Saramäki Kaarina

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja, Sinfoniettan neuvottelukunnan varajäsen

Uusiutuva Espoo. Hyvä elinympäristö myös tuleville sukupolville

  Olen Espoon Vihreiden puheenjohtaja ja koulutukseltani maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Olen kestävän kehityksen, kiertotalouden ja ilmaston osaaja. Sydäntäni lähellä ovat lapset ja nuoret, vanhukset, lähiluonto ja kulttuuri. Olen kahden lapsen äiti, musiikinharrastaja, koiraihminen ja luontoretkeilijä. Haluan luoda hyvän elinympäristön tuleville sukupolville, edistää tasa-arvoa ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Kaupungin taloutta tulee hoitaa hyvin ja turvata tärkeät palvelut. Seuraava valtuustokausi tulee olemaan erityisen tärkeä espoolaisten tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta esimerkiksi soteuudistuksen vuoksi. Lähiluonto ja kestävä kehitys Monimuotoinen luonto on tärkeä osa kaupunkia. Esimerkiksi Espoon keskuspuisto ja Espoonlahden metsäalueet kuten Hanikka on varjeltava nakertamiselta. Vesistöjen rehevöitymistä on torjuttava. Espoon ilmasto-ohjelman tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Ohjelman toimenpiteitä kuten uusiutuvan energian käytön edistäminen, joukkoliikenteen palvelutason parantaminen ja pyöräilyn edistäminen tulee toteuttaa vauhdikkaasti. Lapset, nuoret ja ikäihmiset Haluan turvata päivähoidon ja koulutuksen laadun sekä terveelliset tilat oppimiseen. Ryhmäkoot on tärkeä pitää pieninä ja antaa tukea sitä tarvitseville. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tulee olla kaikkien saatavilla. Nuorten syrjäytymistä tulee ehkäistä kaikin keinoin. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen ja omaishoitajien tukeminen on tärkeää. Työllisyys Espoo tarvitsee elinkeino- ja työllisyysohjelman. Kaupungin hankinnoilla tulee edistää kiertotaloutta ja samalla tukea pieniä yrityksiä sekä luoda kotimarkkinoita suomalaisille yrityksille. Kulttuuri ja tasa-arvo Kirjastoilla on iso merkitys esimerkiksi lasten lukutaidon vahvistamisessa. Espoonlahden kirjastopalveluihin pitää panostaa ja Espoonlahteen tarvitaan myös kulttuuritila. Ruotsin kieli on kulttuurinen vahvuus myös Espoossa. Espoon tasa-arvotyötä tulee jatkaa ja vähemmistöihin kuuluvat tulee ottaa huomioon kaupungin toiminnoissa.

kaarina.saramaki@vihreat.fi
050 3378331
Saramäki Kaarina
@ksaramaki
www.kaarinasaramaki.fi