Tiedote 20.10.2014 Espoon johtaminen on ollut viime aikoina valokeilassa, kun on setvitty muun muassa venesatamasotkuja ja avustusten hakematta jättämisiä. Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa tehdään merkittäviä asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä, on tärkeää saada niihin päteviä johtajia. Espoossa kaupungin ylintäkään virkamiesjohtoa ei valita avoimen poliittisin perustein, mutta tehtäviin on valikoitunut politiikassa tavalla tai toisella meritoituneita henkilöitä. Toisaalta suuren kaupungin poliittinen johtaminen alkaa olla yhä vaativampaa ja hankalmpaa muun päivätyön ohessa. Oulussa ja Turussa…

Espoon johtaminen on ollut viime aikoina valokeilassa, kun on setvitty muun muassa venesatamasotkuja ja avustusten hakematta jättämisiä. Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa… Read More

Tiedote 17.10.2014 -Helsingin, Espoon ja Vantaan kannattaisi terästää yhdessä otettaan asunnottomuuden hoidossa, toteaa vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja asumispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Susanna Rahkonen. -Seudulla on nostettava tuettujen vuokra-asuntojen määrää, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja sekä tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo sanoo. Tänään, YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä, vietetään Asunnottomien yötä. Susanna Rahkonen muistuttaa, että osa pääkaupunkiseudun aikuisista ei pysty elämään itsenäistä elämää, koska asunto puuttuu. Suomen asunnottomista yli kaksi kolmasosaa on Helsinkiläisiä, Espoolaisia ja Vantaalaisia. -Pääkaupunkiseudulla on liian vähän asuntoja kysyntään nähden ja asumisen hinta on tästä syystä kova. Tilanne…

Kokouksessa saimme mm. selvityksen valtion koulukorjausavustuksen hakematta jättämisestä, Träskändan kartanon tulevaisuudesta, Rödskogs skolan tilavaihtoehdoista sekä tilojen hyvästä hallinnasta ja korjausvelasta. Lisäksi palautimme hintavan Tapionkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Valtion koulukorjausavustukset menivät Espoolta sivu suun. Vaadimme ja saimme selvityksen siitä, miten … Continue reading

Eilen oli varsinainen maratonkokouspäivä. Aamukahdeksasta ilta kahdeksaan, viisi kokousta ja kriisiviestintäkoulutus. Tässä eilisen kaupunginhallituksen päätökset niiltä osin kuin ei menty pohjaesityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014 Perussuosmalaiset yrittivät saada jälkijunassa kolme edustajaa lisää. Viime kokouksessa nimettiin 11 osallistujaa (PS ja sit 3, Vihr 3, Rkp 2, Kok 1, Sd 1 JA Vas 1). Ei nimetty lisäedustajia, vaan pitäydyttiin edellisen kokouksen päätöksessä ja ydessä sovitussa menettelytavassa. – Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä Tämä oli ensimmäinen kerta kun sote-asiaa linjattiin…

Annoimme kaupunginhallituksessa Espoon lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä eli ns. sotejärjestämislaista. Kyseessä on tarpeellinen uudistus, mutta vielä on monia avoimia kysymyksiä. Tärkeänä yksityiskohtana lausuntoon kirjattiin esityksestäni tahtotila turvata laadukas opiskelijaterveydenhuolto ja YTHS:n olemassaolo äänin 10-5. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen … Continue reading

Kunnissa on valtavat paineet sisäilmaongelmien riivaamien koulujen ja päiväkotien korjausten kanssa. Maan hallitus tuli apuun, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 35 miljoonan euron edestä avustuksia ongelmakohteiden korjauksiin. Huomiota kiinnitti se, ettei yhtään espoolaista hanketta löytynyt myönnettyjen avustusten listalta. Esimerkiksi Helsingille avustusta myönnettiin reilu 1,5 me viiteen hankkeeseen ja Vantaalle reilu miljoona neljään hankkeeseen. Kuitenkin useita peruskorjaushankkeita on Espoossakin käynnissä ja vireillä, ja vielä useampia jonossa. Eikä raha meinaa riittää pienempiin ylläpitokorjauksiin. Pyysimme valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsun kanssa 1.10. asiasta selvitystä. Saamamme vastauksen mukaan Espoo ei hakenut avustusta, koska…

Kaupunginvaltuusto päättää maanantaina 29.9.2014 Länsimetron jatkon rahoituksesta. Espoon kaupungille metro on ennen kaikkea mahdollisuus rakentaa lisää kaupunkia, työpaikkoja ja asuntoja tehokkaasti raiteiden varteen. Asukkaiden näkökulmasta metro on ensisijaisesti joukkoliikennehanke, jonka onnistumista mitataan sillä, miten se helpottaa päivittäistä liikkumista.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksissaan 15.9. ja 29.9. muun muassa Länsimetroa, Suomenojaa ja kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikkaa. Tässä raporttia etenkin noista asioista. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi (15.9.) Tässä on kyse sopimuksesta, jossa kaupunki … Continue reading

Saimme lukuisten äänestysten ja tuntikausien keskustelun saattelemana tehtyä päätökset Länsimetron jatkeen rahoituksesta. Neuvottelutoimikunta otti nimiinsä tekemäni esityksen riskienhallintaa, kustannuskehitystä ja pitkän aikavälin taloudellisten vaikutusten raportoinnista, ja näin ollen se hyväksyttiin yksimielisesti. Virallisesti päätimme siis 1) osoittaa Matinkylä-Kivenlahti-metron rakennustyöt Länsimetro Oy:n … Continue reading