Hosia Helka

Valtuutettu, maakuntavaltuuston varajäsen

Terveys, koulutus ja tolkullinen taloudenpito

Olen Helka Hosia, 40-vuotias lääkäri ja perheenäiti Tapiolasta. Olen alun perin erikoistunut terveydenhuoltoon ja teen nyt toista erikoislääkäritutkintoa geriatriasta eli vanhusten hoidosta. Väitöskirjani käsitteli vanhusten lääkehoitoa. Työskentelen Espoon kaupungin vanhuspalveluissa ja odotan innolla Espoon Uuden Sairaalan tuomia mahdollisuuksia. Ympäristönsuojelu ja luonto ovat olleet minulle tärkeitä jo nuoresta alkaen. Vihreisiin De Gröna liityin vuonna 2008 ja alkuun olin muutaman vuoden mukana Tapiolan seudun vihreiden hallituksessa. Tällä hetkellä olen toista vuotta Espoon vihreiden hallituksessa. Kuntavaaliehdokkaana olen nyt ensimmäistä kertaa. Teemoinani ovat terveys, koulutus ja tolkullinen taloudenpito. Tehokkaat ja helposti saatavissa olevat terveyspalvelut ovat tärkeitä kaupunkilaisten terveyden turvaamiseksi, mutta eivät yksinään riitä. Kaupungin pitää tukea ja mahdollistaa kuntalaisten hyviä elämäntapavalintoja, ja kaupunkisuunnittelun huomioida ympäristön vaikutus kuntalaisten terveyteen. Hyvä koulutus ja sivistys ovat olleet pohjoisen maamme selviytymisvaltteja ja yhteiskunnallisen vakauden takaajia. On tärkeää huolehtia varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen korkeatasoisuudesta. Myös kulttuuripalveluita tarvitaan. Erityisen tärkeänä pidän kirjastoja ja seuraan ilolla kirjastojemme kehittymistä vastaamaan nykypäivää, kuten digitalisoitumista. Tolkullinen taloudenpito tarkoittaa tarkkaan harkittuja kustannuksia ja talousvaikutusten tarkastelua niin keskipitkällä kuin pitkällä aikavälillä. Lyhytnäköinen säästäminen esimerkiksi julkisten rakennusten kunnossapidossa tulee kalliiksi pitkällä tähtäimellä. Asetuin Vihreiden kuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan kantaa korttani kekoon paremman Espoon puolesta. Hyvät peruspalvelut, huolenpito asukkaista ja kaupunkirakenteen viihtyisyys tekevät kaupungista houkuttelevan ja luovat edellytykset myös taloudelliseen hyvinvointiin ja yrittämiseen.

helka.hosia@vihreat.fi
Hosia Helka
@