Tiedote 29.9.2014 Kaupunginvaltuusto päättää maanantaina 29.9. Länsimetron jatkon rahoituksesta. Espoon kaupungille metro on ennen kaikkea mahdollisuus rakentaa lisää kaupunkia, työpaikkoja ja asuntoja tehokkaasti raiteiden varteen. Asukkaiden näkökulmasta metro on ensisijaisesti joukkoliikennehanke, jonka onnistumista mitataan sillä, miten se helpottaa päivittäistä liikkumista. … Continue reading

Tänään käytiin valtuustossa viiden tunnin keskustelu Länsimetron jatkosta. Lukuisten äänestysten jälkeen hankkeen toteutuspäätökset hyväksyttiin lopulta selvin numeroin 64-10-1 (tyhjä). Vaikka kyse oli rahoituspäätöksistä, oli silti tärkeää käydä avoin keskustelu siitä,  mitä hanke tarkoittaa Espoon tulevaisuuden ja erityisesti talouden kannalta. Kirjoitimme aiheesta myös kannanoton. Omassa puheenvuorossani nostin nostin esiin kaksi asiaa: Päätöksentekoprosessin ja joukkoliikenteen kehittämisen kokonaisuutena. Neuvottelujen tuloksena valtuusto hyväksyi neuvottelutoimikunnan yksimielisenä esityksenä meidän Saara Hyrkön valmisteleman lisäysesityksen: Lisäksi valtuusto edellyttää, että hankkeen riskienhallinnasta, kustannusten kehittymisesta sekä pitkän aikavälin vaikutuksista kaupungin käyttötalouteen raportoidaan valtuustolle säännöllisesti. On tärkeää että kaupungin…

Päätämme tänään valtuuston ylimääräisessä kokouksessa Länsimetron jatkon (Matinkylä-Kivenlahti) rahoituksesta, käytännössä siis 560 miljoonan euron omavelkaisen takauksen myöntämisestä jatkopätkän rakentamista varten otettaville lainoille ja lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille. En ollut tyytyväinen valtuutetuille toimitetun taustamateriaalin kattavuuteen, joten pyysin päätöksenteon tueksi lisätietoa riskienhallinnasta … Continue reading

Valtuusto päättää huomenna Länsimetron jatkon rahoituksesta. Oikeastaan varsinainen päätös metron jatkamisesta tehtiin 24.2. sillä ehdolla, että valtio osallistuu 30 % osuudella. Kun valtion osuus on selvä, tuodaan valtuustolle nyt päätettäväksi se miten metron jatko toteutetaan ja rahoitetaan. Miljardi-investointi vaikeina taloudellisina aikoina on ymmärrettävästi herättänyt huolta asukkaissa. Onko raha pois palveluista ja koulukorjauksista? Tähän on saatava selkeät vastaukset. Jo helmikuussa vaadimme päätöksenteon tueksi taloudellisia laskelmia, jotka toimitettiin valtuuston kokoukseen. Laskelmat löytyvät netistäkin, tosin ei valitettavasti valtuuston pöytäkirjan liitteenä, vaan tämän sivun alalaidasta. Laskelmien mukaan kaupungin osuus 30 vuoden lainasta…

Tässä ensi maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Onneksi on kevyt lista, kun illalla on valtuusto, jossa agendalla Länsimetron jatkoon liittyvät päätökset. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.   – Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia) Demareiden paikka. – Valtuustokysymys liikuntatoimen asioiden selvittämisestä ja korjaamisesta (Kv-asia) Bymanin (sit.) ja 12 muun valtuutetun valtuustokysymys liittyen liikuntatoimesta julkisuudessa esitettyihin väitteisiin, jossa kysytään mihin kiireellisiin kurinpidollisiin ja muihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä asian perusteellisesti selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Vastauksena todetaan, että koska asiakokonaisuuden selvittäminen ja mm. asiaa koskeva sisäinen tarkastus ovat vielä kesken, vastausta ei voida…

