Visakova Marika

Tarkastuslautakunnan jäsen

Hyvää ympäristöä ja ilmastotekoja. Tasavertaisuutta ja huolenpitoa.

Minulle Espoo on kotikaupunki, jossa jokaisesta pidetään huolta ja jonka asukkailla on hyvät mahdollisuudet hyvinvointiin ja turvalliseen, ympäristöystävälliseen elämään. Ympäristön tilan parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen lähtevät arkisista asioista – esimerkiksi energiansäästöstä, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä ja joukkoliikenteen käyttämisestä. Jotta näiden asioiden ja valintojen tekeminen olisi helppoa ja luontevaa, pitää puitteiden olla kunnossa. Siinä kaupungin toiminnalla ja päätöksillä on iso rooli. Itse pääsen vaikuttamaan näihin asioihin ympäristöalan ammattilaisena, ympäristölautakunnan jäsenenä ja Espoon Vihreiden hallituksen jäsenenä. Olen myös teknisen lautakunnan varajäsen. 14-vuotiaan tyttären äitinä haluan, että Espoo on hyvä paikka asua ja elää myös tuleville sukupolville. Espoossa on paljon homekouluja ja niistä oireilevia lapsia ja aikuisia. Lapseni käy Viherlaakson yläkoulua, joka on nyt muutaman vuoden ajan toiminut väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Kiitos henkilökunnan ja oppilaiden joustavuuden, arki siirtokoulussa on ollut sujuvaa. Lapsista sekä hyvistä ja osaavista työntekijöistä on huolehdittava ja koulut saatava kuntoon. Pienperheen arki ja monimuotoinen ystäväpiiri ovat näyttäneet minulle kuinka tärkeää on, että ympärillä on apuja saatavilla ja verkostoja joihin nojata. Mielestäni kaupungin tulee toimia tasavertaisesti ja tasa-arvoa kunnioittaen ja huolehtia erityisesti heikoimmissa asemissa olevista. Eriarvoistumista ja syrjäytymistä tulee torjua ja ongelmia ennaltaehkäistä. Palveluissa on panostettava ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen, ja niiden on oltava helposti saavutettavissa. Kaupunginvaltuustossa käsitellään asioita, jotka koskevat meidän kaikkien arkea. On tärkeää, että niistä päättämässä on tavallisia, kotikaupungistaan välittäviä ja arjen haasteita ymmärtäviä ihmisiä. Päätös on sinun.

marika.visakova@gmail.com
040 552 6451
Visakova Marika
@MarikaVisakova
www.marikavisakova.fi