Forsberg Henrik

Svenska rum -lautakunnan varajäsen, Sydkustens landskapsförbundin jäsen, Musikinstitut Kungsvägen -johtokunnan varajäsen

Näköalattomuudesta eroon - yhdessä eteenpäin

Olen 33-vuotias kahden lapsen isä, talous- ja sosiaalihistorian tutkija, Svenska rum-lautakunnan varajäsen, toisen polven espoolainen ja musiikki- ja teatteriharrastaja. Minä haluan olla mukana vaikuttamassa yhteisten asioiden hoitamiseen. Espoon kasvutarinan resepti pohjautuu hyviin lapsiperheiden palveluihin ja kouluihin, ja näihin on panostettava jatkossakin. Minä itse olen kouluoppini saanut samasta koulusta kuin äitini, eli Mattbergsskolan koulusta Matinkylässä ja näin ollen tiedän, että koulut ovat paljon muutakin kuin pelkästään seinät, hyvää opetusta ja digitalisaatiota. Koulut luovat yhteisöjä ja verkostoja ja kaupunkiin jatkuvuutta. Koska opiskelijamäärät Espoossa kasvavat nyt ja tulevaisuudessa, tarvitaan siis isojen koulukeskittymien lisäksi myös lisää kouluja. Tälläkin hetkellä meillä on noin 2500 oppilasta väistötiloissa, eli meillä on liian vähän kelvollisia kouluja, ja mikäli koulujen korjausvelkaa ei ryhdytä voimakkaasti vähentämään, niin tuo määrä tulee nopeasti kasvamaan. Espoo voi hyvin niin kauan kuin se onnistuu houkuttelemaan tänne uusia ihmisiä ja lapsiperheitä asumaan, työskentelemään, yrittämään, virkistäytymään ja nauttimaan kaupunginläheisestä luonnosta. Meidän ei tule pelätä kaupungin nopeaa rakentamista ja kasvua, vaan pikemminkin nähdä se voimavarana ja mahdollisuutena kehittää kaupunkia entistä paremmaksi, miellyttävämmäksi ja innoittavammaksi ympäristöksi. Minä haluan Espoossa edistettävän varhaiskasvatusta, koulutusta, tiedettä ja kulttuuria. Minä haluan myös varmistaa, että julkista liikennettä ei kehitetä pelkästään vain raideliikennettä lisäämällä, vaan ennen kaikkea lippujen hintoja laskemalla. Julkinen liikenne pääkaupunkiseudulla on sen käyttäjälle liian kallista. Minä haluan, että kaupunki joko luopuu investointikatosta tai kohdistaa investointiohjelmansa voimakkaammin kouluihin ja vähemmän pysäköintilaitoksiin, tai tarkistaa verotasoaan. Länsimetron viivästystä ei saa laittaa lasten maksettavaksi.

henrik.forsberg@helsinki.fi
041 506 2105
Forsberg Henrik
@