Kaupunginhallitus käsitteli 15.6. kokouksessaan Espoon ruokapalveluiden eli Espoo Cateringin tulevaisuutta. Vihreät esittivät asian jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten, mutta esitys hävisi Kokoomuksen ja Rkp:n äänin 8-7. Myös demareiden esitys asian palauttamiseksi siten, että valmisteltaisiin yhtiöittämisvaihtoehdon rinnalla myös liikelaitoksen säilyttäminen… Read More

Kaupunginhallituksessa tänään valtaosa päätettiin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. Alla ne asiat, joista on raportoitavaa. – Valtuustoaloite kaupungin poliittisille nuorisojärjestöille antamasta tuesta (Kv-asia) Perussuomalaiset esittivät asian palauttamista evästyksellä, ettei tukia jatkossa myönnettäisi poliittisille nuorisojärjestöille. Jäivät esityksensä kanssa yksin. Valtuustossa sitten puhetta riittää. – Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle, Virastokeskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610501 sekä asemakaavan määrääminen osittain voimaan ELY-keskus siis valittanut siitä, että kaupungintaloa ei ole asemakaavassa merkitty suojelumerkinnällä. Olin samaa mieltä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa, enkä siksi voinut yhtyä kaupungin lausuntoon. Käytiin pitkä ja turhauttavakin keskustelu siitä,…

Maanantaina kaupunginhallituksessa vaihteeksi lyhyempi lista. Käydään läpi tilinpäätöksen ennakkotieto, hyväksytään Tapiolan keskuksen kaavasta toinen pala ja annetaan hallinto-oikeudelle lausunto kaupungintalon suojelematta jättämistä koskevaan valitukseen. Asiat avattuna alla, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta II / 2014 (Kv-asia) Seuraavat projektit ja toimenpiteet ovat olleet vuoden 2014 keskeisimpiä tuloksia ohjelmissa: Elinvoimaa ikääntyville -ohjelma Viikoittaiset kauppakeskuskävelyt ovat käynnistyneet hyvin ja tavoittaneet ikääntyviä. Kävelijät ovat tutustuneet toisiinsa ja jotkut heistä ovat ystävystyneet kävelyn ohessa. Kestävän kehityksen ohjelma Syksyllä 2014 nykyiset ilmastotoimet arvioitiin kustannusvaikuttavuuden perusteella ja tätä tietoa hyödynnetään kevään aikana…

Melkoinen maratonkokous takana, reilu neljä tuntia puitiin Espoon asioita. Alla raporttia niistä, jotka keskusteluttivat tai tehtiin esityksestä poikkeavia päätöksiä. Sote-kyselystä äänesteltiin moneen kertaan ja vielä riitti puimista niin Suomenojassa kuin Suuperkon tapauksessa. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä (Pöydälle 19.1.2015) Tähän liittyen pyydettiin viimeksi laajempi selvitys, joka nyt saatiin. Henkilöstöjohtaja kertoi, että takaisinperintätapauksia on joitakin kymmeniä vuosittain. Kyseisessä tapauksessa kyse on pitkästä ajasta, muttei kuitenkaan poikkeuksellisesta tilanteesta. Kohtuullistamispäätöksistä ei ollut tietoa. Päätös perustuu tässä yhdenvertaiseen kohteluun. Tyydyimme selvitykseen ja oikaisuvaatimus hylättiin. – Espoon vastaus…

Tässä ensi maanantain kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Periaatteellisesti isoimpana asiana sote-uudistuksesta linjaaminen Kuntaliiton kyselyyn vastaamisen muodossa. Selostuksissa julkisuudessa paljon pyörineet Suomenojan satama ja liiketoimintajohtajan kytkökset. – Espoon edustajan nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään toimikaudeksi 2014-2015 Tämä on nyt sitä seudullista yhteistyötä kabineteissa. Koordinaatioryhmään kuuluu 11 jäsentä, jotka on soviteltu kuntien ja poliittisten ryhmien painoarvo huomioiden. Automaattisesti jäseniä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä Kauniaisten kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtaja. Espoolla on ollut kolme edustajaa kaupunginhallituksen puheenjohtajistosta:  Ari Konttas (kok.), allekirjoittanut ja Markku Sistonen (sd). Olen toiminut varapuheenjohtajana….

