38
Kielisuomi
Veera_Lampi_Korjattu_VH-1Web237
Lampi Veera
FM, hallintosihteeri; Soukka
Veera_Lampi_Korjattu_VH-1Web

Lampi Veera

237

FM, hallintosihteeri

Jalat maassa, sydän Espoossa – päätöksiä kuntalaisnäkökulmasta


Olen Tapiolassa syntynyt, Espoonlahdessa kasvanut, nyt Soukkaan juurtunut äiti ja totaaliyksinhuoltaja, entinen ammattiratsastaja, nykyinen filosofian maisteri ja hallintosihteeri. Metsässä vaeltelija, kirjoihin uppoutuja, merelle tuijottelija, parantumaton optimisti, joka aina yrittää löytää sen lystikkään näkökulman, vaikka se joskus aiheuttaakin noloja tilanteita.

Paljasjalkaisena espoolaisena olen kuitenkin ehtinyt asua muuallakin sekä Suomessa että Keski-Euroopassa. Nuo ajat opettivat arvostamaan kotikaupunkia entistä enemmän. Haluan olla mukana rakentamassa ja säilyttämässä sellaista Espoota tuleville sukupolville, ettei meidän tarvitse hävetä tekemiämme ratkaisuja lastemme edessä. Haluan kaupungin, jossa kuka tahansa voi tuntea olevansa kotona, jossa kunnioitetaan jokaisen taustaa, kokemuksia ja näkökulmaa. Haluan kaupungin, joka huolehtii lapsistaan ja vanhuksistaan. Haluan kotikaupungin, joka tarjoaa lapsilleen terveet koulut ja tarpeeksi henkilökuntaa niin kouluissa kuin varhaiskasvatuksen puolella. Kaupungin, jossa saa ikääntyä arvokkaasti ilman pelkoa tulevasta ja joka tukee myös elämän alamäissä. Kaupungin, joka tarjoaa ratkaisuja ja mahdollisuuksia erilaisiin elämänvaiheisiin ja –tilanteisiin.

Haluan työskennellä sellaisen kaupungin eteen, jossa jokainen voi viihtyä, jossa pääsee kulkemaan helposti paikasta toiseen myös pyörällä ja joukkoliikenteellä. Kaupungin, jossa riittää palveluiden lisäksi myös lähiluontoa. Puolustan lähikirjastoja viimeiseen asti ja jaksan paasata lähiliikuntapaikkojen tärkeydestä. Ihailen vanhojen lähiöiden liikenneratkaisuja, jotka mahdollistavat lasten turvalliset koulutiet. Olen vaikuttunut niistä leikkipuistoista ja harrastusmahdollisuuksista, joita jo kotikulmat pienille ihmisille tarjoavat. Säilytetään nämä hyvät ja parannetaan vielä jatkossa!

AlueSoukka
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä42
Kielisuomi
Jarno_Lappalainen_KP-1Web238
Lappalainen Jarno
Viestintäsuunnittelija, tekniikan kandidaatti; Pohjois-Tapiola
Jarno_Lappalainen_KP-1Web

Lappalainen Jarno

238

Viestintäsuunnittelija, tekniikan kandidaatti

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen

Aika mennä eteenpäin


Pääkaupunkiseutu on Suomen talouden veturi. Espoolla ja kunnallisella päätöksenteolla on hyvän tulevaisuuden rakentamisessa tärkeä rooli.

Tiivis ja monimuotoinen kaupunkirakenne, toimiva joukkoliikenne ja laadukas koulutus ovat vilkkaan ja menestyvät kaupungin perusta niin meillä kuin maailmalla. Niillä eväillä myös Espoosta rakennetaan kaupunki, joka luo parhaat edellytykset kaikkien asukkaidensa onnellisuudelle ja yritystensä menestymiselle.

AluePohjois-Tapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä30
Kielisuomi
Ville_Lappalainen_VH-1Web239
Lappalainen Ville
Sosionomiopiskelija; Viherlaakso
Ville_Lappalainen_VH-1Web

Lappalainen Ville

239

Sosionomiopiskelija

ympäristölautakunnan varajäsen, liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsen

Vihreä poliitikko Espoosta nuorten asioita ajamassa


Vihreä poliitikko Espoosta nuorten asioita ajamassa. Olen työskennellyt nuorisotyössä ja musiikkialalla. Tällä hetkellä työskentelen sosiaaliohjaajana vastaanottokeskuksessa. Olen koko ikäni asunut Espoossa, ja rakastan tätä kaupunkia niin paljon, että haluan tehdä tästä vieläkin paremman.

AlueViherlaakso
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Talous ja työllisyys
Ikä34
Kielisuomi
Riikka_Lauri_KP-1Web240
Lauri Riikka
maisema-arkkitehtiopiskelija; Kivenlahti
Riikka_Lauri_KP-1Web

Lauri Riikka

240

maisema-arkkitehtiopiskelija

Espoo - vihreää kaupunkia ihmisten ehdoilla


Olen 28-vuotias äiti ja maisema-arkkitehtuurin opiskelija Espoosta. Sydäntäni lähellä ovat ympäristöasiat, luonto, sekä toimivaja asukaslähtöinen kaupunki, jossa on kaikkien hyvä olla.

AlueKivenlahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä29
Kielisuomi
Rodolphe_Le_Clech_PR-1Web241
Le Clech Rodolphe
ranskankielen opettaja, tietokirjailija; Lystimäki
Rodolphe_Le_Clech_PR-1Web

Le Clech Rodolphe

241

ranskankielen opettaja, tietokirjailija

Tasa-arvotoimikunnan jäsen

Together for a greener Espoo

AlueLystimäki
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä43
Kielimuu
Teemu_Leppanen_VH-1Web242
Leppänen Teemu
Ammatillinen opettaja, diplomi-insinööri; Karvasmäki
Teemu_Leppanen_VH-1Web

Leppänen Teemu

242

Ammatillinen opettaja, diplomi-insinööri

AlueKarvasmäki
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä42
Kielisuomi
Mika_Levanen_PR-1Web243
Levänen Mika
Insinööri; Laaksolahti
Mika_Levanen_PR-1Web

Levänen Mika

243

Insinööri

Tarkastuslautakunnan jäsen

Hyvinvointi lisää tuottavuutta


Olen käyttänyt pyörätuolia vuodesta 1999, siitä lähtien olen omakohtaisesti kokenut rakennetun ympäristön haasteet. Esteettömään ympäristöön ja rakentamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota niin kaavoituksessa kuin suunnittelussa. Toimintakyvyn alentuminen ei saa sanella missä asumme, missä liikumme ja mitä teemme.

Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi täysi-ikäistä lasta. Minulla on takana kolme kautta kunnallispolitiikassa. Kuluvan kauden olen ollut Tarkastuslautakunnan jäsen sekä vaikuttanut vammaisneuvostosta käsin.

Kaikille lapsille on taattava turvallinen lapsuus. Sivistystoimen henkilöresurssit on mitoitettava tarpeen ei verrokkikuntien mukaan. Lapsen edun on oltava aina etusijalla. Lapsen tai nuoren hätä ei voi odottaa, joten palveluiden on toimittava kunnolla.
Kaupungin on entisestään lisättävä työharjoittelupaikkoja, kehitettävä ja laajennettava työpajatoimintaa ja panostettava oppisopimuskoulukseen. Ongelmiin on puututtava ennen kuin ne syntyvät

Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot helpottavat työvoiman saatavuutta ja auttavat nuoria elämässä eteenpäin.

Kaupungin tehtävä on mahdollistaa sujuva arki.

On halvempaa rakentaa kohde heti esteettömäksi, kuin jälkikäteen poistaa esteitä. Väestö vanhenee ja lapsiperheitäkin Espoossa riittää. Esteetön ympäristö palvelee kaikkia. Yleensä virkamiehet sanovat, että kyllä esteetömyys huomioidaan. Mutta heti on punakynä pyyhkimässä pois hissejä, inva-vessoja , inva-parkkipaikkoja kun kustannukset nousevat. Kaavoihin tulee saada maininnat myös esteettömistä sisäänkäynneistä , piha-alueista, kulkuväylistä jne.

AlueLaaksolahti
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä48
Kielisuomi
Kirsi_Louhelainen_KP-1Web244
Louhelainen Kirsi
Ohjelmistoarkkitehti, valtuutettu; Tapiola
Kirsi_Louhelainen_KP-1Web

Louhelainen Kirsi

244

Ohjelmistoarkkitehti, valtuutettu

kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, valtuutettu, maakuntavaltuuston varajäsen

Fiksua, viihtyisää, vihreämpää kaupunkia


Olen naimisissa oleva kahden lapsen äiti ja tietotekniikka-alan asiantuntija. Toinen lapsistani on jo ensimmäisellä luokalla, yhdessä monista Espoon väistössä olevista homekouluista. Työkseni autan yrityksiä parantamaan digitaalista osaamistaan ja tutkin uusien teknologioiden kuten virtuaalitodellisuuden ja asioiden internetin mahdollisuuksia.

Haluan edistää viihtyisämpää kaupunkia, jossa pääsee liikkumaan hyvin myös jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Haluan Espoosta tasa-arvoisen kaupungin jossa nuoret ja vanhuksetkin pääsevät palveluiden äärelle ja harrastuksiin. Haluan hyödyntää teknologian mahdollisuuksia toiminnan parantamisessa ja auttaa Espoota hyödyntämään digitaalista teknologiaa avaamalla rajapintoja kaupungin tietopankkeihin ja parantamalla toimintatapaa teknologian mahdollistamilla keinoilla.

Lisäksi haluan parantaa keinoja korjata homekoulujen lisäksi muitakin ongelmakohtia. Nyt keskitytään turhaan siihen ettei vain tarvitse myöntää virheitä. Kunnassa ei osata hankkia sen enempää remontteja kuin softaakaan.

AlueTapiola
Teemat Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä37
Kielisuomi
Nina_Mansukoski_VH-4Web245
Mansukoski Nina
Suunnittelija ; Niittykumpu
Nina_Mansukoski_VH-4Web

Mansukoski Nina

245

Suunnittelija

Ympäristön puolesta - elintilaa, puhdas ilma ja Espoon arvokas luonto! Tukea liikunta palveluihin - liikuntaa kaiken ikäisille!


Olen toiminut yli 20 vuotta erilaisissa luottamustehtävissä ja hallituksissa Espoossa. Olen kokenut tarpeelliseksi olla myös itse aktiivinen ja antaa oma panokseni kunnallispolitiikassa.

Olin 15 vuotta markkinoinnin alalla ja tiedän mitä on kilpailu ja kova työn tahti. Toivon että ihmisillä jää aikaa perheelle ja harrastuksille, jotta elämä pysyy tasapainossa. Itselläni on aina ollut kova halua muuttaa asioita paremmaksi ja auttaa niitä ketkä ovat heikompia. Joten tein alanvaihtopäätöksen hoitoalalle enkä ole katunut päivääkään. Sairaala maailman koin omakseni heti ja nyt todella tunnen tekeväni jotain ihmisten puolesta ja avuksi. Jatko-opinnot tästä on vielä suunnitteilla.

Eläintensuojelu on todella lähellä sydäntäni. Espoossa eläintensuojelu on huonossa kunnossa. Kaksi kunnan virallista eläinlääkäriä jotka vastaavat Espoon lisäksi myös kahdesta muusta kunnasta, ovat täysin ylityöllistettyjä. Virkoja tarvitaan vähintään yksi lisää.

Toivon että Espoo pidetään puistomaisena, ilmavasti rakennettuna, metsää ja luontoa suojelevana kuntana. Uskon että ihmisillä on myös parempi olo, jos on väljyyttä ja vehreyttä. Espoossa on tilaa vielä rakentaa näin.

Terveydenhuolto on avainasemassa. Olemme onnekkaita, että meillä on näinkin toimivat palvelut mutta aina on parantamisen varaa.

Lähtökohtana on ihmisten hyvinvointi, hyvät palvelut ja toimiva kunta.
Kuulutan myös liikuntapaikkojen lisäämisen perään. Nuorten ja lasten liikuntamahdollisuuksia pitää tukea. Seurojen työ on erittäin arvokasta ja heitä tulisi tukea niin, että heillä on asialliset tilat toimia ja harrastaa. Koulujen ja seurojen yhteistyö voisi olla hedelmällistä.

Jos johonkin lähden mukaan, panostan siihen täysillä. Haluan päästä mukaan päättämään Espoolaisten asioista, meidän kaikkien parhaaksi!

AlueNiittykumpu
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä45
Kielisuomi
Marjo_Matikka_VH-1Web (1)246
Matikka Marjo, 246
suunnittelija, yrittäjä; Laaksolahti
Marjo_Matikka_VH-1Web (1)

Matikka Marjo, 246

246

suunnittelija, yrittäjä

Teknisen lautakunnan ja tiejaoston jäsen, Espoon asunnot Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, HSY hallituksen tarkastuslautakunnan varajäsen, Uudenmaanliiton tarkastuslautakunnan varajäsen

Tasa-arvoinen Espoo: liikkuminen, koulutus ja turvallisuus kaikille


Huom! Marjon numero oli koteihin jaetussa vaalilehdessä väärin, oikea numero on 246.

AlueLaaksolahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä61
Kielisuomi
Jouni_Meriluoto_KP-1Web247
Meriluoto Jouni
Valtiotieteiden tohtori; Lahnus
Jouni_Meriluoto_KP-1Web

Meriluoto Jouni

247

Valtiotieteiden tohtori

Sinfoniettan neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, Helsingin kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsen

Koulutus, Teknologia, Kulttuuri, Joukkoliikenne, Terveys


Olen organisaatiohin ja hallintoon erikoistunut valtiotieteiden tohtori. Teen töitä tietohallinnon ja -palvelujen parissa. Perheeni asuu Pohjois-Espoossa. Kouluikäisen lapsen isänä ajan kolulaisten ja vanhempienkin opiskelijoiden asiaa. Haluan kannustaa ihmisiä elinikäiseen oppimiseen. Harrastan musiikkia, elokuvia, valokuvausta, veneilyä sekä retkeilyä luonnossa. Tärkeitä arvojani ovat myös kansainvälisyys, suvaitsevaisuus ja yksilön vapaus.

Hyvä hallinto on hyvinvoinnin edellytys. Julkista hallintoa pitää saada vielä paremmin toimivaksi. Yritysmaailman hyvien käytäntöjen soveltaminen toimii myös julkishallinnossa. Kaupunki tai valtio eivät silti ole yrityksiä. Tuloksen sijaan tavoitellaan hyvinvointia ja vaikuttavuutta. Kansalaispalkka olisi yksi pitkän aikavälin varteenotettava vaihtoehto hallinnon rationalisointiin. Mutta työttömyyteen voi vaikuttaa jo nyt tukemalla aloittelevia pienyrityksiä.

Koulutus ja kulttuuri antavat kehykset hyvinvointiin. Elinikäinen koulutus antaa makrotasolla parempia tuloksia kuin kertaluontoinen teho-opetus. Aikuiskoulutuksen ja kulttuurin tukeminen luo edellytyksiä niin fyysiselle kuin henkisellekin hyvinvoinnille. Huomiota pitäisi kiinnittää myös yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja antaa alueille enemmän päätäntävaltaa.

