Rytilä Noora

Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsen

Espoolaisten hyvinvoinnin ja toimivan julkisen liikenteen puolesta

Olen 19-vuotias ylioppilas ja Alepan myyjä ja asun avopuolisoni kanssa Olarissa. Olen ehdolla kuntavaaleissa, sillä mielestäni politiikkaan tarvitaan nuoria päättäjiä. Me olemme tulevaisuuden tekijöitä! Joukkoliikenne on olennainen osa toimivaa arkea kaupungissa. Espoon on taattava sujuva ja kohtuuhintainen joukkoliikenne, joka on kaupunkilaisille houkutteleva vaihtoehto. Liitäntäyhteyksien tulee olla toimivia ja käyttäjiään palvelevia niin, että Espoossa liikkuminen on helppoa. Länsimetron vaikeudet eivät saa kaatua julkisen liikenteen käyttäjien maksettaviksi. Kaupunkipyörät pitää tuoda pysyväksi osaksi Espoossa liikkumista. Kunnallisessa päätöksenteossa on pidettävä huolta espoolaisten hyvinvoinnista. Viihtyisä asuinympäristö, edulliset liikuntamahdollisuudet ja toimiva perusterveydenhuolto edistävät hyvinvointia ja niitä täytyy ylläpitää ja kehittää. Mielenterveyspalveluita osana perusterveydenhuoltoa täytyy parantaa. Jokaisella espoolaisella täytyy olla mahdollisuus tukeen, jossa ihminen kohdataan ihmisenä. On tärkeää tarjota ennaltaehkäisevää toimintaa ja lisätä matalan kynnyksen tukipalveluita erityisesti nuorille. Sijoitus ennaltaehkäiseviin palveluihin maksaa itsensä takaisin syrjäytymisen vähentymisenä ja kaupunkilaisten hyvinvointina. Kunnan tehtävä on turvata laadukas koulutus ja varhaiskasvatus. Opettajia tulee kouluttaa kohtaamaan muuttuvan koulumaailman haasteita. Oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista on pidettävä huolta ja homekoulut on korjattava viivyttelemättä. Espoo on kaunis ja viihtyisä kaupunki, jossa yhdistyy urbaani kaupunki ja kaunis luonto. Meidän täytyy pitää huolta puistoista ja metsistä, jotta ne säilyvät kauniina ja elinvoimaisina myös tuleville sukupolville. Osana maamme pääkaupunkiseutua Espoo on jatkuvasti kasvava kunta, jossa tarvitaan järkevää, kohtuuhintaista asumista. Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen elämään. Yhdessä kohti parempaa Espoota!

Rytilä Noora
@
noorarytila.blogspot.fi