Myllärniemi Jyrki

Espoon asunnot Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

Asiantuntemuksella ja sydämellä, työtä espoolaisten hyväksi.

Työskentelen kehittämispäällikkönä Espoon diakoniasäätiössä. Yli 30 vuoden ajan olen tehnyt työtä Espoossa diakonian ja kasvatuksen parissa ja ollut mukana useissa järjestöissä sekä politiikassa. Eri-ikäisten espoolaisten arki on tullut näin minulle tutuksi. Luottamustehtäviini on kuluneella kaudella kuuluneet mm. Espoon kaupunginhallituksen, valtuuston (vara), Päihdeasian neuvottelukunnan sekä kaupunginhallituksen Tila- ja asuntojaoston jäsenyys. Teknisessä lautakunnassa olen ollut kaupunginhallituksen edustajana. Lisäksi olen Espoon ja Kauniaisten Omaiset ja Läheishoitajat yhdistyksen hallituksen jäsen. Perheeseeni kuuluvat vaimoni lisäksi neljä lasta, kaksi vävypoikaa ja kuusi lastenlasta. Kaikki lapseni ovat jo aikuisia, osa heistä perheellisiä, osa opiskelee, osa on työelämässä. Työni ja perheeni kautta minulle ovat tuttuja monet lapsiperheiden, opiskelijoiden, yrittäjien ja nuorten asiat sekä keski-ikäisten, eläkeläisten ja ikääntyvien arki. Minulle tärkeä ja kunnallispolitiikassa kaiken läpäisevä arvo on lähimmäisyys. Lähimmäisyys on ennen kaikkea toisistamme, itsestä ja ympäristöstä välittämistä. Haluan edistää yhtäläisen ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden toteutumista. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä, halua perehtyä asioihin ja kykyä kuunnella kuntalaisia. Kuluneella kaudella olen halunnut olla mukana kehittämässä Espoosta kaupunkia, jossa niin lapsiperheiden arki, työikäisten liikkuminen ja palvelut sekä ikäihmisten turvallisuus ja hoiva olisivat riittävää ja laadukasta. Vaikka Espoossa monet asiat ovat hyvin, tehtävää on vielä paljon.

jyrki.myllarniemi@kolumbus.fi
Myllärniemi Jyrki
@