Saariaho Aki

tasa-arvotoimikunnan varajäsen

Koulutus, kasvatus ja tasa-arvo kaikille. Maahanmuuttajien osaaminen mukaan.

  Tällä hetkellä olen työtön opettaja. Olen ollut aktiivinen ay-liikkeessä noin kymmenen vuotta. Espoon kulttuurilautakunnassa olen ollut tämän kauden, missä kirjastojen tilanne ja muuttuva luonne on puhuttanut. Kuulun mm. näiden yhdistysten hallituksiin: Träskändan kartanon ystävät ry (jonka tavoitteena on kunnostaa kansalaisille Träskändan kartano), EKOAY (opettajien ammattiyhdistys) ja YIMBYcon (kaupunkisuunnittelun ja –aktivismin yhdistys). Kuntien keskeisin vastuualue on koulutuksen ja kasvatuksen turvaaminen – se on ainoa tapa pitää Suomi elinvoimaisena muuttuvassa maailmassa ja tärkeä keino antaa ihmisille merkityksellisyyden tunne. Oppilas- ja opiskelijakunnat kouluissa saavat päättää liian vähän itseään koskevista asioista. Opetuksen sydän on aina oppimisen mahdollistaminen. Tämä pitää taata. Huonosti hoidetut julkiset rakennuksemme pitää hoitaa paremmin. Julkisten rakennusten vajaakäyttöä pitää vähentää. Seinät maksavat käytössä ja käyttämättöminä. Läpinäkyvyys päätöksenteossa pitää näkyä kulttuurin muutoksena valmistelusta valmiiseen päätökseen. Selvitykset muutoksista pitää saada espoolaisten kommentoitavaksi alusta asti. Näin saadaan kansalaisdemokratiaa päätöksiin. Politiikan ja demokratian kriisi on todellinen – menetetty yhteys kyynistyneisiin ihmisiin pitää palauttaa. Kokemukset tiedon ja julkisten puheenvuorojen epäluotettavuudesta rapauttavat uskoa demokratian toimivuuteen. Kuntalaisilla on oikeus parempaan. Tasa-arvon toteuttaminen tehdään joka puolella. Sukupuolten välinen tasa-arvo on vain osa sitä. Miten mahdollistamme yhteiskuntamme esimerkiksi muualta tulleille? Maahanmuuton järkevöittäminen ja heidän osaamisensa tunnustaminen on keskeisiä haasteitamme jatkossa. Espoon pitää olla edelläkävijä näissä asioissa. Ilmastonmuutoksen torjuminen hiilivapaalla Espoolla ja liikenneratkaisujen toteuttamisella yhä kestävämpinä ovat osa ihmiskunnan eloonjäämisen turvaamista. Avoimempi Espoo on meidän kaikkien etu.  

aki.saariaho@espoo.fi
050 363 2951
Saariaho Aki
@