Tuhannet espoolaisia pääsevät edullisemmilla lipuilla, kun Sirpa Hertell ehdotuksen pohjalta HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän B-vyöhykettä laajennettiin lähes Espoon keskukseen saakka. Kuvassa alkuperäinen ehdotus on punaisella ja vihreiden esityksestä tullut muutos vihreällä. Muutos tulee voimaan 2014. Sirpa Hertellin… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 2.12.2009) Espoon Vihreät oudoksuvat WWF:n suurta mainosta tämän päivän Metro-lehdessä, jossa Espoon kaupunginjohtaja vaati kansainvälistä ilmastosopimusta samalla, kun hän johtaa  amerikkalaistyylistä autokaupunkia. Mainoksessa Kokkonen haluaa järkevää yhdyskuntasuunnittelua, toimivaa joukkoliikennettä ja energiatehokasta rakentamista. – Sama kaupunginjohtaja… Read More

Vuodenvaihteen molemmin puolin on Espoossa käyty tiukkaa vääntöä kaavoituksen ilmastovaikutuksista. Erityisesti tapetilla ovat olleet Turunväylän takamaille Ämmässuon kupeeseen suunniteltu Histan asuinalue sekä Lommilaan niin ikään Turunvä…

Ensi vuoden budjetti on nyt sitten neuvoteltu Espoossa. Olen iloinen tärkeistä lisäyksistä kaupunginjohtajan tiukkaan pohjaesitykseen. Omat suurimmat huolenaiheeni lapset ja ympäristö saivat lisäpanostuksia. Myös vanhusten hoitoon tuli lisävar…

Pieni näkee paremmin

Espoossa pohditaan parhaillaan palveluverkon keskittämistä yhtenä tapana saada säästöjä. Harvemmin tarvittavia erikoispalveluja on varmasti järkevää keskittää aluekeskuksiin joukkoliikenteen solmukohtiin, mutta itseäni huolettaa lähipalve…

Ympäristölautakunta käsitteli viime kokouksessa ympäristöpoliittisia linjauksia vuosille 2010-2013. Kyseessä on varsin tärkeä asia, sillä kaikki kaupungin yksiköt nostavat näiden linjausten perusteella ympäristötavoitteita omiin vuositavoi…

Ympäristölautakunta käsitteli ensi vuoden budjettia ja toimintasuunnitelmaa viime viikolla. Ehdotuksestani lautakunta esitti lisäresursseja ilmastostrategian toimenpiteiden päästövähennyslaskelmiin ja vesiensuojeluun, etenkin valuma-alue…

Eilen valtuusto hyväksyi strategian tulevalle kaudelle. Visioon saatiin toteamus, että "Espoo on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijä". Nyt tämän toteamuksen todeksisaattamiseen tarvitaan hartiavoimin töitä.Tällä hetkellä ilmastostrategiassa sitoudutaan 39 % päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Toimenpideohjelmassa on tunnistettu hyviä toimia energian käytössä, rakentamisessa,

Ympäristölautakunnan syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 27.8 keskusteltiin ruuhkamaksuista. Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt laajan selvityksen ruuhkamaksujen erilaisista toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista pääkaupunk…

Viime viikonloppuna ympäristölautakunnan syksyn työ käynnistyi strategiaseminaarilla. Lautakunnan kokouksissa pitkien asialistojen äärellä ei jää aikaa strategiseen keskusteluun, joten välillä on hyvä lähestyä asioita laajemmin asialistoj…