Ympäristölautakunta käsitteli ensi vuoden budjettia ja toimintasuunnitelmaa viime viikolla. Ehdotuksestani lautakunta esitti lisäresursseja ilmastostrategian toimenpiteiden päästövähennyslaskelmiin ja vesiensuojeluun, etenkin valuma-alueselvityksiin ja hulevesiohjelmaan. Ilmastostrategian 39 % päästövähennystavoite vuoteen 2030 jakautuu 21:lle tulevalle vuodelle. Tavoite tarkoittaa, että