Runonen Kimmo

Lautamies, HUS - HYKS varajäsen

Luodaan yhdessä kaupunkimme tulevaisuutta. Vihreä Espoo parempi Espoo.

Olen 47-vuotias naimisissa oleva yhden aikuisen lapsen isä sekä myös musiikin ja urheilun suurkuluttaja. Työskentelen prosessipäällikkönä teollisuudessa ja siinä sivussa opiskelen teologiaa Helsingin yliopistossa. Asun Matinkylässä, jonne muutimme ensimmäisen kerran 1998. Tuolloin minusta tuli espoolainen. Olen nähnyt Espoon kehittyvän ja nyt haluaisin olla itse vaikuttamassa sen tulevaisuuteen. Emme saa leikata varhaiskasvatuksesta tai koulutuksesta, sillä se olisi leikkaamista tulevaisuudesta. Myös turvallinen ympäristö niille on taattava. Väestön vanheneminen asettaa myös haasteita. Lasten, nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia harrastaa Espoossa on tuettava ja aloittamisen kynnys on oltava taloudellisesti niin alhainen, että se on kaikille todellisuutta. Urheilutiloihin, kirjastoihin, teatteriin ja museoihin on panostettava. Myös edustusurheilusta huolehtiminen on tärkeää,se luo ”me”-henkeä,sekä Espoolle positiivisen imagon ulospäin. Kaupunkirakenteesta on saatava tiiviimpi ja Espoosta kaupunkimaisempi. Kaupunkimaisuutta eivät tee pelkät ostoskeskukset, vaikka määrätyt palvelut onkin oltava läheltä saatavilla. Lähiluontoa, puistoja, toreja, kävelykatuja ja harrastuspaikkoja ei saa unohtaa, sillä ne kuuluvat viihtyisään kaupunkiin. Hintavista investoinneista on otettava kaikki hyöty irti. Tiivis rakentaminen, asutus sekä työpaikat on keskitettävä metron ja Raide-Jokerin varteen. Julkinen liikenne pitäisi saada edullisemmaksi käyttää. Myöskään tiehankkeita ei voi unohtaa, sillä esimerkiksi Kehä II:n jatkaminen tulee omasta mielestäni ajankohtaiseksi Keran ja Suurpellon alueiden kasvaessa. Liikenneyhteydet ovat tärkeitä myös uusien yritysten tänne saamiseksi turvaamaan yhteisöverotulojen kasvun. Ilmasto-ohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi pitäisi kaupungin tukea enemmän korjaus-ja uudisrakennuskohteita, jos ne siirtyvät maalämmön tai muun uusiutuvan energian käyttöön. Vihreä Espoo on parempi Espoo.

kimmo_runonen@hotmail.com
Runonen Kimmo
@Twitkimmo_runonen
henkilot.vihreat.fi/kimmo.runonen/