Espoon strategiaa on tehty kuukausien ajan asukkaita, kaupungin työntekijöitä ja poliitikkoja laajasti osallistaen. Viime metreillä valtuustossa tarvittiin neuvottelutauko, jotta strategia saatiin hyväksyttyä. Espoon valtuusto asettui tänään tavoittelemaan ilmastopäästöjen 30% vähennyksiä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kyseisen toivomuksen… Read More

Espoon Vihreä valtuustoryhmä esittää Espoo-tarinaan ja strategiaan muutoksia, joiden myötä strategiasta saadaan hyvä pohja valtuustokauden työlle. Vihreät haluavat, että Espoo sitoutuu strategiassaan: – pieniin ryhmäkokoihin kouluissa ja päiväkodeissa, jolloin kasvattajilla on aikaa keskittyä lapsiin – palveluiden tuottamiseen ja… Read More

Espoon Vihreiden keskeisimmät tavoitteet budjettineuvotteluissa ovat terveelliset ja turvalliset koulut ja päiväkodit, ennaltaehkäisevät palvelut sekä ympäristöystävällisen liikkumisen edistäminen. Kouluihin ja päiväkoteihin tarvitaan lisää avustajia, jotta lapsilla ja henkilökunnalla on turvallinen arki ja hyvä työympäristö. Lisäksi Vihreät haluavat merkittävää… Read More

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan ensi vuoden talousarviota. Valtuuston hyväksymä kehys ei pidä sisällään edes kaikkia toimialan pakollisia menoja. – Lautakunnalle esitettävä talousarvio tarkoittaisi henkilökunnan vähentämistä, eli opetuksen tason laskua. Sitä emme voi hyväksyä. Espoo on… Read More

(Länsiväylä 5.11.2011) Tapiolan koulun remontista uhkaa tulla mielettömän kallis ja pitkäkestoinen farssi, jolla ei saavuteta toivottuja tuloksia. Peruskorjauksen hinta-arvio nousee nousemistaan, ja halvemmalla pystyttäisiin rakentamaan uusi koulu (LV 29.10.). Koska perustuksien kunnostamisesta on luovuttu, on suuri riski, ettei… Read More

(Länsiväylä 9.2.2011) Suomessa koulujen väliset erot ovat olleet hyvin pienet ja heikoimmatkin oppilaat osaavat suhteellisen hyvin. Siinä tärkeä syy menestykseemme PISA-tutkimuksissa. Pääkaupunkiseudulla koulujen väliset erot ovat kuitenkin kasvamassa ja riski koulujen jakautumisesta hyviin ja huonoihin on todellinen. Maahanmuuttajalasten… Read More

Tiina Elo: Luomusta valtavirtaa

(Länsiväylä 29.9.2010) Veli-Pekka Mälkiäinen toivoi lisää luomua päiväkoteihin ja kouluihin (LV 15.9.). Hienoa, että vanhemmat vaativat aktiivisesti ekologisesti ja eettisesti tuotettua ruokaa lastensa lautasille. Se on ollut pitkään myös Vihreiden tavoite. On korkea aika tehdä luomusta valtavirtaa elintarvikemarkkinoilla…. Read More

(Länsiväylä 24.3.2010) Espoon suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan 18.3.2010 kokouksessaan äänestyksen tuloksena tekemä päätös lakkauttaa yläkoulu Keski-Espoon yhtenäiskoulusta ei ole perusteltavissa millään mittareilla. On järjetöntä tehdä hätiköityjä päätöksiä yhden koulun tulevaisuudesta, kun käynnissä olevan kouluverkkoselvityksen tarkoituksena on nimenomaan arvioida… Read More

(Länsiväylä 17.10.2008) Vauras Espoo haluaa säästää sekä perusopetuksessa että toisen asteen opetuksessa. Kuten eräs maamme eturivin politiikko toteaa: ”Sen parempaa tulevaisuudeninvestointia ei voi olla kuin pitää perusopetuksen laatu hyvänä.  Se minimoi korjaavien toimien tarvetta.” Nyt kun ikäluokat pienenevät,… Read More

(Länsiväylä 24.9.2008) Olen huolissani erityisopetuksen resursseista. Lähikouluperiaatetta vahvistetaan ja erityistä tukea tarvitsevat lapset integroituvat entistä enemmän yleisopetuksen luokkiin. Tämä suuntaus on yleisesti hyväksytty, ja siihen velvoittaa mm. hallitusohjelma. Valitettavasti integrointia käytetään myös säästökeinona – osoittamatta siihen riittävästi tukitoimia…. Read More