Vihreä talous pitää saada julkisten hankintojen ensimmäiseksi ohjenuoraksi. Vihreä ajattelu ei tarkoita "paluuta luontoon", koska me olemme osa luontoa. Myös teknologia ja infrastruktuuri pitää sovittaa osaksi luontoa - sen ehdoilla tai huomioon ottaen. Konkreettinen ympäristön hyvinvointiin vaikuttava palvelu on julkinen liikenne. Sen tarjontaa voi lisätä usein eri keinoin. Yksilötason hyvinvointiin vaikuttaa terveydenhuolto. Fokusta pitäisi siirtää ennakointiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, sillä syrjäytynyt ihminen ei terveydestään välitä. Vihreä teknologia kuuluu hyvinvointivaltion ekosysteemiiin. Nyt tehtävillä infrastuktuurin valinnoilla on kauaskantoiset seuraukset.

AlueLahnus
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Talous ja työllisyys
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä53
Kielisuomi
Merva_Mikkola_KP-1Web248
Mikkola Merva
VTM; Espoonlahti
Merva_Mikkola_KP-1Web

Mikkola Merva

248

VTM

rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja

Vihreä liike ei pysähdy!


"Olen pitkän linjan politiikko, joka on elänyt myös 'oikeata' elämää.

Pitää välillä käydä uudistumassa, tapahtui se sitten yliopistollla, järven rannalla tai lastenlasten parissa. Luonnon monimuotoisuus, metsät ja niityt merkitsevät kaupungissakin. Joka niemeä ja notkoa ei pidä rakentaa. Jätetään luontoa ja päättämisen aiheita myös tuleville polville. Luontomme on enemmän kuin myyntivaltti tai identiteetti, se on on myös elinehtomme. Kaupungit eivät kasva luonnostaan, vaikutamme itse kasvuun kaavoituksella. Liikarakentaminen ei ole hyväksi ja köyhdyttää ympäristöä. Pienetkin biotoopit tulee huomioida. Ilmastomuutokseen on jo yhdestoista hetki herätä. Kasvun rajat koskevat myös Espoota!
""Maa riittää kyllä ruokkimaan jokaisen, vaan ei kenenkään ahneutta."" ((Mahatma
Gandhi)"

AlueEspoonlahti
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Talous ja työllisyys
Ikä72
Kielisuomi
Jyrki_Myllarniemi_KP-1Web249
Myllärniemi Jyrki
Kehittämispäällikkö, diakoni, työnohjaaja; Järvenperä
Jyrki_Myllarniemi_KP-1Web

Myllärniemi Jyrki

249

Kehittämispäällikkö, diakoni, työnohjaaja

4. varavaltuutettu

Asiantuntemuksella ja sydämellä, työtä espoolaisten hyväksi.


Työskentelen kehittämispäällikkönä Espoon diakoniasäätiössä. Yli 30 vuoden ajan olen tehnyt työtä Espoossa diakonian ja kasvatuksen parissa ja ollut mukana useissa järjestöissä sekä politiikassa. Eri-ikäisten espoolaisten arki on tullut näin minulle tutuksi.

Luottamustehtäviini on kuluneella kaudella kuuluneet mm. Espoon kaupunginhallituksen, valtuuston (vara), Päihdeasian neuvottelukunnan sekä kaupunginhallituksen Tila- ja asuntojaoston jäsenyys. Teknisessä lautakunnassa olen ollut kaupunginhallituksen edustajana. Lisäksi olen Espoon ja Kauniaisten Omaiset ja Läheishoitajat yhdistyksen hallituksen jäsen.

Perheeseeni kuuluvat vaimoni lisäksi neljä lasta, kaksi vävypoikaa ja kuusi lastenlasta. Kaikki lapseni ovat jo aikuisia, osa heistä perheellisiä, osa opiskelee, osa on työelämässä. Työni ja perheeni kautta minulle ovat tuttuja monet lapsiperheiden, opiskelijoiden, yrittäjien ja nuorten asiat sekä keski-ikäisten, eläkeläisten ja ikääntyvien arki.

Minulle tärkeä ja kunnallispolitiikassa kaiken läpäisevä arvo on lähimmäisyys. Lähimmäisyys on ennen kaikkea toisistamme, itsestä ja ympäristöstä välittämistä. Haluan edistää yhtäläisen ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden toteutumista. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä, halua perehtyä asioihin ja kykyä kuunnella kuntalaisia.

Kuluneella kaudella olen halunnut olla mukana kehittämässä Espoosta kaupunkia, jossa niin lapsiperheiden arki, työikäisten liikkuminen ja palvelut sekä ikäihmisten turvallisuus ja hoiva olisivat riittävää ja laadukasta. Vaikka Espoossa monet asiat ovat hyvin, tehtävää on vielä paljon.

AlueJärvenperä
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä58
Kielisuomi
Risto_Nevanlinna_KP-1_web250
Nevanlinna Risto
Toimittaja, valtuutettu; Matinkylä
Risto_Nevanlinna_KP-1_web

Nevanlinna Risto

250

Toimittaja, valtuutettu

valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, maakuntavaltuuston jäsen

Suojelen luontoa – ihmistäkin


Minun unelmieni Espoossa elävän ja kaikille avoimen kaupungin vilskeestä on luonnonrauhaan vain harppaus, tai yksi pysäkinväli.

Kaupunginvaltuustossa olen vienyt Espoota tähän suuntaan neljän vuoden ajan. Haluan jatkaa tätä työtä ja siksi olen ehdolla huhtikuun kuntavaaleissa.

Olen 39-vuotias valtuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. Siviilissä olen toimittaja ja levykaupan työntekijä sekä lintuharrastaja. Asun Matinkylässä, vartuin Olarissa, liikun kaikkialla Espoossa.

Lisää monimuotoista luontoa Espooseen


Puolustan luontoarvoja ja kestävää kehitystä vankkumattomasti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa aloitteeni siitä, että Espoon Keskuspuistoon perustetaan vielä tänä vuonna suojelualueita. Ne tekevät Keskuspuistosta paremman: lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja suojaavat metsäalueita rakentamiselta.

Suomenojan lintukosteikon säilyttäminen on minulle erityisen läheinen asia. Olen retkeillyt siellä jo 80-luvulla ja tehnyt paljon työtä sen puolesta, että kosteikko suojeltaisiin. Työ jatkuu, kun Suomenojan metroaseman ympäristö alkaa rakentua.

Lisää aitoa kaupunkia Espooseen


Haluan enemmän kaupunkia jo kaupunkimaisille alueille – ja suojella luontoa alueilla, jotka ovat liian arvokkaita rakentamiselle. Ikääntyviin lähiöihin saadaan eloa täydennysrakentamisella. Rakenteeltaan eheä kaupunki on kaikkien etu. Palveluita on helppo käyttää, kun ne ovat lähellä. Kulttuurielämä, yrittäjyys ja kivijalkakaupat kukoistavat siellä, minne pääsee helposti jalan, pyörällä ja julkisilla.

Tiivistyvään kaupunkiin mahtuu raitioteitä Raide-Jokerin rinnalle: Suomenojalta Espoon keskukseen, Otaniemestä Suurpellon kautta tulevaisuuden Keraan. Kun Espoo nousee raiteille ja vaihtaa fossiiliset uusiutuviin, haitalliset päästöt vähenevät. Espoon on näytettävä suuntaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tehtävä siitä valttikortti.

Tavoitteeni: Suojelen Espoon luontohelmiä. Puolustan hyvää kaupunkia, jossa palvelut ovat lähellä ja liikkuminen on helppoa. Haluan nostaa kaupungin raiteille.

AlueMatinkylä
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä39
Kielisuomi
Pinja_Nieminen_KP-1Web251
Nieminen Pinja
Filosofian maisteri, sosiaalialan suunnittelija; Kivenlahti
Pinja_Nieminen_KP-1Web

Nieminen Pinja

251

Filosofian maisteri, sosiaalialan suunnittelija

2. varavaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Pidetään pienemmistä huolta ja turvataan ikääntyneille arvokas vanhuus


 

Olen Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, varavaltuutettu, Vihreän kaupunginvaltuustoryhmän jäsen (ensimmäiset varavaltuutetut kuuluvat valtuustoryhmään) sekä HOK-Elannon vihreän edustajistoryhmän puheenjohtaja. Aiempia luottamustoimia minulla on ollut muun muassa seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHSssa.

Työskentelen sosiaalialalla suunnittelijana kehittämistehtävissä. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa Suomen Mielenterveysseurassa projektipäällikkönä sekä vuosia sijaisopettajana espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa. Olen koulutukseltani filosofian maisteri ja ryhtynyt alun alkaen opiskelemaan äidinkielen opettajaksi, mutta vaihtanut puolivälissä opintoja sosiaalialalle.

Tärkeimpiä tavoitteitani politiikassa:
Vanhustenhoidon kehittäminen ja ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen vanhuksille. Meidän pitää kehittää hyvän kotihoidon edellytyksiä, mutta myös kyetä tunnistamaan nykyistä paremmin se hetki, jolloin vanhusten kotona asuminen ei ole enää inhimillisesti eikä taloudellisesti järkevää.

Pienten opetus- ja päiväkotiryhmien säilyttäminen sekä riittävän määrän koulunkäyntiavustajia turvaaminen. Kouluavustajat ovat erittäin kustannustehokas keino edistää lasten hyvinvointia ja oppimista.

Eriarvoisuuden ja asuinalueiden välisen segrekaation torjuminen ja lähiöiden elinvoimaisuuden edistäminen. Terveyserojen kaventaminen ja terveydenhuollon saatavuuden edistäminen. Työllisyyden edistäminen. Espoon tulee aktiivisesti houkutella uusia yrityksiä kaupunkiin.

Joukkoliikenteen kehittäminen. Metron liityntäliikenteen on toimittava sujuvasti ja lippuhintojen korotuspaineita tulee pyrkiä torppaamaan. Joukkoliikenteen tulee olla kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisautoilulle.

Lue lisää tekemisistäni ja tavoitteistani: http://www.pinjanieminen.fi

 

AlueKivenlahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä37
Kielisuomi
Paula_Oittinen_VH-1Web252
Oittinen Paula
Tiedottaja, filosofian maisteri; Suurpelto
Paula_Oittinen_VH-1Web

Oittinen Paula

252

Tiedottaja, filosofian maisteri

Koulutus, palvelut, tasa-arvo ja avoimuus - Parasta arkea Espoossa!


Olen 34-vuotias viestinnän asiantuntija ja kolmen lapsen äiti. Päätin lähteä ehdolle kunnallisvaaleissa, koska haluan arjen Espoossa olevan pikkuisen parempaa kaikille.

Espoossa tulee olla tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta tasa-arvoisesti kaikille. Kannatan subjektiivista päivähoito-oikeutta sekä ryhmäkokojen pienentämistä. Käytössä on oltava toimivat ja turvalliset tilat ja sijaisia on tarvittaessa saatava. Päivähoidon rinnalla tulee perheille olla tarjolla myös muita vaihtoehtoja, kuten kerhotoimintaa, asukaspuistoja ja avoimia päiväkoteja.

Espoossa tulee panostaa koulutukseen niin opetuksen laadun, viihtyvyyden kuin tilojenkin puolesta. Iltapäivätoiminnasta pienten koululaisten kohdalla ei tule säästää. Nuorilla tulee olla mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunkinsa asioihin esimerkiksi nuorisovaltuuston ja koulujen oppilaskuntien kautta.

Jokaisella espoolaisella tulisi olla mahdollisuus harrastaa. Lapsille ja nuorille on oltava matalan kynnyksen toimintaa lähellä kotia. Haluan, että Espoo on vahva kulttuurikaupunki. Lähiliikuntapaikkojen tulee olla kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa ja käytettävissä.

Palvelujen Espoossa tulee olla laadukkaita ja helposti saavutettavia. Esimerkiksi Iso Omenan palvelutori laajoine aukioloaikoineen on hyvä esimerkki siitä, kuinka asukkaiden lähtökohdat saadaan huomioitua palvelujen suunnittelussa. Ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen toimintamallit ovat lopulta taloudellisestikin järkeviä tapoja toimia.

Ilmastostrategiassa täytyy siirtyä sanoista tekoihin. Kaikilla tulisi olla lähiluontoa, johon pääsee turvallisesti ulkoilemaan. Kapungissa liikkumisen pyörällä ja kävellen tulisi olla turvallista ja miellyttävää. Joukkoliikenteen toimivuus on tärkeä osa joka päiväistä arkea, liikkumisen tulee olla sujuvaa ja lippujen hintojen nousu on pysäytettävä. Erityisesti Espoon kaupunkikeskuksiin täytyy päästä kulkemaan järkevästi kaikkialta kaupungista julkisilla.

AlueSuurpelto
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä34
Kielisuomi
Sanni_Orasmaa_PR-1Web253
Orasmaa Sanni
Yrittäjä, lehtori; Laaksolahti
Sanni_Orasmaa_PR-1Web

Orasmaa Sanni

253

Yrittäjä, lehtori

Hengitä. Olet Espoossa. Täällä jokaisella ihmisellä on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, kulttuurin arvo tunnustetaan ja sivistystyötä tuetaan. Näistä lähtökohdista on hyvä suunnata eteenpäin. Puuttua sisäilmaongelmiin, säilyttää ja kunnostaa viherympäristöjä asutusten läheisyydessä ja turvata tasapuolinen mahdollisuus taiteen ja liikunnan harrastamiseen. Olen ollut useassa luottamustoimessa kulttuurin alalla ja toimin luontevasti erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä. Yrittäjyyden tukemisen kautta työllistäminen, toimialojen raja-aitojen ylittäminen, kulttuurin toimintaedellytysten säilyttäminen ja laajentaminen, kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen sekä teknologian kestävä kehittäminen ovat avainasemassa tulevaisuuden Espoota suunniteltaessa.

AlueLaaksolahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Talous ja työllisyys
Ikä44
Kielisuomi
Helka_Otsolampi_VH-1Web254
Otsolampi Helka
Poliittinen sihteeri, valtiotieteiden maisteri; Olari
Helka_Otsolampi_VH-1Web

Otsolampi Helka

254

Poliittinen sihteeri, valtiotieteiden maisteri

Poliittinen sihteeri

Kaikille kiva kaupunki


Olen lähes koko ikäni Espoossa asunut, elämän ruuhkavuosista nauttiva kahden pienen pojan äiti. Asumme Olarissa yhteisöllisessä ryhmärakennetussa rivitalossa. Tuttuja paikkoja Espoossa ovat erityisesti Kauklahti, Haukilahti, Kivenlahti ja Matinkylä.Työskentelen parhaillaan Espoon Vihreillä, joten kuntapolitiikka on tullut tutuksi, vaikka olenkin ensi kertaa ehdolla. Aikaisemmin olen tehnyt mm. data-analyytikon ja kehityspäällikön hommia. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri. Olen pitkän linjan partiolainen, viimeisimpänä toimin pääkaupunkiseudun suurimman nuorisojärjestön Pääkaupunkiseudun Partiolaisten varapuheenjohtajana 2015-2016.

