(Helsingin Sanomat 8.10.2012) Espoo aiheuttaa omilla sisäisillä toimintaohjeillaan ylimääräisiä lääkärikäyntejä terveyskeskuksiin. Kaupunki muun muassa vaatii terveyskeskuslääkärin todistuksen vammaisen ihmisen kuljetuspalvelupäätöstä varten. Päätöstä tekevälle kaupungin virkailijalle todistus on kuitenkin tarpeeton. Hän ei pysty tekemään päätöstä pelkän lääkärilausunnon perusteella.

Tällaista lääkärintodistusta varten varattava vastaanottoaika luokitellaan kiireettömäksi, joten lääkärille on hoitotakuun mukaan päästävä kuuden kuukauden kuluessa. Ensinnäkin se on vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle aivan liian pitkä aika odottaa hänelle kuuluvaa lakisääteistä palvelua. Toiseksi kyseisen toiminta-ohjeen vaatimus rasittaa julkista terveydenhuoltoa aivan turhaan. Kolmanneksi tällaisten todistusten kirjoittaminen ei suju lääkäreiltä rutiinilla.

Yksi tapa helpottaa lääkärille pääsyä on käydä läpi kaikki kaupungin toimintaohjeet ja karsia niistä pois tarpeettomat vaatimukset lääkärinlausunnoista.

Mika Levänen
Esteettömyysasiantuntija