Tänään käytiin valtuustossa viiden tunnin keskustelu Länsimetron jatkosta. Lukuisten äänestysten jälkeen hankkeen toteutuspäätökset hyväksyttiin lopulta selvin numeroin 64-10-1 (tyhjä). Vaikka kyse oli rahoituspäätöksistä, oli silti tärkeää käydä avoin keskustelu siitä,  mitä hanke tarkoittaa Espoon tulevaisuuden ja erityisesti talouden kannalta. Kirjoitimme aiheesta myös kannanoton. Omassa puheenvuorossani nostin nostin esiin kaksi asiaa: Päätöksentekoprosessin ja joukkoliikenteen kehittämisen kokonaisuutena. Neuvottelujen tuloksena valtuusto hyväksyi neuvottelutoimikunnan yksimielisenä esityksenä meidän Saara Hyrkön valmisteleman lisäysesityksen: Lisäksi valtuusto edellyttää, että hankkeen riskienhallinnasta, kustannusten kehittymisesta sekä pitkän aikavälin vaikutuksista kaupungin käyttötalouteen raportoidaan valtuustolle säännöllisesti. On tärkeää että kaupungin…

Kaupunginvaltuusto päättää maanantaina 29.9. Länsimetron jatkon rahoituksesta. Espoon kaupungille metro on ennen kaikkea mahdollisuus rakentaa lisää kaupunkia, työpaikkoja ja asuntoja tehokkaasti raiteiden varteen. Asukkaiden näkökulmasta metro on ensisijaisesti joukkoliikennehanke, jonka onnistumista mitataan sillä, miten se helpottaa päivittäistä liikkumista…. Read More

Päätämme tänään valtuuston ylimääräisessä kokouksessa Länsimetron jatkon (Matinkylä-Kivenlahti) rahoituksesta, käytännössä siis 560 miljoonan euron omavelkaisen takauksen myöntämisestä jatkopätkän rakentamista varten otettaville lainoille ja lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille. En ollut tyytyväinen valtuutetuille toimitetun taustamateriaalin kattavuuteen, joten pyysin päätöksenteon tueksi lisätietoa riskienhallinnasta … Continue reading

Valtuusto päättää huomenna Länsimetron jatkon rahoituksesta. Oikeastaan varsinainen päätös metron jatkamisesta tehtiin 24.2. sillä ehdolla, että valtio osallistuu 30 % osuudella. Kun valtion osuus on selvä, tuodaan valtuustolle nyt päätettäväksi se miten metron jatko toteutetaan ja rahoitetaan. Miljardi-investointi vaikeina taloudellisina aikoina on ymmärrettävästi herättänyt huolta asukkaissa. Onko raha pois palveluista ja koulukorjauksista? Tähän on saatava selkeät vastaukset. Jo helmikuussa vaadimme päätöksenteon tueksi taloudellisia laskelmia, jotka toimitettiin valtuuston kokoukseen. Laskelmat löytyvät netistäkin, tosin ei valitettavasti valtuuston pöytäkirjan liitteenä, vaan tämän sivun alalaidasta. Laskelmien mukaan kaupungin osuus 30 vuoden lainasta…

Tässä raporttia maanantaisesta kaupunginhallituksen kokouksesta. Päätökset menivät esityksen mukaan. Metron jatkon rahoituksesta käytiin keskustelua ja valtuustoa varten saadaan vielä tarkempia lukuja hankkeen kustannusvaikutuksista Espoolle. Ylimääräisenä asiana merkitsimme tiedoksi kaupunginjohtajan selostuksen Suomenojan sataman tilanteesta. Pidin välttämättömänä, että kaupunginhallitus käsittelee asiaa ja varmistaa näin, että sisäinen tarkastus etenee. – Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi Keskustelua herätti se, että valtion osuus on naulattu maksimissaan 240 me indeksillä korotettuna. Se on laskettu kokonaiskustannusarviosta 801 me. Espoolle kynnyskysymys oli indeksiin sitominen. Kustannusarvio on metron…

Tässä maanantain kaupunginhallituksen asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Isoimpina asioina Länsimetroon liittyvät päätökset, joista järjestetään ylimääräinen valtuuston kokous 29.9. – Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi Espoon osalta keskeistä sopimuksessa on, että valtion tuki Länsimetron jatkon rakentamiselle kytketään asuntokaavoituksen määrään. Sopimuksessa korotetaan Espoon asuntokaavoitustavoitetta MAL-aiesopimuksessa esitetystä vuotuisesta 250 000 kerrosneliömetristä 25 % 312 500 kerrosneliömetriin. Tämä vaatimus on linjassa valtuuston jo päättämän tavoitteen (350 000 k-m2) kanssa. Jotta korotettuun tavoitteeseen päästään, kaavoitusta tulee priorisoida ja nopeuttaa erityisesti metron jatkeella ja kaupunkiradan kehityskäytävässä….

