Ruotsalainen Markku

Tasa-arvotoimikunnan jäsen, Omnian hallituksen varajäsen

Ihmisarvoisen elämisen puolesta ympäristöä unohtamatta

Olen 51-vuotias puutarhuri Espoonlahdesta. Työssäni, lukuisissa luottamustehtävissä sekä oman elämän kokemusasiantuntijana olen saanut tutustua koko ihmiselon elämänkaaren vaiheisiin. Olen nähnyt lapsen kasvun kohti aikuisuutta, opiskelun, työttömyyden, työhön uupumisen sekä seniori-ikäisten haasteet digitalisaation pyörteissä. Elämänkaaren eri vaiheissa tarvitsemme erilaisia palveluita. Koulutukseltani olen hortonomi, ammatillinen opettaja ja työhyvinvointiasiantuntija. Elinikäinen oppiminen ovat lähellä sydäntäni ja olen pyrkinyt lisäämään tietämystäni laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueista. Tämä on auttanut minua myös luottamustehtävieni hoitamisessa. Olen saanut toimia mm. erilaisissa ympäristösuunnitteluun ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Tunnen laaja-alaisesti kuntatason päätöksentekoa myös luottamustehtävieni kautta. Kunnallisia luottamustehtäviä olen hoitanut kahden valtuustokauden ajan Kiuruvedellä. Luottamustehtäviini on sisältynyt jäsenyydet esimerkiksi seuraavissa yhteisöissä: opetuslautakunta, valtuuston varapuheenjohtajuus, maakuntavaltuusto, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun valtuusto/hallitus. Lisäksi olen luottamustehtävissäni perehtynyt Sote -päätöksentekoon ja elinkeinoelämän kehittämiskysymyksiin. Pidän tärkeinä elämänarvoina tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, toisten kunnioittamista ja heikoimpien auttamista sekä ympäristön- ja luontoarvojen kunnioittamista. Minulle tärkeitä teemoja ovat: riittävä toimeentulo ja turvallinen elämä jokaiselle, julkisen liikenteen kehittäminen ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen sekä laadukkaan koulutuksen turvaaminen. Lisäksi pidän tärkeänä, että lähipalvelut ja lähidemokratia turvataan maakuntahallinnon/sote:n uudistuksessa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon tulee kehittää uusien osallistavan demokratian keinoin.

maketruotsalainen2017@gmail.com
Ruotsalainen Markku
@MakeTR10
www.markkuruotsalainen.fi