Minulle tärkeitä asioita ovat erityisesti:

Parempaa johtamista Espooseen. Motivoituneet työntekijät, joilla on tiedossa selkeä yhteinen tavoite, tekevät myös parempaa tulosta. Yhteiset verorahat täytyy käyttää hyvin. Varmistetaan, että Espoossa on pätevimmät johtajat kehittämässä ja innostamassa hyviin tuloksiin. Annetaan työntekijöille vapautta miettiä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Palkitaan tuloksista ja panostetaan viestintään. Espooseenkin tarvitaan pormestarimalli ja poliittisista virkanimityksistä ylimmässä johdossa on luovuttava. Näin varmistetaan, että vaalitulos aidosti vaikuttaa kaupungissa ja virkamiesten ja poliitikkojen valta jakautuu tasaisemmin.

Puolustetaan päivähoitoa. Laadukas ja edullinen varhaiskasvatus on perheiden paras kaveri. Pidetään sen laadusta kiinni. Huolehditaan, että päiväkodeissa on riittävästi hoitajia ja säilytetään tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon jatkossakin. Annetaan päiväkotien ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilökunnalle mahdollisuuksia kehittää omaa työtään eikä säästetä vääristä paikoista.

Pelastetaan lähiöt. Espoo rakentuu viiden aluekeskuksen varaan, mutta niitä ympäröiviä lähiöitä pitää myös kehittää. Otetaan kaikki mukaan kehittämään omia asuinalueitaan ja luodaan mahdollisuuksia yhteisölliseen kaupunkikulttuuriin. Näin varmistetaan, että eri ihmisryhmät tuntevat alueen omakseen. Hyvästä meiningistä hyötyvät niin asukkaat kuin paikalliset yrityksetkin. Luodaan mahdollisuuksia fiksuun ja lähiluontoa säästävään täydennysrakentamiseen palveluiden läheisyyteen. Varmistetaan, että lapsille ja nuorille on edullisia harrastusmahdollisuuksia myös lähellä kotia.

AlueOlari
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä34
Kielisuomi
Hanna_Paatero_Uusinta_KP-1Web255
Paatero Hanna
kuvataideterapeutti, teatteriohjaaja, bildkonstterapeut, teaterregissör; Bodom
Hanna_Paatero_Uusinta_KP-1Web

Paatero Hanna

255

kuvataideterapeutti, teatteriohjaaja, bildkonstterapeut, teaterregissör

Espoon Vihreiden hallituksen jäsen, medlem av nämnden svenska rum

Hyvinvointi vaatii inhimillisiä ratkaisuja


Olen 45-vuotias espoolainen nainen, kahden vilkkaan alle kouluikäisen lapsen äiti. Olen naimisissa ja asumme Pohjois-Espoossa. Ammatiltani olen kuvataideterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Entinen ammattiurani on teatterialalta. Terapeuttikoulutusteni lisäksi minulla on Teatteri-ilmaisun ohjaajan AMK-tutkinto.

Tämän hetkiset luottamustoimeni ovat jäsenyydet Espoon Vihreiden hallituksessa sekä Svenska rum -lautakunnassa. Olen kaksikielinen, tvåspråkigheten är en naturlig del av mig. Lisäksi puhun sujuvasti englantia.

Harrastan liikuntaa, kirjallisuutta, musiikkia ja ruoanlaittoa. Sienestän, liikun luonnossa, viihdyn perheeni parissa ja tuunaan mielelläni kukkamaata pihallani. Laulan kuuden naisen pienyhtyeessä. Mielimusiikkiani ovat rock ja kansanmusiikki. Rakastan suomalaista metsää ja järviluontoa. Omin sielunmaisemani löytyy silti lapsuuteni saaristokesiltä tutun meren ääreltä, niin tyynessä kuin myrskyssäkin.

Vaalilupaukseni on puolustaa inhimillisiä, arjen hyvinvointia tukevia ratkaisuja kaikissa päätöksissä. Espoo on vauras kunta ja kaupunki, jolla on kaikki edellytykset pitää hyvää huolta asukkaistaan. Resurssien oikea kohdentaminen on sijoitusta tulevaisuuteen, olipa kysymys lapsiperheistä, koulutuksesta, sosiaalipalveluista, vanhustenhoidosta tai vaikkapa syrjäytymisen ehkäisystä tai työelämässä jaksamisesta.

Kaikkialla Espoossa on oltava mahdollisuus laadukkaaseen lähiliikuntaan ja puhtaan luonnon kokemiseen. Pidetään siis hyvää huolta metsistämme, vesistöistämme ja kulttuurimaisemastamme sekä kaavoitetaan fiksusti. Rakennetaan uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäen. Panostetaan myös sujuvaan ja edulliseen joukkoliikenteeseen – jotta me pohjoisespoolaisetkin voisimme jättää joskus auton kotiin.

Tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja sivistyksen vaaliminen sekä jokaisen mukaan ottaminen – iästä, sosiaalisesta asemasta, sukupuolesta, uskonnosta tai kulttuuritaustasta riippumatta – ovat arvoja, joiden puolesta haluan taistella myös espoolaisessa politiikassa.

AlueBodom
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä45
Kieliruotsi
Juha_Palin_VH-1Web256
Palin Juha
Myyjä, pääluottamusmies; Karhusuo
Juha_Palin_VH-1Web

Palin Juha

256

Myyjä, pääluottamusmies

Tehdään yhdessä Espoosta parempi


Olen 36-vuotias espoolainen. Perheeseeni kuuluu kolme poikaa, tytär sekä vaimo. Lapsuuteni vietin Laajalahdessa ja sieltä muutin Miilukorpeen, jossa asun edelleen. Työskentelen myyjänä kaupassa jossa olen myös pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Yksi tärkeimmistä asioista, jonka haluan tuoda esiin Espoossa asumiseen on se, että asuminen on nykyisellään aivan liian kallista. Heikossa asemassa Espoossa ovat esimerkiksi pätkätyöläiset, yksinasuvat, yksinhuoltajat ja jopa kahden vanhemman perheet. Kaupungin tulee rakentaa riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä panostaa viihtyisiin ja monipuolisiin kaupunkikeskuksiin.

Myös kunnallisten palvelu- ja asiakasmaksujen nousut vaikuttavat etenkin pienituloisten toimeentuloon sekä työssäkäyntiä tukevien julkisten palveluiden saatavuus. Vuonna 2016 toteutettu kauppojen aukiololainsäädännön kumoaminen on jo vaikuttanut negatiivisesti työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja työmatkojen sujuvuuteen.

Lisäksi lasten ja nuorten liikkumattomuus on suuri ongelma tänä päivänä. Lasten liian vähäinen liikunta näkyy kansanterveydellisinä vaikutuksina. Liikkumattomuus tulee kalliiksi hoitaa tulevaisuudessa. Seuroissa tapahtuvan liikunnan kustannukset ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan. Mielestäni syitä on useita. Liikuntapaikkojen vuokrat ovat nousseet, kuntien seuroille antama tuki on vähentynyt, talkootyötä tehdään vähemmän kuin aiemmin ja ammattivalmentajia käytetään yhä enemmän joka toisaalta on hyväkin asia. Espoo voi omalla liikuntapolitiikallaan vaikuttaa ainakin kahteen ensimmäisenä mainittuun ongelmaan. Liikuntaharrastusten tulisi olla kaikkien saatavilla sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen katsomatta.

AlueKarhusuo
Teemat Talous ja työllisyys
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä36
Kielisuomi
Henna Partanen257
Partanen Henna
Arkkitehti, valtuutettu; Tapiola
Henna Partanen

Partanen Henna

257

Arkkitehti, valtuutettu

valtuutettu, ympäristölautakunnan puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen

Elävä kaupunki - Luonto lähellä


Minulle on tärkeää, että Espoo kaupunkina toimii reilusti ja heikoimmista pidetään huolta. Ketään ei jätetä eikä syrjitä. Asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla ovat kohonneet monen ulottumattomiin. On rakennettava lisää pieniä ja kohtuuhintaisia asuntoja, jotta kaikilla on mahdollisuus omaan kotiin. Myös kaupungin vuokra- ja opiskelija-asuntojen riittävyydestä on huolehdittava.

Espoo kasvaa kovaa vauhtia. Päiväkoteja ja kouluja on rakennettava riittävästi kasvavan lapsimäärän tarpeisiin. Myös olemassa olevat sisäilmaongelmaiset kiinteistöt on korjattava turvallisiksi viipymättä.

Rakastan eläviä keskustoja toreineen, kivijalkaputiikkeineen ja terasseineen. Haluan Espooseen lisää jalankulkukaupunkia. Ilman julkisia kohtaamispaikkoja ei synny kaupunkikulttuuriakaan. Haluan, että kaupungissa pääsee liikkumaan toimivalla joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen. Joukkoliikenteen lippujen hintojen nousu on pysäytettävä. Vain sujuvana ja edullisena joukkoliikenne on todellinen vaihtoehto autoilulle.

Tiivistyvässä kaupungissa on pidettävä huolta myös lähimetsistä ja viheryhteyksistä. Ne ovat henkireikä asukkaille kiireisen arjen keskellä. Kaupungin metsiä voidaan hoitaa luontoarvoja paremmin kunnioittaen. Myös virtavedet ja Espoon 95 järveä tulee pitää puhtaina.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina meillä on vastuu tehdä osamme myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tällä kaudella olin valmistelemassa Espoolle uutta ilmasto-ohjelmaa, jossa määriteltiin päästövähennystavoitteet sekä ensivaiheen toimenpiteet. Nyt ne on toteutettava. Espoo lämpiää edelleen pääosin kivihiilellä. Siitä on päästävä eroon, jotta voimme turvata hyvän tulevaisuuden seuraavillekin sukupolville.

AlueTapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä35
Kielisuomi
Susanna_Pesonen_KP-1Web258
Pesonen Susanna
Taideopiskelija; Matinkylä
Susanna_Pesonen_KP-1Web

Pesonen Susanna

258

Taideopiskelija

Kestävän ja hyvinvoivan Espoon puolesta!


Olen 20-vuotias Vihreä ehdokas Matikylästä. Haluan olla mukana vaikuttamassa omalta osaltani Espoon päästötavoitteiden saavuttamiseen, kehittämällä Espoota hiilivapaaseen ja energiatehokkaaseen suuntaan, jossa liikkuminen on helppoa sekä vähäpäästöistä.

Haluan olla rakentamassa Espoota, jossa kulttuuri kukoistaa, lähiluontoa suojellaan ja ihmisistä pidetään huolta.
Ehkäistään syrjäytymistä, panostetaan koulutukseen, tehokkaaseen kotouttamiseen ja ennalta ehkäiseviin mielenterveyspalveluihin!

Opiskelen kuvallista viestintää ja graafista suunnittelua Laajasalon opistossa ja koordinoin Mahdollisuus nuoruuteen –varainkeruukampanjaa Suomen pakolaisavulle. Laajasalon opiston opiskelijahallituksessa olen päässyt mukaan kommentoimaan oppilaitoksemme yhdenvertaisuus -suunnitelmaa. Espoon vihreiden nuorten hallituksessa vastaan viestinnästä.

Vapaa-ajallani mehustan kauden kasviksia sekä hedelmiä, harrastan valokuvausta ja valmistaudun yliopiston valintakokeisiin.

AlueMatinkylä
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä20
Kielisuomi
Toni_Pohjonen_KP-1Web259
Pohjonen Toni
Poliisi; Kauklahti
Toni_Pohjonen_KP-1Web

Pohjonen Toni

259

Poliisi

Edistetään hyvinvointia ja tasa-arvoa - torjutaan syrjäytymistä


Työskentelen poliisissa väkivaltarikostutkijana ja olen havainnut eriarvoistumisen ja syrjäytymisen aiheuttavan pahoinvointia ja turvattomuuden tunnetta. Haluan olla ennaltaehkäisemässä ongelmia puuttumalla niiden syihin jo varhain. On tuettava heitä, jotka apua eniten tarvitsevat, jotta kukaan ei pääse putoamaan hyvinvoinnin ulkopuolelle. Yhtälailla on kannustettava kaikkia työntekoon ja yrittämiseen, jotta taloutemme pyörät pysyisivät pyörimässä.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmäkoot tulisi pitää maltillisina, jotta oppimisympäristö olisi rauhallinen ja oppimista edistävä. Koulurakennusten kuntoon ja niiden sisäilman puhtauteen tulisi panostaa entistä enemmän, jotta välttyisimme tulevaisuudessa oppilaiden ja opettajien sairauspoissaoloilta, puhumattakaan vakavammista sairauksista ja suuremmilta korjausrakennusinvestoinneilta.

Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Meidän espoolaisten on yhdessä edistettävä tasa-arvoa. Meidän on puututtava välittömästi rasismiin, kaikenlaiseen syrjintään ja kiusaamiseen niin virastoissa, kouluissa kuin työpaikoillakin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on säilytettävä lähellä ihmistä ja julkiset palvelut on turvattava kaikille niitä tarvitseville.

Voimme yhdessä vaikuttaa siihen minkälaisessa Espoossa tulevaisuudessa asumme.

AlueKauklahti
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Koulutus ja kasvatus
Ikä39
Kielisuomi
Rosa_Puhakainen-Mattila_VH-2Web260
Puhakainen-Mattila Rosa
Ihmisoikeuksien asiantuntija, kouluttaja; Nupuri
Rosa_Puhakainen-Mattila_VH-2Web

Puhakainen-Mattila Rosa

260

Ihmisoikeuksien asiantuntija, kouluttaja

Varhaiskasvatusjaoston jäsen, Espoon Vihreiden hallituksen jäsen

Kaikille kotoinen kaupunki, jossa jokaisen tarpeet huomioidaan!


Tulevaisuuden turvaava koulutus, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja avoin, asukkaat osallistava päätöksenteko. Näitä asioita haluan espoolaisessa päätöksenteossa edistää!

Olen 42-vuotias kolmen lapsen äiti ja yrittäjän puoliso Nupurista. Alueemme vahvuuksia ovat yhteisöllisyys ja hyvä kylähenki, samaa toivon lisää koko Espooseen.

Osaamiseni keskittyy ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin erityisesti lasten, nuorten ja eri vähemmistöjen näkökulmasta. Olen koko työurani toiminut asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä järjestösektorilla tehden tiivistä yhteistyötä mm. kuntien opetus- ja nuorisotoimien ja eri viranomaistahojen kanssa.

Haluan olla rakentamassa oikeudenmukaista ja moninaista Espoota, jossa asuinalueesta riippumatta jokaisella on hyvä olla. Haluan tuoda päätöksentekoon avointa keskustelua ja oikeusperustaista näkökulmaa, jossa myös päätösten tulevia vaikutuksia arvioidaan avoimesti.

Hyvän kaupungin perustana on hyvinvoinnin vahvistaminen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien turvaaminen. Hyvässä kaupungissa huomioidaan ihmisten erilaisuus ja osataan arvioida päätösten vaikutuksia arjen ja ympäristön näkökulmasta.

Keskeiset periaatteeni:

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön.
- Tämä tarkoittaa terveitä kouluja ja riittäviä opetuksen resursseja. Se tarkoittaa myös varhaista puuttumista ja oikein kohdennettuja tukitoimia niitä tarvitseville.

Jokaisella on oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen.
- Tämä tarkoittaa yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja osallisuuden esteiden poistamista. Se tarkoittaa esteetöntä ympäristöä, tiedonvälitystä ja palveluja, jotka ovat aidosti kaikkien saavutettavissa.

