Aarrekivi Pia

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsen

Inhimillisen huomisen puolesta

Lähdin mukaan politiikkaan jo toistakymmentä vuotta sitten edistääkseni oikeudenmukaista kohtelua kaikille sekä yhteisöllisyyttä. Nämä luovat turvallisuuden tunnetta, välittämistä toisista ja suvaitsevaisuutta. Olen hum.kandin koulutuksesta valmistunut opettaja. Olen toiminut yksityisyrittäjänä viennin sektorilla USA:ssa, toiminnanjohtajana perustamassani yhdistyksessä Suomessa, toteuttanut työvoimapoliittista koulutusta, opettajana ja nyt olen eläkeläinen. Lisäksi olen kuuden lapsen äiti ja kahdeksan lapsenlapsen grandma. 1. Työllisyyteen voidaan vaikuttaa asenteen muutoksella. Avustavien työtehtävien ja matalan kynnyksen työpaikkoja voidaan lisätä. Kunnalla on edellytykset tähän. Myös maahanmuuttajien kotouttamisessa työllistäminen on avainasemassa. Uusia malleja tulee luoda passiivituen käyttämiseen ilman syyllistämistä. Tarvitsemme työelämän joustoja ja yritystukipalveluita. Sosiaalityöntekijöille on annettava lisää resursseja paneutua asiakastyöhön yhdessä terveydenhuollon kanssa. 2. Arki- ja lähiliikunnalla edistetään hyvinvointia niin fyysisesti kuin henkisesti ja sosiaalisesti. Kuulemalla kuntalaisia on mahdollisuus parantaa liikuntapalveluita sekä saada resursseja liikunnan lisäämiseen. Palveluketjua voidaan kehittää eri toimialoja ylittävällä yhteistyöllä. Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori voivat järjestää harrastusmahdollisuuksia päiväkoteihin, kouluihin, palvelutaloihin sekä toimia kotouttamisessa. Kuntoutuksessa mittareiksi tehokkuuden sijaan toimintaedellytysten säilyminen ja haittojen lieventäminen. 3. Kuntalaisten osallistuminen omaa arkea jo ympäristöä koskevaan suunnitteluun on tärkeää. Tämä vähentää myös valitusprosesseja. Tukea tulee saada jo varhaisessa vaiheessa ennen kriisiytymistä. Tämä koskee kaiken ikäisiä lapsesta vanhuksiin. Kotihoitoon on lisättävä resursseja myös kuntoutusvaiheessa. Raha ei saa olla kaiken mittarina. Säästöt tehdään väärästä päästä, kun ihmisten hyvinvoinnista säästetään. Eriarvoistumisen kierre on pysäytettävä. Inhimillistä kohtelua kaikille.

pia.aarrekivi@kolumbus.fi
040 013 0000
Aarrekivi Pia
@