Seppälä Peppi

Kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu, konsernijaoston vpj, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsen, Uudenmaan liiton valtuuston jäsen, Espoon Vihreiden hallituksen jäsen

Pirteyttä politiikkaan! Opiskelijan näköinen Espoo.

Suurimpia teemojani on opiskelijoiden äänen esiin tuominen ja Otaniemen alueen kehitys. Haluan myös tuoda opiskelijoille enemmän näkemystä siitä, kuinka he voivat itse vaikuttaa lähiympäristöönsä ja muuttua passiivisista toimijoista aktiiviksi yhteiskunnalliksi vaikuttajiksi esimerkiksi omissa asumisratkaisuissaan. Olen toiminut aktiivisesti Otaniemessä niin killan kuin ylioppilaskunnan parissa ja olen kokenut etenkin edustajistotyöskentelyn hyvin mielekkääksi. Koska edustajisto ja kunnanvaltuusto eroavat käytännössä hyvin vähän, koen että olisin pätevä osallistumaan myös Espoon päätöksentekoon.

Seppälä Peppi
@