Jokaisella on oikeus turvallisuuteen ja inhimilliseen kohteluun.
- Tämä tarkoittaa laadukasta palvelurakennetta, jossa tunnistetaan ihmisten tarpeet ja osataan kohdentaa toimenpiteet tuloksellisesti. Se tarkoittaa myös kaupunkisuunnittelua, jossa huomioidaan viihtyisyys, arjen sujuvuus ja luonnon monimuotoisuus.

Hyvinvoinnin turvaaminen ja yhdenvertaisuuden lisääminen elämän eri alueilla ovat tavoitteitani. Päätöksenteossa tämä tarkoittaa inhimillisyyden asettamista etusijalle.

AlueNupuri
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä42
Kielisuomi
Tanja_Puhakka_KP-1Web261
Puhakka Tanja
Lähihoitaja, sosionomi-diakoni; Leppävaara
Tanja_Puhakka_KP-1Web

Puhakka Tanja

261

Lähihoitaja, sosionomi-diakoni

Politiikkaa suurella sydämellä


Kaikkea elämää ja elollisia kunnioittava rauhantekijä, toivon luoja, oikeudenmukaisuuden ja heikompiosaisten puolustaja.
Olen 42- vuotias espoolainen eronnut kahden lapsen äiti. Perheeseeni kuuluu myös kissa ja kaksi kääpiöluppakorvakania. Koulutukseltani olen lähihoitaja ja sosionomi-diakoni. Tällä hetkellä työskentelen diakonina Espoon Olarin ev.lut. seurakunnassa. Työssäni kohtaan ja autan ihmisiä jotka ovat jossain vaikeassa elämäntilanteessa, kriisissä ja usein myös taloudellisessa ahdingossa.
Harrastan balettia ja irlantilaista tanssia, valokuvausta, ulkoilua luonnossa, rullaluistelua ja pyöräilyä kesäisin.

Tässä asioita joihin aion vaikuttaa:

Kaikkien Espoo
• hyvä ja turvallinen Espoo kaikille ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, sosiaaliseen statukseen, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, elämänkatsomukseen tai vakaumukseen katsomatta.
• rasismille ja vihapuheelle tehtävä loppu.

Vihreä Espoo (kaiken elämän kunnioitus, säästetään luontoa myös jälkipolville)
• vihreän, kestävän kehityksen tukeminen.
• rakentamista ja asumista luontoa kunnioittaen.
• puisto-, viher-, ulkoilu, ja luonnonsuojelualueet säilytettävä.
• joukkoliikenteen, erityisesti Espoon sisäisen joukkoliikenteen parantaminen.

Talouspolitiikkaa inhimillisesti (kaikkea ei voi mitata rahassa)
• taloudelliset päätökset on tehtävä oikeudenmukaisesti
• köyhimpien kansalaisten ehdoilla, ei heidän kustannuksella. Heiltä ei saa leikata lisää.
• ihmisten eriarvoistuminen pysäytettävä
• sosiaali-, ja terveyspalveluihin lisää rahaa. Ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä takaisin pidemmällä aikavälillä.

Palvelut kuntoon ja toimiviksi (ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen)
• puhtaat, home-, ja kiusaamisvapaat koulut sekä päiväkodit.
• päiväkotien ryhmäkoot pienemmiksi. Näin turvataan laadukas päivähoito ja tuetaan työntekijöiden jaksamista.
• mielenterveyspalveluiden kehittäminen ja lisääminen.
• vanhusten ja omaishoitajien tukeminen ja palveluiden parantaminen.

AlueLeppävaara
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä43
Kielisuomi
Tiina_Pursula_PR-1Web262
Pursula Tiina
Diplomi-insinööri, liiketoimintajohtaja; Nöykkiö
Tiina_Pursula_PR-1Web

Pursula Tiina

262

Diplomi-insinööri, liiketoimintajohtaja

Lasten ja nuorten kaupungissa kannattaa katsoa tulevaisuuteen


Olen kestävän liiketoiminnan ammattilainen Nöykkiöstä, Espoonlahdesta. Työni on globaaleissa projekteissa, mutta yhtä vahvasti arkeani maustavat Espoon futiskentät, jäähallit ja tanssisalit kolmen 6-16 vuotiaan lapsen ja nuoren ruuhkavuosivanhempana.

Lähdin ehdokkaaksi kolmesta syystä.

Ensimmäiseksi kasvavan Espoon lapset ja nuoret tarvitsevat riittävästi laadukkaita päiväkoteja, kouluja ja toisen asteen oppilaitoksia. Päiväkoti ja koulu pitää löytyä riittävän läheltä. Painotus suuriin yksiköihin johtaa väistämättä pidempiin koulumatkoihin. Koulujen korjausohjelmien pitää perustua tarpeeseen, ei jäykkään budjettikehykseen. Oireisiin on aina tartuttava välittömästi. Lukioiden aloituspaikkojen pitää vastata tarvetta, niin etteivät keskiarvorajat karkaa liian korkeiksi.

Toiseksi Espoo tarvitsee vastuullisia investointeja, joilla arki toimii ja rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Länsimetron liityntäliikenteen on mahdollistettava matka-aikojen säilyminen kohtuullisina, lisäksi tarvitaan myös sujuvaa liityntäpysäköintiä että metrolle riittää käyttäjiä ja investoinnista saadaan hyödyt irti. Edelleen tarvitaan myös liityntäliikenteen ulkopuolelle jäävää bussiliikennettä kaupunginosia yhdistämään. Espoon alueita kannattaa kehittää eläviksi ja monipuolisiksi. Digitalisaatio vähentää liikkumistarvetta ja kodin lähialueelta kaivataan uusia palveluja kuten toimistohotelleja, lounasravintoloita ja etätyökahviloita.

Kolmanneksi pitää huolehtia lähiluonnosta ja siitä, että Espoo kantaa vastuunsa ilmastotyössä. Asuinalueiden lähimetsiä ja keskuspuistoa ei saa nakertaa. Rantoja, metsiä ja puroja tarvitaan jatkossakin virkistysalueina. Arvokkaat luontokohteet pitää suojella. Ilmastotyössä Espoo voi vähentää päästöjään ja tukea kestävän yritystoiminnan kehittymistä tarjoamalla kokeilualustan Aalto yliopiston ja Espoon cleantech-yritysten ilmastoratkaisuille.

AlueNöykkiö
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä44
Kielisuomi
Naina_Rajani_VH-1Web263
Rajani Naina
Terveyskeskuslääkäri; Olari
Naina_Rajani_VH-1Web

Rajani Naina

263

Terveyskeskuslääkäri

Yhdessä rakennamme paremman Espoon


Olen Naina Rajani, 37-vuotias espoolainen kahden lapsen äiti. Työskentelen Espoon kaupungin terveyskeskuksessa terveyskeskuslääkärinä. Harrastan matkustamista, vesijuoksua ja ruoanlaittoa sekä vietän paljon aikaa ystävien kanssa. Sydäntäni lähellä ovat lapset, nuoret, vanhukset ja lähiympäristön luonto.

Työssäni kohtaan päivittäin vanhuksia. Tärkein teemani onkin vanhusten yksinäisyyden vähentäminen, sosiaalisten kohtaamisten lisääminen ja hoiva- ja ikäihmisten palveluiden kehittäminen sekä omaishoitajien tukeminen.

Hyvässä kaupungissa on kiva asua, helppoa liikkua ja kouluttautua sekä tehdä töitä taaten jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Laitetaan homekoulut kuntoon ja taataan kouluissa kaikille oppilaille riittävä tuki.

Mielestäni terveyskeskusten aukioloaikojen tulisi olla joustavampia niin, että myös työssäkäyvät ihmiset voisivat käyttää palveluita esimerkiksi iltavastaanotoilla. Lisäksi nuorille pitää tarjota mahdollisuus maksuttomaan ehkäisyyn. Myös raskaana olevien ja uusien äitien hyvinvointia olisi hyvä tukea esimerkiksi maksuttomien uimahalli- ja kuntosalikäyntien avulla, joilla voidaan tukea äidin ja lapsen hyvinvointia sekä ehkäistä synnytyksen jälkeistä masennusta.

Espoo on monikulttuurinen kaupunki, otetaan kaikki yhdessä mukaan! Suomalaisten ja maahanmuuttajien yhdessä tekeminen tuottaa uusia ideoita ja edistää eri näkökulmien kehittymistä kaupunkilaisten arjessa.

Haluan huolehtia myös siitä, että kaupungissa säilyy luontoa, kuten puistot ja rantaraitti. Viheralueita on hoidettava luontoa kunnioittaen.

AlueOlari
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä37
Kielimuu
Kirsi_Ranne_VH-1Web264
Ranne Kirsi
Työtön, MBA, YAMK Tradenomi; Kaupunginkallio
Kirsi_Ranne_VH-1Web

Ranne Kirsi

264

Työtön, MBA, YAMK Tradenomi

kulttuurilautakunnan varajäsen, lautamies

Työttömien asema Espoossa. Espoon kulttuuritarjonta, Kestävä kehitys, ilmastomuutos ja kierrätyksen toimivuus


Olen 54 vuotias, kahden aikuisen tyttären äiti, työtön, MBA, YAMK Tradenomi. Olen ollut Espoolainen jo vuodesta 1968 alkaen. Tällä hetkellä asun Kaupunginkalliossa, joka ennen tunnettiin nimellä Furubacka.

Mielestäni työttömien asemaa Espoossa pitäisi vielä kehittää ja saada työttömien määrää vähennettyä.

Espoon kulttuuritarjonta on myös sydäntäni lähellä. Myös kestävä kehitys ja kierrätys kunniaan ympäristömme ja ilmastomme säilyttämiseksi. Tehdään Espoosta kaupunki, jossa on hyvä asua.

AlueKaupunginkallio
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä54
Kielisuomi
Satu_Raudasoja_PR-1Web (1)265
Raudasoja Satu
Diplomi-insinööri, projektipäällikkö; Laajalahti
Satu_Raudasoja_PR-1Web (1)

Raudasoja Satu

265

Diplomi-insinööri, projektipäällikkö

Espoon kaupunginteatterisäätiön valtuuskunnan jäsen

Luonto, lapset, liikunta ja kulttuuri – elävä ja terveellinen Espoo


Olen 33-vuotias diplomi-insinööri, ammatiltani projektipäällikkö, koulutukseltani käyttäjäkeskeisen suunnittelun asiantuntija ja nyt olen kolmatta kertaa ehdolla kunnallisvaaleissa. Olen edustanut Suomea naisten 7-rugbyn maajoukkueessa 2011-2016 ja sitä ennen vapaa-aikani on mennyt paljolti partiossa.

Minulle Espoossa tärkeitä ovat luonto, lasten ja nuorten turvallinen kehittyminen, monipuoliset kaikille saatavilla olevat liikuntamahdollisuudet ja kaupungin oma kulttuuritarjonta. Meripartiolaisena minulle tuttuja ja tärkeitä ovat niin Nuuksion polut, kuin Espoon upea saaristo ja asuinpaikkani lähimetsät. Näitä kaikkia tulee jatkossakin suojella. Espoon tulee tarjota matalankynnyksen liikuntapaikkoja, joissa kaikki espoolaiset pääsevät maksutta harrastamaan. Meillä on jo lenkkipolkuja, hiihtolatuja, tekonurmikenttiä ja joitain ulkoilmakuntoilupaikkoja. Näitä tulee olla jatkossa ja niiden tarjontaa tulee kehittää.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme ja heille tulee tarjota turvallinen, terveellinen ja heitä tukeva ympäristö: homeettomat päiväkodit ja koulut, tarpeeksi pienet ryhmäkoot ja vapaa-ajantoimintaa. Espoon nuorisopalvelut tarjoavat jo monipuolista toimintaa ja espoolaisia nuorten yhdistyksiä tuetaan – molemmat ensiarvoisen tärkeitä. Kulttuuritarjontaa tulee jatkossakin olla Espoossa ja Espoo tarvitsee oman teatteritalon tai -tilan. Teatteritalossa espoolaiset cauvasta vaariin pääsisivät kokemaan kulttuurielämyksiä ja oppimaan uutta.

Elävä ja terveellinen Espoo on minun kaupunkini. Kaupunki, jossa on hyvä asua.

AlueLaajalahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Ikä33
Kielisuomi
Tiina_Repo_KP-1Web266
Repo Tiina
Tekniikan kandidaatti; Perkkaa
Tiina_Repo_KP-1Web

Repo Tiina

266

Tekniikan kandidaatti

Tehdään yhdessä kestävä Espoo


Olen 36-vuotias, Lappeenrannasta valmistunut tietotekniikan kandi. Muutin Espooseen vuonna 2003 ja Perkkaalle vuonna 2005. Täällä ovat syntyneet myös molemmat lapseni. Minulle tärkeitä asioita ovat feminismi ja ekologisuus. Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että heikoimmat tarvitsevat tukea eniten. Ei riitä, että kaikilla on teoriassa samat mahdollisuudet, jos niitä ei voi käytännössä tavoittaa.

Espoo on monille asukkailleen kaupunki, josta tuntee vain oman kaupunginosansa. On tärkeää, että joka osa Espoota on hyvä paikka asua, työskennellä ja opiskella. Peruspalvelujen tulee olla kohtuullisen matkan päässä ja laadultaan hyviä. Julkisen liikenteen on toimittava joka suuntaan. Polkupyöräilyä pitää edistää tärkeänä osana liikennettä. Lähiluonnosta tulee huolehtia ja arvostaa myös lähiömetsiä. Kaupungin vuokra-asuntojen tulee olla edullisia - vuokranmaksuun käytettävät tuet tulevat osin kaupungin pussista.

Espoon kaupungin tulee pysyä Euroopan kestävimpänä kaupunkina ja toimia esimerkkinä myös paikallisille yrityksille ja asukkaille. Fortumin ja Espoon kaupungin yhteistyötä on jatkettava. Fortum on sitoutunut luopumaan kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä. Sitä on aikaistettava. Espoon Asunnot käyttää jo kiinteistösähkönä EKOenergiaa - vaaditaan yhdessä seuraavaksi ympäristöystävällistä kaukolämpöä. Ympäristömerkityn sähkön tulisi olla ainoa vaihtoehto myös muiden organisaatioiden sähkösopimuksiin.

Huolehditaan yhdessä, että resursseja ohjataan sinne, missä niitä eniten tarvitaan - ei sinne, missä kauneimmin pyydetään. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen ryhmäkoot on pidettävä pieninä erityisesti niillä alueilla, joilla joka lapsella ei ole koulutettuja vanhempia auttamassa läksyissä. Oppilaanohjausta on saatava erityisesti niiden koululaisten, joilla ei ole lähipiirissä esimerkkejä kouluttautumisesta. Päiväkotien ja koulujen tilojen on oltava turvallisia ja käyttökelpoisia erityisesti niillä alueilla, joilla vanhemmat eivät valitse lastensa kouluja.

AluePerkkaa
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä36
Kielisuomi
Saana_Rossi_PR-1Web267
Rossi Saana
Tekniikan kandidaatti, arkkitehtuuri; Otaniemi
Saana_Rossi_PR-1Web

Rossi Saana

267

Tekniikan kandidaatti, arkkitehtuuri

Espoo, jossa on helppoa elää, liikkua ja vaikuttaa.


