Kaupunginhallitus 24.11. raportti

Tänään kaupunginhallituksessa keskustelutti odotetusti Suomenoja. Muista asioista nostettakoon henkilövalinnat. Muuten päätettiin esityksen mukaan, lista avattuna löytyy täältä. – Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali (Kv-asia) Meillä valtuuston puheenjohtajuus ensi vuonna ja nuijan varteen tarttuu Jyrki Kasvi. Varapuheenjohtajina toimivat Markus Torkki (kok) ja Arja Juvonen (ps). – Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Perussuomalaisilta kaupunginhallitukseen varsinaisiksi jäseniksi tulevat Teemu Lahtinen (3. varapj.) ja Kurt Byman, varoiksi Jonna Löflund ja Seppo Huhta. Demarit valitsevat omansa lauantaina. – Liikunta- ja nuorisopalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toiminnan tarkastuksessa havaittujen puutteiden johdosta tehtävät toimenpiteet Asiasta…

Maanantaina taas kaupunginhallituksen kokous, alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Suurimpana asiana jo neuvotellun talousarvion lisäksi Suomenojan satamasotkujen selvittämisen seuraavat askeleet. Ja tärkeänä luontotekona kalasääsken pesäsaaren rauhoittaminen asukasyhdistyksen aloitteesta! – Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (Pöydälle 3.11.2014) Tästä päästiin puolueiden kesken sopuun. Kaupunginjohtajan esitykseen lisätään 5,5 miljoonaa siten, että sosiaali- ja terveystoimi saa 2,4 miljoonaa euroa, sivistystoimi 2,7 miljoonaa euroa sekä tekninen ja ympäristötoimi  0,4 miljoonaa. Espoo-lisän leikkaus peruttiin ensi vuodelta ja päätettiin, että lisän vaikutuksista tehdään selvitys. Lisävaroja tulee erityisopetukseen ja kouluavustajiin, koululaisten iltapäivähoitoon ja…

Espoo on kompuroinut pahasti Suomenojan sataman sotkujen selvittämisessä. Kaupunginhallitus on joutunut vaatimaan asiaa esityslistalle ja vaatimaan myös sisäisen tarkastuksen selvityksen julkistamista. Itse olen pitänyt asianmukaisena etenemisjärjestyksenä sitä, että ensin tehdään sisäinen tarkastus ja sen pohjalta johtopäätökset jatkotoimista. Viime kokouksessa jatkotoimista päättämistä lykättiin, koska selvitys saatiin vasta kokouspäivänä ja lisäselvityksiä on käynnissä. Kaupunginhallitus ei siis vielä ottanut asiaan kantaa, koska siihen ei ollut riittäviä edellytyksiä.  Päätökset tehdään valmistelun ja kaupunginjohtajan esityksen pohjalta seuraavassa kokouksessa 24.11. Vaadimme jatkovalmistelulle aikataulun, koska päätöksentekoa ei voi enää lykätä. Toki virkamiehillä on mahdollisuus tehdä…

Eilen kaupunginhallituksessa oli kaksi isoa asiaa: Suomenojan satamasotkut ja kaupungintalon kaava. Talousarvio ja veroprosentti jätettiin neuvotteluja varten pöydälle. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tässä asiat, jotka eivät menneet esityksen mukaan: – Valtuustoaloite Viherlaaksossa sijaitsevan Wikbergin korjaamon säilyttämiseksi (Kv-asia) Perussuomalaiset esittivät asian palauttamista niin, että rakennus säilytettäisiin. Palautus hävisi äänin 11-4. Kun Wikbergin korjaamoa käsiteltiin kaupunginhallituksessa edellisen kerran, olin korjaamon säilyttämisen selvittämisen kannalla. Nyt on tehty selvitys, ja sen mukaan rakennus on huonon kuntonsa johdosta korjaamiskelvoton ja purkukuntoinen. Päädyimme siihen, että säilyttäminen tässä vaiheessa on liian myöhäistä. – Virastokeskus, asemakaavan…

