Pursula Tiina

Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen

Lasten ja nuorten kaupungissa kannattaa katsoa tulevaisuuteen

Olen kestävän liiketoiminnan ammattilainen Nöykkiöstä, Espoonlahdesta. Työni on globaaleissa projekteissa, mutta yhtä vahvasti arkeani maustavat Espoon futiskentät, jäähallit ja tanssisalit kolmen 6-16 vuotiaan lapsen ja nuoren ruuhkavuosivanhempana. Lähdin ehdokkaaksi kolmesta syystä. Ensimmäiseksi kasvavan Espoon lapset ja nuoret tarvitsevat riittävästi laadukkaita päiväkoteja, kouluja ja toisen asteen oppilaitoksia. Päiväkoti ja koulu pitää löytyä riittävän läheltä. Painotus suuriin yksiköihin johtaa väistämättä pidempiin koulumatkoihin. Koulujen korjausohjelmien pitää perustua tarpeeseen, ei jäykkään budjettikehykseen. Oireisiin on aina tartuttava välittömästi. Lukioiden aloituspaikkojen pitää vastata tarvetta, niin etteivät keskiarvorajat karkaa liian korkeiksi. Toiseksi Espoo tarvitsee vastuullisia investointeja, joilla arki toimii ja rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Länsimetron liityntäliikenteen on mahdollistettava matka-aikojen säilyminen kohtuullisina, lisäksi tarvitaan myös sujuvaa liityntäpysäköintiä että metrolle riittää käyttäjiä ja investoinnista saadaan hyödyt irti. Edelleen tarvitaan myös liityntäliikenteen ulkopuolelle jäävää bussiliikennettä kaupunginosia yhdistämään. Espoon alueita kannattaa kehittää eläviksi ja monipuolisiksi. Digitalisaatio vähentää liikkumistarvetta ja kodin lähialueelta kaivataan uusia palveluja kuten toimistohotelleja, lounasravintoloita ja etätyökahviloita. Kolmanneksi pitää huolehtia lähiluonnosta ja siitä, että Espoo kantaa vastuunsa ilmastotyössä. Asuinalueiden lähimetsiä ja keskuspuistoa ei saa nakertaa. Rantoja, metsiä ja puroja tarvitaan jatkossakin virkistysalueina. Arvokkaat luontokohteet pitää suojella. Ilmastotyössä Espoo voi vähentää päästöjään ja tukea kestävän yritystoiminnan kehittymistä tarjoamalla kokeilualustan Aalto yliopiston ja Espoon cleantech-yritysten ilmastoratkaisuille.

Pursula Tiina
@