Helander Hannele

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston varajäsen

Tietoa, taitoa, tahtoa.

Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekoon tarvitaan tietoa kuntalaisten kohtaamista hyvistä ja huonoista kohtaamisista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tarvitaan taitoa ajaa päätöksenteossa näitä asioita. Tarvitaan tahtoa puuttua epäkohtiin ja puolustaa toimivia systeemejä.

Helander Hannele
@