Olen tuleva arkkitehti ja tutkija Otaniemestä, ja intohimoinen koulutuksen ja elinympäristön kehittäjä. Pyrin kaupunginvaltuustoon rakentamaan saavutettavampaa Espoota, jossa asuminen, työskentely, harrastaminen ja vaikuttaminen on helppoa kaikille kuntalaisille.

Unelmieni Espoossa varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lähtien lapset ja nuoret osallistuvat itseään koskevaan ja yhteiseen päätöksentekoon, ja saavat käydä koulua, jossa on tilaa olla oma itsensä ja hengittää hyvää sisäilmaa. Jokaisen lapsen ja nuoren pitäisi kokea olevansa tärkeä ja vaikuttava yksilö, jolla on mahdollisuus määrittää niin oman elämänsä kuin yhteiskunnan ja julkisen keskustelun suuntaa.

Kunnan pitää tarjota asukkailleen laadukkaita palveluita, joilla ihmiset voivat kehittää itseään, sekä kunnallisia ja yhteisöllisiä turvaverkkoja, jotka mahdollistavat pärjäämisen, parantumisen tai uuden alun silloin, kun elämä koettelee. Julkisten tilojen ja palveluiden tulee olla saavutettavissa fyysisesti liikutaan sitten pyörillä (polkupyörä, pyörätuoli, rattaat, auto, julkiset kulkuvälineet) tai jalan (hyvässä ja huonossa fyysisessä kunnossa, ja kaikkien aistien tai vain osan niistä avulla). Kattaviin ja selkeisiin kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen reitteihin tulee panostaa läpi Espoon, niin että ne tukevat tulevaa metroa, junaliikennettä ja raidejokeria.

Hyvässä kaupungissa kaikki yhteisön jäsenet tietävät voivansa osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Haluan edistää sellaista päätöksentekoa ja viestintää, jonka avulla espoolaisia kaikenlaisista alkuperistä, ikäluokista, kielistä, koulutuspoluilta, arvomaailmoista ja elämäntilanteista osallistetaan tavoitteellisesti kaupungin kehittämiseen. Vaikka olisimme eri mieltä keinoista, haluan että voimme kokea yhteiseksi tavoitteeksemme rakentaa itsellemme mahdollisimman hyvän elinympäristön. Espoossa tarvitaan entistä enemmän avoimuutta sekä nykyistä parempaa, kohderyhmätietoisempaa tiedottamista kunnan palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista suoraan niille, joita asiat koskettavat. Päätöksenteko pitää viedä asukkaiden lähelle tai internettiin niin, että kuntalaiset saavat kertoa toiveensa ja mielipiteensä kotialueensa kehittämiseksi.

Tutustu sivuihini tai ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää tavoitteistani!

AlueOtaniemi
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä24
Kielisuomi
Kimmo_Runonen_KP-2Web268
Runonen Kimmo
Prosessipäällikkö; Matinkylä
Kimmo_Runonen_KP-2Web

Runonen Kimmo

268

Prosessipäällikkö

Luodaan yhdessä kaupunkimme tulevaisuutta. Vihreä Espoo parempi Espoo.


Olen 47-vuotias naimisissa oleva yhden aikuisen lapsen isä sekä myös musiikin ja urheilun suurkuluttaja. Työskentelen prosessipäällikkönä teollisuudessa ja siinä sivussa opiskelen teologiaa Helsingin yliopistossa. Asun Matinkylässä, jonne muutimme ensimmäisen kerran 1998. Tuolloin minusta tuli espoolainen. Olen nähnyt Espoon kehittyvän ja nyt haluaisin olla itse vaikuttamassa sen tulevaisuuteen.

Emme saa leikata varhaiskasvatuksesta tai koulutuksesta, sillä se olisi leikkaamista tulevaisuudesta. Myös turvallinen ympäristö niille on taattava. Väestön vanheneminen asettaa myös haasteita.
Lasten, nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia harrastaa Espoossa on tuettava ja aloittamisen kynnys on oltava taloudellisesti niin alhainen, että se on kaikille todellisuutta. Urheilutiloihin, kirjastoihin, teatteriin ja museoihin on panostettava. Myös edustusurheilusta huolehtiminen on tärkeää,se luo ”me”-henkeä,sekä Espoolle positiivisen imagon ulospäin.

Kaupunkirakenteesta on saatava tiiviimpi ja Espoosta kaupunkimaisempi. Kaupunkimaisuutta eivät tee pelkät ostoskeskukset, vaikka määrätyt palvelut onkin oltava läheltä saatavilla. Lähiluontoa, puistoja, toreja, kävelykatuja ja harrastuspaikkoja ei saa unohtaa, sillä ne kuuluvat viihtyisään kaupunkiin.
Hintavista investoinneista on otettava kaikki hyöty irti. Tiivis rakentaminen, asutus sekä työpaikat on keskitettävä metron ja Raide-Jokerin varteen. Julkinen liikenne pitäisi saada edullisemmaksi käyttää. Myöskään tiehankkeita ei voi unohtaa, sillä esimerkiksi Kehä II:n jatkaminen tulee omasta mielestäni ajankohtaiseksi Keran ja Suurpellon alueiden kasvaessa. Liikenneyhteydet ovat tärkeitä myös uusien yritysten tänne saamiseksi turvaamaan yhteisöverotulojen kasvun.

Ilmasto-ohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi pitäisi kaupungin tukea enemmän korjaus-ja uudisrakennuskohteita, jos ne siirtyvät maalämmön tai muun uusiutuvan energian käyttöön.

Vihreä Espoo on parempi Espoo.

AlueMatinkylä
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Talous ja työllisyys
Ikä47
Kielisuomi
Markku_Ruotsalainen_KP-1Web269
Ruotsalainen Markku
Puutarhuri, työhyvinvointiasiantuntija; Espoonlahti
Markku_Ruotsalainen_KP-1Web

Ruotsalainen Markku

269

Puutarhuri, työhyvinvointiasiantuntija

Ihmisarvoisen elämisen puolesta ympäristöä unohtamatta


Olen 51-vuotias puutarhuri Espoonlahdesta. Työssäni, lukuisissa luottamustehtävissä sekä oman elämän kokemusasiantuntijana olen saanut tutustua koko ihmiselon elämänkaaren vaiheisiin. Olen nähnyt lapsen kasvun kohti aikuisuutta, opiskelun, työttömyyden, työhön uupumisen sekä seniori-ikäisten haasteet digitalisaation pyörteissä. Elämänkaaren eri vaiheissa tarvitsemme erilaisia palveluita.

Koulutukseltani olen hortonomi, ammatillinen opettaja ja työhyvinvointiasiantuntija. Elinikäinen oppiminen ovat lähellä sydäntäni ja olen pyrkinyt lisäämään tietämystäni laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueista. Tämä on auttanut minua myös luottamustehtävieni hoitamisessa. Olen saanut toimia mm. erilaisissa ympäristösuunnitteluun ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.

Tunnen laaja-alaisesti kuntatason päätöksentekoa myös luottamustehtävieni kautta. Kunnallisia luottamustehtäviä olen hoitanut kahden valtuustokauden ajan Kiuruvedellä. Luottamustehtäviini on sisältynyt jäsenyydet esimerkiksi seuraavissa yhteisöissä: opetuslautakunta, valtuuston varapuheenjohtajuus, maakuntavaltuusto, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun valtuusto/hallitus. Lisäksi olen luottamustehtävissäni perehtynyt Sote -päätöksentekoon ja elinkeinoelämän kehittämiskysymyksiin.

Pidän tärkeinä elämänarvoina tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, toisten kunnioittamista ja heikoimpien auttamista sekä ympäristön- ja luontoarvojen kunnioittamista.

Minulle tärkeitä teemoja ovat: riittävä toimeentulo ja turvallinen elämä jokaiselle, julkisen liikenteen kehittäminen ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen sekä laadukkaan koulutuksen turvaaminen. Lisäksi pidän tärkeänä, että lähipalvelut ja lähidemokratia turvataan maakuntahallinnon/sote:n uudistuksessa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon tulee kehittää uusien osallistavan demokratian keinoin.

AlueEspoonlahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä51
Kielisuomi
Noora_Rytila_KP-1Web270
Rytilä Noora
Ylioppilas; Olari
Noora_Rytila_KP-1Web

Rytilä Noora

270

Ylioppilas

Espoolaisten hyvinvoinnin ja toimivan julkisen liikenteen puolesta


Olen 19-vuotias ylioppilas ja Alepan myyjä ja asun avopuolisoni kanssa Olarissa. Olen ehdolla kuntavaaleissa, sillä mielestäni politiikkaan tarvitaan nuoria päättäjiä. Me olemme tulevaisuuden tekijöitä!

Joukkoliikenne on olennainen osa toimivaa arkea kaupungissa. Espoon on taattava sujuva ja kohtuuhintainen joukkoliikenne, joka on kaupunkilaisille houkutteleva vaihtoehto. Liitäntäyhteyksien tulee olla toimivia ja käyttäjiään palvelevia niin, että Espoossa liikkuminen on helppoa. Länsimetron vaikeudet eivät saa kaatua julkisen liikenteen käyttäjien maksettaviksi. Kaupunkipyörät pitää tuoda pysyväksi osaksi Espoossa liikkumista.

Kunnallisessa päätöksenteossa on pidettävä huolta espoolaisten hyvinvoinnista. Viihtyisä asuinympäristö, edulliset liikuntamahdollisuudet ja toimiva perusterveydenhuolto edistävät hyvinvointia ja niitä täytyy ylläpitää ja kehittää. Mielenterveyspalveluita osana perusterveydenhuoltoa täytyy parantaa. Jokaisella espoolaisella täytyy olla mahdollisuus tukeen, jossa ihminen kohdataan ihmisenä. On tärkeää tarjota ennaltaehkäisevää toimintaa ja lisätä matalan kynnyksen tukipalveluita erityisesti nuorille. Sijoitus ennaltaehkäiseviin palveluihin maksaa itsensä takaisin syrjäytymisen vähentymisenä ja kaupunkilaisten hyvinvointina.

Kunnan tehtävä on turvata laadukas koulutus ja varhaiskasvatus. Opettajia tulee kouluttaa kohtaamaan muuttuvan koulumaailman haasteita. Oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista on pidettävä huolta ja homekoulut on korjattava viivyttelemättä. Espoo on kaunis ja viihtyisä kaupunki, jossa yhdistyy urbaani kaupunki ja kaunis luonto. Meidän täytyy pitää huolta puistoista ja metsistä, jotta ne säilyvät kauniina ja elinvoimaisina myös tuleville sukupolville. Osana maamme pääkaupunkiseutua Espoo on jatkuvasti kasvava kunta, jossa tarvitaan järkevää, kohtuuhintaista asumista.

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen elämään. Yhdessä kohti parempaa Espoota!

AlueOlari
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Koulutus ja kasvatus
Ikä19
Kielisuomi
Aki_Saariaho_PR-1Web271
Saariaho Aki
Opettaja; Matinkylä
Aki_Saariaho_PR-1Web

Saariaho Aki

271

Opettaja

kulttuurilautakunnan jäsen

Koulutus, kasvatus ja tasa-arvo kaikille. Maahanmuuttajien osaaminen mukaan.


 

Tällä hetkellä olen työtön opettaja. Olen ollut aktiivinen ay-liikkeessä noin kymmenen vuotta. Espoon kulttuurilautakunnassa olen ollut tämän kauden, missä kirjastojen tilanne ja muuttuva luonne on puhuttanut. Kuulun mm. näiden yhdistysten hallituksiin: Träskändan kartanon ystävät ry (jonka tavoitteena on kunnostaa kansalaisille Träskändan kartano), EKOAY (opettajien ammattiyhdistys) ja YIMBYcon (kaupunkisuunnittelun ja –aktivismin yhdistys).

Kuntien keskeisin vastuualue on koulutuksen ja kasvatuksen turvaaminen – se on ainoa tapa pitää Suomi elinvoimaisena muuttuvassa maailmassa ja tärkeä keino antaa ihmisille merkityksellisyyden tunne. Oppilas- ja opiskelijakunnat kouluissa saavat päättää liian vähän itseään koskevista asioista. Opetuksen sydän on aina oppimisen mahdollistaminen. Tämä pitää taata.

Huonosti hoidetut julkiset rakennuksemme pitää hoitaa paremmin. Julkisten rakennusten vajaakäyttöä pitää vähentää. Seinät maksavat käytössä ja käyttämättöminä.

Läpinäkyvyys päätöksenteossa pitää näkyä kulttuurin muutoksena valmistelusta valmiiseen päätökseen. Selvitykset muutoksista pitää saada espoolaisten kommentoitavaksi alusta asti. Näin saadaan kansalaisdemokratiaa päätöksiin.

Politiikan ja demokratian kriisi on todellinen – menetetty yhteys kyynistyneisiin ihmisiin pitää palauttaa. Kokemukset tiedon ja julkisten puheenvuorojen epäluotettavuudesta rapauttavat uskoa demokratian toimivuuteen. Kuntalaisilla on oikeus parempaan.

Tasa-arvon toteuttaminen tehdään joka puolella. Sukupuolten välinen tasa-arvo on vain osa sitä. Miten mahdollistamme yhteiskuntamme esimerkiksi muualta tulleille? Maahanmuuton järkevöittäminen ja heidän osaamisensa tunnustaminen on keskeisiä haasteitamme jatkossa. Espoon pitää olla edelläkävijä näissä asioissa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen hiilivapaalla Espoolla ja liikenneratkaisujen toteuttamisella yhä kestävämpinä ovat osa ihmiskunnan eloonjäämisen turvaamista.

Avoimempi Espoo on meidän kaikkien etu.

 

AlueMatinkylä
Teemat Koulutus ja kasvatus
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä44
Kielisuomi
Timo_Saarinen_VH-1Web272
Saarinen Timo
Senior associate, KTM; Leppävaara
Timo_Saarinen_VH-1Web

Saarinen Timo

272

Senior associate, KTM

Velkaantumisen hillintä, monipuolinen yritystoiminta, kiertotalous


Olen 58-vuotias kauppatieteiden maisteri – kokenut ja vihreä talousosaaja. Olen hankkinut käytännön taloushallinto-osaamiseni toimiessani mm. tilitoimistokirjanpitäjänä, controllerina, talouspäällikkönä ja tarkastustehtävissä. Kokemukseni koostuu niin julkishallinnosta kuin PK-sektorilta. Tilinpäätösten tuijottelun vastapainoksi näppäilen kitaraa, katson etsiväsarjoja ja joogaan selän suoraksi kaiken istumisen jälkeen.
Vihreä ajattelu on näkynyt arjessani julkisen liikenteen käyttönä, kierrättämisenä, jätteidenlajitteluna ja harkittuina kulutuspäätöksinä jo kymmeniä vuosia. Uskon vahvasti kestävään kehitykseen ja Espoon haluun edistää puhtaan teknologian ja kiertotalouden ratkaisuja viheralueiden säilyttämiseksi.
Työpolkuni on kulkenut palkansaajasta itseni työllistäjäksi. Siksi haluan olla mukana tukemassa vireän ja monipuolisen yritystoiminnan edellytysten luomisessa Espooseen helpottamalla yritysten perustamista ja poistamalla työllistämisen esteitä. Digitaalisuus vähentää lähivuosina nykyisiä ammatteja, mutta luo samalla uusia. Siitä seuraa, että monen meistä on kouluttauduttava uuteen ammattiin useamman kerran työuran aikana. Läpi työuran jatkuvan oppimisen tukeminen on tärkeää yhteiskunnan ja yksilön kannalta, koska sillä varmistetaan, että yhteistä pottia kartuttavien määrä ei vähene ainakaan osaajien puutteessa. Mielestäni Espoon pitää rohkeasti kulkea kehityksen etujoukossa.
Espoon on kyettävä turvaamaan laadukkaat peruspalvelut ja kuntalaisten hyvinvoinnin säilyttämiseksi on tehtävä kestäviä valintoja. Epävarmuus ei saa estää meitä katsomasta eteenpäin ja rakentamasta tulevaisuutta yhdessä. Espoon valtuustoon tarvitaan mukaan nyt kaikkien espoolaisten etua tukevaa ajattelua ja yhteistyötä.