Ensi maanantaina taas kaupunginhallitus. Isoimpana asiana tällä kertaa Helsingin seudun liikenteen infrakorvaussopimus, joka tosin on jo käsitelty ja yksimielisesti hyväksytty konsernijaostossa. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Ensi keskiviikkona mahdollisuus kommentoida HSL:n joukkoliikennesuunnitelmia, kun Länsimetro  käynnistyy. Erityisesti Länsi-Espoossa tulee suuria muutoksia. Järjestämme keskustelutilaisuuden Tapiolan Metrotoimistolla, tervetuloa! – Lautamiehen valinta Espoon käräjäoikeuteen (Kv-asia) Vihreiden paikka, Mauri Herpiö eroaa Espoosta poismuuton takia. – Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan eronpyyntö ja täydennysvaali Vihreiden paikka tämäkin, Marja Nuora muuttaa pois Espoosta. Kiitos Marjalle tärkeästä työstä tasa-arvon hyväksi ja onnea uuteen kotikuntaan! Valtuustoryhmä valitsi jo seuraajaksi Teresia Volotisen….

Kaupunginhallituksen kokous taas maanantaina. Isoimpana asiana talousarvion kehys. Luottamushenkilöt pääsivät ensimmäistä kertaa neuvottelemaan kehyksestä, mikä on meidän Vihreiden ansiota! Viime kaudella nostin valtuustoryhmän pj:nä asiaa esiin ja nyt kun meidän Inka Hopsu on valtuuston neuvottelutoimikunnan pj:nä tämän vuoden, hän sai asian toteutumaan. Neuvotteluja käytiin kaksi päivää. Vaikeita päätöksiä on edessä, mutta niiden tekemistä helpottaa kun taustoista ja lukujen sisällöistä on käyty perusteelliset keskustelut. Neuvotteluissa ei tehty sitovia päätöksiä, vaan ne tehdään kh:ssa ja edelleen valtuustossa. Kaupungin tiedote kehysneuvotteluista löytyy täältä. Tässä kokousasiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä: -…

Länsimetron jatkosta

Espoo lobbasi vahvasti Länsimetron jatkoa kevään kehysriihessä, mutta tuloksetta. Keskustelu metron jatkeen ympärillä on vellonut kiivaana ja Espoon laskelmat on mm. ex-liikenneministeri Kyllösen toimesta kyseenalaistettu. Kannatan länsimetron jatkoa, joten kehysriihen päätös oli pettymys. Päätöksen ympärillä vellonut kohu sai ajattelemaan tilannetta, ettei metron jatkoa tulisi lainkaan, tai että se siirtyisi hamaan tulevaisuuteen. Siitä näkökulmasta syntyi kannanottomme. Olen siis edelleen metron jatkamisen kannalla, mutta samalla huolissani läntisen Espoon joukkoliikenneyhteyksien heikkenemisestä, kun metron jatkon aikataulusta ei ole tietoa. Kun metro alkaa kulkea Matinkylään syksyllä 2016, muuttuvat läntisen Espoon yhteydet vaihdollisiksi. Heikompi…

Tässä ensi maanantain kaupunginhallituksen asiat. Pitkä lista, mutta melko selkeitä päätettäviä. Asunto-ohjelmassa uusitaan tila- ja asuntojaostossa käyty äänestys Espoon asuntojen asuntotuotantotavoitteesta. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Vuoden 2013 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Tilinpäätöksen ennakkotieto käsiteltiin jo kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Tässä vielä kerran  tiivistys summista: Vuosikate oli 164,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 56,1 milj. euroa. Tilikauden tulos oli yli 59 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi, vaikka tilikauden aikana tehtiin merkittäviä talousarvion määrärahakorotuksia. Mutta: Huomioitavaa kuitenkin on, että kertaluonteiset erät paransivat olennaisesti tulosta ja niiden vaikutus siihen…