Tavoitteeni on avoimempi päätöksenteko. Olen vuoden aikana avannut 100 blogikirjoituksella työtäni kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana mm. raportoimalla päätettävistä asioista ennen ja jälkeen kokousten. Haluan rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää Espoota, Uuttamaata ja Suomea. Kuluneena vuonna olen mm. puolustanut lähikirjastoja, vaatinut avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Espoon hallintoon sekä neuvotellut lisäresursseja koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen. En olisi voinut tehdä tätä kaikkea ilman vahvaa ja aktiivista Vihreää valtuustoryhmää sekä vihreiden edustajia lautakunnissa ja muissa luottamustoimissaan. Kiitos koko Vihreälle porukalle hyvästä työstä paremman Espoon puolesta! 1. Metropolihallinto ratkomaan Helsingin seudun ongelmia…

Valtuustokausi on puolivälissä ja toinen vuosi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajuutta takana. Olen vuoden kuluessa pyrkinyt avoimesti raportoimaan kokouksista ja käynnissä olevista asioista. Blogikirjoituksia on ennen tätä kertynyt tasan 100 ja mielipidekirjoituksia on julkaistu eri lehdissä 10. Olen näin osaltani pyrkinyt lisäämään päätöksenteon avoimutta. Vuotta ovat leimanneet suuret muutosprosessit: kuntaliitosselvitykset, sote-uudistus ja Espoon talouden tasapainotus. Toisaalta olemme painiskelleet toimintatapoihin ja avoimuuteen liittyvien ongelmien kanssa: Opetukseen ja koulukorjauksiin liittyviä avustuksia on jäänyt hakematta ja Suomenojan satamasotkut ovat paljastaneet vakavia ongelmia niin toimintakulttuurissa kuin hankintojen kilpailutuksissakin. Koosteessa korostuvat omat tekemiseni, mutta kaiken…

Kaupunginhallituksessa eniten keskustelua aiheutti kaupungin lausunto HLJ2015-luonnoksesta. Lopulta äänestettiin tieliikennemaksukannasta, vaikka kyse oli vain siitä, että ollaan mukana selvittämässä vaihtoehtoja. Kokoomukselle tuli tarve saada tähän kohtaan oma kriittinen kädenjälkensä. Alla asiat, joista on relevanttia raportoitavaa, esityslista avattuna löytyy täältä. Listan ulkopuolelta käytiin läpi kuntajakoselvitystä (=metropolikaupunkiliitos) ja metropolihallintolakia koskevien lausuntojen käsittelyaikataulu: 12.1. lausuntoesitykset kaupunginhallitukseen, jäävät pöydälle 19.1. kaupunginhallitus päättää lausunnoista 26.1. valtuusto päättää lausunnoista. Aikataulu on tosi tiukka, kun asukkaille on annettu kommentointiaikaa kuntaliitoksesta 8.1. asti. Tätä kritisoimme ja pidimme tärkeänä, että kuntalaisten palaute otetaan aidosti huomioon. Peruste aikataululle…

Vuoden viimeinen kaupunginhallituksen kokous on maanantaina. Pitkä lista isoja ja pieniä asioita, mm. muutaman pysäköintitalon takaus sekä lausunto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmasta ja joukkoliikennesuunnitelmasta (HLJ 2015). Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle (Kv-asi Esitetään takausta enintään 13,7 miljoonan euron lainalle. Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti on perustettu 2010 rakennuttamaan, omistamaan ja hallinnoimaan Suviniityn kalliopysäköintilaitosta ja väestönsuojaa. Suviniityn alue puolestaan on kaupungin maaomistuksessa oleva asuinkerrostaloalue Espoon keskuksessa, radan eteläpuolella. Alue on suurilta osin toteutumaton, mutta nyt siis vihdoin…

Kolumni on julkaista Vihreässä Langassa 19/2014. Asukkaiden yhteydenotot ovat kuntapäättäjälle sekä ilo että päänvaiva. Parhaimmillaan ne herättävät tarkastelemaan isoa kuvaa: Onko tehtyjä päätöksiä syytä korjata tai toimintaa tarpeen parantaa? Joskus ilmi tuotu epäkohta repäisee auki railon, josta pulppuaa aina vain … Continue reading

