Virtanen Rauli

valtuutettu, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

Kotoutuminen, koulutus ja kansainvälisyys.

Olen vuosikymmenien aikana nähnyt maailmalla, kuinka maahanmuutto hyödyttää kuntia ja kansantalouksia ennemmin tai myöhemmin, kulttuurisesta rikkaudesta puhumattakaan. Ikääntyvässä Suomessakin työllisyyden kasvu tulee olemaan aikaisempaa enemmän maahanmuuttajien varassa. Maahanmuuttajien hyvän kotoutumisen kautta tulijat pääsevät paremmin kiinni opintoihin ja työelämään, kunhan vielä vähennämme byrokratiaa ja lisäämme kielikoulutusta. Onnistunut kotoutuminen on myös paras ehkäisy syrjäytymiseen ja sen ääri-ilmiöihin. Ahkerien maahanmuuttajien kotikonnuilleen lähettämät varat taas nostavat ihmisiä köyhyydestä kaikkialla, eli tukevat sitä paljon parjattua kehitysapua. Integraatiota ei kannata pelätä. Vihapuhekin alkaa jo olla aikansa elänyttä. Huonompiosaisten kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien vastakkainasettelu ei sekään johda mihinkään positiiviseen. Toivon, että Espoon kouluissa voidaan keskustella enemmän tiedonvälityksestä, medialukutaidosta ja valemediasta jo nyt, ennen kuin niistä tulee selkeä osa opetusohjelmaa. Siten varmistamme demokratian toiminnan edellytykset kuten äänestysaktivisuuden myös tulevissa vaaleissa. Juuri kunnissa voimme haastaa ja torjua hallituksen tekemien leikkausten vaikutuksia mm. vihreiden kärkiteemoilla, jotka ovat koulutus, ympäristö ja työllisyys sekä puuttuminen eriarvoisuuteen. Yhteistyöllä on helpompi rakentaa inhimillisempää Espoota meille kaikille. Minun Espoo on kansainvälinen, inhimillinen, yrittäjähenkinen vihreä kulttuurikaupunki.

Virtanen Rauli
@rauli_virtanen