Väisänen Rosa

Ympäristölautakunnan varajäsen, Espoon kuvataidekoulun johtokunnan jäsen

Inhimillistä päätöksentekoa ja ihmisten kokoisia kaupunkeja.

Moikka! Oon 23-vuotias kaupunkisuunnittelusta kiinnostunut arkkitehtuurin opiskelija ja monen kulttuurin kasvatti Espoon Otaniemestä. Vaikka vaikuttamisen keinoja on monia, ehdolle lähteminen oli loppujen lopuksi aika itsestäänselvyys: maailman jatkuvasti epävarmempi tulevaisuus ja aikamme suurin haaste, ilmastonmuutos, vaativat akuutisti tekoja ihan kaikilla tasoilla. Omina erityisinä kiinnostuksenkohteina mulla on asuminen ja kaavoitus, joilla suuri merkitys niin ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille kuin kaupunkien elinvoimaisuudellekin. Samalla ne ovat kunnan merkittävimpiä tehtäviä: ne vaikuttavat siihen, miten elämme, liikumme ja kulutamme, ajattelemmekin. Eväät kestäviin yhdyskuntarakenteisiin ovat kunnilla: askeleet kohti päästötöntä maailmaa tehdään tiiviimmällä ja energiatehokkaammalla rakentamisella, julkista ja kevyttä liikennettä suosimalla, kuntalaisten omaa energian pientuotantoa tukemalla sekä ottamalla askelia kiertotaloutta kohti. Samalla kunnan on kehitettävä mahdollisuuksia ottaa kuntalaiset ennakkoluulottomasti mukaan omien asuinalueidensa suunnitteluun ja tehostaa kaupungin sosiaalista kestävyyttä alueellista segregaatiota purkamalla. Yhdelläkään puolueella tai toisaalta ihmisellä ei ole kaikkia oikeita ratkaisuja hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Siksi päätöksenteossa on erityisen tärkeää osata kuunnella, ymmärtää ja kunnioittaa kaikenlaisia näkemyksiä ja mielipiteitä - ja varmistaa, et niille on demokraattisessa päätöksenteossa ja kompromisseja tehdessä tilaa. Tahdon itse omalla esimerkilläni näyttää, että tulevaisuuden maailmat luodaan yhdessä ja monin äänin, ja siksi kaikkia näkemyksiä tarvitaan, vaikka ne eivät aivan omia visioita vastaisikaan. Rehellisen, kunnioittavan ja inhimillisen päätöksenteon tueksi tarvitaan aikaa ja syvää halua perehtyä parhaaseen tarjolla olevaan tietoon - mutta ennen kaikkea ennakkoluulotonta avoimuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä parhaan mahdollisen yhteistyön takaamiseksi.

Väisänen Rosa
@