Suominen Petri

Espoon Vihreiden hallituksen jäsen, kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen

Sujuva arki, kestävä liikkuminen sekä elinympäristö, joka on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä

Espoolaisille täytyy tarjota mahdollisuus sujuvaan arkeen tavalla, joka ei kuormita ympäristöä kestämättömässä määrin. Liikenteen haitalliset vaikutukset ilmastoon, ihmisiin ja ympäristöön täytyy minimoida. Nämä tavoitteet saavutetaan, kun asukkaiden säännöllisesti tarvitsemat palvelut sijaitsevat lähellä mahdollisimman montaa espoolaista, mieluiten kävelymatkan päässä. Joukkoliikenne on miellyttävä ja nopea tapa liikkua pidemmillä matkoilla. Henkilöauton käyttäjille tarjotaan mahdollisuus jättää auto keskitettyyn pysäköintiin sekä lähtö- että määränpäässä. Näin paikat ovat tehokkaassa käytössä ja matkan alku- ja loppuosuus on mahdollista hoitaa kävellen turvallisessa ja miellyttävässä ympäristössä.

Suominen Petri
@ravensuominen