Kasvi Jyrki

valtuutettu, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen

Lisää kaupunkia Espooseen

Maailma, Suomi ja Espoo muuttuvat nopeasti, kun globalisaatio, digitalisaatio ja ilmastonmuutos etenevät. Nyt valittavan Espoon kaupunginvaltuuston päätökset ratkaisevat sen, onko Espoo myös tulevaisuudessa Suomen menestyneimpiä kuntia vai ei. Ensi valtuustokaudella rakennettavilla kaduilla kulkee jo ensi vuosikymmenellä auto-operaattoreiden autonomisia ajoneuvoja. Kevyen liikenteen väylillä kulkevia lähettidroneja kokeilleen jo eri maissa. Länsimetron ja Raide-Jokerin syöttöliikenne hoidetaan robottibusseilla. Kaupunkisuunnittelijoiden on keksittävä ostoskeskuksille parkkihalleineen uutta käyttöä, kun myös päivittäistavarakauppa siirtyy verkkoon. Nyt rakennattavissa päiväkodeissa hoidettavien lasten vanhemmat tekevät pätkätöitä, toimivat osa-aikayrittäjinä ja kouluttavat jatkuvasti itseään pysyäkseen tekniikan ja markkinoiden kehityksen mukana. Päivähoidon on vastattava perheiden nopeasti muuttuviin elämäntilanteisiin. Uusissa ja remontoiduissa kouluissa luovutaan 1900-luvun pedagogiikasta ja kasvatetaan aivan erilaiseen tulevaisuuteen, kuin mitä heidän vanhempiensa opettajat osasivat kuvitella. Ensi keväänä koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä 2070-luvulla! Uudet yritykset työpaikkoineen tulevat Espooseen vain, jos Espoossa uskotaan olevan muita kuntia paremmat edellytykset yritystoiminnalle myös tulevaisuudessa. Onko meillä osaavia espoolaisia, vanhempia houkuttelevia kouluja, kohtuuhintaisia asuntoja, toimiva liikenne, joustava kaavoitus ja saavutettavia viheralueita? Tulevaisuuden Espoossa on enemmän kaupunkia, mikä jättää enemmän tilaa myös ympäristölle.

jyrki.kasvi@gmail.com
050 511 3120
Kasvi Jyrki
@jyrkikasvi