Oittinen Paula

teknisen lautakunnan varajäsen, varhaiskasvatusjaoston varajäsen

Koulutus, palvelut, tasa-arvo ja avoimuus - Parasta arkea Espoossa!

Olen 34-vuotias viestinnän asiantuntija ja kolmen lapsen äiti. Päätin lähteä ehdolle kunnallisvaaleissa, koska haluan arjen Espoossa olevan pikkuisen parempaa kaikille. Espoossa tulee olla tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta tasa-arvoisesti kaikille. Kannatan subjektiivista päivähoito-oikeutta sekä ryhmäkokojen pienentämistä. Käytössä on oltava toimivat ja turvalliset tilat ja sijaisia on tarvittaessa saatava. Päivähoidon rinnalla tulee perheille olla tarjolla myös muita vaihtoehtoja, kuten kerhotoimintaa, asukaspuistoja ja avoimia päiväkoteja. Espoossa tulee panostaa koulutukseen niin opetuksen laadun, viihtyvyyden kuin tilojenkin puolesta. Iltapäivätoiminnasta pienten koululaisten kohdalla ei tule säästää. Nuorilla tulee olla mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunkinsa asioihin esimerkiksi nuorisovaltuuston ja koulujen oppilaskuntien kautta. Jokaisella espoolaisella tulisi olla mahdollisuus harrastaa. Lapsille ja nuorille on oltava matalan kynnyksen toimintaa lähellä kotia. Haluan, että Espoo on vahva kulttuurikaupunki. Lähiliikuntapaikkojen tulee olla kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa ja käytettävissä. Palvelujen Espoossa tulee olla laadukkaita ja helposti saavutettavia. Esimerkiksi Iso Omenan palvelutori laajoine aukioloaikoineen on hyvä esimerkki siitä, kuinka asukkaiden lähtökohdat saadaan huomioitua palvelujen suunnittelussa. Ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen toimintamallit ovat lopulta taloudellisestikin järkeviä tapoja toimia. Ilmastostrategiassa täytyy siirtyä sanoista tekoihin. Kaikilla tulisi olla lähiluontoa, johon pääsee turvallisesti ulkoilemaan. Kapungissa liikkumisen pyörällä ja kävellen tulisi olla turvallista ja miellyttävää. Joukkoliikenteen toimivuus on tärkeä osa joka päiväistä arkea, liikkumisen tulee olla sujuvaa ja lippujen hintojen nousu on pysäytettävä. Erityisesti Espoon kaupunkikeskuksiin täytyy päästä kulkemaan järkevästi kaikkialta kaupungista julkisilla.

Oittinen Paula
@PaulaOittinen