Mika Levänen

HUS:n valtuuston varajäsen

Hyvinvointi lisää tuottavuutta

Olen käyttänyt pyörätuolia vuodesta 1999, siitä lähtien olen omakohtaisesti kokenut rakennetun ympäristön haasteet. Esteettömään ympäristöön ja rakentamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota niin kaavoituksessa kuin suunnittelussa. Toimintakyvyn alentuminen ei saa sanella missä asumme, missä liikumme ja mitä teemme.

Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi täysi-ikäistä lasta. Minulla on takana kolme kautta kunnallispolitiikassa. Kuluvan kauden olen ollut Tarkastuslautakunnan jäsen sekä vaikuttanut vammaisneuvostosta käsin.

Kaikille lapsille on taattava turvallinen lapsuus. Sivistystoimen henkilöresurssit on mitoitettava tarpeen ei verrokkikuntien mukaan. Lapsen edun on oltava aina etusijalla. Lapsen tai nuoren hätä ei voi odottaa, joten palveluiden on toimittava kunnolla.

Kaupungin on entisestään lisättävä työharjoittelupaikkoja, kehitettävä ja laajennettava työpajatoimintaa ja panostettava oppisopimuskoulukseen. Ongelmiin on puututtava ennen kuin ne syntyvät.

Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot helpottavat työvoiman saatavuutta ja auttavat nuoria elämässä eteenpäin.

Kaupungin tehtävä on mahdollistaa sujuva arki.

On halvempaa rakentaa kohde heti esteettömäksi, kuin jälkikäteen poistaa esteitä. Väestö vanhenee ja lapsiperheitäkin Espoossa riittää. Esteetön ympäristö palvelee kaikkia. Yleensä virkamiehet sanovat, että kyllä esteetömyys huomioidaan. Mutta heti on punakynä pyyhkimässä pois hissejä, inva-vessoja , inva-parkkipaikkoja kun kustannukset nousevat. Kaavoihin tulee saada maininnat myös esteettömistä sisäänkäynneistä, piha-alueista, kulkuväylistä jne.

mika.levanen@vihreat.fi
Mika Levänen
@MikaLevanen