Palin Juha

L-U-pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen, Tasa-arvotoimikunnan varajäsen, lautamies

Tehdään yhdessä Espoosta parempi

Olen 36-vuotias espoolainen. Perheeseeni kuuluu kolme poikaa, tytär sekä vaimo. Lapsuuteni vietin Laajalahdessa ja sieltä muutin Miilukorpeen, jossa asun edelleen. Työskentelen myyjänä kaupassa jossa olen myös pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Yksi tärkeimmistä asioista, jonka haluan tuoda esiin Espoossa asumiseen on se, että asuminen on nykyisellään aivan liian kallista. Heikossa asemassa Espoossa ovat esimerkiksi pätkätyöläiset, yksinasuvat, yksinhuoltajat ja jopa kahden vanhemman perheet. Kaupungin tulee rakentaa riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä panostaa viihtyisiin ja monipuolisiin kaupunkikeskuksiin. Myös kunnallisten palvelu- ja asiakasmaksujen nousut vaikuttavat etenkin pienituloisten toimeentuloon sekä työssäkäyntiä tukevien julkisten palveluiden saatavuus. Vuonna 2016 toteutettu kauppojen aukiololainsäädännön kumoaminen on jo vaikuttanut negatiivisesti työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja työmatkojen sujuvuuteen. Lisäksi lasten ja nuorten liikkumattomuus on suuri ongelma tänä päivänä. Lasten liian vähäinen liikunta näkyy kansanterveydellisinä vaikutuksina. Liikkumattomuus tulee kalliiksi hoitaa tulevaisuudessa. Seuroissa tapahtuvan liikunnan kustannukset ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan. Mielestäni syitä on useita. Liikuntapaikkojen vuokrat ovat nousseet, kuntien seuroille antama tuki on vähentynyt, talkootyötä tehdään vähemmän kuin aiemmin ja ammattivalmentajia käytetään yhä enemmän joka toisaalta on hyväkin asia. Espoo voi omalla liikuntapolitiikallaan vaikuttaa ainakin kahteen ensimmäisenä mainittuun ongelmaan. Liikuntaharrastusten tulisi olla kaikkien saatavilla sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen katsomatta.

jussi.palin@gmail.com
0408099807
Palin Juha
@palinjuha