Hukari Hanna

Espoon vihreiden puheenjohtaja, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, tila- ja asuntojaoston varajäsen

Hyvinvoivat ihmiset tekevät meille Espoosta Suomen parhaan kaupungin

Olen 34-vuotias perheenäiti, kolmannen polven espoolainen, digitaalisten palveluiden opiskelija, vapaaehtoistyöntekijä, sekä nautin työstäni, jossa voin ajaa heikompiosaisten asioita ja kehittää entistä parempia ja laadukkaampia palveluita. Nautin kesäisin mökkeilystä ja asuntovaunuilusta sekä retkistä lasten kanssa kauniiseen Nuuksioomme. Työllisyysasiat ovat minulle tuttuja työkokemukseni kautta. Kannatan toimia syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäisevä ja etsivä työote on mielestäni tehokkaampaa pitkällä tähtäimellä kuin pakottaminen tai sanktiot. Työllisyyden hoitamiseksi on tärkeää luoda laadukkaita palveluita ja ketteriä tukimuotoja ja väyliä töihin. Moni työtön jää nyt kokonaan ilman oikeanlaista apua ja tukea ja hukkuu massan joukkoon. Espoossa on tälläkin hetkellä hienoja palveluita ja hankkeita, jotka auttavat ihmisiä eteenpäin, näitä pitäisi saada lisää. Kannatan subjektiivista päivähoito-oikeutta sekä ryhmäkokojen pienentämistä. Mielestäni varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulisi ehdottomasti saada paremmin oma osaamisensa käyttöön lastemme, tulevaisuutemme hyväksi. Laadukas varhaiskasvatus jää vain haaveeksi ja sananhelinäksi papereissa. Minulla on omakohtaista kokemusta päivähoidossa työskentelemisestä, sekä lähipiirissä monia alan ammattilaisia. Koulumaailma on tärkeä paikka huomata syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret ja siksi kannatan lisäämään tärkeitä resursseja kouluihin. Enemmän koulupsykologeja, kuraattoreita sekä myös mahdollisesti vielä paljon enemmän matalamman kynnyksen palveluita jokaiseen kouluun. Sukulaisteni kautta minulle on hyvin tuttua myös Espoon vanhustenpalvelut. Olen saanut läheltä seurata sitä, miten asiat eivät aina mene kuten kuuluisi. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden järjestämisessä tulisi ottaa paremmin huomioon sekä palveluista tulisi tehdä enemmän asiakaslähtöisiä eikä viranomaislähtöisiä. Tavoitteena on, että menisimme asiakas edellä, ei palvelu edellä.

Hukari Hanna
@HannaHukari
www.hannahukari.fi