AlueLeppävaara
Teemat Talous ja työllisyys
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä58
Kielisuomi
Paivi_Salli_VH-4Web273
Salli Päivi
Sosiaalityöntekijä, toiminnanjohtaja; Matinkylä
Paivi_Salli_VH-4Web

Salli Päivi

273

Sosiaalityöntekijä, toiminnanjohtaja

1. varavaltuutettu, HUS:n valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäsen, Espoo Catering oy:n hallituksen jäsen

Hyvinvointia ja inhimillisyyttä Espooseen

Päivi Salli,
46-vuotias vihreä vaikuttaja Espoon Matinkylästä

Koulutus ja työ:
Yhteiskuntatieteiden maisteri ,toiminnanjohtaja ja ikääntyneiden palvelukodin johtaja, sosiaalityöntekijä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, kahden koululaisen äiti.

Luottamustehtäviä:
1. varavaltuutettu, vihreiden valtuustoryhmän jäsen, HUS valtuutettu, Espoo Catering hallituksen jäsen, kirkkovaltuutettu, kirkolliskokousedustaja

Slogan:
Hyvinvointia ja inhimillisyyttä Espooseen

Teemat:
- Varmistetaan hyvä tulevaisuus. Huolehditaan lapsista, nuorista ja perheistä.
- Liikunnasta ja harrastuksista hyvinvointia. Huolehditaan liikuntapaikoista ja uimahalleista.
- Säilytetään Espoo vihreänä. Huolehditaan kotikaupungin luonnosta.
- Oikeus joustaviin ja riittäviin terveys- ja hyvinvointipalveluihin. Turvataan terveyspalvelut lähipalveluina. Huolehditaan eri ikäisten palveluista. Pidetään huolta hyvistä vanhusten koti- ja asumispalveluista.
- Edistetään Espoon elinvoimaa ja kehitystä. Huolehditaan kestävästä taloudesta.
- Rakennetaan ihmisläheistä kaupunkia. Huolehditaan kohtuuhintaisesta asumisesta.
-Huolehditaan sujuvista yhteyksistä – hyvä joukkoliikenne ja parkkipaikat mahtuvat samaan kaupunkiin.

AlueMatinkylä
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Talous ja työllisyys
Ikä46
Kielisuomi
Suvi-Sorja_Sammalisto_KP-1Web274
Sammalisto Suvi-Sorja
Lakimies, varatuomari; Otaniemi
Suvi-Sorja_Sammalisto_KP-1Web

Sammalisto Suvi-Sorja

274

Lakimies, varatuomari

AlueOtaniemi
Ikä48
Kielisuomi
Kaarina_Saramaki_PR-2Web275
Saramäki Kaarina
MMM, Espoon Vihreiden pj; Laurinlahti
Kaarina_Saramaki_PR-2Web

Saramäki Kaarina

275

MMM, Espoon Vihreiden pj

Espoon Vihreiden puheenjohtaja, HSY hallituksen varajäsen

Uusiutuva Espoo. Hyvä elinympäristö myös tuleville sukupolville


 

Olen Espoon Vihreiden puheenjohtaja ja koulutukseltani maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Olen kestävän kehityksen, kiertotalouden ja ilmaston osaaja. Sydäntäni lähellä ovat lapset ja nuoret, vanhukset, lähiluonto ja kulttuuri. Olen kahden lapsen äiti, musiikinharrastaja, koiraihminen ja luontoretkeilijä.

Haluan luoda hyvän elinympäristön tuleville sukupolville, edistää tasa-arvoa ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Kaupungin taloutta tulee hoitaa hyvin ja turvata tärkeät palvelut. Seuraava valtuustokausi tulee olemaan erityisen tärkeä espoolaisten tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta esimerkiksi soteuudistuksen vuoksi.

Lähiluonto ja kestävä kehitys
Monimuotoinen luonto on tärkeä osa kaupunkia. Esimerkiksi Espoon keskuspuisto ja Espoonlahden metsäalueet kuten Hanikka on varjeltava nakertamiselta. Vesistöjen rehevöitymistä on torjuttava. Espoon ilmasto-ohjelman tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Ohjelman toimenpiteitä kuten uusiutuvan energian käytön edistäminen, joukkoliikenteen palvelutason parantaminen ja pyöräilyn edistäminen tulee toteuttaa vauhdikkaasti.

Lapset, nuoret ja ikäihmiset
Haluan turvata päivähoidon ja koulutuksen laadun sekä terveelliset tilat oppimiseen. Ryhmäkoot on tärkeä pitää pieninä ja antaa tukea sitä tarvitseville. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tulee olla kaikkien saatavilla. Nuorten syrjäytymistä tulee ehkäistä kaikin keinoin. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen ja omaishoitajien tukeminen on tärkeää.

Työllisyys
Espoo tarvitsee elinkeino- ja työllisyysohjelman. Kaupungin hankinnoilla tulee edistää kiertotaloutta ja samalla tukea pieniä yrityksiä sekä luoda kotimarkkinoita suomalaisille yrityksille.

Kulttuuri ja tasa-arvo
Kirjastoilla on iso merkitys esimerkiksi lasten lukutaidon vahvistamisessa. Espoonlahden kirjastopalveluihin pitää panostaa ja Espoonlahteen tarvitaan myös kulttuuritila. Ruotsin kieli on kulttuurinen vahvuus myös Espoossa. Espoon tasa-arvotyötä tulee jatkaa ja vähemmistöihin kuuluvat tulee ottaa huomioon kaupungin toiminnoissa.

AlueLaurinlahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Talous ja työllisyys
Ikä37
Kielisuomi
Peppi_Seppala_PR-1Web276
Seppälä Peppi
Tekniikan ylioppilas; Otaniemi
Peppi_Seppala_PR-1Web

Seppälä Peppi

276

Tekniikan ylioppilas

Pirteyttä politiikkaan! Opiskelijan näköinen Espoo.


Suurimpia teemojani on opiskelijoiden äänen esiin tuominen ja Otaniemen alueen kehitys. Haluan myös tuoda opiskelijoille enemmän näkemystä siitä, kuinka he voivat itse vaikuttaa lähiympäristöönsä ja muuttua passiivisista toimijoista aktiiviksi yhteiskunnalliksi vaikuttajiksi esimerkiksi omissa asumisratkaisuissaan. Olen toiminut aktiivisesti Otaniemessä niin killan kuin ylioppilaskunnan parissa ja olen kokenut etenkin edustajistotyöskentelyn hyvin mielekkääksi. Koska edustajisto ja kunnanvaltuusto eroavat käytännössä hyvin vähän, koen että olisin pätevä osallistumaan myös Espoon päätöksentekoon.

AlueOtaniemi
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä24
Kielisuomi
Maisa_Siirala_KP-1Web277
Siirala Maisa
Arkkitehti EKO-SAFA; Suvisaaristo
Maisa_Siirala_KP-1Web

Siirala Maisa

277

Arkkitehti EKO-SAFA

rakennuslautakunnan varajäsen

AlueSuvisaaristo
Ikä75
Kielisuomi
Marjaana_Siivola_KP-1Web278
Siivola Marjaana
Yrittäjä, Tekniikan lisensiaatti ; Karhusuo
Marjaana_Siivola_KP-1Web

Siivola Marjaana

278

Yrittäjä, Tekniikan lisensiaatti

Toimiva arki kotikaupunkiimme: koulut, kaavat, liikenne ja liikkuminen


Haluan asua kaupungissa, jossa ratkaistaan arjen esteenä olevia ongelmia avoimesti asukasta kuunnellen. Ongelmat voivat olla päivähoitoa ja kouluja koskevia tilanteita, vanhustenhuoltoon tai työpaikkoihin liittyviä haasteita tai vaikkapa kaupunkimme infrastruktuurin, kuten viemäröintiin, tieverkostoon tai kaavoitukseen liittyviä asioita. Juuri niitä asioita, joilla on suuri merkitys arkemme sujumiseen.

Olen Marjaana Siivola (os. Träskbäck), 40–vuotias DI, tekniikan lisensiaatti, yrittäjä, doula, synnytysvalmentaja, kouluttaja sekä kolmen koululaisen äiti Espoon Karhusuolta. Olen kotoisin Vaasasta ja muutin Espooseen vuonna 1999. Vuosien varrella olen asunut myös Iso-Britanniassa sekä USA:ssa. Toimin yrittäjänä ja saan omassa työssäni yhdistää sekä insinööri- että terveysalan osaamiseni.Työni doulana ja synnytysvalmentajana parantaa espoolaisten perheiden hyvinvointia.
Olen aktiivinen asukasvaikuttaja ja saan asukkaiden äänen kuuluville. Tätä työtä olen tehnyt Gumbölen omakotiyhdistyksessä sekä Karhusuon koulun vanhempainyhdistykessä.

Toimiminen omakotiyhdistyksessä on mahdollistanut vuorovaikutuksen Espoon kaupungin kanssa. Olen osallistunut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) kehittämistyöhön sekä Vanha Espoon asukasfoorumin toimintaan. Näen, että meillä Espoossa on vielä matkaa todellisiin asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin omien asuinalueidensa asioissa. Tällä hetkellä tieto kaupungin suunnitelmista ja hankkeista on hyvin vaikeasti löydettävissä.

Olen ollut ajamassa koululaisille terveitä ja asianmukaisia tiloja monumenttien sijaan, johon tyyppikoulut voivat olla ratkaisu. Kaikki ansaitsevat tervellisen työympäristön ilman viiveitä, myös päiväkodit. Lisäksi kaupungin tilojen monipuolinen käyttö lähellä asukkaita mahdollistaisi monelle espoolaiselle aktiivisemman ja toimivamman arjen ja luonnollisia vuorovaikutustilanteita.

Kokemukseni myötä olen tutustunut hyvin Espoon kaupungin päätöksentekoon ja olen valmis panostamaan yhä enemmän Espoon tulevaisuuteen.

Kehitetään yhdessä Espoosta kaupunki, jossa on hyvä asua!

AlueKarhusuo
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä40
Kielisuomi
Henrikki_Soininen_PR-1Web279
Soininen Henrikki
tekniikan ylioppilas; Otaniemi
Henrikki_Soininen_PR-1Web

Soininen Henrikki

279

tekniikan ylioppilas

Olen 27-vuotias arvoliberaali teekkari Aalto-yliopistosta. Olen vaikuttanut pitkään opiskelijaliikkeessä ja kiinnostuin sitä kautta enemmänkin kunnallisesta päätöksenteosta. Erityisesti minua kiinnostaa helpottaa asuntorakentamista, Otaniemen uudet opiskelija-asuntoprojektit etenevät hitaasti vaikka tarvetta uusille asunnoille on valtavasti kun Aalto-yliopisto keskittää opetustaan pääkampukselle.

Sydämen asioita minulle ovat myös varhaiskasvatus ja koulutus, hyvä joukkoliikenne sekä järkevä energiapolitiikka, joihin vaikuttaisin mielelläni kunnallisessa päätöksenteossa.

AlueOtaniemi
Teemat Koulutus ja kasvatus
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä27
Kielisuomi
Mika_Soininen_VH-1Web280
Soininen Mika
Lastenpsykiatri; Mäkkylä
Mika_Soininen_VH-1Web

Soininen Mika

280

Lastenpsykiatri

5. varavaltuutettu

Turvallinen koulu lapsille ja opettajille. Homekoulut remonttiin!


Olen 51v lastenpsykiatri. Perheeseeni kuuluu lisäkseni vaimo, vaihto-oppilas, lukiolainen ja koira. asun Leppävaaran Mäkkylässä. Lastenpsykiatrina olen nähnyt, mihin koulusäästöt johtavat. Fyysinen ja psyykkinen pahoinvointi kouluissa lisääntyy. Kouluja on kehitettävä innostavan kokopäiväkoulun suuntaan lisäämällä aktivoivia taukoja ja taito- ja taideaineita. Lisäksi homekoulut on korjattava viivyttelemättä, oppilaiden ja opettajien terveydellä ei saa leikkiä!

AlueMäkkylä
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä51
Kielisuomi
Mikael_Sorri_KP-1Web281
Sorri Mikael
Opettaja; Tapiola
Mikael_Sorri_KP-1Web

Sorri Mikael

281

Opettaja

Intohimona kestävä kaupunki

Vuodesta 2008 lähtien ihmiskunnan enemmistö on elänyt kaupungeissa, suuri osa heistä kovin kestämättömissä olosuhteissa. Espoossa useimpien hyvän elämän edellytykset ovat paremmat kuin miltei missään muualla.

Keväällä 2016 Espoo valittiin jopa Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Mutta Espookaan ei vielä ole kestävä kaupunki sanan vahvassa merkityksessä.

Kulutamme Espoossa liikaa niin uusiutumattomia kuin uusiutuvia luonnonvaroja. Korkea koulutustasomme ja ekososiaalinen sivistyksemme ei vielä ilmene riittävästi käytännön teoissa.

Kunnalliset päätökset jäävät usein korkeintaan toiseksi parhaiksi tai muuten tyytymättömyyttä ja paljon valituksia herättäviksi. Osallistavaan ja kaupunkilaisten tarpeisiin paremmin vastaavaan yhteissuunnitteluun ei ole riittävästi resursseja.

Minä olen kestävän kehityksen ammattilainen. Kestävä kaupunki on intohimoni. Olen myös opettaja, teologi, filosofi ja ympäristökasvattaja, tapiolalainen perheenisä ja puoliso.

Haluan olla mukana, jos tekin haluatte niin – myös kuntapäättäjänä – tehtävässä, jossa yhdessä suunnittelemalla rakennamme Espoosta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti esimerkillisen, vahvasti kestävän kaupungin. Työtäni ohjaa motto think globally, act locally.

AlueTapiola
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä48
Kielisuomi
Kasper_Sukselainen_KP-1Web282
Sukselainen Kasper
Opiskelija; Kaitaa
Kasper_Sukselainen_KP-1Web

Sukselainen Kasper

282

Opiskelija

Suuntana tulevaisuus


Olen Kasper Sukselainen, 20-vuotias kaitaalainen, joka valmistui toissa keväänä Haukilahden lukiosta. Nyt keväällä suoritan varusmiespalvelustani maaliskuun 15. päivään asti ja valmistaudun yliopistoon hakemiseen.

Omaan poliittista kokemusta Suomen Lukiolaisten Liitosta ja Espoon nuorisovaltuustosta. Olen isoveli ja harrastan stand up-komiikkaa. Unelmoin maailman ympäri matkaamisesta, benji-hypystä ja valmiista Länsimetrosta. Tänä keväänä unelmanani on kuitenkin tulla valituksi Espoon kaupunginvaltuustoon.

