Pohjonen Toni

Ympäristölautakunnan jäsen

Edistetään hyvinvointia ja tasa-arvoa - torjutaan syrjäytymistä

Työskentelen poliisissa väkivaltarikostutkijana ja olen havainnut eriarvoistumisen ja syrjäytymisen aiheuttavan pahoinvointia ja turvattomuuden tunnetta. Haluan olla ennaltaehkäisemässä ongelmia puuttumalla niiden syihin jo varhain. On tuettava heitä, jotka apua eniten tarvitsevat, jotta kukaan ei pääse putoamaan hyvinvoinnin ulkopuolelle. Yhtälailla on kannustettava kaikkia työntekoon ja yrittämiseen, jotta taloutemme pyörät pysyisivät pyörimässä. Varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmäkoot tulisi pitää maltillisina, jotta oppimisympäristö olisi rauhallinen ja oppimista edistävä. Koulurakennusten kuntoon ja niiden sisäilman puhtauteen tulisi panostaa entistä enemmän, jotta välttyisimme tulevaisuudessa oppilaiden ja opettajien sairauspoissaoloilta, puhumattakaan vakavammista sairauksista ja suuremmilta korjausrakennusinvestoinneilta. Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Meidän espoolaisten on yhdessä edistettävä tasa-arvoa. Meidän on puututtava välittömästi rasismiin, kaikenlaiseen syrjintään ja kiusaamiseen niin virastoissa, kouluissa kuin työpaikoillakin. Sosiaali- ja terveyspalvelut on säilytettävä lähellä ihmistä ja julkiset palvelut on turvattava kaikille niitä tarvitseville. Voimme yhdessä vaikuttaa siihen minkälaisessa Espoossa tulevaisuudessa asumme.

toni.pohjonen@me.com
Pohjonen Toni
@Pohjosen_Toni