Paatero Hanna

Varavaltuutettu, kulttuurilautakunnan jäsen, Sydkustens lanskapsförbund varaedustaja

Hyvinvointi vaatii inhimillisiä ratkaisuja

Olen 45-vuotias espoolainen nainen, kahden vilkkaan alle kouluikäisen lapsen äiti. Olen naimisissa ja asumme Pohjois-Espoossa. Ammatiltani olen kuvataideterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Entinen ammattiurani on teatterialalta. Terapeuttikoulutusteni lisäksi minulla on Teatteri-ilmaisun ohjaajan AMK-tutkinto. Tämän hetkiset luottamustoimeni ovat jäsenyydet Espoon Vihreiden hallituksessa sekä Svenska rum -lautakunnassa. Olen kaksikielinen, tvåspråkigheten är en naturlig del av mig. Lisäksi puhun sujuvasti englantia. Harrastan liikuntaa, kirjallisuutta, musiikkia ja ruoanlaittoa. Sienestän, liikun luonnossa, viihdyn perheeni parissa ja tuunaan mielelläni kukkamaata pihallani. Laulan kuuden naisen pienyhtyeessä. Mielimusiikkiani ovat rock ja kansanmusiikki. Rakastan suomalaista metsää ja järviluontoa. Omin sielunmaisemani löytyy silti lapsuuteni saaristokesiltä tutun meren ääreltä, niin tyynessä kuin myrskyssäkin. Vaalilupaukseni on puolustaa inhimillisiä, arjen hyvinvointia tukevia ratkaisuja kaikissa päätöksissä. Espoo on vauras kunta ja kaupunki, jolla on kaikki edellytykset pitää hyvää huolta asukkaistaan. Resurssien oikea kohdentaminen on sijoitusta tulevaisuuteen, olipa kysymys lapsiperheistä, koulutuksesta, sosiaalipalveluista, vanhustenhoidosta tai vaikkapa syrjäytymisen ehkäisystä tai työelämässä jaksamisesta. Kaikkialla Espoossa on oltava mahdollisuus laadukkaaseen lähiliikuntaan ja puhtaan luonnon kokemiseen. Pidetään siis hyvää huolta metsistämme, vesistöistämme ja kulttuurimaisemastamme sekä kaavoitetaan fiksusti. Rakennetaan uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäen. Panostetaan myös sujuvaan ja edulliseen joukkoliikenteeseen – jotta me pohjoisespoolaisetkin voisimme jättää joskus auton kotiin. Tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja sivistyksen vaaliminen sekä jokaisen mukaan ottaminen – iästä, sosiaalisesta asemasta, sukupuolesta, uskonnosta tai kulttuuritaustasta riippumatta – ovat arvoja, joiden puolesta haluan taistella myös espoolaisessa politiikassa.

hanna.paatero@gmail.com
040 531 6730
Paatero Hanna
@hannapaatero