AlueKaitaa
Teemat Koulutus ja kasvatus
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä20
Kielisuomi
Petri_Suominen_PR-1Web283
Suominen Petri
Liikennesuunnittelupäällikkö; Kirkkojärvi
Petri_Suominen_PR-1Web

Suominen Petri

283

Liikennesuunnittelupäällikkö

Espoon Vihreiden hallituksen jäsen

Sujuva arki, kestävä liikkuminen sekä elinympäristö, joka on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä


Espoolaisille täytyy tarjota mahdollisuus sujuvaan arkeen tavalla, joka ei kuormita ympäristöä kestämättömässä määrin. Liikenteen haitalliset vaikutukset ilmastoon, ihmisiin ja ympäristöön täytyy minimoida. Nämä tavoitteet saavutetaan, kun asukkaiden säännöllisesti tarvitsemat palvelut sijaitsevat lähellä mahdollisimman montaa espoolaista, mieluiten kävelymatkan päässä. Joukkoliikenne on miellyttävä ja nopea tapa liikkua pidemmillä matkoilla. Henkilöauton käyttäjille tarjotaan mahdollisuus jättää auto keskitettyyn pysäköintiin sekä lähtö- että määränpäässä. Näin paikat ovat tehokkaassa käytössä ja matkan alku- ja loppuosuus on mahdollista hoitaa kävellen turvallisessa ja miellyttävässä ympäristössä.

AlueKirkkojärvi
Teemat Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä45
Kielisuomi
Leila_Tauriainen_VH-2Web284
Tauriainen Leila
KM, aluepäällikkö; Kilo
Leila_Tauriainen_VH-2Web

Tauriainen Leila

284

KM, aluepäällikkö

yksilöasiain jaoston jäsen, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen, HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsen

Kuunteleminen tavaksi, päätöksen teossa tarvitaan kuntalaisen ääntä


Minun unelmani on Espoo, joka on hyvä paikka asua kaikille kuntalaisille: kantasuomalaisille, maahanmuuttajille, työllisille, työttömille, lapsille, aikuisille, vammaisille, vammattomille. Espoo on jo nyt ja kehittyy edelleen kaupungiksi, johon voi kotiutua, tuntea juurevuutta. Suur-Leppävaaran asukasfoorumin puheenjohtajana olen tavannut monia alueen asukkaita Sellon kirjastossa järjestämissämme tapahtumissa ja se innostus oman asuinalueen kehittämiseen pakottaa nöyräksi. Meitä kuntalaisia ei tarvitse osallistaa, tarvitaan vain foorumeita osallistumista, kuulluksi tulemista varten. Tällaista lähidemokratiaa tarvitsemme lisää!

Elämä ei kohtele meitä samalla mitalla, tilanteet ja samalla tarve palveluille vaihtelee. Palvelut, joissa huomioidaan samanaikaisesti, joustavasti palvelutarpeen kirjo, ovat tulevaisuutta. Keskiössä tulee olla eniten palveluja tarvitsevat kuten syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret, työttömät, ikäihmiset, omaishoitajat. Laadukkaat, sujuvat palvelut eivät ole kallein vaihtoehto. Ajattelen, että tekemällä kerralla kunnolla on edullisempaa, kuin tehdä monta kertaa huonosti.

Palvelut ovat parhaimmillaan investointeja tulevaisuuteen ja hyvinvointiin. Koulutus ja varhaiskasvatus ovat hyvä esimerkki. Järjestämällä ne laadukkaasti varmistamme lasten tulevaisuuden hyvinvoivina kuntalaisina. Terveet rakennukset ja osaava oikeinmitoitettu henkilöstö ovat osa tätä. Harrastusmahdollisuudet mukaan lukien kolmannen sektorin toimijat kantavat kortensa hyvinvointikekoon, kunta on tässä mahdollistajana.

Ilmaista ei mikään ole. Meidän pitää edelleen panostaa vireän, houkuttelevan yritys- ja työpaikkaympäristön rakentamiseen viihtyisien asuinalueiden lisäksi. Hyvin hoidettu taloudenpito on pohjana hyvinvoinnille. Otimme oppia kantapään kautta metrorakentamisessa, tulevassa osaamme tehdä ja valvoa paremmin yhteistä etuamme. Kuntaveron korottaminen ei ole tavoitteeni, hyvästä syytä kuten sisäilmaongelmaisten koulujen korjaaminen voin harkita kannattavani sitä.

AlueKilo
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä55
Kielisuomi
Toni_Tuomanen_PR-1Web285
Tuomanen Toni
Sosionomi (amk), päihdetyöntekijä; Soukka
Toni_Tuomanen_PR-1Web

Tuomanen Toni

285

Sosionomi (amk), päihdetyöntekijä

Realisti ja optimisti tasa-arvon ja osallisuuden puolesta, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta vastaan


Olen Toni Tuomanen Soukasta, Espoonlahden vihreiden jäsen. Olen ammatiltani sosionomi (amk), jonka lisäksi minulla on lähihoitajan ja päihdetyöntekijän ammattitutkinnot. Olen alunperin Karjalan poikii, kotoisin Imatralta, mutta espoolaistuin jo vuonna 1992. Työn ja politiikan lisäksi elämääni kuuluu musiikki ja kulttuuri, sekä liikunta. Viihdyn sekä kirjastoissa että punttisaleilla, sekä elävän musiikin parissa.

Politiikassa olen virallisesti uusi tulokas, vaikka yhteiskunnalliset asiat ovat kiinnostaneet minua teini-iästä asti.

Synnyin duunariperheeseen Imatralla, värikkäänä vuonna 1969. En kultalusikka suussa, vaikka lapsuuteni olikin pääosin onnellinen. Siinä oli kuitenkin vahvasti aineksia myös vaikkapa elinikäiseen syrjäytymiseen. Elämäni on ollut vaiherikasta, ja siinä on myös eräänlaisen selviytymistarinan piirteitä.

Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja elämän kunnioitus ovat olleet minulle tärkeitä arvoja niin kauan kuin muistan. Lapsuudenkodilleni olen kiitollinen siitä, että nuo arvot olivat siellä itsestäänselvyyksiä. Olen nähnyt kuitenkin myös elämän varjoisia puolia, ja tiedän mitä ovat syrjäytyminen, päihdeongelmat ja sosiaaliset ongelmat. Viimeksi mainittujen vähentäminen ja ehkäisy ovat ohjanneet myös uravalintojani.

Tärkeitä aihepiirejä minulle ovat siis mielenterveys- ja päihdetyö, lasten ja nuorten asema, lastensuojelu sekä sosiaalityö kokonaisuudessaan. Tunnen myös vanhustenhoitoa ja olen työskennellyt lähihoitajana mm. Espoon kotihoidossa.

Tärkeää minulle on myös koulutus- ja opiskelumahdollisuuksien turvaaminen kaiken ikäisille. Aikuiskoulutuksen säilyttäminen ja sen laadun turvaaminen on tärkeä asia niin ammatillisissa koulutuksissa kuin aikuislukioissa.
Meillä on Espoossa perinteisesti laadukasta aikuiskoulutusta mm. monien aikuislukioiden ja Omnian aikuisopiston ansiosta. Niiden opetus ja opetuksen laatu on turvattava jatkossakin.

AlueSoukka
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Avoimuus ja päätöksenteko
Ikä48
Kielisuomi
Aleksi_Vesala_VH-1Web286
Vesala Aleksi
Opiskelija; Espoonlahti
Aleksi_Vesala_VH-1Web

Vesala Aleksi

286

Opiskelija

Nuori ehdokas, joka on luonnon ja muiden nuorten asialla


Olen 19-vuotias opiskelija Espoonlahdesta. Olen asunut samalla alueella lähes koko ikäni ja nähnyt sen kasvavan koko ajan suuremmaksi ja paremmaksi asua. Nyt alue on suuren muutoksen alla, kun Länsimetroa rakennetaan ja muun muassa Lippulaiva puretaan ja rakennetaan tilalle suurempi. Muutoksista huolimatta haluaisin taata Espoonlahdesta hyvän asuinalueen, jolla on kiva asua ilman ongelmia liikkumisen kanssa.

Haluaisin taata kaikille espoolaisille hyvät harrastusmahdollisuudet varallisuudesta riippumatta. Tasa-arvon säilyttäminen on minulle tärkeää ihmisistä, heidän uskonnosta, kansalaisuudesta tai mistään muustakaan riippumatta. Haluaisin taata syrjäytymistä ennaltaehkäisevien palveluiden, muun muassa Etsivän nuorisotyön ja Espoon, toimivuuden.

Harrastusteni kautta vietän paljon aikaa ulkona ja metsissä. Haluan pitää Espoon monimuotoisen luonnon hyvänä myös tulevaisuudessa. Haluan pystyä sanomaan neljän vuoden kuluttua, että olen ollut yksi niistä, jotka saivat pidettyä hyvät kulkuyhteydet Nuuksioon ja Espoota ympäröiviin saariin. Haluan pystyä sanomaan, että olen ollut vaikuttamassa Nuuksion pysyvyyteen hyvänä retkeilyalueena.

Asun edelleen vanhempieni luona, koska Espoosta on vaikea löytää kohtuuhintaisia ja opiskelijoille sopivia asuntoja. Haluaisin taata kaikille espoolaisille opiskelijoille ja vähävaraisille kohtuullisen asumisen hyvien kulkureittien varrella. Liikkumisen kuuluisi olla vaivatonta autottomille asukkaille asuinalueesta riippumatta.

Haluaisin taata, että Espoossa päätöksenteko toimii ja avointa viestintää päätösten osalta. Haluaisin myös saattaa nuorten tietoon sen, miten he voivat vaikuttaa Espoon asioihin. Haluaisin varmistaa, että kaikki viestintä on selkeää ilman vaikeita termejä.

Haluan tehdä Espoosta paremman kaupungin kaikille. Minä teen kaikkeni, että onnistun siinä omien vihreiden arvojeni mukaisesti.

AlueEspoonlahti
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä19
Kielisuomi
Sanna_Viitanen_KP-1Web287
Viitanen Sanna
Lähihoitaja, lasten- ja nuortenkirjailija; Espoon keskus
Sanna_Viitanen_KP-1Web

Viitanen Sanna

287

Lähihoitaja, lasten- ja nuortenkirjailija

Parempi tulevaisuus meille kaikille


Olen 38-vuotias, kahden ihanan tytön äiti, sekä paljasjalkainen espoolainen.
Koulutukseltani olen lähihoitaja (2002), ja tällä hetkellä opiskelen sosiaalitieteitä. Olen työskennellyt projektikoordinaattorina päihdetyössä, lähihoitajana terveysasemalla, lastenhoitajana päiväkodissa ja ohjaajana MtP-klinikalla. Harrastuksiini kuuluu mm. luontokuvaus, karate, kirjoittaminen, sekä toimin Suomen Mensan jäsenlehden päätoimittajana. Minulle tärkeitä teemoja ovat lasten sekä nuorten hyvinvointi ja tulevaisuus, hyvä ja arvokas vanhuus, sote-palveluiden kehittäminen, luonnonsuojelu, eläinsuojelu, sekä turvallinen ympäristö.

AlueEspoon keskus
Teemat Koulutus ja kasvatus
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä39
Kielisuomi
Rauli_Virtanen_KP-1Web288
Virtanen Rauli (sit)
Tietokirjailija, toimittaja; Laaksolahti
Rauli_Virtanen_KP-1Web

Virtanen Rauli (sit)

288

Tietokirjailija, toimittaja

Kotoutuminen, koulutus ja kansainvälisyys.


Olen vuosikymmenien aikana nähnyt maailmalla, kuinka maahanmuutto hyödyttää kuntia ja kansantalouksia ennemmin tai myöhemmin, kulttuurisesta rikkaudesta puhumattakaan. Ikääntyvässä Suomessakin työllisyyden kasvu tulee olemaan aikaisempaa enemmän maahanmuuttajien varassa. Maahanmuuttajien hyvän kotoutumisen kautta tulijat pääsevät paremmin kiinni opintoihin ja työelämään, kunhan vielä vähennämme byrokratiaa ja lisäämme kielikoulutusta. Onnistunut kotoutuminen on myös paras ehkäisy syrjäytymiseen ja sen ääri-ilmiöihin.

Ahkerien maahanmuuttajien kotikonnuilleen lähettämät varat taas nostavat ihmisiä köyhyydestä kaikkialla, eli tukevat sitä paljon parjattua kehitysapua. Integraatiota ei kannata pelätä. Vihapuhekin alkaa jo olla aikansa elänyttä. Huonompiosaisten kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien vastakkainasettelu ei sekään johda mihinkään positiiviseen.

Toivon, että Espoon kouluissa voidaan keskustella enemmän tiedonvälityksestä, medialukutaidosta ja valemediasta jo nyt, ennen kuin niistä tulee selkeä osa opetusohjelmaa. Siten varmistamme demokratian toiminnan edellytykset kuten äänestysaktivisuuden myös tulevissa vaaleissa.

Juuri kunnissa voimme haastaa ja torjua hallituksen tekemien leikkausten vaikutuksia mm. vihreiden kärkiteemoilla, jotka ovat koulutus, ympäristö ja työllisyys sekä puuttuminen eriarvoisuuteen.

Yhteistyöllä on helpompi rakentaa inhimillisempää Espoota meille kaikille. Minun Espoo on kansainvälinen, inhimillinen, yrittäjähenkinen vihreä kulttuurikaupunki.

AlueLaaksolahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Talous ja työllisyys
Ikä68
Kielisuomi
Marika_Visakova_KP-1Web289
Visakova Marika
Ympäristöasiantuntija, MMM; Leppävaara
Marika_Visakova_KP-1Web

Visakova Marika

289

Ympäristöasiantuntija, MMM

Espoon Vihreiden hallituksen jäsen, ympäristölautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan varajäsen, teknisen lautakunnan tiejaoston varajäsen

Hyvää ympäristöä ja ilmastotekoja. Tasavertaisuutta ja huolenpitoa.


Minulle Espoo on kotikaupunki, jossa jokaisesta pidetään huolta ja jonka asukkailla on hyvät mahdollisuudet hyvinvointiin ja turvalliseen, ympäristöystävälliseen elämään.

Ympäristön tilan parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen lähtevät arkisista asioista – esimerkiksi energiansäästöstä, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä ja joukkoliikenteen käyttämisestä. Jotta näiden asioiden ja valintojen tekeminen olisi helppoa ja luontevaa, pitää puitteiden olla kunnossa. Siinä kaupungin toiminnalla ja päätöksillä on iso rooli. Itse pääsen vaikuttamaan näihin asioihin ympäristöalan ammattilaisena, ympäristölautakunnan jäsenenä ja Espoon Vihreiden hallituksen jäsenenä. Olen myös teknisen lautakunnan varajäsen.

14-vuotiaan tyttären äitinä haluan, että Espoo on hyvä paikka asua ja elää myös tuleville sukupolville. Espoossa on paljon homekouluja ja niistä oireilevia lapsia ja aikuisia. Lapseni käy Viherlaakson yläkoulua, joka on nyt muutaman vuoden ajan toiminut väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Kiitos henkilökunnan ja oppilaiden joustavuuden, arki siirtokoulussa on ollut sujuvaa. Lapsista sekä hyvistä ja osaavista työntekijöistä on huolehdittava ja koulut saatava kuntoon.

