Meriluoto Jouni

Lautamies

Koulutus, Teknologia, Kulttuuri, Joukkoliikenne, Terveys

Olen organisaatiohin ja hallintoon erikoistunut valtiotieteiden tohtori. Teen töitä tietohallinnon ja -palvelujen parissa. Perheeni asuu Pohjois-Espoossa. Kouluikäisen lapsen isänä ajan kolulaisten ja vanhempienkin opiskelijoiden asiaa. Haluan kannustaa ihmisiä elinikäiseen oppimiseen. Harrastan musiikkia, elokuvia, valokuvausta, veneilyä sekä retkeilyä luonnossa. Tärkeitä arvojani ovat myös kansainvälisyys, suvaitsevaisuus ja yksilön vapaus. Hyvä hallinto on hyvinvoinnin edellytys. Julkista hallintoa pitää saada vielä paremmin toimivaksi. Yritysmaailman hyvien käytäntöjen soveltaminen toimii myös julkishallinnossa. Kaupunki tai valtio eivät silti ole yrityksiä. Tuloksen sijaan tavoitellaan hyvinvointia ja vaikuttavuutta. Kansalaispalkka olisi yksi pitkän aikavälin varteenotettava vaihtoehto hallinnon rationalisointiin. Mutta työttömyyteen voi vaikuttaa jo nyt tukemalla aloittelevia pienyrityksiä. Koulutus ja kulttuuri antavat kehykset hyvinvointiin. Elinikäinen koulutus antaa makrotasolla parempia tuloksia kuin kertaluontoinen teho-opetus. Aikuiskoulutuksen ja kulttuurin tukeminen luo edellytyksiä niin fyysiselle kuin henkisellekin hyvinvoinnille. Huomiota pitäisi kiinnittää myös yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja antaa alueille enemmän päätäntävaltaa. Vihreä talous pitää saada julkisten hankintojen ensimmäiseksi ohjenuoraksi. Vihreä ajattelu ei tarkoita "paluuta luontoon", koska me olemme osa luontoa. Myös teknologia ja infrastruktuuri pitää sovittaa osaksi luontoa - sen ehdoilla tai huomioon ottaen. Konkreettinen ympäristön hyvinvointiin vaikuttava palvelu on julkinen liikenne. Sen tarjontaa voi lisätä usein eri keinoin. Yksilötason hyvinvointiin vaikuttaa terveydenhuolto. Fokusta pitäisi siirtää ennakointiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, sillä syrjäytynyt ihminen ei terveydestään välitä. Vihreä teknologia kuuluu hyvinvointivaltion ekosysteemiiin. Nyt tehtävillä infrastuktuurin valinnoilla on kauaskantoiset seuraukset.

Meriluoto Jouni
@
meriluoto.ml