Kaupunginhallitus istui kolme ja puoli tuntia kokouksessa ja samaan syssyyn puolitoista tuntia iltakoulun merkeissä. Päivän polttavat aiheet olivat sisäisen tarkastuksen raportti ja muu selvitys Suomenojan satamasta, kaupungintalo sekä iltakoulussa liikelaitosmalli ja henkilöstösopimus. Suomenojan vyyhti alkaa pikkuhiljaa aueta, vaikka paljon kysymyksiä … Continue reading

Tässä ensi maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Talousarvio jää neuvotteluja varten pöydälle. Espoon keskuksessa päästään vihdoin kehittämään radan pohjoispuolta, kun kaupungintalokaava lähestyy maalia. Suomenojan sataman sotkuista saadaan taas vähän enemmän selkoa. Ja kokouksen jälkeen paneudutaan iltakoulussa liikelaitosmallin kehittämisvaihtoehtoihin. – Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia) Ensin vähän lukuja: Vuoden 2015 vuosikatteen arvioidaan jäävän 101 milj. euron tasolle. Vuonna 2016 vuosikatteen arvioidaan olevan 114 milj. euroa. Tavoitteeksi asetettu 180 milj. euron taso on vielä kaukana. Siihen pääseminen edellyttää, että valtion rakennepoliittisessa ohjelmassa luvatut palvelukevennykset toteutetaan,…

Tänään kaupunginhallituksessa tärkeimmät asiat olivat tulivat listan ulkopuolelta. Saimme selvityksen satamasotkujen vaiheesta, otimme kantaa tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen avustuksen hakemattajättämisen tiimoilta ja kävimme läpi talousarvioneuvottelujen aikataulua. Päätökset esityksen mukaan, ellei toisin mainita. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Selvitys vuoden 2013 tilintarkastusmuistion havainnoista Kaupunginhallitus päätyi antamaan vastauksen myös tili- ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan huomion osalta. Kyse on siis hakematta jääneestä opetustoimen avustuksesta. Kaupunginhallitus esitti 12.5.2014 tarkastuslautakunnalle antamassaan lausunnossa, että tuolloin asian johdosta tehtyjä toimenpiteitä on pidettävä riittävinä ja vastuuvapaus vuodelta 2013 voidaan myöntää myös sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen opetustoimen…

Ensi maanantaina kaupunginhallituksessa melko kevyt lista. Muun muassa toimeenpannaan valtuuston Länsimetron jatkopäätöstä ja vastataan ja tilintarkastajan huomioihin. Tässä lista avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Suomenojan satama -case ei ole listalla, vaikka sisäisen tarkastuksen tai ainakin alustavien tulosten piti valmistua viikolla 42. Viimeistään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen asia on tuotava. – Valtuustokysymys tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta sekä salasanojen vaihdosta (Kv-asia) Seppo Huhdan (ps) ja 11 muun valtuutetun kysymys, jonka syynä on kesäinen uutisointi siitä, että salasanojen vaihdosta koituu Espoossa vuositasolla 200 000 euron kustannukset. Työasemien kokonaiskustannukset ovat reilu 10 me/vuosi. Vastauksessa todetaan,…

Espoon johtaminen on ollut viime aikoina valokeilassa, kun on setvitty muun muassa venesatamasotkuja ja avustusten hakematta jättämisiä. Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa… Read More

Eilen oli varsinainen maratonkokouspäivä. Aamukahdeksasta ilta kahdeksaan, viisi kokousta ja kriisiviestintäkoulutus. Tässä eilisen kaupunginhallituksen päätökset niiltä osin kuin ei menty pohjaesityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014 Perussuosmalaiset yrittivät saada jälkijunassa kolme edustajaa lisää. Viime kokouksessa nimettiin 11 osallistujaa (PS ja sit 3, Vihr 3, Rkp 2, Kok 1, Sd 1 JA Vas 1). Ei nimetty lisäedustajia, vaan pitäydyttiin edellisen kokouksen päätöksessä ja ydessä sovitussa menettelytavassa. – Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä Tämä oli ensimmäinen kerta kun sote-asiaa linjattiin…