(Länsiväylä 17.2.2008) Viime viikkoina on keskusteltu Viherlaaksolaisen päiväkoti Runoratsun tilanteesta. Toimintaa aiemmin pyörittänyt yritys hävisi tarjouskilpailun. Yrittäjä ja sen myötä ainakin osa henkilökunnasta tulee vaihtumaan. Perheet ovat ymmärrettävästi kiukkuisia – hoito on ollut hyvää, mutta silti hoitosuhteet päiväkodissa… Read More

(Länsiväylä 21.3.2007) Sosiaaliturvajärjestelmässämme lähdetään siitä olettamuksesta, että ihmiset elävät työtuloillaan. Jos työtä ei ole, toimeentulo turvataan ”ensisijaisella sosiaalietuudella” kuten työttömyysturvalla, eläkkeellä, hoitorahalla tai jollain muulla etuudella. Viimeisen viidentoista vuoden aikana useimpien etuisuuksien ostovoima on laskenut merkittävästi. Sillä millä… Read More

(Avaa-kaupunkilehti, kolumni, 19.1.2007) Valmistuin runsas vuosi sitten Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi. Opiskelin aika ripeästi: Kuudessa vuodassa ulos, välissä olin yli vuoden päätoimisesti töissä ja toisen samanmoisen lapsen kanssa kotona. Lisäksi tein töitä osa-aikaisesti oikeastaan koko opiskeluajan. Kummallisinta opiskeluajoissani… Read More

(Länsiväylä, Vieraskynä, 17.1.2007) Toimeentulotuki on määritelty viimesijaiseksi etuudeksi. Kun yksilö ei voi muulla tavoin elantoaan saada, hänelle myönnetään toimeentulotukea. Toimeentulotuki tarjoaa minimin, jolla niukin naukin pysyy hengissä. Toimeentulotukea täydennetään harkinnanvaraisella tuella. Espoon kaupungin sosiaalitoimen ohjeissa on mainita ”pitkäaikaisesta… Read More

(Tiina Elo tiedote 15.11.2011) Vihreät iloitsevat siitä, että Espoo panostaa vahvasti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä lasten iltapäivähoitoon. Budjettineuvottelujen voittajia ovat espoolaiset ekaluokkalaiset Simo ja Saana, jotka liikkuvat pyörällä ja tarvitsevat koulun jälkeen iltapäivähoitoa. Simon ja Saanan pikkusisarukset saavat… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 27.1.2011)Espoon Vihreiden mielestä palvelusetelin asemaa ei pidä vakinaistaa, jos sen todetaan esimerkiksi vaikeuttavan pienituloisten vanhusten mahdollisuutta saada itselleen hoivakotipaikka. Parhaimmillaan palveluseteli voi lisätä joustavuutta ja kokeilua on seurattava ja arvioitava tarkasti. Espoo kokeilee palveluseteliä vanhusten… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 26.11.2010)Vihreät ovat huolestuneet Espoon kyvystä ylläpitää sosiaali- ja terveyspalveluja. Jos kokeneet työntekijät jättävät jatkossa yhä useammin kaupungin, palveluiden laatu ja saatavuus kärsii. Kaupungin on taattava hyvät työolosuhteet ja pidettävä kiinni työntekijöistään. – Espoo-strategian kirjaus olla… Read More

(Johanna Karimäki Tiedote 6.11.2010)Vihreät esittävät budjettineuvotteluissa, että Espoon on aloitettava mahdollisimman pian lyhyemmät vuorovälit Leppävaarasta Espoon keskukseen mahdollistavan kaupunkiradan rakentaminen. Rakentaminen voidaan aloittaa kaupungin omalla rahoituksella, kuten kehä I kohdalla on tehty, ja valtio maksaa osuutensa jälkikäteen. Vihreiden… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 15.10.2010)Espoon Vihreät ihmettelee, miksi asukkaiden ääntä ei ole kunnolla kuultu palveluverkon tavoitetilan määrittelyssä. Vihreät vaatii, että jokaisella Espoon suuralueella on järjestettävä asukkaiden kuulemistilaisuus, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa palveluiden järjestämiseen. – Asukkaiden osaaminen ja oman… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 26.8.2010) Espoon Vihreät haluaa, että usein käytetyt lähipalvelut kuten peruskoulut, kirjastot ja päivähoito säilyvät lähellä asukkaita ja palveluiden tuotanto säilyy kaupungin käsissä. – Palvelut on saatava läheltä tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien päästä, vaatii Espoon Vihreiden valtuustoryhmän… Read More