Kilpiäinen Timo

Kulttuurilautakunnan jäsen

Mun Espoo on Meidän kaikkien Espoo.

Olen 36-vuotias opettaja, urheilufani, aviomies ja hoitovapaalla oleva kahden lapsen isä Matinkylästä. Kehittyvän ja kasvavan Espoon tärkeimpänä tehtävänä tulevaisuudessa ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tarjoaminen jokaiselle kuntalaiselle. Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelut tulevat olemaan kunnan suurimpia tehtäviä. Laadukas varhaiskasvatus tarkoittaa päiväkotien ja kotihoidon lisäksi myös monipuolisia ja joustavia osa-aikaisia hoitomahdollisuuksia ja avoimia perheiden tiloja. Päiväkerhot, asukaspuistot ja iltapäiväkerhot ovat jatkuvasti säästö- ja leikkausuhkien alla. Nämä ovat monelle perheelle erittäin tärkeitä palveluita ja niiden säilyminen ja kehittäminen tulee turvata. Matinkylän neuvolan ilta- ja viikonloppuajat ovat osoitus siitä, että Espoossa uskalletaan rohkeasti kehittää myös peruspalveluita. Tällaista rohkeutta kaivataan muihinkin asioihin. Neuvolan yhteydessä oleva Ison Omenan kirjasto on omilla monipuolisilla palveluillaan jo varmasti Suomen paras. Aluekirjastojen kehittäminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa vapaata sivistystyötä. Turvallinen, laadukas ja toimiva koulupolku esi- ja alkuopetuksesta toisen asteen loppuun asti on taattava jokaikiselle lapselle asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Homekoulut on korjattava ilman selityksiä investointikatoista tai nollasummapeleistä. Lasten ja heidän kanssaan työskentelevien terveys ei saa olla poliittinen pelinappula. Espoon koulut ovat Suomen parhaita ja opettajiemme ja koulujemme osaaminen on huippuluokkaa. Turvataan tämä myös tulevaisuudessa. Se vaatii resursseja. Se vaatii rahaa. Annetaan nuorille ääni ja mahdollisuus osallistua. Kehitetään koulujen oppilaskuntatoimintaa kuntatasolla ja annetaan nuorisovaltuustolle lisää toimintamahdollisuuksia. Hyödynnetään koulujen ja muita kuntien tiloja nuorille ja aikuisille vapaamuotoiseen toimintaan. Kehitetään jokaisen alueen lähiliikuntapaikkoja ja kuntalaisille tarkoitettuja tiloja. Mun Espoo on Meidän kaikkien Espoo.

Kilpiäinen Timo
@Minaisablogi
www.timokilpiainen.com