Vihreän valtuustoryhmän mielestä Kalajärvenkallioiden rakentaminen on syytä arvioida uudelleen, koska nykyinen kaavaehdotus uhkaa Kalajärven tilaa, tulee kaupungille kalliiksi ja kompastuisi hyvin todennäköisesti valitusprosessiin. Kalajärvenkallioiden rakentaminen kolminkertaistaisi asukasmäärän pienen ja matalan järven valuma-alueella ja heikentäisi näin järven tilaa. –… Read More

Pohjois-Espoon kehitys on juuttunut pattitilanteeseen:  Yleiskaava on vanhentunut, ja asemakaavat kaatuvat oikeudessa. Myöskään suunnittelutarveratkaisuja ei myönnetä asemakaavoittamattomille alueille. Asukkaat odottavat oikeutetusti keskeneräisten alueiden loppuunsaattamista ja luvattuja palveluita. Päättäjien huomio kiinnittyy etupäässä eteläisen ruuhka-Espoon kysymyksiin. Espoolta puuttuu selvä visio alueen tulevaisuudesta. Kanta-Espoon Vihreät järjesti sunnuntaina 28.4. asukastilaisuuden Kalajärven kirjastossa. Olimme Louhelaisen Kirsin kanssa paikalla kertomassa kaavoitustilanteesta

Tiedote 29.4.2013 Pohjois-Espoon kehitys on juuttunut pattitilanteeseen:  Yleiskaava on vanhentunut, ja asemakaavat kaatuvat oikeudessa. Myöskään suunnittelutarveratkaisuja ei myönnetä asemakaavoittamattomille alueille. Tilanne huolestuttaa sekä alueelle suurin toivein muuttaneita että sukupolvien ajan paikalle juurtuneita asukkaita. Espoolta puuttuu selvä visio alueen tulevaisuudesta. Kanta-Espoon Vihreät järjestivät sunnuntaina 28.4. asukastilaisuuden Kalajärven kirjastossa. Asukkaat osallistuivat aktiivisesti ja tilaisuudessa nousi esiin tärkeitä

Pohjois-Espoon kehitys on juuttunut pattitilanteeseen:  Yleiskaava on vanhentunut, ja asemakaavat kaatuvat oikeudessa. Myöskään suunnittelutarveratkaisuja ei myönnetä asemakaavoittamattomille alueille. Tilanne huolestuttaa sekä alueelle suurin toivein muuttaneita että sukupolvien ajan paikalle juurtuneita asukkaita. Espoolta puuttuu selvä visio alueen tulevaisuudesta. Kanta-Espoon… Read More