Tavoite tuoda Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava valtuuston päätettäväksi vielä tällä vaalikaudella on vihreiden mielestä tarpeetonta kiirehtimistä. 

“Yleiskaavaehdotuksesta on jätetty yli 700 asukasmuistutusta ja useita lausuntoja. Olisi päättäjiltä lyhytnäköistä olla huomioimatta laajaa kansalaispalautetta vain, jotta valtuuston itsensä asettamassa tavoiteaikataulussa voitaisiin pysyä,” Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell toteaa. 

Mikäli kaavaehdotukseen tehdään suuria muutoksia aiempaan nähtävillä olleeseen esitykseen verrattuna, tulee se asettaa uudelleen nähtäville. Tämä puolestaan venyttäisi käsittelyn väistämättä seuraavalle valtuustokaudelle.

“Meidänkin tavoitteenamme oli saada päätös tällä valtuustokaudella tehtyä. Yleiskaava kuitenkin linjaa kaupungin kehittämistä vuosikymmenten päähän, joten tavoiteaikatauluakin tärkeämpää on, että lopputuloksena on vastuullinen, luontoarvoja ja asukkaita huomioiva kokonaisuus,” kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen sanoo. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta teki 14.4.2021 omalta osaltaan yleiskaavaan lukuisia muutoksia. Kaupunginhallituksen tämänpäiväisten valmistelulinjausten mukaisesti osa näistä muutoksista pyritään sisällyttämään valtuuston päätettäväksi tulevaan kaavaehdotukseen ilman, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus antaa niistä palautetta.

“Tiivis päätöksentekotahti, lukuisat matkan varrella tehdyt muutokset ja valtavan laaja aineisto on haasteellinen kokonaisuus myös valtuustolle,” Sirpa Hertell huomauttaa. “Demokratian kannalta on välttämätöntä, että päättäjät ehtivät sisäistää sen laajan yleiskaava-aineiston, josta heidän pitäisi olla asukkaiden puolesta päättämässä.”

Kaupunginhallitus palaa konkreettisten yleiskaavasuunnitelmiin tehtävien päätösten pariin seuraavissa kokouksissaan. “Uskon, että puolueiden välisellä yhteistyöllä olisi löydettävissä aidosti espoolaisten kannalta parempia ja vaalikausien yli kestäviä ratkaisuja. Sellaiset vaativat vastaantuloa kaikilta puolueilta,” Partanen päättää. 

Lisätietoja:

Henna Partanen, Kaupunginhallituksen 1. vpj. 
0407619024
henna.partanen@vihreat.fi

Sirpa Hertell, Vihreän valtuustoryhmän pj. 
050 56 66 818
sirpa.hertell@vihreat.fi