Länsiväylä 24.9.2014 Länsiväylässä on ansiokkaasti kirjoitettu Träskändan kartanon rappiosta ja visioitu tulevaa käyttöä. Länsiväylän yleisönosastolla (LV 10.9.) esitettiin toive kartanon saamisesta kuntalaisten ja asukasjärjestöjen käyttöön. Toive on kannatettava, mutta valitettavasti epärealistinen näinä poikkeuksellisen tiukkoina talouden aikoina. Nyt on tärkeintä saada kartano nopeasti kunnostettua ja siten huolehdittava sen säilymisestä myös tuleville espoolaisille sukupolville. Pidämme myös tärkeänä, että kartano pysyy kaupungin omistuksessa. Kartanon kunnostaminen vaatii rahaa ja sijoitetuille verorahoille on saatava tuottoa. Mielestämme kartano kunnioittaisi Auroran henkistä ja taloudellista perintöä toimimalla vanhuksille tarkoitetussa asuinkäytössä. Tärkeintä on, että uusi käyttö avaa…

Länsiväylä 6.9.2014 Valtuusto päättää 8.9. kokouksessaan kehyksestä ensi vuoden talousarvion valmistelun pohjaksi. Vaikeassa taloustilanteessa kasvavan kaupungin haasteena on saada tulot riittämään sekä palveluihin että tarvittavien koulujen, päiväkotien, katujen ja uimahallien rakentamiseen – olemassa olevien rakennusten kunnossapitoa unohtamatta. Espoossa, kuten kaikkialla Suomessa, koulujen peruskorjausten laiminlyönti on johtanut sisäilmaongelmiin. Suuri joukko oppilaita ja opettajia on joutunut työskentelemään epäterveellisissä tiloissa. Aivan liian moni on sairastunut, vaikka yksikin tapaus on liikaa. Tänä vuonna ongelmat ovat kärjistyneet. Espoossa on jouduttu käynnistämään kahdeksan väistökouluhanketta, joista osa hyvin kiireellisinä. Muun muassa Viherlaakson, Veräjäpellon ja Kirstin…

Kunnat kamppailevat talousahdingossa ja talousarvioita tehdään kovissa leikkaus- ja veronkorotuspaineissa. Valtiolta on odotettu helpotusta kuntien tehtäviin, toistaiseksi turhaan. Taloutta on siis tasapainotettava kuntien omin keinoin ja voimin. Espoon rahapussissa on kymmenien miljoonien vaje ja ja lautakunnat saavat lähiviikkoina käsiteltäväkseen toimialojensa budjettiehdotukset. Kipeitä leikkauksia on tulossa, siitä saimme esimakua jo kehysneuvotteluissa. Esillä on ollut mm. paine leikata kotihoidontuen Espoo-lisää ja iltapäivähoitopaikkoja. Sosiaali- ja terveystoimen osalta päästiin äänestämään jo viime valtuustossa, kun demarit kyseenalaistivat vanhuspalveluiden miljoonan euron säästön. Me Vihreät kannatimme esitystä, koska säästö on saatu aikaan toimintatapoja muuttamalla. Juuri…

Suomenojan kuohut

Allekirjoitin maanantaina valtuuston kokouksessa aloitteen, jossa esitettiin tutkintapyynnön tekemistä Suomenojan sataman tapausvyyhtiin (linkkejä: A B C D) liittyen. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella sataman epäselvyyksiin liittyy lukuisia eri tahoja ja tapahtumia. Kaupunginjohtajan määräämä sisäinen tarkastus on tarpeellinen, mutta se ulottuu vain … Continue reading

Valtuuston kokouksessa 8.9.2014 käsiteltiin talouden kehyksiä ja evästettiin tulevan talousarvion valmistelua. Perussuomalaiset esittivät kehyksen uudelleenvalmistelua siten, että maahanmuuttajien sosiaaliturva- ja terveydenhoitomenot eritellään. Tämä esitys onneksi kaatui kirkkain luvuin. Käytin aiheeseen liittyen puheenvuoron viime viikon puheenaiheesta eli toimeentulotuesta ja maahanmuuttajista. Viime aikoina … Continue reading