Tässä eilisen kaupunginhallituksen keskeiset päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma ja HLJ Kaupunginhallitus antaa Espoon lausunnot seudun maankäyttösuunnitelmasta ja joukkoliikennesuunnitelmasta kokouksessaan 15.12. Nyt käytiin evästyskeskustelua. Suunnitelmat ovat pääosin hyvinkin vihreiden tavoitteiden mukaisia: Asumista keskitetään nykyisten ja tulevien ratojen sekä muuten hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Viheralueita ei maankäyttösuunnitelmassa (tuleva metropolikaava) ole erikseen merkitty, mikä on heikennys maakuntakaavaan verrattuna. Joukkoliikenteen osalta haluamme kiirehtiä niin Espoon kaupunkirataa kuin Raide-Jokeria. Kaupunkirata on jo valmiiksi suunniteltu ja toteutusta vaille. Se parantaisi Espoon keskuksen liikenneyhteyksiä merkittävästi ja kannattaisi ulottaa samantien Kauklahteen asti….

Espoon kaupunginhallitus on päättänyt avata haun teknisen toimen johtajan vakituiseen virkaan. Vihreät esittivät kaupunginhallituksessa, että virka olisi täytetty määräaikaisesti, jotta kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen kohti esimerkiksi pormestarimallia olisi voitu aloittaa jo seuraavien kuntavaalien yhteydessä.

Espoon kaupunginhallitus on päättänyt avata haun teknisen toimen johtajan vakituiseen virkaan. Vihreät esittivät kaupunginhallituksessa, että virka olisi täytetty määräaikaisesti, jotta kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen kohti esimerkiksi pormestarimallia olisi voitu aloittaa jo seuraavien kuntavaalien yhteydessä. “Haluamme vahvistaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä avoimuutta … Continue reading

Huomenna kaupunginhallituksessa käynnistetään liikelaitosmallin uudistaminen, hyväksytään henkilöstösopimus ja laitetaan hakuun Loukolta vapautuva teknisen toimen toimialajohtajan paikka. Alla asiat avattuna, lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn arviointi, jatkokehityslinjausten hyväksyminen sekä kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisointivaihtoehtojen tarkastelun käynnistäminen Esitetään, että kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat linjaukset palveluliiketoimen ja sisäisten palvelujen tilaajayksiköiden kokonaisuuden kehittämiselle seuraavasti: –       Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelystä siirrytään selkeämpään johtamisjärjestelmään. –       Palvelujen ja toimintojen järjestämistapaa ja sijoittumista kaupunkiorganisaatioon arvioidaan koko kaupungin näkökulmasta. –       Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on taloudellisuus sekä palvelujen ja toiminnan laatu. Mahdollisia organisointitapoja omajohtoisen tuotannon (virastomalli) ohella…

Kaupunginhallitus teki eilen päätöksiä Suomenojan satamasotkujen selvittämisestä. Päätimme käynnistää ulkoisen tarkastuksen. Se on välttämätöntä, koska sisäinen tarkastus herätti vain lisää kysymyksiä. Nyt valmistelu on sillä tasolla, mitä olisi odotettu jo syksyllä, kun epäkohdat tulivat ilmi. Ulkoiselta tarkastukselta odotetaan paljon ja  kaupunginhallitus teki jatkoa koskevat päätökset yksimielisesti perusteellisen keskustelun pohjalta. Vihreiden ryhmä on tehnyt töitä laajalla rintamalla sotkun selvittämiseksi ja toin kokouksessa esiin mm. seuraavat kysymykset ja huomiot, joihin luvattiin sisällyttää erityistilintarkastukseen (olen toimittanut kysymykset myös kaupungin reviisorille): – Millä perustein on päädytty siihen, ettei polttoainehävikkiä tutkita aiemmilta vuosilta?…