Pienperheen arki ja monimuotoinen ystäväpiiri ovat näyttäneet minulle kuinka tärkeää on, että ympärillä on apuja saatavilla ja verkostoja joihin nojata. Mielestäni kaupungin tulee toimia tasavertaisesti ja tasa-arvoa kunnioittaen ja huolehtia erityisesti heikoimmissa asemissa olevista. Eriarvoistumista ja syrjäytymistä tulee torjua ja ongelmia ennaltaehkäistä. Palveluissa on panostettava ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen, ja niiden on oltava helposti saavutettavissa.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään asioita, jotka koskevat meidän kaikkien arkea. On tärkeää, että niistä päättämässä on tavallisia, kotikaupungistaan välittäviä ja arjen haasteita ymmärtäviä ihmisiä. Päätös on sinun.

AlueLeppävaara
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä41
Kielisuomi
Teresia_Volotinen_PR-1Web290
Volotinen Teresia
Erityisopettaja, FM; Mäkkylä
Teresia_Volotinen_PR-1Web

Volotinen Teresia

290

Erityisopettaja, FM

6. varavaltuutettu, kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja, tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja

Palvelut paremmiksi - koulutus ja kulttuuri kunniaan!


Pyrin Espoon valtuustoon, koska haluan kunnalliset palvelut entistä paremmiksi! Varhainen tuki vähentää ongelmien syntymistä. Tarvitsemme vähemmän byrokratiaa ja enemmän aitoa ihmisen kohtaamista, auttamista ja yhteistyötä!

Espoon Vihreän valtuustoryhmän jäsenenä ja varavaltuutettuna avoimuus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ohjaavat päätöksentekoani. Olen Espoon tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja, ja haluan edelleen edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaupungissamme. Toimin myös Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kunta- ja itsehallintoaluetyöryhmän jäsenenä vaikuttamassa SOTE-uudistukseen.

Koulutus on hyvinvoinnin kulmakivi. Erityisopettajana tiedän aivan ruohonjuuritasolta, miten tärkeää on, että resursseja suunnataan sekä koulurakennusten kunnon parantamiseen että laadukkaaseen opetukseen. Toimialojen vankka yhteistyö estää turhaa päällekkäisyyttä. Sivistystoimen lautakuntien puheenjohtajien neuvottelukunnassa olen saanut tehdä yhteistyötä lautakuntien välillä. Toimin myös Laurean Espoon – Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenenä sekä Vihreä Sivistysliiton hallituksessa.

Sekä alue- että lähikirjastojen palvelujen kehittäminen että runsas kulttuuritarjonta lisäävät hyvinvointiamme. Kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajana olen päässyt vaikuttamaan espoolaisen kulttuuritoiminnan monipuolisuuteen.
Olen asunut kolmisenkymmentä vuotta Espoossa, Mäkkylässä, Järvenperässä, Mankkaalla ja Tuomarilassa. Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi aikuista tytärtä. Nykyisin olen myös pienen tyttövauvan mummi. Kunnallispolitiikka on tärkeä keino vaikuttaa oman kuntansa ja kaupunginosansa tulevaisuuteen. Haluankin tuoda rohkeasti oman kokemukseni ja taitoni Espoon kehittämiseen. Enemmän vastuullisuutta ja yhteistyötä palvelujen parantamiseksi!

AlueMäkkylä
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä64
Kielisuomi
Rosa_Vaisanen_PR-1Web291
Väisänen Rosa
arkkitehtuurin ylioppilas; Otaniemi
Rosa_Vaisanen_PR-1Web

Väisänen Rosa

291

arkkitehtuurin ylioppilas

Inhimillistä päätöksentekoa ja ihmisten kokoisia kaupunkeja.


Moikka! Oon 23-vuotias kaupunkisuunnittelusta kiinnostunut arkkitehtuurin opiskelija ja monen kulttuurin kasvatti Espoon Otaniemestä. Vaikka vaikuttamisen keinoja on monia, ehdolle lähteminen oli loppujen lopuksi aika itsestäänselvyys: maailman jatkuvasti epävarmempi tulevaisuus ja aikamme suurin haaste, ilmastonmuutos, vaativat akuutisti tekoja ihan kaikilla tasoilla.

Omina erityisinä kiinnostuksenkohteina mulla on asuminen ja kaavoitus, joilla suuri merkitys niin ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille kuin kaupunkien elinvoimaisuudellekin. Samalla ne ovat kunnan merkittävimpiä tehtäviä: ne vaikuttavat siihen, miten elämme, liikumme ja kulutamme, ajattelemmekin. Eväät kestäviin yhdyskuntarakenteisiin ovat kunnilla: askeleet kohti päästötöntä maailmaa tehdään tiiviimmällä ja energiatehokkaammalla rakentamisella, julkista ja kevyttä liikennettä suosimalla, kuntalaisten omaa energian pientuotantoa tukemalla sekä ottamalla askelia kiertotaloutta kohti. Samalla kunnan on kehitettävä mahdollisuuksia ottaa kuntalaiset ennakkoluulottomasti mukaan omien asuinalueidensa suunnitteluun ja tehostaa kaupungin sosiaalista kestävyyttä alueellista segregaatiota purkamalla.

Yhdelläkään puolueella tai toisaalta ihmisellä ei ole kaikkia oikeita ratkaisuja hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Siksi päätöksenteossa on erityisen tärkeää osata kuunnella, ymmärtää ja kunnioittaa kaikenlaisia näkemyksiä ja mielipiteitä - ja varmistaa, et niille on demokraattisessa päätöksenteossa ja kompromisseja tehdessä tilaa. Tahdon itse omalla esimerkilläni näyttää, että tulevaisuuden maailmat luodaan yhdessä ja monin äänin, ja siksi kaikkia näkemyksiä tarvitaan, vaikka ne eivät aivan omia visioita vastaisikaan. Rehellisen, kunnioittavan ja inhimillisen päätöksenteon tueksi tarvitaan aikaa ja syvää halua perehtyä parhaaseen tarjolla olevaan tietoon - mutta ennen kaikkea ennakkoluulotonta avoimuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä parhaan mahdollisen yhteistyön takaamiseksi.

AlueOtaniemi
Teemat Ympäristö ja ilmasto
Kaupunkisuunnittelu ja liikkuminen
Ikä23
Kielisuomi
Mikko_Valilsalo_KP-1Web292
Välisalo Mikko
Maahanmuuttoviraston kehitysjohtaja; Laurinlahti
Mikko_Valilsalo_KP-1Web

Välisalo Mikko

292

Maahanmuuttoviraston kehitysjohtaja

Kansainvälinen, inhimillinen ja oikeudenmukainen Espoo meille kaikille!


Olen 38-vuotias, naimisissa ja 3:n lapsen isä. Tällä hetkellä työskentelen Maahanmuuttovirastossa ylitarkastajana yhtenä vastuualueenani ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanottoverkoston kapasiteetin säätely ja valmiusasiat. Aiemmin olen työskennellyt Espoossa vastaanottokeskuksen ja perheryhmäkodin johtajana 4,5 vuotta ja eri lastensuojelulaitoksissa ja perheryhmäkodissa noin 7 vuotta esimiestehtävissä ja ohjaajana. Lisäksi olen toiminut ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajana noin 5 vuotta.

Koulutukseltani olen Master of Arts, pääaineena kansainvälinen sosiaalityö ja sivuaineena pakolaistyö Itä-Lontoon yliopistosta. Gradussani tein vertailevaa tutkimusta ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajajärjestelmästä, perheen yhdistämisestä sekä jälkihuollosta Suomessa ja Kreikassa. Tämän lisäksi olen Sosionomi AMK.

Olen työskennellyt siis erittäin monipuolisesti ja monella tasolla maahanmuuttajien, erityisesti turvapaikanhakijoiden kanssa. Työssäni perheryhmäkodin ohjaajana, useiden kymmenien ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajana, vastaanottokeskusten johtajana ja Maahanmuuttoviraston kehitysjohtajana sekä ylitarkastajana olen ollut tekemisissä maahanmuuttoon liittyvien kysymysten parissa ja saanut seurata aitiopaikalta satojen nuorten turvapaikanhakijoiden tarinoita ja elämän etenemistä Suomessa.

Erityisesti nuorissa, jos kenessä, on intoa, halua oppia, tehdä työtä ja menestyä. Äärimmäisen hankalista ja vaarallisista olosuhteista lähteneet turvapaikanhakijat ovat avullamme tulleet suomalaisen yhteiskunnan voimavaraksi, osaksi Espoota ja Espoolaisuutta. Tiedän että hyvällä yhteistyöllä, innovatiivisilla ja rohkeilla kotoutumisratkaisuilla tämä onnistuu myös aikuisten ja perheiden kohdalla. Maahanmuuttajat tulee ottaa mukaan suunnittelemaan näitä kotoutumisjärjestelyjä.

Lasten ja nuorten asioissa erityisesti lastensuojelun kehittämistä pidän tärkeänä ja se on yksi minkä etenemisestä tulen pitämään huolta.

Kolmen lapsen (5, 8, 9) isänä Espoon varhaiskasvatus ja päivähoito on tullut erittäin tutuksi. Siellä työskentelee todella ammattitaitoisia, positiivisia ja sitkeitä työntekijöitä, joiden puolta on syytä pitää jatkossakin.

AlueLaurinlahti
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä39
Kielisuomi
Iris_Westerlund_KP-1Web293
Westerlund Iris
Toimihenkilö; Karakallio
Iris_Westerlund_KP-1Web

Westerlund Iris

293

Toimihenkilö

Nuorten hyvinvointi, kestävä talous, harrasteliikunta & huippu-urheilu


Olen 26-vuotias luisteleva rahoitusneuvoja. Olen valmistunut Laurea-ammattikorkeakoulusta rahoituksen tradenomiksi ja työskentelen pankkisektorilla. Lähitulevaisuuden tavoitteeni on päästä suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto. Olen aina harrastanut monipuolisesti liikuntaa. Peruskoulu-ja lukiovuodet vietin jäähallilla rakkaan taitoluisteluharrastuksen parissa. Nyt luistelu on jälleen osa elämääni muodostelmaluistelun muodossa.

Paljasjalkaisena espoolaisena itsenäisen Espoon säilyttäminen on minulle erityisen tärkeää. Haluan säilyttää Espoon vihreänä kaupunkina, jossa luonto ja älykäs kaupunkirakentaminen kohtaavat.

Espoon on panostettava kestäviin ratkaisuihin. Nuorten hyvinvointiin panostaminen on panostamista tulevaisuuteen. On osattava etsiä tulevaisuuden trendejä ja otettava ne huomioon, niin asuinrakentamisessa kuin infrastruktuurissa. Näin voidaan rakentaa toimiva ja kestävä kaupunki.

Terveen Espoon ylläpitämiseksi on pidettävä huolta niin kaupungin kuin se asukkaidenkin kunnosta. Kuntalaisille ja erityisesti nuorille on tarjottava tasa-arvoiset liikuntamahdollisuudet. Panostaminen nuorisourheiluun voi tuottaa uusia urheilulahjakkuuksia, jotka huippu-urheilijoina voivat olla mukana luomassa hyvää Espoo-kuvaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Parhaimmillaan Espoo voi olla moderni tulevaisuuden kaupunki, jossa uskalletaan kehittyä perinteitä ja Espoon pitkää historiaa kunnioittaen, ja kaupunki, jossa uusin teknologia osataan valjastaa turvaamaan kestävät asumis- ja energiaratkaisut, jossa talous ja luonto ovat käsi kädessä ja jossa kaikilla asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet elää.

Minulle Espoo merkitsee ennen kaikkea monimuotoista luontoa ja turvallista elinympäristöä. Haluan kehittää Espooseen toimivia palveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä. Haluan, että Espoossa on jokaisen hyvä elää ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Sellaista Espoota haluan olla luomassa.

AlueKarakallio
Teemat Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ympäristö ja ilmasto
Talous ja työllisyys
Ikä27
Kielisuomi
Ekim_Ozdemir_VH-1Web294
Özdemir Ekim
Opiskelija, kriisinhallintaveteraani; Espoon keskus
Ekim_Ozdemir_VH-1Web

Özdemir Ekim

294

Opiskelija, kriisinhallintaveteraani

Eriarvoisuuden ehkäisijä. Suvaitsevuuden sanansaattaja. Rauhanturvaaja.


Olen Ekim Özdemir, 24-vuotias opiskelija, ex-rauhanturvaaja, maailmanmatkaaja ja innoittaja. Opiskelen poliittista historiaa ja vapaa-ajallani viihdyn nuorten ja lasten jalkapallovalmennuksen parissa. Olen äärimmäisen kiitollinen Espoolle, joka on tarjonnut mahtavan alustan kasvaa ja kehittyä ihmisenä – aina lapsesta aikuisikään asti. Suvaitsevaisuuteni rakentui monikulttuurisessa Espoon keskuksessa, sivistyksen siemen sai kylvönsä Etelä-Tapiolan lukiossa ja luonnon monimuotoisuuden tärkeys tuli esiin Nuuksion kansallispuiston kupeessa.

Nyt on aika antaa takaisin.

Pyrin valtuustoon, jotta pääsen tekemään töitä yhteisen Espoon puolesta. Nuoresta iästäni huolimatta olen ollut erittäin etuoikeutettu saadessani mahdollisuuden nähdä maailmaa. Kaksi rauhanturvaoperaatiota maailman eri kriisipesäkkeissä ovat avartaneet maailmankatsomustani sekä jättäneet lähtemättömän vaikutuksen intohimooni toimia rauhan puolestapuhujana. Pienillä eleillä ja yhteiskunnallisilla panostuksilla olemme kykeneviä ehkäisemään eriarvoisuutta. Nuorten, maahanmuuttajien ja vanhusten syrjäytyminen ovat sosiaalipolitiikan suurimpia ongelmia. Epäonnistuminen eriarvoisuuden ehkäisyssä tulee yhteiskunnalle kalliiksi, monilla eri tavoin.

Kriisinhallintatehtävien lisäksi olen ollut osallisena myös hyväntekeväisyysprojekteissa. Vuoden 2015 kesällä toteutin kahden ystäväni kanssa unelman ambulanssin lahjoittamisesta Mongoliaan. Yli 12 000 ajokilometrin jälkeen ambulanssi lahjoitettiin paikalliselle sairaalalle. Edellä mainitut kokemukset ovat olleet osaltaan vain vahvistamassa päättäväisyyttäni - haluan puhua heidän puolesta, joiden ääntä ei kuulla.

Espoolla on kaikki edellytykset olla muuttamassa valtakunnallista kehityskulkua. Meidän tulee olla edelläkävijöitä syrjäytymisen, eriarvoisuuden ja vastakkainasettelun ehkäisemisessä. Hyvinvoivassa ja kehittyvässä Espoossa kaikki ihmiset on otettava huomioon.

Ikä, tausta tai varallisuus ei tule olla este yhteisen Espoon rakentamisessa.

AlueEspoon keskus
Teemat Koulutus ja kasvatus
Hyvinvointi, tasa-arvo, kulttuuri ja liikunta
Ikä24
Kielisuomi