Tänään kaupunginhallituksessa tehtiin espoolaisittain parempaa metropolia. Yli 20 esityksen äänestysrumban tuloksena lausuntoon metropolihallintolaista tehtiin yksi muutos: Kaupunginhallituksen enemmistö kannatta vaaleilla valittua metropolihallintoa.  Suoria vaaleja kannattivat lisäksemme demarit, perussuomalaiset ja rkp. Vuosien väännön jälkeen tämä tuntui merkittävältä saavutukselta. Toivottavasti valtuuston enemmistö on viikon päästä samoilla linjoilla. Muut esityksemme vahvemman metropolin ja ympäristöhallinnon (= ely-keskusten) aseman säilyttämiseksi kaatuivat, mutta teemme ne uudestaan valtuustossa. Tässä muut päätökset, jotka poikkesivat esityksistä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Kuntajaon muuttamisesta tehdyn esityksen hylkääminen (Kv-asia) (Pöydälle 12.1.2015) Meidän Saara esitti kansanäänestyksen järjestämistä kuntakohtaisina sitovina kaikissa…

Maanantaina kaupunginhallituksessa ollaan jälleen kerran suurten kuntarakenneuudistusten äärellä. Pöydällä ovat lausunnot metropolihallinnosta ja pääkaupunkiseudun kuntaliitoksesta. Myös melkoisen tyrmäävä vastaus kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta aiheuttaa päänvaivaa. Sote-uudistusta tarvitaan, mutta toisaalta itsekin näen hallituksen esityksessä monia ongelmia. Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Espoon kaupungin lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi (Kv-asia) (Pöydälle 12.1.2015) Lausunnossa on muutamia ongelmakohtia, jotka vesittäisivät metropolin valtaa. Lisäksi ely-keskuksilta haluttaisiin siirtää kaavaohjaus metropolille, mikä taas on ongelmallista, kun ely on valtion valvova viranomainen. Tässä seitsemän muutosesitystämme perusteluineen. Pitkä lista, mutta laitan sen nyt kokonaisuudessaan,…

Kaupunginhallituksen vuoden ensimmäinen kokous oli tunnustelua uuden kokoonpanon merkeissä. Keskustelua ja äänestyksiäkin riitti. Isoimmat asiat, eli lausunto metropolihallintolaista ja kannanotto kuntaliitokseen jätettiin viikoksi pöydälle ryhmien neuvotteluja varten. Alla asiat, joissa tehtiin pohjasta poikkeavia päätöksiä tai käytiin merkittävää keskustelua. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Uuden taloussäännön hyväksyminen sekä kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien, palveluliiketoimen toimialan sekä rahastojen johtosääntöjen tarkistaminen (Kv-asia) Muutokset olivat teknisluonteisia ja hyväksyttiin yksimielisesti. Demarit halusivat tässä yhteydessä pöytäkirjamerkinnän, että johtosääntöjä tarkistetaan syksyllä 2015 ja kirjaus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteisesti todettiin, että luottamushenkilöorganisaation uudistuksen yhteydessä näin on tarpeen tehdä…

Pääkaupunkiseudulle esitetään kuntaliitosta. Metropolikaupungiksi nimetyssä uudessa pääkaupungissa asuisi noin 1,2 miljoonaa asukasta ja se kattaisi nykyisista kaupungeista Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Sipoon sekä Tuusulan eteläosan. Suurkaupunkitasolla päätettäisiin talouden päälinjoista, hallinnosta, kilpailukyvyn edistämisestä, maankäytön suunnittelusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaamisesta ja … Continue reading

Vuosikertomus 2014

Vuosi lähestyy loppua, joten on jälleen aika summata, mitä tulikaan tehtyä. Tämän vuoden teemoja ovat olleet koulutus, avoimuus, asuminen, joukkoliikenne, rasisminvastaisuus, sisäilmaongelmat, ennaltaehkäisy, kuntauudistus, soteuudistus, demokratia ja tasa-arvo. Toimintaani kaupungin ja puolueen luottamustoimissa sekä eduskuntavaaliehdokkaana voi seurata myös Twitterissä, Facebookissa … Continue reading