Rossi Saana

rakennuslautakunnan jäsen, kiinteistötoimitusten uskottu henkilö

Espoo, jossa on helppoa elää, liikkua ja vaikuttaa.

Olen tuleva arkkitehti ja tutkija Otaniemestä, ja intohimoinen koulutuksen ja elinympäristön kehittäjä. Pyrin kaupunginvaltuustoon rakentamaan saavutettavampaa Espoota, jossa asuminen, työskentely, harrastaminen ja vaikuttaminen on helppoa kaikille kuntalaisille. Unelmieni Espoossa varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lähtien lapset ja nuoret osallistuvat itseään koskevaan ja yhteiseen päätöksentekoon, ja saavat käydä koulua, jossa on tilaa olla oma itsensä ja hengittää hyvää sisäilmaa. Jokaisen lapsen ja nuoren pitäisi kokea olevansa tärkeä ja vaikuttava yksilö, jolla on mahdollisuus määrittää niin oman elämänsä kuin yhteiskunnan ja julkisen keskustelun suuntaa. Kunnan pitää tarjota asukkailleen laadukkaita palveluita, joilla ihmiset voivat kehittää itseään, sekä kunnallisia ja yhteisöllisiä turvaverkkoja, jotka mahdollistavat pärjäämisen, parantumisen tai uuden alun silloin, kun elämä koettelee. Julkisten tilojen ja palveluiden tulee olla saavutettavissa fyysisesti liikutaan sitten pyörillä (polkupyörä, pyörätuoli, rattaat, auto, julkiset kulkuvälineet) tai jalan (hyvässä ja huonossa fyysisessä kunnossa, ja kaikkien aistien tai vain osan niistä avulla). Kattaviin ja selkeisiin kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen reitteihin tulee panostaa läpi Espoon, niin että ne tukevat tulevaa metroa, junaliikennettä ja raidejokeria. Hyvässä kaupungissa kaikki yhteisön jäsenet tietävät voivansa osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Haluan edistää sellaista päätöksentekoa ja viestintää, jonka avulla espoolaisia kaikenlaisista alkuperistä, ikäluokista, kielistä, koulutuspoluilta, arvomaailmoista ja elämäntilanteista osallistetaan tavoitteellisesti kaupungin kehittämiseen. Vaikka olisimme eri mieltä keinoista, haluan että voimme kokea yhteiseksi tavoitteeksemme rakentaa itsellemme mahdollisimman hyvän elinympäristön. Espoossa tarvitaan entistä enemmän avoimuutta sekä nykyistä parempaa, kohderyhmätietoisempaa tiedottamista kunnan palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista suoraan niille, joita asiat koskettavat. Päätöksenteko pitää viedä asukkaiden lähelle tai internettiin niin, että kuntalaiset saavat kertoa toiveensa ja mielipiteensä kotialueensa kehittämiseksi. Tutustu sivuihini tai ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää tavoitteistani!

Rossi Saana
@
www.saanarossi.fi