Tauriainen Leila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasiain jaoston jäsen

Kuunteleminen tavaksi, päätöksen teossa tarvitaan kuntalaisen ääntä

Minun unelmani on Espoo, joka on hyvä paikka asua kaikille kuntalaisille: kantasuomalaisille, maahanmuuttajille, työllisille, työttömille, lapsille, aikuisille, vammaisille, vammattomille. Espoo on jo nyt ja kehittyy edelleen kaupungiksi, johon voi kotiutua, tuntea juurevuutta. Suur-Leppävaaran asukasfoorumin puheenjohtajana olen tavannut monia alueen asukkaita Sellon kirjastossa järjestämissämme tapahtumissa ja se innostus oman asuinalueen kehittämiseen pakottaa nöyräksi. Meitä kuntalaisia ei tarvitse osallistaa, tarvitaan vain foorumeita osallistumista, kuulluksi tulemista varten. Tällaista lähidemokratiaa tarvitsemme lisää! Elämä ei kohtele meitä samalla mitalla, tilanteet ja samalla tarve palveluille vaihtelee. Palvelut, joissa huomioidaan samanaikaisesti, joustavasti palvelutarpeen kirjo, ovat tulevaisuutta. Keskiössä tulee olla eniten palveluja tarvitsevat kuten syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret, työttömät, ikäihmiset, omaishoitajat. Laadukkaat, sujuvat palvelut eivät ole kallein vaihtoehto. Ajattelen, että tekemällä kerralla kunnolla on edullisempaa, kuin tehdä monta kertaa huonosti. Palvelut ovat parhaimmillaan investointeja tulevaisuuteen ja hyvinvointiin. Koulutus ja varhaiskasvatus ovat hyvä esimerkki. Järjestämällä ne laadukkaasti varmistamme lasten tulevaisuuden hyvinvoivina kuntalaisina. Terveet rakennukset ja osaava oikeinmitoitettu henkilöstö ovat osa tätä. Harrastusmahdollisuudet mukaan lukien kolmannen sektorin toimijat kantavat kortensa hyvinvointikekoon, kunta on tässä mahdollistajana. Ilmaista ei mikään ole. Meidän pitää edelleen panostaa vireän, houkuttelevan yritys- ja työpaikkaympäristön rakentamiseen viihtyisien asuinalueiden lisäksi. Hyvin hoidettu taloudenpito on pohjana hyvinvoinnille. Otimme oppia kantapään kautta metrorakentamisessa, tulevassa osaamme tehdä ja valvoa paremmin yhteistä etuamme. Kuntaveron korottaminen ei ole tavoitteeni, hyvästä syytä kuten sisäilmaongelmaisten koulujen korjaaminen voin harkita kannattavani sitä.

Tauriainen Leila
@
www.leilatauriainen.fi